Asılı evrakta yazmışlar kalemi   Hakkın kelamına sırda düş oldum   Yüz dört kitabı okuttular bir anda   Bir kenara kayıt ettiler eş oldum   

HANCI PERVANE
EHLİBYTTEN YETKİLİ

zekat

Facebook'ta Paylaş

822.HANCI PERVANE

Yareb amaan ya tabib  

Herkesin gönlünü şad eden Allah  

Zekatı halk etmiş alemi için  

Karga zekat vermedi hemen   

Çok da zahmeti bir ayda çeker  

Karga zahmeti yazın ortasında   

Bir ayda çeker hey  

  

Zekatı halk eden haluk  

Cinler zekat vemedi yandı kül oldu  

Ademin ciğerine  böbreğine kattılar   

Hakk’ın emriyle getirdi de attılar  

Hakk’ın emri ile ademin külünü   

Ciğer böbreğine kattılar  

  

Zekat çoktur böyle eyledik yazı  

Kurbağa vermedi hele okur bu arzı  

Gölde kurbağa zekat vermedi   

Tospağa taktı boynuna  tahtı zekat vermedi  

  

Kipri yuvarlanır cümle toz eyler  

Zekat vermedi de kaba girer arz eyler  

Zekatı vermeyen sineğin başı  

Hiç zekat vermedi düdüğü çalar karşı  

  

Karınca zekatı aman vermedi  

Beli inceldi de çalışır görmedi  

Bu zekatı illa heman başında  

Erenlerin  ya hu kipriğinde kaşında  

  

Zekat dünyanın cismi sultanı   

Kabeyi beytullaha ver zekatını cana karşıda  

Devlete ver zekatı tiyara yapsın  

Zekatı ver ya hu kapıyı tutsun  

  

Düşmana yakın aman oturma ver zekatını  

Arşa tirenin maruftan maşrupa  yetirde getir  

Ver zekatı ya hu araya karşı  

Erenlerin ya hu düşküne başı  

  

Zekatın devletindir illa hakka  

Zekat gelirdi tekkeye türbeye baka baka  

Tekke türbede  zekat alırdı   

Cümlesi çalışır erenlere varırdı  

  

Bu kesilmesin diye kırk kuruşta  

Biri zekat diye Hakk’a varırdı  

Kırk paradır bunun adıda yakın   

Kur’ana ya hu  zekattır kırk para bakın  

  

Hak nazar eyledi zekatın başı   

Söylesem de erenlere karşı  

Aman zekatını Hakk’a var yatır  

Devleti unutma raheme batır  

Arafatta kesilen kurbanın postu zekattır  

Hakkı ile hak eyle devlete yatır  

Arafata kurban İsmail’in hakkı  

İsamil azat olmuştur

İsmail azat olmuştur  

  

Kurbanda postuna bakın  

Her postun tüyü de bir ramet yazar  

Devlete versen evlatına hak yazar  

  

Ah hele yareb aman ya tabib  

Benim yaralarım varır da azar  

  

Erenler yükünün merdanıyız biz  

Ver zekatını Hakk’a karşı  

Damarında bilgi karada başı  

Temiz et yüreğin aynan parlasın  

Ver zekatını cümleye karşı  

  

Kabeyi beytullah nuru dameni  dameni  

Ehlibeyitte şehitlerin mezarıdır Hakk’ın fermanı  

Hacca gidersen her mekana yazılmıştır   

Bir mü’min mezarı vardır  

Bir şehit mezarı hemen de yazar  

Ya bir fakir hülede nazar  

Ya bir mücürümü deftere yazar  

Gerisine yazmaz zekatı  haydar heey  

  

Hancıyam bu sözüm tamam bayatı mayası  

Ah hele kesilen ya hu başın hayası  

Kesik başınan da ya hu vururda yası  

Muhammed Hanifi de alır bu tası  

Yazarlar şehite aleme karşı heey  

  

Kudretinden gelir bahara bakın  

Bizim Erdavut’unan Allahuekber’e çıkın  

Hoceçi’den ya hu Çakır Baba’ya bakın  

Olanda aman hüleyi takın  

Horasan’dan gelen pire oy bakın heey  

  

Salını salını gelir avcahı  

Erenlerin ya hu hemen  bu sancahı  

Kudretten gelir yolun avçahı  

Geyiğe ya hu eliğe bakın heey  

  

Bu zekatı sende var aynına takın  

Askere ver ya hu yoluna bakın  

Zekatı askere ver rahmete çıkın  

Hancı diyer bu sözüm inne aledir

 

 


şükür olsun yaradana güzel terfi alanı gördüm rahmet deryasından yudum almış ilim soranı gördüm