Asılı evrakta yazmışlar kalemi   Hakkın kelamına sırda düş oldum   Yüz dört kitabı okuttular bir anda   Bir kenara kayıt ettiler eş oldum   

HANCI PERVANE
EHLİBYTTEN YETKİLİ

HAK ASİGİ HANCI PERVANE ÖVÜDÜ VE TARİHİ OLAYLAR


HAK AŞIĞI ÖVÜDÜ VE TARİHİ OLAYLAR
 

556.HANCI PERVANE .
O yar bağı demanında
Bende ayrancıda zamanında
O yar gürçistanda zöhre hanım tamamında
Hayalim üççetim hesabı görülür ançak
Aslı nuru cihan mubarek olunca
Evliyalar da açar sancak hey

Ta tevekkil gaf gayretinde
Çim cemal ullaha var hikmetinde
İnne ale muhammet alinin gayretinde
Ah hele okudukça ya hu
Evarahta ançak evrahta anaçak

O yar gürçistanda bende izmire
Tevekkil durmuşum hele bir yüze
Yüz yirmi dört bin nebiden süzülmek için geldim size
Ah hele la mekan ilminin düşmüşüm öze
Hancıyam bu sözü pervazı imam olarak heey

İmanın kavimdir cim ile dala
Elif lem elifle gayretin ala
Ah hele la mekan ilminde ruhum kala
Hayalin üççetim geldim bu yola
Dostlar bağında temaşa ala ala

Hancıyam diyerim sözüm evraha
Kündü kenzulahta bulur vallaha
Aliyul abayı sitretil muntada
Elhemdulullaha ah hele resullahtan cemala
Bu sözüm kala eyler eeey

557.HANCI PERVANE
Bağlar döker gazeli
Aramayla bulunmaz güzeli
Herkesin evrahı ezeli
İlla diye göresin

Kayıp olmuş çok kabir vardır
Temiz yer bulamazsan
Gidecek yer dardır
Bir kış bir de güz vardır

Söz anlamazsa bırak ipini
Kabirin birtek kapısı vardır
Geldim geleli burada dikilirim
Ne alan ne de satan

seyrettik dükkanın kapısı vardır
Ne hecemiz kaldı ne de
Gündüzümüz ne de gecemiz
Bir yapışacak el bulamadık
Sevinmeye hüçemiz kaldı

Hancı derki bu ne iş idi
Nasip gelmedikten sonra
Dursun kara kara düşüdü
Bizim arap uykuya dalmış işte görülecek bu iş idi

558.HANCI PERVANE
Arsız ile çıkma yola başına bela getirir
Temannaha ı gözle bakma sağa sola
Kendi dersini kendi bulasın
İçme bulanık suyu akıldan olursun

Söyle sözünü dikat et tecrifsiz kalma
Bir mürşütten rehber al kötüye kalma
Havai havası gitme sakın ibret al
Aslan yatağı boş kalmaz yalancıya gitme kal

Ders istersen Allahtan iste kul kapısına gitme kal
Oturaçak yerini arsız ile çıkma yola orada kal
Asıl eğilmez bal kokmaz tuzda kal
Cebri bir iş yapma
Perişan olursun arifin sözünde kal

Hancı aşık seyret başa gitme dağa taşa
Kim iyi söylerse ondan öğüt al
Keskin zehhir yüzünden bellidir alma sakın
İyinin nazı çekilmez terbiyye takın

559.HANCI PERVANE.
Sabahın sehinde nöbet yerinde
Erenler açtı kapıyı
Yudular vucutumu
O yar Gürcistan’da ben de

Ben de asker ocağında
Karşımda Zöhre Hanım bak dediler
Bir dolu ondan bir dolu benden
İçte kan dediler yudum yudum

İsmimi koydular Hancı
Bak da yan dediler
Okudum harfini
Gördüm cümle rengini

Seyrettim dağların taşların dengini
Hak nizam kuruldu orada
Kırkların olduğu yerde
Toprağa gelene dur dediler

Silah elimde durma sor dediler
Hancı koydular ismimi
Bu sana para pul çar dediler
Kispetim kana bölendi

Baktım askerler etrafımda
Baş köyde hasta oldun dediler
Bende söyledim aşık oldum
Cihanı evliyanın nurundan

560.HANCI PERVANE
Vatan cennettir
Kibriti yak yere atma
Devlet bir pehlivandır vatandaş cocuk karşı gelme
Kalem farz olmuştur selamı unutma
Bir yere cok gidip gelirsen kesilir muhabbet ihtibar kalmaz
Oğulsuz ocakta tütün tütmez
Dağ duman olursa yol belli olmaz
Bilmediğin suya vurma dibi derindir
Rehberi olmayan adamın imanı olmaz
Kazan odur ocağında kaynıya
Elden gelen oyun olmaz oda vaktinde olmaz
Kış yarı olmadan mayısı gözleme
Şeytandan şifader olmaz
Yalancı yar olmaz
Bahası bulunmadık eşyaya el atma
Gözünün görmediğini söyleme
Her işinde vücudunu temiz tut imanın yarsıdır temizlik
Kitle kapıyı komşunu hırsız tutma
Önünü görmeden gitme
Hz Allah’a vakit ile yalvarma her an yalvar
Babanın hizmeti peygamberindir annenin hizmeti Hz. Allah’ındır
Yirmi bir noktaya yedi elif indi al yeşil şar neden oldu

561.HANCI PERVANE
Huma kuşu yorulmaz
Yorulsa da kaz ördektir
Kötüye ne söylerse darılmaz
Darılsa da yarasa kuşudur

Tospağanın yumurtası iki sarıdır
Yuvarlanırsa kirpi toz yapar
Kara çalıda hiç gül olmaz
Arı iğlerse bal yapar

Turnayla kara kuş kavga eder
Bülbül kırklara gider
Karga çöpten çöpe konar
Evliyada yalan olmaz

Devenin boynu eğridir
Katırda kulun olmaz
Düşmansız devlet olmaz
Arş terazesi gibi yerde tutarsa ona hille olmaz562.HANCI PERVANE .
Hür Adem’e eş helal olarak Hava’dan kırk sene sonra cennetten geldi
Adem kırk sene Hava ile kaldı çocuk oldu
Kırk sene sonra gelen Hür’den Adem’in Şıt oğludur
Hür Hava’ya kuma gelmiştir
Hür’e gelen eşya =Gömlek
Adem ile gelen eşya =Asa,kuşak,taç
Şıt ile gelen eşya = Üccet,nur
Garimeni Katil’e gelen eşya =Gömlek
Zal’a gelen eşya = Gömlek
Rüstem’e gelen eşya =Gömlek
İdris ile gelen eşya= Makas iğne
Mut ile gelen eşya= Yağmur sel
Ud ile gelen eşya = Rüzgar,yel
Nuh ile gelen eşya=Deniz,yelken,gemi
Zülküflü ile gelen eşya = Gece,yıldız
Zülkarani ile gelen eşya = Kuyu,ışık
Yahya ile gelen bıçak halk üzerine bıçak ile hücum eder
Yoşa ile gelen eşya = Boya,renk türlü
Zekeriya ile gelen eşya = Hızar,ağaç biçerlerdi
Şuayıp ile gelen eşya = Asa,Musa gelecek
Halil İbrahim’e gelen eşya =Nar,nergiz
Üzeyir’e gelen eşya omzunda bir ben var o da nur
Cergiz Üzeyir’in oğludur
Cergize gelen eşya = Güzellik
Yusuf ile gelen eşya = Ayna,saat,on iki güzellik
Yakup ile gelen eşya = Koç,deve öldürün
Musa’ya gelen eşya = Asa,canı var kanı yok
Süleyman’a gelen eşya =Yüzük
İsmail’e gelen eşya =Bıçak,koç
İsa’ya gelen eşya = Merdiven,kuru
Muhammet Selalhuselleme gelen eşya=Yüzük,mubibet
Resullah’a geldi kabirden aldılar =Gömlek
Celal Abbas’a kaldı dağa bıraktı = Gömlek
İmam Hüseyin’e gelen eşya = Kur’an’ın nuru şahiti
İmam Zeynel'e gelen eşya üccet=Gömlek
İmam Bakır gelen eşya =Kazan,gömlek
İmam Cafer’e gelen eşya =Gömlek zehir,üccet
İmam Rıza’dan gelen eşya = Evlatı lugaplı lugapsız
Musayı Kazim’e gelen eşya =Üccet,zehir,avu
Aliyel Nagi’den gelen eşya ==Üccet,ölüm
İmam Tagi’den gelen eşya =Üccet,ölüm
Hasan Aleskeri’den gelen =Ölüm,parça
Mehdiyi Sahip Zaman’dan gelen =Mağara,üccet
Aba Müslüm ücceti İmam Zeynal’dan aldı =Gömlek
Ahmedi Zemci dağın altına koydu =Üccet,gömlek
Ahmedi Yasevi Hacı Bektaş’a dedi getir ücceti elini uzattı dağın altından aldı
Ahmedi Yasevi üç gün okutmuştu Hacı Bektaş-i Veli’yi ceddi Muhammed atası Aliyul Murtaza Hacı Bektaş-i üç gün ders vermişler öğrettikleri KUR’ANDIR zahir batın ilmi

Verani Sultan’ı Yezit kıyma yaptı yüksek yerden attı kargalar etleri toplarken ALLAH ALLAH dediler Fuzuli Sultan’ı öldürdüler halk Nesimi Sultan’ı öldürdüler Irşadı Sultan’ı da öldürdüler Pir Sultan’ı da öldürdüler mühüttün arabıyda öldürdüler Muhtar Pir’i de öldürdüler Aba Müslüm’ü de öldürdüler
On iki imamı da öldürdüler on dört masumu da öldürdüler Peygamber Resulullah’tan sonra öldürdüler
Peygamber öldükten sonra öldürdüler hazine bize kalsın diye
Bizim sözümüz olsun Kur’anı bozmak için emeviler saltanatı bu işi yaptı halkla birlikte Beyazit’in oğlu Yavuz Tırabuzon’da vali idi.Babası Beyazit’i de öldürdü Erdebilli Şah İsmail babası Ahmet
Anası Banu Sultan Çaldıran savaşı Yavuz ile Osmanlı padişahları otuz altı tane idi bunlar tekkeleri yıktılar tekke senetlerini kendi adamlarına verdiler milleti bozmak içi sünni yapmak için bu işi yaptılar
563.- HANCI PERVANE
Yaradılış messepler
Ademe gelen asa
Şıta gelen üççet sağ omzunda
nur
Muta -yel
Ud -sel
Nuha -yelken
Zülkaranıya -kuyu
Yoşaya -renk
Zeker yaya- hızar
İdrise- makas
Şuayıba- asa
Eyuba- ipek böceği bal böceği
Davud a -zinçir
Süleyman’a- yüzük
Yakup a -deve
Musa’ya - asa
İsa’ya- merdiven
Halile - gül
İsmail’e -koç
Aliye - zülfikar kılıç
Muhhammede -mühür

564.HANCI PERVANE
Adem halk olmadan Cebrail’in kanadı yandı suya düştü yoruldu
Baktı,bir suyun üstünde kubbe var,önünde bir insan oturuyor
geç içeri dedi Cebrail’e .Kapı açıldı Cebrail içeri geçti baktı içerde bir adam daha var
sordu :Seni kim içeri aldı ? dedi Sana benzeyen adam aldı.Senin kanatlarını kim yaktı ? Sana benzeyen adam yaktı.Cebrail dedi ki :Siz kimsiniz ? Ben Ali’yim sana hemi mürşitlik ettim hemi rehberlik hemi pirlik ettim Hz.Ali’yle Muhammed namaza durmuştu
Cebrail’e Resullah neden yan durdun dedi ki Ali’yi de göreyim seni de göreyim diye

Durdum.O zaman Resullah’a yukarıdaki cevapları söyledi

565.HANCI PERVANE
32 FARZ
1.ALLAH’IN EMRİNİ TUTMAK 2.ALLAH’IN NEHİNDEN KAÇMAK
3.HACCA GİTMEK (Her mülkte evliya vardır.)
4.ZEKAT (Evliya yada mücürüme verilir.)
5.EŞİNLE BERABER İBADET ETMELİ
6. HARAMDAN KAÇINMAK
7.BÜTÜN KOMŞULARINI EVLADINLA BİR TUTMAK
8.HER MEKANDA ANADAN GELMİŞ GİBİ DURMAK
9.TEMİZLİK
10.KENDİ MALINDAN KURBAN KESMEK
11.EVE HARAM SOKMAMAK ALIŞ VERİŞİNİ DOĞRU YAPMAK
12 .İSLAMIN ŞARTINI DOĞRU YAPMAK
13.VÜCUDUN AÇIK HERKESE YASAKTIR.(Helalına kapalı yerde)
14.SAKAT MALIN KURBANI OLMAZ
15.GÜNEŞ VE AYA KARŞI SU DÖKÜNME TUVALETİNİ YAPMA
16.TEHRETSİZ KURAN-I KERİMİ ELİNE ALMA
17.ELİNLE KOYMADIĞINI ALMA
18.ZİNAYI GÖRÜRSEN YAKLAŞMA
19.MÜRŞİDE REHBERE PİRE AYNI SEJDAYI GÖSTER
20.EĞLEDİĞİN MALI DÖVME
21.VÜCUDUNUN ÜÇTE BİRİNİ ISLA ÖYLE SELAVAT VER
22.DİNİNİ BIRAKMA
23.ANNENE KIZINA BACINA ALLAHA BAKAR GİBİ BAK
24.HAYRI YAP YAPTIM DİYE SÖYLEME
25.ELİNE BELİNE DİLİNE SAHİP OL
26.YÜZ DÖRT KİTABI GÖZÜN GİBİ SAKLA
27.ALLAHTAN GELEN EMRİ KİBİR BOĞAZA SOKMA
28.İKRARINDAN BAŞKASINA ELİNİ SÜRME
29.BESMELESİZ ÇALIŞMA
30.SINIRA YAKIN GİTME
31.ALLAH NE YAPARSA YAPAR ALLAHIN İŞİNE KARIŞMA
32.SABAHLARI GÜNEŞE VE AYA SELAVATSIZ BAKMA

566..HANCI PERVANE
Adem aleyi selamın havadan ilk gelen
Yetmiş iki cocuğu maymun halindeydi
Binci adem aleyi selam
Yetmiş üçüncü şıt aleyi selam
Şıtın süratı adem suratıdır
Yetmiş ikisinin süratı maymun suratıdır
Cümlesi nuhun tufanında suya karg olmuştur nuh ile beraber beş kişi kalmıştır şıtın ervahından nuh kalmıştır
Nuh aleyi selam gemiye kırk cift mahluk almıştır kırk dişi kırk erkek
Gemide beş kişi ademdir
Nuhun cocuklarının ismini
Baharın lem kışın ham güzün sam koymuştur kızın imside naci gurufu koymuştur
Lemden Müslümanlar gelir
Ham ile samdan hırıstıyanlar gelir
Bütün millet şıtın ervahından geldiği için
Şıtın annesi hürdür şimdiki bütün ademler nuhun evlatıdır
Hür ile şıt aleyiselamın neslidirler

567.HANCI PERVANE
İlkin Allah ismi halk etti
Resulullah’ın ismini Fergari olarak halk etti
Muhallahtan kandile indi
Muhammed olarak
Anadan gelince Ahmet olarak kondu

568.HANCI PERVANE
meryem ana nehire yıkanırken insan şeklinde Cebrail geldi sağından üfürdü Meryem Ana vucudumu görmesin diye saçlarını silkeledi vucuduna

İsa annesinin karnında bağırırdı anneme zahmet vermeyin diye 51 yumurta fercine götürdüler yumurtalar her bir renkte boyandı çıktı Meryem Ana’nın karnında bağırınca yakın çevresindekiler öldü uzaktakiler kaçtılar Meryem Ana Yoşa Aleyiselam’ın kavimidir yapılmadık dam başında doğmadık oğlan bostanı çiğneme diye bağırır İsa Peygamber altı ay üç saniyede dünyaya geldi Meryem Ana Kuddus’te Kuddus-ü Muakkel’de okumuştur Meryem Ana veya İsa Peygamber istediği zaman denizin dalgalarına istedikleri zaman dur dedi mi dalgalar durur halk İsa Peygamber’e hucum etti İsa Peygamber Allah’ın nuru ile arşa gitmiştir Allah’ın nuru merdiven şeklinde olmuştur İsa sağdır ve arşta kurudur tekrar yere inecektir İsa Peygamber !

569.HANCI PERVANE
KURANI KREİMİN YAZILMASI
YAA HAK Kur’an-ı Allah Cebrail Eleyselama
Götür Resulullah’a ver Ali yazsın
Ve Ali’nin yeşil eliyle ilkin
Kur’an kün diyence dünya durdu

Yareb kün deyince dünya durdu
Veya kün dese yıkar
Cümlenin rızkısını veren
Hemi yeşil eldir hemi de ilkin Kur’ana
Uzanan yeşıl eldir ve şehitlerin yarebbi şehitlerin üstünü örtülen
Yeşil örterler şehitlere
Ve Hızır’ın kamçısı da Hızır’ın eğeri de
Bile yeşildir ve dünyada
Uçakla çıksan arşın yüzüne
Geri baksan yer de yeşildir
Gök de yeşildir ve Kur’an yeşil kağıt
Yeşil kağıt ilkin Allah’ın kendi cemalında görükmüştür yeşil el ile beraber
Yeşil el ile beraber çünkü Kur’an Ali’nin eliyle ve Cebrail peygambere getirmiştir
Yazılan yeşil cümlede arşda yeşil yerde yeşildir şehitlerin üstünde perde de yeşildir
Yeşili İmam Hasanda da yeşildir
Bunun için yeşil çok mekbuldur

Kur’anın yazılan duvalar mühürlüdür
Peygamberin mühürüyle tamam olmuştur
Kimsenin eli değdiği yoktur
Peygamber öldükten sonra Havız Osman
Diye Osman tahtında ismini bile koymuştur

Abu Bekir de bu işe yakın değildir
Osman da yakın değildir
Ömer de yakın değildir Muaviye de yakın değildir
Hiç kimse Kur’ana yakın değildir Kur’ana yakın olan
Kur’ana yakın olan Allah’ın kendi eli ve cebrailin eli
Ve Ali’nin eli onun için yeşil kalmıştır
Herkes bağırır yeşil el diye
Bunu bu kadar söyledi Hancı Aşık
Hemi yemin odur eğer yemin edeyim

Dersen yapıyım yemin
Bütün yüz yirmi dört bin nebi ve yüz dört kitap
Beni yalan söylersem huzuru manşerde
Ne peygamber

Kabul etsin ne Allah kabul etsin
Ne de mezar kabul etsin
Bu böyle peygamberin eli
Ali’nin eli Cebrail’in eli Allah’ın elidir
Hiç kimse buna karışamaz
Peygamber mührünü vurdu
Vurduğu bile o ayet mekbuldur

570.HANCI PERVANE
Adem Aleyiselam’ın yetmiş iki cocuğundan sonara
eşi Hür’den bir oğlan daha oldu Şıt Aleyiselam
Adem’in yetmiş üçüncü oğlundan müslümanlar geldi
Şıt’tan doğan zümreye ‘Havaryon’ dediler
Kağırmanı Katil geldi ‘Katiller’ dediler
Musa’nın zamanı beni ‘İsrafil’ler dediler
Halil zamanı ‘Fergariler’ dediler
Hz.Muhammed zamanı ‘Ensarlar’ dediler

Hz.Muhammed gittikten sonra Hz.Ali zamanı ‘Aleviler’ dediler!

Eba Müslüm zamanı ‘Turabılar’ dediler

Hacı Bektaş-ı Veli zamanı
‘Bektaşiler’ dediler

Balım Sultan zamanı ‘Türkmenler’ dediler

Atatürk zamanı ‘Solcular’ dediler

Hey kişi biz ademin evlatıyız
O günden beri neslimiz geliyor

Muaviye oğlu Yezid’in yaptığını hala yapıyorsunuz

Ademin evlatıyız Halil’in milletiyiz
Hz.Resulullah’ın hümmetiyiz
Hz.ALLAH’ın kuluyuz müslü imanız!

571.HANCI PERVANE
Arif olan bir denizdir
Yüzer yüzer dibi görünmez
Kamile söz söyle
Aslan bellidir bir ayağı denizdir

Yüzmek Cebrail’e yakışır denizde
Divana kuşlar bile yüzer
Yelken lazımdır yiğide
Aslan bellidir bir ayağı denizdir

Nuhun gemisini görde gel
Yusuf Peygambere er
Doğudan batıya karaya basma
Aslan bellidir bir ayağı denizdir

Yapraksız ağaca tüfeğin asma
Gemisini kurtaran kaptandır
Rahmat denizini gözle
Aslan bellidir bir ayağı denizdir

Hancı derki bir denizde Ademde
Onun fikri deniz olmaz mı?
O yar Gürcistan’da ben burda
Aslan bellidir bir ayağı denizdir571.HANCI PERVANE
On parmağını pınar eyle
Kapını bacanı duvar eyle
Harami girmesin söyle
Muhammed Ali’ye minnet eyle

Kalma meşelerde köşelerde
Gül suyu hazır olur şişelerde
Erenlerden hümmet eyle
Muhammed Ali’ye kıymet eyle

Gitme bozuk adamın yanına
Yazık olur canına
Ahirete çalış azık olur yanına
Bak Muhammed Ali’nin yanına

Döndür çarkı kıbleye
Kıble Muhammed Ali’dir
Dolu gelse ondan gelir
El Muhammed Ali’dir

Kainata nuru vurur
Her giden orayı sorur
Yol Muhammed Ali’nindir
Hancı kurban olsun bunlara

573.HANCI PERVANE
Kırklar ceminde adım vardır
yeşil kubbenin üstünde tadım vardır
Kandilde beş isme yakışır
Ordaki sejdanın cem diye adı vardır

Babam Hüseyin annem Gülbahar
Her gelen baharın desturunda
Zatım vardır selam nan kalem
Bin bir ayak bir araya gelince


Beyaz yeşil kırmızı
Gömleğimizin adı vardır
yusuf kenan pazarında
Cem tutarlar hak bu ismi bana vermiş

Şükür etmeye ağzımın tadı vardır
Yirmi bir noktaya yedi elif konmuş
Şükür olsun yaradana
Temiz evrahın ismi konmuş

Hancı derki bunu Cem’e söyledim
Eyni aynı mehi temiz olan Allah kul versin
Sallansın sallansın gezsin bir zaman
Dolu versin hak versin

574.HANCI PERVANE
Ehetten Ahmet’e Davud’un örsü verilmiş
Hoş tutarlar pirini kaynatır herbirini
kırkların nuru verilmiş
gözlerini saklasın kainatı kuran

İşi serttir yumuşak el verilmiş
Maruf ile maşrufun arasına
Zülfikarla teber oynar
Ahmet’e sesi verilmiş

Buluttan bile ceryan çıkar
Kuvveti pehlivandır
Zaloğlu Rüstem’in eli verilmiş
Ahmet herkesi kondurur göçürür

Hamza pehlivan derler tamam
Bakır gümüş altın işine verilmiş
gördümki burada çok temiz çalışır
sanki Ahmet ile melekler avlusunda alışır

Bakar gözler cıngısından kork diye
Hancı Aşık derki Ahmet
Muhammed’in yanına çık diye
Var olsun oğlu kızı anneye babaya bak diye
575.HANCI PERVANE
Topal beygirinnen menzil alaman
Topal beygirinnen menzil alaman
Kırk katını yıkasan mırdarı
Mısmıl olamaz mısmıl olamaz

Söylesen sözünü arıdan yakın
Bal kokmaz da yağda kokar
Ayran var içinde mısmıl olamaz
Ayran var içinde mırdar mısmıl olamaz

Çürük tahtayı sağlam oy etsen
Kurt yemiş bir tarfın tebehet gitse
Kırık köprüye ihtibar olamaz
Kırık köprüye ihtibar olamaz

Yamaç yerde yahu taşmı oy durur
Yamaç yerde ya hu taşmı oy durur
Çürük kafaya söylesen altın oy dolmaz
Delik bir kab mısmıl olamaz mısmıl olamaz

Turablık eylesen gel oy başa
Turablık eylesen gel oy başa
Kırık teraziyle tarma oy kaşı
Haramzade ya hu helal olamaz hele olamaz

Yüz bin sarraf olsa aman yanımda
Manşer evine gider aman oy çanıda
İsterse kafasın vursun oy kırılsın
Orda ya hu dahi yeri olamaz
Menşer evinin yeri olamaz

Bu söylediğim oy sözün oy başı
Kimse bilmez bunu hakka oy karşı
Söylediğim nasihattır topla oy başı
Bundan başa ya hu Hancı der sözde olamaz
Sözde olamaz heeey

576.HANCI PERVANE
Yürü meydanı irfanım yürü
Yürü dü cihanım yürü
Yürü irfanım yürü
Bahası olmayan kurbanım yürü

Yürü aba yürü cana yürü
Esmayı hüsnü yürü
Elleme babı elleme
Yürü gönül ale yürü alim

Yürü daldan yürü behri bala yürü
Hapapı ervah gibi yürü sultanı
Muhammed Ali yürü dokura
Yürü beyin altından yürü

Yürü kavgada yürü kaleye
Her köşeyi değer haydarım yürü
Deniz demez köprü demez imanım yürü
Hancı diyor bir noktadan yürü

577.HANCI PERVANA
Allahın celali nurundan taşlar halk oldu
Cemali nuru gelince gökler halk oldu
Sular hemi yerde kalır hemi göğe çıkar
Gökteki rahmet denizidir
Yerdeki zülumat denizidir
Allah mahluku ilkin halk etti
Melekler üç nesneden halk oldu
Allah cemali nurumdan adem yapacağım dedi. Topraktan; melekler dedi ki yarebbi
Toprak celali nurundan biz cemali nuruyuz
Allah dedi o sizden evsan olacak nefis vereceğim, Melekler dedi ki bizim Nefsimiz yoktur yere ineriz
Toprak nefisten halk olmuştur
Allah dedi ki yere inerseniz birbirinizle Görüşürsünüz zina yaparsınız
Melekler yere indi görüşmeye başladı
İki melek biri kılman biri hür
Biri heceril evset taşı oldu
Biri de muhallah taşı oldu
Bunlar çok ademden önce
Hala adem halk olmadı
Ademi her memleketin toprağından aldılar
Beyaz sarı siyah evlatları böyle çıkar
Ademi yapmaya gam suyundan aldılar
Melekler yoğurdu cennette yaptılar
Çatladı tutturamadılar
Allah rahmet denizinden verdi
Çatlakları tuttu kafasını yapamadılar
Allah kendi azameti nuruyla yaptı kafasını
Ruh bir girdi ademe karanlık çıktı
Uyudu o zaman benlik girdi ademe
Ademden benliği çıkardı melekler diktiler
Bir buğday ağacı oldu
Derhal Allah iman nurunu verdi ademe
Adem hemen bütün alemi ben halk etmişim dedi
Hava meleklerle halk olmuştu
Adem’den eksiktir Hava 28’de Adem 32’de
Adem’e LEİLAHAİLLALLAH MUHAMMEDE RESULULLAH. De dediler Muhammed senden gelecek
sağına soluna bak dediler
Soluna baktı ki hava var Solunda Allah nefis verdi heveslendi havaya
Dediler ki bu ağaçtan yemeyin yediler
Şeytan aldattı ilkin hava yedi adem yiyince
Şişti behül deliği çıkınca abdes tehret ondan kaldı işte koktu
Hava’yı cidde kapısından attılar
Adem’i de tövbe kapısından attılar
O zaman toprağa indi
Hava’yı yedinci kapıdan Adem’i sekizinci kapıdan biri ciddeye biri serencipe düştü


578.HANCI PERVANE
ALLAH mahallah halk etti
Kalem halk etti ses o zaman çıktı
Kalem halk olunca ALLAH konuştu
Üç takım ses verdi ALLAH kaleme

Ruhlar halk oldu
Celali nurundan suyu halk etti
Celali nurundan rüzgarı halk etti
Celali nurundan toprakları halk etti

Celali nurundan cehennemi halk etti
Celali nurundan ayı güneşi halk etti
Cümle ruhları suya bıraktı
Arş halk olduktan sonra

Dünyaya üç takım su doldu
Suyun biri mahlahın
Biri kandilin biri Nuh’un
Nuh’un zamanının insanını su helak etti

Beş adam kaldı
Biri kız Naci biri Ham biri Sam biri Lem
Biri de Nuh kırk da dişi erkek mahluk gemide
Mut’un halkı yele rüzgara garg oldu

Ud’un halkı derelerden sel geldi sadece kör ve topallar kaldı
Şuayıb’ın kaviminde gökten ateş yağdı
Davud’un kavimi birbirini kırdı
Yoşa’nın kavimi ikiye bölündü

Musa’nın kavimi ikiye bölündü
Biri beni İsrafil biri beni İsrail

İsa’nın kavimi İsa’ya hep birden hücum ettiler
İsa nereye gitse İsa o zaman arşa birinci kata çekildi

Muhammed’in kavimi ikiye bölündü
Harun Reşit zamanı dörde bölündü

İsa aleyi selam halkı inandırmak için eline
Bir avuç toprak aldı yoğurdu toprağı çamur etti ALLAH ruh verdi
Yarasa kuşu oldu uçtu halk gördü

579.HANCI PERVANE
İLK BAŞLANGIC
ALLAH gökleri yerden kaldırmak için Cebrail Mukail’e
Azrail’e dedi tutun dört kulpundan subhaneke hamdike tabareke
Kesmike tevellike gayruk arşı kaldırdılar ismi mahallah kaldı

BİR SANİYEDE HALK EDECEKTİ ALLAH DÜNYAYI
ALTI GÜNDE HALK ALLAH
MÜCÜRÜMLER İÇİN

580.HANCI PERVANE
HACI BEKTAŞ-I VELİ SULTAN’IN MÜHRÜ OLMAZSA SAHİP ÇIKMAYIN

İmam Zeynal yedi yaşında zindana girdi yetmiş yaşında astılar evlenmedi
Kimki İmam Zeynal evlatıyım derse o kişi yalandır!

İmam Bakır yedi yaşında zindana aldılar İmam Cafer’in rehberlik hakkı yoktur Musayi Kazim’den İbrahim Sani İbrahim Sani’nin oğlu Hacı Bektaş-ı Veli ‘nin pirlik hakkı vardır
İmam Rıza’nın 36 evlatı var 16sı kerametli 17si kerametsiz
Eski tabirle lugaplı lugapsız
Seceresi İmam Rıza’ya çıkarsa rehberlik hakkı var
Aliyal Nagi’ya Muhammed Tagi’ye Hasan Aleskeri’ni ve Mehtiyi Sahip Zaman’a çıkarsa rehberlik hakkı yok
Seceresi Hz.Ali’nin üçüncü oğlu Muhammed Hanifi’ye çıkarsa rehberlik hakkı vardır

Evlatı Resul iki tanedir
Biri Muhammed Hanifi’den gelmiştir rehber,
Biri İmam Rıza’dan gelmiştir.
Hacı Bektaş-ı Veli’nin mührü seceresinde olmazsa ona inanmayın!

581..HANCI PERVANE
Müsayip dört kişi şeh tarigata alacak

Lokma getirecekler
Şayet oradaki hazır bulunanlar
Doğru derseler şeh soracak günahını da alıyor musunuz

O zaman halk almayız der
Şeh kendinden sorar
Doğru musun haram yedin mi
Haram söyledin mi
Müsayip olacak kişi derse yemedim
Dede de batın ilmi var hemen söyler falan yerde yedin köy duymamıştı
Muhammed Hanifi’den gelen dedede batın ilmi vardır tarigatı da bilir
Şeriatı da hiç birisini bırakmaz
İkisini de sürer
İmam Rıza soyundan gelen şeh veya dedede batın ilmi vardır
Müsayip olacak kişi borçluysa borcunu öder
Fakat mal ise öder
Irza geçmek adam öldürmekse ödeyemez

Müsayipsiz kara bacaklar
Karbacak her vatandaşın hakkıdır cem tarigatına
girebilir
Davayı da dinliyebilir
Yalnız görgü lokması yiyemez

582..HANCI PERVANE
Hz peygamberin oğlu İbrahim Mükerrem öldüğünde beyaz giyindi
İmam Hüseyin kırmızı giyindi İmam Hasan yeşil giyindi
Yezit İmam Zeynal’ı yedi yaşında zindana koydu
İmam Zeynal’da üç emanet var idi
Düdük,yüzük ve sapan taşı
Üçünü de Resulullah vermişti
Hz.Resulullah’ın oğlu İbrahim Mükerrem
Zindana indi Hz.Allah Azimi Şan bu şekilde yaptı zindanda İmam Zeynal görünüyor halbuki zindanda İbrahim Mükerrem var halk Aba Müslüm’e soruyor git ücceti İmam Zeynal’dan al
O zaman Aba Müslüm gitti İmam Zenal’dan zindanda ücceti almaya
Zindanda İbrahim Mükerrem var
İbrahim Mükerrem yetmiş yaşına geldi
Yezit dar ağacına astı yine beyaz giyindi gitti
583.HANCI PERVANE
Eyup Aleyisselam
Her canlı ve cansız varlığa
Her renkte olan mahluğun yumurtasına
Eyup Aleyisselam bakar
584.HANCI PERVANE
Güneş kuzeye giderse Türkiye’ye yaz gelir
Ay kuzeye giderse kış
gelir
585..HANCI PERVANE
Erzurum Şenkaya eski ismi Kevenk olan Nişantaşı Köyü’ne kayıtlı
Bayram Karatay soyadı kanunundan önce babamın ismi
Salman oğlu Hüseyin Kahmel soyismi kanunundan sonraki aldığı ismi
Hüseyin Karatay olmuştur bu isimdeki kişi Hancı Pervane’nin babasıdır

MENEREFE DE hancı pervane aşıklık ismimdir
Babam savaş yıllarında 1.dünya harbinde Batum’da Halit Paşa ile
süngü harbi yapmıştır aynı süngü harbini İzmir’de Mustafa Kemal ile
Beraber yapmıştır yayan olarak geri Kevenk Köyü’ne dönmüştür

586.HANCI PERVANE
Bir çiçek vardır kendisi doğurur kendisi yutar
Ölüye farzdır diriye sünnet
Göz görür ayak kimseye etmez minnet
Anadan babadan alasın hümmet

Kişi kıymetini düşdükten sonra bilir
Kabir taşına olmaz hürmet
Seni yaradandan bekle kıymet
Zalimin zülmünden bulma hürmet

Anasından gelir suyu ondan bekle hizmet
Zalimin zülmünden saklanmak haktır
Nesli köpek olandan gelmez hayır
Asaletli yapı bulmalı bula hümmet

Hancı Aşık der orada akıl değildir sırada
Herkesin kanında renk vardır sırada
Herkesin sıfatı ayrıdır ruhlar durur sırada
Kâmil olan kendini taşır hiç kırılmaz orada

587..HANCI PERVANE
aşıklık ismimdir
MENEREFE DE
Babam savaş yıllarında 1.dünya harbinde Batum’da Halit Paşa ile
süngü harbi yapmıştır aynı süngü harbini İzmir’de Mustafa Kemal ile
Beraber yapmıştır yayan olarak geri Kevenk Köyü’ne dönmüştür

588.HANCI PERVANE
Alemi ücceti dakura candır
Pervazı divanı dolanır şandır
Ustazı akırı kipriğinen kandır
O yar Gürcistan’da Zöhre Hanım candır

Mismi ismi cismi yandır
Hancı kurban olsun ustaz elinde candır
Alesti babında hak nışan çardır
Batını ilmi hak ara dardır

Akıl yetmez erenler varına
Yüz dört kitap Hancı derki çardır
Asıl evrahtır emir meydanında dardır
kudretinden batını ırkardır sejda


589..HANCI PERVANE.
Yatağa yatarken söylenmesi gereken sözler
Bismi şah Yattım sağıma
Döndüm soluma sığındım
sübhanıma
Sabaha çıkarsam
Çıkmazsam el hüküm Allah
anahtarım Cebrail
Kilidim Muhammed

590.HANCI PERVANE.
Nerden gelip nereye gidiyorsun?
Dünyadan gelip ahrete, Anan kim baban kim?
Anam yer babam gök
Nerede müslüman oldun? -Gali balede,
Dinimin diyetiyle Muhammed’in Selavatıyla
Kimlere uğradın?
-Ademden Hüre
Mürşidün kim?
-Aliyul Murtaza
Pirin kim?
-Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli
Rehberin kim?
-Ak oğlu Şeh Merdivan
Kavimin kim?
–Şıt Aliyiselam
Evrahım guruhu naci
Turabılardanım
Kimin ümmetisin?
– Resulullah’ın
Alevi türkmenim

591.HANCI PERVANE
İki nokta üç ruh bay bismillah ondan çıkar
ALİ ile MUHAMMED’i bir bilmeyen ol kezzap
dinden çıkar
Güneş ile ayı,deniz ile toprağı bir bilmiyen ol kezzap dinden cıkar

ALİ’YLE MUHAMMED’İ BİR TUTMAYAN
ELİFİ MİMDEN AYIRIR!

Yasinle elhemin arasındaki nokta nedir?
Güneş ile aydır

Mürşid ile rehberin arasındaki nokta nedir?
Cebrail’dir.

Heceril Esvetle mahhallahın arasındaki nokta nedir?
Cebrail’dir.

Farz ile sünnetin arasındaki nokta nedir?
Niyettir.

Ali’nin gömleği ile Resulullahın gömleğinin
arasındaki nokta nedir?

Ali’nin anasının Resullah’ın arasındaki Nokta nedir Hz. Ali’nin hakkını yediler yok Saydılar Resulullah’ın hakkı duruyor biri Şeriat biri tarigat tarigatı yok saydılar hz Ali’yle Muhammed ikisi bir evlattır ikiside Haktır bir birinden yüksek değdir

Güneş ile ayın arasındaki gömlek nedir Leilaha illallah Muhammeden Resulullah
Üçü Ali de dördü Muhammed’te

Kulhüvallahü ile elhemin arasındaki nokta
Hz.Muhammet Hz.Ali Hz.Fadime

Resulullah’ın sözü ne yaparsan yap sonunu düşün sözün açması ..Kur’anıma evlatıma hücum edene cennet yok

Hacı Bektaş-ı Velinin sözü eline beline diline sahip ol ( açması ) bunları yapmayana cennet yok
Mevlananın sözü ( ne yaparsan yap gel ) (açması :sabır etmeyene cennet yok)
Atatürk’ün sözü donun dine zararı yoktur
(Açması ) elbisenin dine zararı yok imanı ne ise odur
İbrahim Hakkı Hazretleri’nin sözü:defineye malik viradeler var ( açması:
Şarap içen kırklara karışmıştır bilemezsin kimde ne var)
Hz.Ali evelide biziz ahırıda biziz
(açması ) İlk ruhta onlardır cümle eşyayı bilende onlardır

Adem demiştir : sabrın olmadığı hiç bir şey yoktur( açması )sabreden,cümle murada ermiş olur
592..HANCI PERVANE
Dolunun önünde melek vardır
Zelzelenin önünde melek vardır
Selin önünde melek vardır
Rüzgarın önünde melek vardır
Bulutun önünde melek vardır
Selamın önünde melek vardır
Güneşin önünde melek vardır

HANCI PERVANE
Güneş kuzeye giderse
Türkiye’ye yaz gelir
Ay kuzeye giderse kış gelir


593..HANCI PERVANE
HAZRET OLANLAR
Hz. ALLAH x Hz. PEYGAMBER
Hz. ALİ x Hz. Fadime
ÇARİYARLAR
ALİ Fadime Hasan Hüseyin BUNLARDAN BAŞKA ÇARIYAR YOKTUR
12 imam 14 masumu pek Zeynal’a kadar yazdılar sonradakileri yazmadılar

594.HANCI PERVANE
Dünya beş isim üzerinde
Mahallak ismi vardır
Kandil ismi vardır
Raktım ağacı vardır

Tübbe ağacı vardır
Bunun misli güneştir
Bunun misli ademdir
Adem iki evlenmiştir

Hava’dan mahluk gelir
Hür’den hem kırklar hem evliya gelir
Ateş rüzgar su toprak
Bunlar Hava’dan gelir

Beyaz yeşil kırmızı
Bunlarda Hür’den gelir
Resulullah ilk ruhtur

595.HANCI PERVANE
Adam nedir insan nedir
Dört anasır bir gömlekte dururuz
Hepimiz başka başka gideriz
Her birimiz bir bir lisanda birbirine uymaz

Kimi düzde oturur kimi bayırda
Kimi uzun yaşar kimi kısa
Üç renk halk etmiş biri beyaz biri sarı biri kara
Her mahluğu yener adem

Biri akıl biri kuvvet biri fikir
Toprakta biri ağaç biri ot biri su
Havada biri güneş biri ay biri yıldız
Biri toprak biri ferenset biri hoça

Toprakta oturan biri kabir biri tekke
Biri şehit biri fakir biri evliya
Biri dağ biri ova biri dere
İnsanda görülen biri güzel biri çiçek

Hancı derki çalış yuva yap
Biri devlete biri evlata
Her şeyden hisse kap
Biri sağlığa biri ölüme

596..HANCI PERVANE
Yap bina sokma haramı
Bal yaparsan kimsenin sözüne uyma
Kendin çal damızlığı boş kalmasın
Herkes ateşini kendi götürür

Ölmeden nevsini öldür divane
Ölüden kâr gelmez gözle
Keşfet kapını altın yapasın
Kâr gelmeyen meydanda oturma

Belin karıncaysa zamanı gözle
Tohumu yabana ekme bozuk olmasın
Sevilen yere çok gelip gitme
Bozulur imanın azık olmasın

Hancı derki hani bizden evvel gelen erenler
Sağılmamış ineğin sütünü görenler
Yapılmamış binada ses verenler
Çağrırım her mahluka nasip verenleri

597.HANCI PERVANE
At okunu giden kuş tutulur mu
Uçan kuşa iman satılır mı
Allah'ın verdiği cekete haram katılır mı
Arifin yanında yalan satılır mı

Karış ehlibeyte ona tuğ atılır mı
Bütün dünya senin olsa
Aslı bozuk olana sejda olmaz
Gali beladan beri gelen evrada

Gözler gözlerim özüne haram katmayanı
Mürşüdün buyurduğundan çıkma
Dilinle yalan atma bir gerçeği bul
Mezhebim Muhammed bundan başkasını satma

Hancı derki ilkin gelen yol bizdedir
Asıl anadan gelen kul bizdedir
İlla dedik kalkınca nasip veren el bizdedir
Devletine doğru bakan göz bizdedir

598.HANCI PERVANE
Boyacı dükkanına orturma
Üstüne boya bulaşır
Kalaycı dükkanına oturma
Üstüne kara bulaşır
Sofuya ihtibar olmaz
Ağlıya çağım diye gözüne soğan vurur
Elini temiz tut gözüne çöp düşer

Bulanık sudan içme içine dert düşer
Kargayla oturma çarkın bozuk olur
Senden sorulmayan cevabı söyleme
Güçünün yetmediği bir şeyi kaldırma

Aslını bilmedik sır verme
Dedler gitti piçi kaldı
Altını gümüşü gitti tucu kaldı
Gelinler çifte gider kızlarda bile

İsterim şu mülkün sahhibi gele
İş mehtiye kalmış ben ne söyleyeyim
Kalaycıya götürsem delik tutmaz
Hancı da derki bu sözün ucu

Tükendi söz söyleyen kaldı piçi
Ölürsen tükenir dünyanın Ucu
Semaye tükenir el boş kalır

599..HANCI PERVANE
Marifet çıktı koku azaldı
Yer çiğnendi otu azaldı
Dağa taşa bina yaptılar

Mülkün içine baraj oldu
Damar kesildi çeşme azaldı
Köyden şehire koştular kaldı
Meyve çoğaldı kaymak azaldı

Herkes bir zenata gider
Karı çoğaldı ana azaldı
Herkesin koynunda bir kitabı var
Erçen tükendi edep azaldı

Elbise çok düzen verdi
Boya çoğaldı güzel azaldı
Herkes öğütü kendinde bulur
Arif azaldı şirlet çoğaldı

Marifet yapanı çok severler
Göz uzakları görmekte haya azaldı
Sağlam azaldı hasta çoğaldı
Hancı derki ne edersen et
İpek azaldı naylon çoğaldı


600.HANCI PERVANE
Bir mahluk vardır zafra sırrı var
El değmeden bozulur boyanır boyasız
Kırk gün doğar elsiz ayaksız
Biri kurbağa , biri kelebek
Hem doğurur hemde gevşer

İsa yapmıştır yarasa kuşu
Acı tatlı sular vardır
Her biri bir madene ait

Güneş sabittir rüzgar ile
Bulut emir altında
Ağaçta mıknatıs vardır
Suda ateş var taşta ateş var
Ağaçta ateş var

Toprağın altında nehindir
Çekirdek bilirler
Benzin gazyağı ondan gelir
Yanar dağlar madendir


601.HANCI PERVANE
Akıla terazi yetmez sabır
Fikir dağı dolaşır ona mehrap lâzım
Yaman işe ezel baştan ağlar
Terbiyeyi evden al kalma divana

Aklının yetmediği yükü kaldırma
Işığı kendinde bul
Sorulmazsa hesap verme
Terbiyeyi evden al kalma divana

Teberek olursa kazandığın olur
Ekmek seslidir vermek için
Fikir terazidir bulmaya
Terbiyeyi evden al kalma divana

Kimseye etme kendini met
El akıllıdır çözer bendi
Tevekil durana Hak yardımcıdır
Terbiyeyi evden al kalma divana


602.HANCI PERVANE
Yap bina sokma haramı
Bal yaparsan kimsenin sözüne uyma
Kendin çal damızlığı boş kalmasın
Herkes ateşini kendi götürür

Ölmeden nevsini öldür divane
Ölüden kâr gelmez gözle
Keşfet kapını altın yapasın
Kâr gelmeyen meydanda oturma

Belin karıncaysa zamanı gözle
Tohumu yabana ekme bozuk olmasın
Sevilen yere çok gelip gitme
Bozulur imanın azık olmasın

Hancı derki hani bizden evvel gelen erenler
Sağılmamış ineğin sütünü görenler
Yapılmamış binada ses verenler
Çağrırım her mahluka nasip verenleri

603..HANCI PERVANE
Mürşüdüm Aliyel Mürtaza
Pirim Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli
Rehberim akoğlu
Neslim Cüneyitoğulları

Kevenk’te oturan dedemin adı
Tırta Hasan oğlu Kaya Koca
Oğlu Urlu Memmet
Oğlu Veli oğlu Ali

Oğlu Ahmet oğlu Selman
Oğlu Hüseyin oğlu Bayram
Göçmeten İzmir’e kalktı bayram
Yazan Hatem Sultan

Yazdıran Hancı Pervane
Hatem Sultan cennete gezer
Kokusu nur diye diye
Hancı Aşık duva eder

Cümle peygamberler bunu gör diye diye
Kaleminden kan damlar
Yazdıkça kitabı rahmet ala
Ömrü oldukça altın gümüş kar olur kalır
Bu kitabı yazmak çok zamandır
Hızır yardım eder çağırırız elamandır

Kalemi tutan fakirdir ama
O yar edene seslenirim
Olsun her işleri tamamdır

Bu kitap ezeli kıyamete kala
Hatem Sultan’ın ismini
Arşta melekler ala
Yerleri gökleri yaratan hızır

Bir ismi Allah bir ismi Hızır
Elhemdulullah her yerde hazır
Mürşüdümüz Kur’an’dır.
Sebebimiz günahımız hazır

Hancı da meth eder bu kızı
Kırklar sıfatını yıkasın
Melekler sırasına geçsin bağlansın
Altın gümüşü durmadan çağlansın

Hatem Sultan’dır Hatem Sultan’dır…


604.HANCI PERVANE
Adem beş cihhettir sere bak sere
Hakk’ı ararsan altı cihhette
Ne yerde ne gökte minazzahtır minazzahtır
Hak bilir yüz dört kitabı bir bilirim

Düşünürüm şatır şah
Ruhlar Allah’ındır
Ten toprağa gider
Hepisinden turap

Şahtır şah Peygamberlere Kur’an
Mürşüt gönderdi
Aşıklar tellaldır haktır hak
Cümle mahluğun yumurtası vardır

Canlı ve cansız
Her birisi bir renk yapan Allah
Hancı kurban olsun her birisi beni
Dara götürür sejda olsun yara götürür

605..HANCI PERVANE
Herkes tırnağıyla topraktan pay almak ister
Herkesin toprağında kapısında haçı olur
Allah her yere evliya yollamıştır
Kapıya gelen evliya birisi müçürüm
Müçürümün ya gözü yoktur
ya ayağı yoktur
Ona herkes kazandığından verir
Evliya hızırdır

Bilinmediği için halk herkese yardım eder
haç her mülkün içinde bilinmedik evliya vardır
kerametiyle gider

Toprak ne gelindir ne de kız herkese geldi
Ne ihtiyar ne de genç
Toprak ne beydir ne de paşa
Herkese geldi ne hacıdır ne de hoca

Toprak ne zengindir ne de fakir
Toprak ne azdır ne de çoktur
Herkesin gözüne bir avuç taprak yeter
Topraktan cümle eşya
Cümle mahluk çağırır
yine toprak haktır
su canlı herkes toprağa ölmeye haktır
Toprak her canlıya kan veren toprak
mürşüdler içerisinde kötü pisliği kayıp eder toprak
doğurur alır toprak
Pehlivan ne de peygamber
Cümlesine gel diyen toprak

Cümle ruhu topraktan halk etmiştir
Canlı ve cansıza gel diyen toprak
Ne günahtır herkesi misafir eden toprak
Kurudan halk olan nura kurbanım
Kainatı kuran bire kurbanım

Hancı deki toprak güzel
herkese ayrılık verene kurbanım
Toprak alır toprak verir
Toprak teni çürütmez
O cana kurbanım

606..HANCI PERVANE
Nuh Ağrı Dağı’na indi
Gemisi Ağrı Dağı’nda
Üç oğlu var biri Lem
Bir Ham biri de Sam

Lem Süphan Dağı’na indi
Ham Mağaz Dağı’na indi
Sam Allah-u Ekber Dağı’na indi
Yasem de suya karg oldu

Şuayıb’ın adamına ateş yağdı buluttan
Mut’un adamını sel götürdü
Ud’un adamını yel götürdü

Halil Allah’ı tanıttı
Her gelen peygambere
Bir hacat gelmiştir
Ahır zaman nebisinde tükenmiştir

607..HANCI PERVANE
Başı beyaz kar beyaz
Yedi nokta içerisinde
Dişler beyaz
Yüzüne baktım gül oturur

Gözü beyaz
Diriye sünnet ölüye farz
Pamuk derler adına beyaz
Beylerin binasına çıktım

Kireç beyaz süt beyaz
Baktım nazlı yarın gönlüne
Beyin beyaz iman beyaz
Elini yüzüme uzattı

Tırnak beyaz
Türlü çiçek vardır
içinde bulunur beyaz
Hancı derki Süphan Dağı’nda
Nuh’un Lem evladı inmiş sana

608..HANCI PERVANE
Yareb aman yatabib
Kahmel Hüseyin aak hele Kahmel Hüseyin
Yareb amaan ya tabib heeey
Selmanın da oğlu derler
Beş kardeştir heman eller

Kahmel Salmanınan oğlu derler
Beş kardeştir hemen eller
Süsem sümbül açılır güller
Atatürk’e hizmet etmiş
Atatürk’e hizmet etmiş
Ah hele asker derler
Atatürk’e asker derler heeey

Benim atam gül pınarı
Abu zemzem çağlar eri
Nereye giderse açık yeri
Tepede oy nöbet derler
Tepede oy nöbet derler

Cephededir Atatürk’ü
Erenlerin tamam yurdu
Kimse dahi buna bir şey demez
Haktan gelen erdir derler
Haktan gelen erdir derler heey

Çantası da he başında
Nöbet dursa her karşında
Erenlerin savaşında
Atatürk’e hizmet derler
Kahmel Hüseyin Selman oğlu
Atatürk’e hizmet derler heey

Ah hele cumhuriyetin gülü dür
Atatürk cümlenin bülbülüdür
Aşık bunun gülüdür
Şimdi ya hu maşallah derler
Şimdi ya hu maşallah derler heey

Hizmetinin ağı
Her hizmete girmiş şahlar şahı
Atatürk’te ya hu cumhuriyetin evlatı bağı
Buna padışah derler
Atatürk’e padışah derler heeey

Kudretinden babam yanı
Askerdir yedi sene saklar canı
Her köşeyi kazanmışlar temiz kanı
Buna da oy asker derler heeey

Atatürk’ün askeri Atatürk’ün askeri
Hüseyin’dir bunun adı
Erenlerde vardır tadı
Ben onun oğluyum Aşık Hancı adım
Atatürk’e kanım derler
Atatürk’e kanım derler heey

Hancı kurban olsun böyle paşa
Kudretinden dağdan taştan aşa
Hiç demir olsa söker
Atatürk’e canım kurban
İşte derler hancı bu kudretinden olan paşa

Tevekkildir bunun kanı
Tah ordular ya hu söker yanı
Fabrikalar bunun için işlemiş
Yollar açılıyor bütün cümle şanı
Atatürk’e doğru derler

Hancıyam da sözüm elaman
Çalışır da işte tamam
Cumhuriyettir bunun adı elaman elaman
Bunu bozamaz kimse
Atatürk’e canım derler heey

Hancı Pervana’dır ayan
Dayan dizlerim dayan
Uyanırsa melekler uyan
Atatürk’e canım derler heey
609..HANCI PERVANE.
Yirmi bir noktaya yedi elif indi
Elif le melifle dal neden oldu
O nasıl anadır yedi oğlu oldu
Hakk’ın cemalında ter neden oldu

Al yeşil beyaz kan neden oldu
Ikrarın bedine indi dört kuran can neden oldu
Çar anasırdır bal neden oldu
Hak cümle alemi yarattı
Ademe inen hal neden oldu

610..HANCI PERVANE
Bir gün gittim mahşer evine
Dedim gönlüm hoş olsun
Seyir eyledimki çok saf var

Diken çok gül az var
Bir güz birde kış
Bir ham birde sam
Bir bahar yaş az

Dinin temeli temizdir
Okuyan çok emelden az
Cehennem ile arasat ağzını açmış
Kötü çok iyi az

Hiç kimseye söz söylenmez
Herkesin kitabı koynunda
Yalan çok doğru az
Hancı derki bu sözüm pek tutun

Düzleri bina tutmuş
Tarla az kır çok
Toprağın ağacını yakıyorlar
Çıplak kalır dağ sel çok


611.HANCI PERVANE
Sıyıpcak taştan kırk kalıp indi
Otuz dokuzu göke çekildi
Yerde kaldı birisine Şıt dendi
Müslüman evrahı ondan geldi

Dünyaya köprü kurdular
Bir kılı kırk pare böldüler
Adem ile Havva dün geldi
Ademe arştan Hür geldi

On iki imam ondört masumunan
On altı on yedi yirmi bir noktaya yedi elif indi
Her birisi bir renge boyandı
ilkin halk olan ruh Muhammed’tir

İlk müslüman Muhammed’tir
Dünyaya yüz dört kitap geldi
Yüzünü aşıklar okur
Dördüne elveresel emirel mü’min geldi

Hancı Aşık da der bu bir alem
Yara yollarım selam
Zöhremde divit kalem
Hazreti pir geldi

612..HANCI PERVANE
Sene’de hak bir kapı açar
Birinden yaz birinden kış gelir
Yetişir buğdayı arpası
Edebi erkeni az çıkar

Size geldik dağlar seyrettik
Şehidi gazisi var çıkar
Asıl çalışan kervan var çikar
Sayısı yoktur güzelin çar çıkar

Yiğidin başına devlet konar
Akıl fikir var çıkar
Mü’min müslümini getirirse
her dediği bir çıkar

Herkesin çektiği kendi kazancı
Hak ayırır noksanı olmayandan var çıkar
Terbiye anadan babadan gelir
Yediği gıdadan hak çıkar

Aşık derki bir duman çıkar
Birinden helal birinden haram çıkar
Çalış belden bele helal edesin
Birinden kan birinden su çıkar

613..HANCI PERVANE
Çeşmenin suyu çıkar gözle
Geri dönme izle
Hakk’tan geleni gözle
yaman işe ezel baştan ağlar

Gidersen bir yola sevinc ile koşa koşa
Her dediğin gelmez sağa sola
Ne istersen iste allahtan
Yaman işe ezel baştan ağlar

Tercuman tut gönlünü elini beynini
Ayak ayak doğru git
Kırma kimsenin hatırını
Yaman işe ezel baştan ağlar
iki gönüllü güzel sevme
Hak ne verirse ona bak
Tecrifsiz yola çıkma
Yaman işe ezel baştan ağlar
Hancı Aşık der bu bir öğüt
Ekmeğini kendin büyüt
Her kafadan alma öğüt

614.HANCI PERVANE
Üç tane adam biri hal eri,biri şal eri,biri de yal eri
Birine yemek ye dediler yemedi
Birine elbise giy dediler giydi
Biri de yemek yedi
Hal eri diyen ne yemek yedi ne elbise giydi
Elbise giyen adam şal eli kaldı ismi
Ekmek yiyen adamın yal eli kaldı ismi


615..HANCI PERVANE
Eylem adam sana nedeyim
Toprağın gülmesi kazma,kürek,beldir
Yeşilin bilmesi orman gül
Kardaş olması doğruluk dil

Doğru söz bağ bahçedir
Toprağı çalışmak borcunu almaktır
Gölge istersen bir fidan dik
Evladı yetiştir doğru hizmeti ola

Toprağı belden bele elinle tırnağınla karıştır
Yabandan dost tutma evladını çalıştır
Aşık derki ayak taşı gözle bak
Kendi kibridini kendin yak

Beyaz ölü bozardır oda insana farzdır
Hancı der yeşile bak kirpiğİnle topla
Elinde döşür sonra deme eyvah
Toprak hem anadır hem baba ona iyi bak

616..HANCI PERVANE
Ayın gölgesi güneşe düşer
Güneş gölgeden kurtulana kadar
Gecenin karanlığı olur rüzgarı dokunur
Güneşin rüzgarı ayın rüzgarı perde olur

Evsana çarkın dönmesini kim demiş döner
Veyekün derse dağlar güneş
Denizler çarpar
Allah güneşi sabit ettiği için şimdi çarpmaz
Erenler hülle biçer
Güneş ile ayın üstünde
Cümle birikir cemal gösterirler
Ruhların taksimini bölerler

Yusuf Kenan pazarından kalkarlar
Gülley kalpte bir olurlar
Topraktan ışıkları kesilir
Cümlesinin ruhu güneş ile aya gömlek olur

Hancı Aşık derki mahallahta er gezer
Kul hesap etsede çarkın dönmesine zarardır
Güneş ile ayın gürültüsü
Mü’minin namazıyla yalvarmak
İlticası Hakk’a yakın olur

617..HANCI PERVANA
Kötü soz insana zehirdir
Terazine hile katma hak senle
Terketme imanını yapacağın iştir
Her kul anadan temiz doğar

Delik kabınan su taşınmaz
Gide gele yorulursun
Ayağına demir çarık giysen
Doğru çalışmazsan hergün darılırsın

Bir usta bul yanına gözün ışık ola
Oturma kazanılmış malın üstüne
Kendin çalış bulasın ağzının tadını
Ne cesedine nede toprağına koyma düşmanı

Aşık derki çalış gardaşınan bulasın hürmet
Davayı sultana bırak bal çıkan yere yorul
Dibi gorülmedik suya varma
Aslını sorda kalayı yap

618..HANCI PERVANE
Yiyip yedirmesi hoştur
Dünyada yaşamak bir dolu bir boştur
Bazen ağlamak bazen gülmek
Gayret et mürşüde hizmetin ola

Giyin kuşan allı kumaşı
Sil gönlünün aynasını kalmasın pası
Tatlıyı acıyı seç de göresin
gayret et mürşüde hizmetin ola

Marifet göçünü yükle gidesin
Bir hak kazan altın gümüş ne edesin
Ya bir dağa ya bir bağa hizmet edesin
Gayret et mürşüde hizmetin ola

Yıldız doğarsa günah az olur
Mü’minin inde sünnet farz olur
Kiminin gönlü zengin
Kiminin gönlü fakir olur
Gayret et mürşüde hizmetin ola

Hancı derki tut demanı
Hakk’tan ferman olur
Can cana kurban olmaz
Gayret et mürşüde hizmetin ola

619..HANCI PERVANE
Arşta bir dükkan vardır
Şehitlerle cömertler kapısını açar
Kimi alır kimi satar türlü renk katar
Nurdan yapısı vardır

Yere Allah rızgı vermiş
Kimin parası kimin mülkü vardır
İki terazi koymuşlar
Biri doğru biri yanlış vardır

Kudretinden çalışması vardır
Herkesin emeline karışması
Koyunu koyun bacağından
Keçiyi keçi bacağından

Herkesin hakkında hesabı ayrı vardır
Bu dükkan hem yerde hem gökte çalışır
Doğruya kimse elini uzatamaz
Kötüye her iş karışır

Hancı derki al dükkanın hasını
Sil kalbinin pasını
Her sitrette hesap aslını Yapan vardır

620.HANCI PERVANE
Korkmaz yılmaz şehitler birinen
Arşta melekler yerde mü’minler
Yardım eder gücümüz haktır
İlla demişiz biz dönmeyiz

Dünya kalksa gelse kilidi bizdedir
Deniz aksa gelse kapı bizdedir
Yerden gökten ateş yağsa
İlla demişiz biz dönmeyiz

Korkmaz gücümüz vardır
Hocamız hacımız hepbirlikte anamız bacımız
Demir tunç olsa yıkar geçeriz
İlla demişiz biz dönmeyiz

Gençlik beraber elele
Hancı derki belden bele
Şehitlerden haber gele

621..HANCI PERVANE
Bismillah dedi oturdu
Özünü hakka yetirdi
Şaha karşı kurban olayım diye
Birliktedir bizim soframız

Hak dedi yitirdi
Süt kaymak götürdü
Ana yeşillikte oturdu
Birliktedir bizim soframız

Yeşil elden gelir varımız
Çalışırız geriye kalmaz karımız
Fabrika yapmak halimiz
Birliktedir bizim soframız

Oturduğumuz yere koyun kuzu otlar
Oğul uşak demez çalışır toplar
Hep birlikte uzanır elimiz
Birliktedir bizim soframız

Bereketi Halil şefaati Resul
Dinimiz birdir bayrağımız hak
Kalbimiz toktur gördüğümüz hak
Birliktedir bizim soframız

622..HANCI PERVANE
Yetmiş iki millet vardır
Toprak için birbirine illet
Göre ibadet et hem farz hem sünnet ola
Bir anadan olmuşlar
Doğru çalışırsa alır hümmet

Bu adem evlatıdır
Kimi tatlı kimi acı
Kimi ana kimi bacı
Hey erenler başımın tacı

Başı açık yalın ayak gezme
Define bulacam diye kendini üzme
Dervişler kendi kendini bağlar
Sen Hakk’ı bil azma

Her millet ademden gelmiştir
Mürşüt bul eli gözleme
Mahlığın izine gitme divane
Ekmeğini evden al

623..HANCI PERVANE
İlkin adem yaptı son Veysel Karani
Aşıyı ağaca Veysel Karani
Aşı yaptı ağaça toprağa gömlek olur
Habibi naçar ağacın ustası

Ağaç yağmuru çeker ıslanır
Ağaçtan her renkli meyve olur
Ağaçta mıknatıs olur çekerler
Ağaçtan yağ kağıt olur

Ağaçta acı tatlı olur
Ağacın kimisi yaprağı döker
Kimisi de kışın yeşil olur
Ağacın olduğu yerde kış olmaz

Ağaç rüzgarı eğler her mahluk siper olur
Ağaçta arı nasibini alır
Ağaçta türlü böcek çıkar
Adem bir ağaç misalidir

Hancı derki Zöhre Hanım
Yaprağı ağaç misalidir
Gönül de ağaç misalidir

624..HANCI PERVANE
Bir fakir kahraman olsa
Ona zengin fırsat bırakmaz
Bir yiğitin dili bülbül olsa
Parası olmasa dili lal olur

Para her yolu düz eder
Fakirin boynu eğridir
Zenginin kılıcı demiri keser
Fakirin yolu kesilir
Zenginin sözü atlas kürküdür
Fakirin sözünden duman çıkar

Asıl zade şimdi tanınmaz
Zenginin parayla merdiven çıkar
Zenginin yolu dağları aşar
Fakir evdeyken şaşar
Zengin gelir diye yola halı döşenir
Fair düz yolda taş bulunur

Hancı aşık derki gelen aylar
Zengine çıkan paylar
Baklava börek derler
fakirin neyini söyleyeyim

625..HANCI PERVANE
Erenler bir dükkan açmış
Her renge boyası vardır
Kırklar otuz dokuz bir hüdası vardır
Bir doluyu kırk can içerler

Her nerde olsa birbirine haber ederler
Mü’min müslümü ile hizmete giderler
Erenler yatmaz uyumaz
Bir doluyu kırk can içerler

Mü’minlerin hizmeti güldür
Hikmetinden sual sorulmaz
Dört kapı on iki burç
Bir doluyu kırk can içerler

Üçyüz atmış altı bab içinde
Altıbin altıyüz yedibin yediyüz
On sekizbin alem var içinde
Bir doluyu kırk can içerler

Hancı derki kabdan kaba
Süzerler er olanı sezerler
Üçtür ehlibeytin ana sırrı
Bir doluyu kırk can içerler

626..HANCI PERVANE
Bahar olmadan gözetme yazı
Erenler babında oku sünnet ile farzı
Bakki nerde bulunur mü’minin arzı
Aşıklar tevekkil durmuştur dünyaya

Erenler babında böyle cemalını tut aynaya
Hak sana görünürse öyle payını dahi sonraya koyma
Al koynuna serseri girme dünyada bir işe
Hemen düşün düşün sonuna pişman olmayasın

Kendinden pişir pişir kalmasın bir işe
Kalmasın başka bir işe
Tevekkil dur kendini merdiven hakka boğazında kur
Kırk boğum insanın boğazı vardır

Orda pişir tarat sözü
Kimseye doğru bakmasın sözün özü
Allah’tan iste kimseye varma
Hakk’ın cemalında dünyanın malı çoktur

O vermeye mecburdur
Söyle o hak sana doğruluk sözü
Hiç hak ---Allahu ekber leilaha illallah
Hak Muhammed Resulullah

Cevap budur yahu yaşkı
gezenlerin dili pervazdır
Doğru olanların niyazı yüzü
Hemen hakka beyazdır
Erenler babında söylersem
gönül her gün yazdır
Hiç kış olmaz daha git beriye
Erenler babında al muhabbeti var sürüye

Yayılsın rahmet demeni ferman et de bul zamanı
Hakk’tan Hakk’a git işlesin kurbanı
Kainatın olur cana fermanı
Sen ararsan dahi dünyanın
kulpundan bul zamanı
Zaman içinde zaman vardır

Hak seçer gider bu dağlar ayrılmaz
Yollar geçer gider
Kurulu yayı asmazlar
Müğret olanda aşar gider
Doğru olan kavuşur muradına
Kötüler de şaşar gider

Kötü şaşar gider sen seni tanı
Sermayesiz pazar açma
Dükkanında güher olsun
Kalenin kapısı çetin erenler babında eyle met

Hancı Pervane derler adıma
Hak yetişsin cümlenin muradına
Ehli beyit yardım etsin
Herkesin ağzının tadına
Ağzının tadını bozmasın Allah
Herkesin gördüğü gül olsun

627..HANCI PERVANE
Yap bina sokma haramı
Bal yaparsan kimsenin sözüne uyma
Kendin çal damızlığı boş kalmasın
Herkes ateşini kendi götürür

Ölmeden nevsini öldür divane
Ölüden kâr gelmez gözle
Keşfet kapını altın yapasın
Kâr gelmeyen meydanda oturma

Belin karıncaysa zamanı gözle
Tohumu yabana ekme bozuk olmasın
Sevilen yere çok gelip gitme
Bozulur imanın azık olmasın

Hancı derki hani bizden evvel gelen erenler
Sağılmamış ineğin sütünü görenler
Yapılmamış binada ses verenler
Çağrırım her mahluka nasip verenleri

628.HANCI PERVANE
Ementiye bağlı elimiz dilimiz belimiz
Sükutu selamete bağlı ayağımız başımız
Baş gövdeyi götürür ayak ayak menzile yetirir
Cümle işi ALLAH bitirir seni senden sorarlar

Nefis ne derse orada orada sabırı koy
Cümle vücut selamete hazırdır
Yelken kalkarsa imanı bırakma
İman insanın yularıdır doğruya karşı

Kan yediğin gıdadan gelir bozma
Beş yerin çalışır yirmi birinci noktayı temiz tut
Asıl anadan babadan gelir kökünün üstündedir
Her şeyden insan alınır yediğin gıdalardandır

İlkin beyaz yeşile karışır kırmızı olur
Besmele dörde ayrılır ikisi anasında ikisi babasında
Ruh ALLAH’ındır ten toprağındır
Üç nesneden olan çürümez dört nesneden olan çürür

Hancıda Aşık derki sağılmadık sütü
Damızlığı çalan haktır temize karşı
Vucudu sakla gören vardır ne işlersen
Cümle mevcudunu insanın yapan haktır

629.HANCI PERVANE,
Dava etmek cana gitmek yara yetmek
Selam etmek kana yetmek temiz etmek
Gelip gitmek dükkan etmek bahasına yetmek
Kuşak kuşanmak emir tutup yetmek

Tebrik etmek ilme yetmek sabır etmek
Hikmet tarif etmek hup gezip gitmek
Hayır işle terbiye etmek süküte yetmek
Temaşa haktır temennah etmek

Zatı belli olanın işi terbiyesidir hazır etmek
Can satın alınmaz ileri gitmek sarrafa karşı
Mahnesiz düğüm çözülmez erkan lazım
Yaman işin düzeni olma kuvvet lazım

Suya düşüp köpüğe el atma iman lazım
Ebceti kebirden al sözü ana lazım
Budur canın buruğu selam lazım
Herkese yapılmaz tacınan hırka kafa lazım

Hancı diyer aleme sefa kalmadı kaleme
Dünyadaki sözler buyruk döndü naylona
Şimdiki insana moda oldu edep kalmadı aleme
Söz budur araya cevap kaldı gümüş ile paraya

630.HANCI PERVANE,
Zaman bize dükkan açtı
İplik kumaş yok içinde
Takatimiz kalmadı söylemeye
İleri gitmek nar içinde

Giyindim kuşandım dar içinde
Bir koşam aldım aklım var içinde
Günde zarara ettim kal içinde
Yetemedim çar içinde
Hayala başladım yapıştı zor içinde

Elden ele gidiyor yetmiş ikinin zamanı
Hiç kimsenin eli yetişmiyor
Kalmıştır kuru içinde
Sohbet anlamaz zaman piçi
Gelmiş demirin tucu
Görünüyor dünyanın ucu

Ata hakkı ALLAH hakkı
Hancı derki bulunmaz
Mürşit rehber kalkmış
Şeriattır bunun ucu
Onuncu ayın on beşi iki bin üç

631..HANCI PERVANE
İlk adem yaptı son Veysel Garani
Aşı yaptı ağaç toprağa gömlek olur
Habibi naçar ağaçın ustası
Ağaç yağmuru çeker ıslanır

Ağaçtan her renkli meyve olur
Ağta mıknatıs olur çekerler
Ağaçtan yağ kağıt olur
Ağaçta acı tatlı olur

Ağaçta kimisi yaprağı döker
Kimisi de kışın yeşil kalır
Ağacın olduğu yerde kış olmaz
Ağaç ruzgarı eğler her mahluka siper olur

Ağaçtan arı da nasibini alır
Ağaçta türlü böcek çıkar
Ademde bir ağaç misalidir
Hancı derki Zöhre Hanım yaprağı
Ağaç misalidir gönülde ağaç misalidir
Aşık zamana söylemiş

632.HANCI PERAVNE
Arşın üstü bir yoldur
Yolun içi nur ile dolu evrahınan sağınan soldur
Ah hele mü’minler illa dedi münkürler la dedi
Her evrah kendine karşı sonundan bir kuldur hey

Saf saf olduk durduk canım divana
Erenler babında olduk mestane
Ah hele mü’minler şad oldu münafıklar
Münafıklar orda bir yana

Harabat ehlindedir canın hepisi
Ah erenlerdedir ya hu doğru yolun tapusu
Arşın ya hu kazanlar ile katran kaynar
Bir tarafında gülünen erenlerin nuru oynar
Sağı kevser derler cenneti paylar hey

Münafık olanın katran kazanında
Güneş bir mızrak boyu enerse
Yakar kavurur oynar oynar hey

Hancı derler bu araya
Ementiye iman ette gel sıraya
Ah hele herkesin çektiği gayret oraya
Yareb şimdi çalıştığından tamam derler

Herkesin çalıştığından doğru kaşa
İnesin bir sıyıpcak bir taşa
Ana rahminden koşa koşa
Çalıştığına hak karışa gitmiye boşa

Yareb aman eyler eeey
Çektiği kişinin kudretinden alemdir
Allah vurursa ya hu zenginlik doğru kelamdır
Fakirin başına dolanır kudretinden ya hu
İşte değildir eğer rahmete kalırsa oda olur
Bir kelamdir hey eyler eey

Ana rahminde hepisi verilir işe ancak
Tah ruhlar mehinde taksim olmuştur
Kefinen nunnan halk olduğu yerde
Olursa hak yarebbi cümlesini
Nasip eyle cennete bak eyler eey

Ah hele anadan olmak dünyada
Gezmek yakındır emme son günü hesap olmuştur
Ahirete bakındır heeeey eyler eey

Hancıyam diyer bu sözümde yok yalan
Gönlünü iblise ettirme talan
Her gün hakka çalıştığın olsun kalan hey

Hancı diyer bu sözüm Gürcistan’da Zöhre Hanım’a
Söyle böyle yareb canı canıma
Ya bu defterde macun olur toprakta
Kalan kullar hey eyler eey

Arar bulurlar hey eyler eeey
Ya ruhu meleklere varan
Şimdi olursa sırayı eleman

633..HANCI PERVANE
Temizin aslı bir noktadır
Gönül sarayıdır
Her sözü kalaylanmıştır
Kara bulaşmaz divane

Kamilin yanına otur
Cahilin sözü dağdan aşırır adamı
Ustasını bul kazan divane
Rehber mürşüdü olan

Kötü yola salmaz
Herkesin ettiği kötülük
Yanına kalmaz
Hancı derki arifin sözünü bul divane
Ne incir nede incinir

634..HANCI PERVANE
Ak beyaz yeşil gelir al renk
Dokuza bağlanır yirmi bir yedi korsan üstüne
Otuz iki ile vardır pazarım
Yetmiş üç çıkmaya nazarım

Üç yüz altmış altıya bağladık bendimiz
Beşi mubarek dördüdür kapımız
Altı bin altı yüz altmış altıya çoğalırız
Yüz dördü yirmi dörde bağlarız

Altı cihetimiz mahallakta
Sıfatı zatı bendi içinde
Aya güneşe bağlıdır
Adem bir alemdir

Adem ölür alem ölmez
Kudretten gelen kalem ölmez
Dolu bade içen bilir
Bütün ademin vucudunu

Söyledim ilim irfan gören bilir
Hancı kurban olsun bilene
Ak gelir sağ olana

635..HANCI PERVANE
İsmi azem sürasının ağam
Bir bağıda üçde üçdedir
Ah helen ismi azem sürasının
Ağam bir bağıda üçde üçdedir
Her gördüğün ya hu
İşte Cebrail’den beri düşdedir düşdedir

Ah hele rahmetin artırırsan sevdiğim
Ana babanın da kazandığı iştedir iştedir
Yareb amaan ya tabib eyler eeeey

Ah doğru hatmeyle de innallah yolu
Mürşüdüne yakın bul da sen içersin dolu
Ah hele Cebrail haber getirdiği
Ya hu iştedir iştedir heey

Eynini aynını tanı
gideceğin ya hu mürşüdün yanı
Mürşütten başka yoktur
Rehberin tevvekkil canı
Hele sakla ya hu iştedir iştedir
Eyler eey ben kurban

Hancıyam diyerlerde sözüm emanet
Allah cümlesine versin
Ya hu içten selamet

Ah helen derler Muhammed’e Cebrail gelmiş
Muhammed’ten sonra işte gördüğün oy
Düşdedir düşdedir ben kurban
Sözümde olursa tamam

Hancıma eyle elaman
O yar Gürcistan’da Zöhre Hanım elaman
Sevdiğim oy düşdedir düşdedir eyler eey

636..-HANCI PERVANE
Asalet kervanının kainata ya
tamam biz fermanıyız
Ademden gelen ruhun biz
Merdiven başında dermanıyız

Kefinen nununan halk olduk cihana
Anaya indik bir cana
Her nebinin böyle gelen irfanıyız biz eey

Tekke türbe yaptık geçtik bir ocaktan
Taah geldik anadan sıyıpcak taştan hanadan

Görüktük çok geldik gittik biz anadan
Her gelen deliye karşı durduk bu zamandan
Gönül bahçesinin fidanıyız biz eeey

Söyledirsen bizi akıl yetmez aleme
Biz çıkmıştık dahi ademden evvel kaleme
Ah hele Cebrail’inen
Durduk suda biz selama
Hak ile hak olduk yerde
Can pahasının ışığı irfanıyız biz

Her gelen ay ile
güneş inen halk olduk taşa
Adem ile indik biz
Bir sıyıpcak heceril esvet taşa
O zaman geldi ruhlarımız
Sağ ile Kevser başa
Doluyla dost oldukda fermanıyız biz eey

Akıl yetmez padışahın işine
Saydırdıkta kendimizi koyduk
Ya hu son zamana düşüne
Feleğin baktık biz işine
Buluttan akan kan yaşıyız biz

Hancıyam diyerim sözümde yok yalan
Ruhu meninden sende dolan
Ah hele üç renk aldıkta anada selam
Har gelen gönülün mahracıyız biz eey

Kadehimiz doludur bade
Akıl yetmez o yar Gürcistan’da
Zöhre Hanım oldu ade
Ben Hancıyım ya hu imanda bade
Şimdi gezmek böyle
gelen kervanıyız biz ey

637..HANCI PERAVNE
Kış yarı olmadan gözetme mayısı
Asılsız insanın olur mu iyisi
Altına kaplasan tilki yavrusu
Secaat kazanıp aslan olur mu

Kalaycının yanına oturma
Kara bulaşır divana
Kara çalıda gül olur mu
Gülün ağacı ayrıdır divane

Bozuk değirmende un olur mu
Ustanın el yalu ayrıdır divane
Oğulsuz ocakta tütün mü tüter
Asılzadenin yeri ayrıdır divane


Geçidi bilmeden suya vurma
Sele gidersin divane
Delik kapta su durmaz
Uzun kısa deme divane

Emsal bul konuş divane
Hancı derki her sözü
Yük etme kendine
Ölç biç al divane

638..HANCI PERVANE
İdayet eylede sende bir söze
Mahallah taşı vardır yakın gidersen
Arşa gider özden öze

Ah hele yareb aman
Heceril esvet taşı vardır
Çok yüz sürersen siyah olur
Heceril esvet taşı bak bu söze

Yüsküfül taşı vardır arşı aleye karşı
Ah hele yüsüfül taşı vardır arşı aleye karşı
Ah gölge vurur gece ondan halk eder
Ondan halk eyler ona ona karşı

Yaren aman
Güneş şavgusunu aya vurur
Ah helen ak taşa dahi aktaş arşta durur
Gölge eder bütün dünyaya karşı
O arşın payında iki nesne vardır
Biri beyazdır biri siyah dünyaya karşı

Ah hele yareb amaan ya tabip hey
Beyaz güneşin önürsüne gider
Her gün gündüz derler
Ah helen birine şemsi gündüzün ismi eyler ey

Ah helen şen aptan açılır
Birine leyli ve ırkar derler
Geçe gündüz işine hey

Şemsi birine kamer derler
Ayda geceyi eder kamer hey

Mahitaptır bunun hepisi
Güneş denizlerden dağlardan gelince
Döner gider çarkı alemdir
Ya hu arşın çarkı döner ha döner
Arş döner yer durur

Deniz dağ gibi kabarmıştır
Deniz dağ gibi kabarmıştır
Irkar durur can durur hey
Irkarına kavim olan yerdir ha yerdir hey

Gökler ırkarlıdır Hakk’ın cemali nuruyla
Hakk’ın cemalından daha
Direği Hakk’ın nurudur hey

Gökte direk yokturdur sevdiğim
Bu dünyaya baksan ya
Yer bakır gök dedikleri zamanda
Eyler bu Hakk’ın rahmetinin sözüdür hey

Rahmet deryasından yağmur yağdırır
Rahmet deryasından yağmur yağdırır
Sular hortum ile çekilir
O hortum Hakk’ın Cemali nuruyla çeker

Göğün aynan tüm elekler inen
Yağmur yağar meleklerin eliyle
dolu Cemali nuruyla emir sis gelmez
Emir ile yağmur yağar her gün aleme

Allah nasip eylerse bir kişiye
Şar olur bütün dünya görünür sözü geçer
Arşı kürşü yaradana
Kalem kudretten hakka
Selam vermiştir işte farz odur
Erenler babında nur ile doludur hey

Arşın payında kaynar
Hızır nebi dolaşırda yaydır
Hızır nebiye bir tavanın içidir dünya
Her tarafına yer verir sırıdır hey

Hızır ölmez tah
Ya hu her kes ölür hızır ölmez hey
Ese çıkmıştır gökte kurudur kurudur hey

Ölüm onda yoktur kurudur
Hiç gökte kurudur kurudur hey
Yedinci semada yareb amaan
Ta birinci semada Ese’nin nuru hayal durur
Semayı kudretten buraya sorur

Yedi kat yer yedi kat gök çarkı sema vatı
Huda kurur elaman hey
On sekiz bin alemdir hepisi
Kudretten açılır bunun tapusu

Ah yaren aman heey
Hancı kurban olsun Zöhre yarına
Erenler babında yap
Sende bir ustaz çarına
Akıl yetmez feleğin felek bir dünyadır
Ah eğer huda'ya felek bir dünyadır

Allah'ın bir çok ismi vardır ya sevdiğim
Doksan dokuz ismi vardır illa kadir
İlahi kerem İlâhî azim İlâhı derler hey

Hancıyam kurban olsun canana
Can pahası bir ademdir isan derler dünyaya bir mahana
Ah hele güneşin misli bir insandır
Misli tübbe ğaçının bir güneş
Birde ademdir yareb

Cennet alede tübbe ağaçıdır
Raktım ağacının dalında bir zanaat çıkar
Erenler babında aşıklar bunları hep gözler
Ben Hancıyım sözüm elaman ya allah

639..HANCI PERVANE
Halk eden halıktır halk olan kuldur
Sağ yanında oturan evrahı doldur
Sol yanında oturan evrah duldur hey duldur hey
Yareb aman kudretten kaynı yan giden yoldur

Yol içinden yol sorarsan yol Muhammed Ali’nindir
On parmağını pınar eyle
Çar Muhammed Ali’nindir hey

Akıl fikir yetmez Huda’nın işine
Nuru cemalıda Muhammed Mustafa’dır
Evel ahır derler böyle zatına
Seyredir sen yahu dünyada
Bulutlarına güneş çarına
Muhammed Ali’nin nurudur yareb hey

Büsbütün dünyaya çalışmak istersen
Doğru çalışırsan yetişirsin cenneti aleye
Cenneti alenin nuru
Muhammed Ali’nin nurudur hey

Yüz dört kitabın içinde okunan ayet
Erenler babında hiç yoktur zayı
Ak hele okursan yahu doğru bir payı
Nuru Muhammed Ali’nindir hey

Aşıklara dolu verir badeyi hak eyleyen kişi
Vucutun şehrinde doğru bir
Olmuşsa anası babası doğru bir kişi
Ondan bir çoçuk törer dalı budur hey

Badeyi verilir kişiye ya hu
Yuğnup yıkanması içi dolu şar eder
Her tarafı onu okuturlar var eder
Yine Muhammed Ali’nin nurudur hey eyler ey

Kişi çabalasa çoluk çoçuk nabadet
Elin malını el doyurmaya karşı
İşte cenneti aleyi satın alır
Olur onun meydanda işi
Ruhlar mehinde mü’mine karşı
Ah hele kervan gider
Muhammed Ali’dir hey eyler ey

Hancı kurban olsun Zöhre Hanım’a
Ben ustaz kervanına düştüm canına
Ah hele seyretsem
Bir mü’minin kalbinde nuruna canına
Can Muhammed Ali’nin dir eyler ey
Ben Hancıyam ey

640..HANCI PERVANE
Ustaz tarlasını herg eyliyen
Bugün beni böyle farg eyleyen
Vucudum şehrine geldi bir zaman eyler eey

Vucudum şehrinde oldum mestane
Kimi küfre daldı kimi imana
Münkürler la dedi ben illa dedim
Saf saf düzüldük durduk divana heey

Erenler payında olduk mestane
Evliya evliya gezdirdi bütün dağlar başına
Şehitlerinen durduk bir yana
Yusuf kenan pazarında biriktik heey

Okuduk ayeti bulduk dersimi
İlla dedik böyle müminlerin sesini
Ah hele nefesi kudret içtik
Hele heey ben kurban heey

Cemalı maitap yüzünde kuran
Hiç mahrum kalırmı hızırı gören
Anlına yazılmış bütün çevreyi kuran
Ah helen okuyu okuyu geldik yanına heey

Dostun bahçesinde gezdiğim zaman
Hancı kurban olsun o yar Gürcistan’da
Ben Ağrı Dağı’nda çektim eleman
Silah omuzumda elimde tamam
Durdum böyle kudrete
İçtim doluyu heey ben kurban hey

Çarkıma vurdular doluyu baştan
On sekiz bin aleme karşı
Durdum böyle gözlerim savaştan
Ah hele giydirdiler vucutuma kutmuyla kumaştan
eey ben kurben eey

Ah hele Zöhre Hanım bende beraber
Hancı koydular ismimi tamam
Bu zaman söylerim elaman

641..HANCI PERVANE
Katranı kaynatsan olur mu şeker
Aslı neyse ona çeker
Hayasızda iman olur mu
İmanın yolu

Arsız meydanında durma
Hicabın yolu ayrıdır
Bozuk değirmende un olur mu
Kuşaktan kuşağa gelir temizin evrahı

Besmelesiz de iman olur mu
Kudurmuşun namazı hiç kılınmaz
Suzuz abdes alınmaz
Terbiye görmeyen kulda secde olur mu

Hancı derki asılzade hanım cemalı güzeldir
İlla diyen kulda yalan olur mu
Cümle olan insanı severim
Bundan başka zaman olur mu

642.HANCI PERVANE
Mürşütleri dile getirek
Ateş rüzgar su toprak kuran
Rehber her kitapta her hacata girer
Pir asil evliyaya hızıra pir denir

Yol dinin kabul ettiğine her temiz ibadete yol denir
Tekke türbe mücüzat keramet gösterilen yere denir
Beytullah beytul mukaddes ilkin başlanılan yere denir

İsa Musa Davut Muhammed peygamber derler
104 dört kitap inmiştir peygamberlere dağılmıştır

Dolu içen aşık bu 104 kitabı okur
Bade içen aşık dünyada herkese söyler
Raktım ağaç türbe ağacı bunların yapraklarından
Her birinden bir ruh halk olur bunların misli güneş
Ademdir dalları aşağıya

Hancı Aşık derki ruhlar topraktan gelir toprağa gider
Adem seyfullahtan merdiven başında memur gibi
Ruhu ondan gelir ona gider
Güneş yukardan aşağıya bakar ne söyleyeyim
Hakk’ı sevmeyen kul cehennem yakar ne söyleyeyim
643..HANCI PERVANA
Aşıklığa iki kişi gittik
Fakat aşıklığa gittiğimiz zamanda adamın ismi Cemal bir dağın başına çıktık dağın öteki yüzünü bilmiyoruz
Gitiğimiz yol çok yamac ama geri yamaca dönsek dağın yolunu bilmiyoruz dağın yolu kapandı geriye yamaca dönsek daha o yolda kapandı öyle uçup gideceğiz o tarafı da bilmiyoruz çok batıyor artık daraldık orada öleceğimizi bildik öleceğimizi bildik ama bir konuşuyoruz birbirimizle Cemal ile fakat tipi de çok kar serpiyor tipi hiç soluk almaya imkanı yok o zaman Cemal’e dedimki :Cemal bak hala! Ufak bir türkü söyledim. Türküyü fazla söylemedim Böyle dedim:Eğer dağdaysan eğer bayırdaysan emanetim sana kır atlı Hızır arştaysan kürşteysen yetiş burada sen aşıklık verdin!

Beni burada öldüreceksin dahi demeye kalmadı sözüm bitene kadar adam başladı ki ula bak bak atlı gidiyor geçiyor da yanımızdan bağırsan ya ula sen bağır ben bağırayım derken ikimiz kalktık bar bar bağırıyoruz atlı dönmüyor bize on metre ilerde gidiyor fakat karın o zaman tar derdik ter ile gitmiyor ova ile gidiyor ova ile giderken bir ormana gittik ormanda atın izi kayıp oldu at hangi yana gitti bilmedik köylere indiydik sordukki bu at burada kayıp oldu buradan at gelir mi hayır sizin geldiğiniz yerden ne at gelir ne de bu yüzden at gelir siz o zaman Hızır’ı görmüşsünüz dediler bize
İşte bu kadar da bir yolculuğumuz var Cemal’le

644..HANCI PERVANE
KEVENK’TEN ÇIKTIK, FEVZİ MÜRTAZE EFENDİ İSMİNDEKİ BİR ADAM ZUVART’TA
Mürtaze Efendi bize ellişer kuruş verdi
Elli kuruş ile geldik bir dağın başına çıktık
Fakat yanımızda bir arkadaş daha oldu
Kadı Murat derlerdi
yanımıza bir adam geldi arkadaşa tütünü çalmışsın dedi
Senin kafanı ezeceğim Mamahatın Köprü’sünde dedi ama Erzincan’dan geri döneceksin
O zaman yapacağım dedi Erzincan’a kadar git Fevzi’ye de dedi seni üç sefer evlendireceğim bana da dedi beş takım amaliyat edeceğim karıyı da sana bela vereceğim sen dönüp o kızı alacaksın
Ben köye döndüm o kızı aldım köyde
O zaman yanımızdan kalkar kalkmaz kayıp oldu dillerimiz tutulmuştu o kayıp olunca dillerimiz açıldı başımıza kıçımıza vurduk
O söyledi ama biz gittik Erzincan’da söyledik
Elinde ekmek var idi o ekmekte sovumadı bize vermişti
Erzincan’da gittik Erzincan’da bizi aldılar siz cesussunuz diye Kadı Murat hastalandı onu geri bir arabayla köye gitmesi için gönderdiler Murat’ın bindiği araba kaza yapmış tam Mamahatın Köprüsü’nde Murat’ın kafası ezildiydi ya
Sonra bizi bıraktılar dediler siz Hızır’ı görmüşsünüz bıraktılar o zaman da o şekil oldu!

645.HANCI PERVANE
MESLEKLERİN PİRLERİ KİMLER
Reçberin piri Adem
Duvarcının Halil İbrahim
Marangozun piri Habibi Nacar
Demircinin piri Davut

terzinin piri İdris Nebi
Berberin piri Selmanı Pek
Cırpının piri Örümcek
Kalaycının piri Gaffarı Zünüp

İslamın efendisi Sadrettin Efendim
Çobanın piri Musa Aleyusselam
Davulcunun zurnacının piri Şeytan
Şakülün piri Şeytan

Terazinin piri Cabbarı Teyar
Gemicinin piri Nuh Aleyisselam
Aşıkların piri Hızır Aleyisselam
Tespihin piri Veysel Garani

646.- HANCI PERVANE
Adam vardır ehli hüner
Adam vardır ümmü derya
Adam vardır boz
Adam vardır haset
Adam vardır hicap
Adam vardır haya
Adam vardır hayvanattır Adam vardır doğru
Adam vardır çiğ süt emmiş Güvenilmez vesselam
Yetmiş iki de kalana
İşini temiz tut
Yetmiş üçü alan adama
Sen düşünmezsen de
O temiz tutar
Onu da herkes dermanı
Hancı Pervane derki Adam dört nesneden halk olmuştur
dokuz ciet arasında
Dördü anadan beşi babadan

647..HANCI PERVANE
Arşta İsa sağdır bir kuru yaprak
İdris cennete bir kuru yaprak
Nur ademde renk taşta ağatça olur bir yaprak

Kur’an ademde eğlenir hayvanda eğlenmez
Fikir ademde eğlenir hayvanda eğlenmez
Yaratılan ölür dağ taş ölmez ağaç ölür
Suya her şey karışır su renk alır

Mü’min nurlanır ruhu ademdir
Ağaçtan her türlü mal çıkar
Kemikten iskele yapılmaz
Acı tatlı hemi toprakta hemi ademde var

Emri maya Azrail ile kardeş
Ölmeden üç takım kaçmış
Birinde görmüş ki mezar eşiyorlar
Demişler bu mezar dar mı genişmi

Yatmış mezara kardeşi levhasını göstermiş
Yaratılana var evliyaya yok
Hayvanda rahmet olmaz rahmet insandadır
Dağ ses verirse mü’mine ses verir mahluka ses vermez

648.HANCI PERVANE.
Falan ayeti okudum ALLAH’A yetişeceğim çok namaz kıldım çok oruç tuttum ALLAH’A yetişeceğim öyle bir şey yok ancak işlediğini hak her an görür sebebi günahı yazılır her anda senin yanındadır
Her sejda ALLAH’IN farzını PEYGAMBERİNDE SÜNNETİNİ DÜŞÜNMEK İÇİN YAPAR
Nehini yapmayım diye yani tersini yapmayayım diye

Ayet her eşyaya inmiştir o eşyayı tanıyayım diye


Üç gün Adem oruç tutmuştur ki peygamber benden gelecek temiz olayım diye
İlkin Cebrail ALLAH’IN ismiyle peygamberin ismini gösterdi dedi bu isme serencipe ciddaya inersen oruç tut üç gün
Kelime de bu
LE İLAHA İLLALLAH MUHAMMED RESULULLAH

649..HANCI PERVANE
Hezer Halil iki evli
Hecer Nemrut’un kızı İsmail doğdu
Sara Ensar’ın kızı İshak doğdu
Sunniler İsmail’den aleviler İshak’tan geldi İshak’ın da iki oğlu oldu.biri Ermiş biri Erdi.bunlardan gelen çocuklar rakı şarap içiyorlar.Hazreti Peygamber Resulullah’ın yarın mahşer günü.mü’minler ne içerler diye Allah’a sordu su içerler mü’minin içkisi sudur hem o divanda hem bu divanda.abu hayat abu kevser abu zemzem abu ayvan Hacı Bektaş-ı Veli suya dua ederdi.hemi cennettedir hemi ademdedir her türlü eşkine gider demlenirler.

650..HANCI PERVANE
Ademin belinden nice bin kişiler gelip gitmiştir
Ruh ALLAH’ındır tende toprağandır
Faka t bu an için millet dini bırakmış
İsimi bırakmış her kes para ya koşar parada
Zenginlerin olmuş fakir şaşırmış

Fakat şimdi ALLAH-I azimi şan
Zinayı çoğaltdığı için halka çok zararlar vermekte
Çünkü kul azarsa ALLAHTAN gelir
Kulu kula müsallet eder
Fakat kul asi gelirse
ALLAH ona hemi deprem hemi dolu
Hemi sel hemi de kuraklık yapar
ALAHU EKBER

651..HANCI PERVANE
Bir kan vardır arşa çıkar
Bir can vardır etini kessen seslenmez
Mü’minin kanından yerler çiçek açar
Mü’min gelsin müslüm gelsin hak diyek

Gel hanada ibadete oturak
Mürşüt bulak hakkı yetirek
Herkes cennete ekmeğini burdan götürür
Mü’min gelsin müslüm gelsin hak diyek

Kötü çoğaldı sevap azaldı
İtikatı olan dini götürür
Cennetlik kul pazarda bellidir
Mü’min gelsin müslüm gelsin hak diyek

Er meydanında pehlivan tüyünden bellidir
Küçükten dersini alan yiğit elde kalemi bellidir
Evde haklı lokma yiyenin düzde selamı bellidir
Mü’min gelsin müslüm gelsin hak diyek

Hancı Aşık derki hani zöhre yıldızından bellidir
Kendine çoban olan adam ilminden bellidir
Elbise iman getirmez arkadaştan bellidir
Mü’min gelsin müslüm gelsin hak diyek

652..HANCI PERVANE
Arının anası yumurta yapar
Arı ondan hasıl olur arının ak beyaz kanı vardır
Bal arştan yağar hortumu vardır çamlardan
Mumu alır arı tuzsuz kalsa ölür çiçekten gılabadur yapar
Evliya sırrı ondadır

653..HANCI PERVANE
Velim hey yar gezen erenler
Musa’yı kim gördü dürden gelince
Adem’i cennetten sürgün ettiler
Nuh ile kurulan kavgaya ezel erenler

Hızır’ı Hür’e gönderdi kırk gelenler
Bir sualim vardır sana hesabını soran erenler
Bu cevabın kendisi doğurur kendisi yutar
Neden halk oldu Ali kılıcını vuran erenler

Otuz iki farzın ikisi Kur’an kaç hereke geldi
Beyin altında bir nokta vardır
Yetmiş üç evrah neden geldi erenler
Yetmiş üçüncü evrahtan haber alan erenler

melekler üç nesneden halk oldu
Ver rengini gören erenler
Eba Müslüm’ün teberinin sapı
hangi ağaçtandır bilen erenler

Kırklar yusuf kenan pazarında gezer
İsmi azaem sürasını kaç kişiye verdiler
Hesabını vermeli hak erenler
Suyun katresini akar yakıt yaparlar

Güneşin perdesini sayan erenler
Ademi yetmiş ikiye böldüler
El tutarım pir cuvan Hancı Aşık’ım
bu Musa’nın asası neden halk oldu
Haftası yoktur bak da

654.HANCI PERVANE
GECMİŞ HAK AŞIKLARININ LİSTESİ
Devrani
Harabi
hatayi sultan
Mecnun
Kerem
Ferhat
Garip
Sümmani
Emrah
Karaca oğlan
Kul hüseyin
Döne sultan
Yunus emre
Kul hümmet
Kurbani
İrfani
Seyhati sultan
Pir sultan
Sefil ibrahim
Heyrani
Kul hümmet
Cabbari kulu
Mühhittin arabi
Hulisi sultan
Dertli
Kör oğlu
Kul nesimi sultan
Seyrani
Gehveri
Hüdai
Yemini
Derviş ali
Fuzuli sultan
Agahi
Noksani sultan
Sıtkı pervane
Hancı pervane )şu an yaşamaktadır

655..HANCI PERVANE
Musa Aleyisselam’ın
Babasının ismi=Umran
Annesinin ismi =Hına

Hz.Muhammed’in atının ismi=Ugap
Kılıcının ismi=Seyfe
Kitabının ismi Kur’an-ı Kerim
Allah’ın bir ismi =ALE. bir ismi YA.
Bir ismi ELİF

Zülfikar haklıyı kesmez=Hz.Ali zülfikarı atınca ses verirdi
O zaman Hz.Ali derdi önümde haklı can var
Yaraladım diye mahcup olurdu

Hz.Ali’nin zülfikarının ağırlığı 1400 mükef
Selmanı Ecene Dağı’nda gölden Hz.Ali kurtardı çiçek verdi
Selman serencipte şedullah topladı
Hz.Ali pirlere vurmaz çocuklara vurmaz karşı gelene vurur
Hz.Ali nara vurduğunda çok adamın yüreği patlar kale bile yıkılır düldül zülfikarı ağzında taşırdı
Hz. Ali ok ve kalkanla uğraşırken düldül zülfikarı alır ağzına dağlara giderdi Hz. Ali seslendiğinde gelirdi

656.HANCI PERVANE
Kalemin kudrettiralem için sakidir
Hürüler melekler ölmez bagidir
Birde cel hep haktır bagidir
Gönül bir şahtır cem de bir kevser sagidir

Ustaz erenlerindir döner çarkı zaman
Görenlerindir tercuman bagidir
Kevserimizi almışız bagi hudadan
İlmi batınımız cehveri incidir ceme karşı

Ustaz tarlasını herg eyledik aliyel nagidir
Mürşüdü babıdır çehveri inciden payı
Göverir yeşerir çarkımız bizim alem içindir
Kevser nufusumuz çalışır haktır cemdir işimiz

Yaz bahar ayında abdal köşkünde gezeriz
Bismişah diyerek güher düzeriz elesti deminden
Arifin sözüdür yabana gitmez asıl evrah kir tutmaz
Babı hikmetinden canana karşı
Ben cemin al yanak demena karşı
Hanc ıda derki ferman birlikte imana karşı

657..HANCI PERVANE
Hızırın kamcısı yeşil
Denizin tekkenin örtüsü yeşil
İmam Hasan’ın İmam Bakır’ın zehiri yeşil
Ham evlatının gözleri yeşil

İmam Hasan’ın İmam Hüseyin’in beşiği yeşil
Cümle annenin mehisi yeşil
Sultan Süleyman’ın tabutu yeşil
Abu ayvan suyunun Kabe’nin beşiği yeşil

Arştan bakarsan orman yeşil yüzde bir toprak yeşil
Tarlada bostan yeşil kuşta kanat yeşil
Denizde binde yılan yeşil bir çok rahimde öd yeşil
Ebem kuşağında on ikide bir yeşil

Hancı derki kubbede yeşil el yeşil
Canım kurban olsun deprem olursa buhar yeşil
Mahallahta kandil Muhammed başında taç yeşil
Raktım ağacından saniyede bir damla düşer yeşil

658..HANCI PERVANE
Cehennem iki takım solur
Birinden yaz cıkar birinden kış çıkar
Tarlada pamuk beyaz ağızda diş beyaz
Ölüye farz kefin beyaz adamda göz beyaz

Cennete abu Kevser beyaz
Dağda yüzde taş toprak beyaz
Ağaçta yüzde çiçek beyaz
Güneş vurunca bine bulut beyaz

Mahallahta binde süt beyaz
Yedi katata kar beyaz
Yüz binde çiçek beyaz
On iki postta imamın kaynar postıu beyaz

Hancı derki adıma o yar Gürcistan’da
Düştü yadıma Zöhre Hanım
Beyinde 6666 biri beyaz
Bektaş-ı Veli’den tuz mermer beyaz

659..HANCI PERAVANE
Ademe sabır kırk sekiz sene sonra geldi
Ruh girmeden akıl girdi peşine fikir girdi
Nefis girince uyku girdi kırk yıl yattı
Nefsi çıkardılar cennete diktiler buğday ağacı oldu
Beni yaratan Allah’mış ben yaratılmışım dedi
Hava meleklerle geldi ibliste meleklerle geldi
İblis cinlere tabidir cinler iki buçuk nesnedir
Melekler üç nesneden geldi ölmezler

Doğurmazlar dünyanın evelinden ahırına kadar dururlar
Mahluk doğurur dört nesneden gelen mahluk
Mahluğun sovuk ve sıcağı vardır kanda
Ottan topraktan güneşten sovuktan sıcaktan halk our

Kimine kanat kimine tüy peteğin bir erkeği vardır
Yumurtlar beyidir balık üç bin yumurta yumurtlar
Sinek çok yumurtlar tospağa yumurtlar suda
Toprakta yarasa doğurur İdris Aleyisselam

Hun kuşunun şikayetini ALLAH’A söylemiş
Güneşi aşağıda gezdiriyor birinci semada
Yedinci semaya alındı sovuk başla
Hancı Pervane gelen ayda böyle dosta fayda böyle

660.HANCI PERVANE
KESİREYE AÇLAR GELMİŞ
Hayda huyda bulunmaz
Hayda huyda bulunmaz
Denizdedir oy denizde
Kesireye gittim ben de bizde

Açlar gitmiş yanına
Açlar gitmiştir yanına
Hiç bakmazlar kanına
Otursa bir sıraya

Kale yapa kale ya hu
Otursa bir sıraya
Ah hele kale yapana kafir derler
Kendisi yıkar ama
Hiç buna da bakmaz böyle
Açlar gitmiş kesireye heey

Aç yıkar da kesire halı
Ah hele ben dünyanın der cennetlik malı
Hiç demezki çalışak varı
Bir kale görse yımaya gider onun zararı
Ah hele bunuda oy söyleyeyim ya hu açlardır açlar

Sırada da söylerler
Ölürsek yetmiş hürü alırız diye
Helbet orayı orospu hana yaptılar
Açlar gitmiş vara vara
Kesireyi yıkmış ağa
Ne kalmıştır altın gümüş para

Bu sözümde buna yakın
Aman sizde çihan bakın
Çalışın mü’minlerde dahı çıkın
Açlarınan karışmayın bakın
Açlar gitmiş girmiş sıraya
Ah hele yıkmış şehri bakmam oraya

Kesire derler bunun adına
Hak yetişsin kalanların tadına
Ah hele hıbar olmuş kalmış duvarları
Kalmış pençereler kandi ayatına
Açlar gitmiş oraya

Halkın devesini malını alır
Ah hele kazandık diye hemen varır
Hiç demezki Allah’tan korkma
Haber alır açlar gitmiş oraya
Cenneti kendileri ölmeden satın alır

Yetmiş hüri alacak diye
Çavlanır da böyle dalı
Ah helen her gün kendi durmuş birliğe
Hiç de gitmez dirliğe
Açlar gitmiş oraya
Gelsin ağalar söyleyeyim de bak birliğe heey

Hancıyam da bu sözümde
Hiç yalan yok özümde
Erenlerin yüzünde
Bütün bunlarda etmezler ellerin malında gözü de
Açlar getmiş kesireye var oraya

Hancı diyer bu sözümde tamam
Ehlibeyit söyletti eleman
Destur olsun şahi merdana
Çok zaman ey eyler eeey

661.HANCI PERVANE
ESKİ PİERE KESİRE YENİ ADI

Söyleyeyim de dinleyin canlar
Söyleyeyim de dinleyin canlar
Kesireye gitti bu hayalim
Kesireye gittik vallahı
Gözlerim gördü ayarı eeey

Kesirede büyük şehir
Kesirede büyük şehir
Açlar gitmiş yıkmış vallah
Açlar gitmiş yıkmış vallah

Aç kimden çıkar söyleyeyim ağalar
Aç Lem’den çıkar belli
Aç Lem’den çıkar belli
Söyleyeyim de dinleyin canlar

Şimdi derler adına
Onun döşürürde he yadına
Kendi kazanmaz kazananı gözler böyle gider adına

Gitmiş kesireye yıkmış taşlar böyle kalmış kendi zatına heey
Taşlar türlü türlü keribar ile gülde konmuş
Her tarafı kına kınalı olmuş
Açlar gitmiş oruya şehri kırmış vallah böyle
Her şehre bakarım açlar gitmiş hiç tok yoktur bunun içinde
Helbet ben adamım diye he mülkünde
Söyleyeyim de dinleyin canlar bununda var içinde

Cennete gidince yetmiş hüri ister
Mescite gidince kardeşe kurban ben cennetlik diye kasti
Ah hele bu nereye giderse yıkar üstü
Söyleyeyim de dinleyin canlar eey
Açtır bunun temeli
Açtır bunun temeli
Halkın ya hu binasına
Altınına hanasına kast eder bunun anası
Baştan başa kesirede ulu şehir
Neder kale kulayı eğler
Nizam düşmüştür belli
Ah hele yıkmış gitmiş burda beyler heey
Hancı diyer özüm durmadı ağladı
Ah hele kuşağıma kan bağladı
İçerime ya hu bir korku düştü can ağladı
Kesireye gittim gördüm heey
Dostun kapısından geçtim
Niye böyle ya hu aklım şaştı
Kesireye gittim ya hu bütün taşlar kül olmuşta kaçmış
Tepe pe olmuş pencere
Yıkılmış her tarafı çünkü
Çünkü ya hu oraya uğraşmış açlar böyle heey
Acın işi şehir yıkar
Kale durmaz böyle bakar
Nerden suyu orda akar
Yetmiş tane hüri ister söze bakar

Açlar böyle böyle gider
Sözüde oy eğler gider
Hancı derki bu noksanlık bundadır
Ya hu kendi yapmaz elin yaptığına gözü diker
Böyle gider heeey
Hancıyam da söz alemi
Kurtaldı da kesirenin söylediğim var kelemi


662HANCI PERVANE
Deniz dalgasız olmaz
Herkes güzele yakındır
Bahasız çiçek olmaz
Ölümün kervanı tükenmez

Dağda taşta keramet olmaz
Üç nesneden nerede yatarsa orada keramet olur
Rüyada suda on bab çıkar
Her canlının annesi vardır

663..HANCI PERAVNE
Kışın taşa oturma yazın yaşa oturma
Ruf verilmedik yükü götürme
Dibini bilmedik suya vurma
Gölgeye yaslanma dağa yaslan

Budaksız ağacın dibine oturma
Oğulsuz ocakta tütün tütmez
Mirastan man alma güneş vurmayan yerde ot bitmez
Çiğnenen yerde nabadet bitmez

Memesiz kuştan süt cıkmaz
Yumurtaya kulp takılmaz
Tohumsuz evlat doğmaz
Deve gözü taştan duvar olmaz

Yalancı yar olmaz
Işığı olmayanın piri olmaz
Katır kuzlamayla dünya harap olmaz
Şeytandan şüpheder olmaz

Emanete hıyanetlik olmaz
Hancı der canın pahası yoktur
Ne zaman ölürsen dünyanın ucu tükenir
Öldüğün günü methi gelmiştir

664..HANCI PERVANE
Tuzlanmayan insana sonunda tarlaya tuz ekmiş gibi olur
Öğüt tutmaya havayı giderse son pişman olur
Okumamış insana dünya tarihi sorsan yanlış yol öğrenirsin
Yola açık olmazsan dağda tipide kalmış gibi olursun
Mürşüdü olmayan insanla pazarlık edersen köprüden düşmüş gibi olur
Ata çıplak binersen indiğinde oturamazsın
Parasız insanı serhoş bilirler
Ana sütü emmeyenin fikri az olur
Güneş yaprağa vurursa toz belli olur
Marifeti olmayanda anasız kuzu gibi az belli olur
Tezden yapılan yazı sünnette farzda bulunmazsa
Yaprağı dökülmüş güz belli olur

665..HANCI PERVANE
ALLAH mahlah halk etti
Kalem halk etti ses o zaman çıktı
Kalem halk olunca ALLAH konuştu
Üç takım ses verdi ALLAH kaleme

Ruhlar halk oldu
Celalı nurundan suyu halk etti
Celalı nurundan rüzgarı halk etti
Celalı nurundan toprakları halk etti

Celalı nurundan cehennemi halk etti
Celalı nurundan ayı güneşi halk etti
Cümle ruhları suya bıraktı
Arş halk olduktan sonra

Dünyaya üç takım su doldu
Suyun biri mahlahın
Biri kandilin biri Nuh’un
Nuh’un zamanının insanını su helak etti

Beş adam kaldı
Biri kız Naci biri Ham biri Sam biri Lem
Biri de Nuh kırkta dişi erkek mahluk gemide
Mut’un halkı yele rüzgara garg oldu

Ud’un halkı derelerden sel geldi sadece kör ve topallar kaldı
Şuayıb’ın kaviminde gökten ateş yağdı
Davud’un kavimi birbirini kırdı
Yoşa’nın kavimi ikiye bölündü

Musa’nın kavimi ikiye bölündü
Biri beni İsrafil biri beni İsrail

İsa’nın kavimi İsa’ya hep birden hucum ettiler
İsa nereye gitse İsa o zaman arşa birinci kata çekildi

Muhamed’in kavimi ikiye bölündü
Harun Reşit zamanı dörde bölündü

İsa Aleyisselam halkı inandırmak için eline
Bir avuç toprak aldı yoğurdu toprağı çamur etti ALLAH ruh verdi
Yarasa kuşu oldu uçtu halk gördü

666..HANCI PERVANE
Kıyamet alemetleri
Bunlar geldi
Ekmek kokusu kalktı
Büyük küçük hürmeti kalmadı
Top çok oynandı
Bina çok yapıldı
Zina çok oldu
Dul karı çoğaldı
İçki çok oldu
Vasayıt çok oldu
Ezrail’e iş kalmadı ruhlar birbirine karıştı
BUNLAR GELECEK
Güneş doğduğu yerden doğmayacak battığı yerden doğacak
Sıcak sular çok çıkacak
Tebbet-il Ert gelecek
İsa yere inecek
Mehti gelecek
Halacı Mansur gelecek
İsrafil gelecek
Livayil Hamt çekilecek
Herkes hümmetini Livayil Hamt’ın altına çekecek RESULULLAH Başı açık ayak yalnıyak gelecek

667.HANCI PERVANE .
Beli ince selvi boylum meralim var
Yaprakları taze güller biter en taze
Al yanakta beni var zülüflerin deni var
Dişleri kehribar gül yüzlü sevdiğim var

Yürüyüşünde yer titrer bakmaya gözüm kamaşır
Anadan asil yoğrulanmış çiğdem gibi beyaz
Kat kat zaman içinde helal babadan temiz babadan

Aklından kimya çıkar altın gümüş değer yürüyüşü
Hancı diyor bu ilmin kârıdır gül yüzlü sevdiğim var
Cümle kullar buna ah çeker asalet vardır
Emir hicaptan ayrılır akıllı oğlum var malı neylesin

668.HANCI PERVANE
Hz.Meryem Ana
Kudüste küddüsü muakkelde okudu Yakup Peygamber’in oğlu Yusuf Peygamber’le nışanlı idi.Banyo yaparken sağından bir delikanlı şekli yüzüne üfürdü vucutunu
Görmesin diye saçlarını salladı baktı ki kimse yoktur yüzüne üfüren Cebrail Aleyiselam’dır.Ruhu ALLAH gönderdi Hz.İsa’ya hamile kaldı.Yusuf Peygamber’le evlenmedi Yusuf Peygamber Zeliha’yla evlendi çocukları olmadı.

669.HANCI PERVANE
Yirmi bir noktada yedi dağı geçer misin
Elif inse yirmi bir noktaya ellerini seçer misin
Yirmi bir noktada gözün başta olsa
Yirmi bir noktada yüzün yerde olsa

Yirmi bir noktada asıl kapı açarmısın
Yirmi bir noktada dört kapı kırk makam geçer misin
Yirmi bir noktada otuz iki farzı seçer misin
Yirmi bir noktada yetmiş evliyayı bulur musun

Yirmi bir noktada saçının tellerini sayar mısın
Yirmi bir noktada üç yüz altmış altı damarını arar mısın
Yirmi bir noktada katrede hak mısın zarar mısın
Yirmi bir noktada Kur’an gündüz mü geldi gece mi geldi

Yirmi bir noktada ne gündüz ne gece geldi Kur’an
Nasiplisine cüz cüz hece hece geldi
Resulullah doğdu başladı öldü bitti Kur’an
Yirmi bir noktada eliftir anaya aittir

Aşık diyor yirmi bir nokta haktır şüphem ona yoktur
O yar Gürcistan’da Zöhre Hanım kurban olsun elife canım
Ben Ağrı Dağı’nda nöbet yerinde elif cümlenin bağında
Abu hayat Abu Kevser Abu zemzem Abu ayvan avcahında

670..HANCI PERVANE -
Zaman zaman içinde
Zaman halbur içinde
Tellal sizin olsun
Davul saman içinde

Zurna vurduk koşa
Koştuk koşa ferman dağ içinde
De rlerdiki darı toplayalım
Horoz zurna içinde

Yoğurttan dilim yandı
Darak kiprit içinde
Örümcek telinden ip yaptım
Balık beyin içinde

Gözlerdik Muhammed gele
Oda zehin içinde
Arife söz söyleme
Damızlığını alır mehin içinde

Üç nesne ayıktır
Elma çigidinin içinde
Zöhre Hanım beraber
Hancı mülkün içinde

671.HANCI PERVANE
Yetmiş iki çocuk kırk sekiz sene
Adem’e Hür geldi
Hava’yla küp tuttular Adem
Biri Hür biri de Hava

Hava’nınkinden böcek halk oldu
Kırk tane kalıp yere çekildi
Hürü’nkinden kalıpları yırttıkça
Göğe çekildi biri kaldı

Hür’den kalan bir çocuk
İsmini Şehit koydular
Fakat Şehit çağıramadı
Şıt koydu Adem

Fakat Habil Kabil’i vurmuştu ya!
Onun için Şehit diyemedi
Şıt diye çağırdı

Adem’in iki karısı Hava yetmiş iki çocuk oldu
İkinci karısı Hür Adem’in Şıt Aleyiselam
Yetmiş üç çocuğudur müslümanlar Şıt’tan geldi
Sünnet onlara ait Hava’dan gelen hariciler onlar çok arttı

Erenler evliyalar Şıt’tan bölünmüştür
İşte isimleri Havaryon Garimanı Kati
Havaryon’dan sonra İdris
İdris’ten peygamberler geldi

Sonra Zal Rüstem Ahmet
Battal Hazma Eba Müslüm Muhtar Pir
Mustafa Adem’den bu yana evliyanın sayısı yokturdur
Havaryon’dan gelen aleviler alevilerin ismi raydan kalmıştır
İdris’ten gelen peygamberler

672.HANCI PERVANE
Şıt Aleyiselam Iklıma’yla evlendi
Iklıma ikiz gelmiştir Hava’dan
İkiz çocuklardır dört tanedirler
Habil Kabil Saya Iklıma

Ayrılması demirden giderse burnundan annenin
Zalim bir çocuk olur hapse düşer
Bakır olursa reçber bir çocuk olur ölene kadar çalışır
Gümüş olursa padışah olur

673.HANCI PERVANE -
Hava’yla Adem’den ilkin Hava bozuldu
Buğdayı Adem’e yedirdi
İki hayvanat ruhu inmiştir
Nuh’tan bu yana

O her gün haram yemeyi tatlı bilir
Kendi kazancından başka
Haramın lezzeti damağında kalır
Belden bele devam eder haram

Her rahimde çocuk pek olur
Ana baba kazancı yukarda
Haram olduğu için çocuğu bozar
Dinine her gün leke getirir

Haramı beş yerden almıştır
Ona haram gelince kazanç bilir kendini
Her vatandaşı kendi gibi bilir
Sütte de sümükte de karşıktır haram

Anasırı saklamak için
Dördü anadan beşi babadan
Bunların sabır sikkesidir
Saklamak için Hancı diyer budur yakışan

674..HANCI PERVANE
Hak mürşit bulayım diye
Süzdüler elimi on iki güzelliğe
On iki güzellikten on iki imam çıkar
Rıza şehrine güneş ile ay oturur

Her birinde üç yüz altmış altı nur oturur
Yedi kat yere yedi kat göğe
Yetişir nurun hepisi
Sabahınan açılır hacet kapısı

Kokusu cennet kokusudur
Anadan babadan emri olanın
Rahmet denizini açsa çiçek oturur
Emirlerin gözü her yerdedir
Kubbesi temiz olan kula bak
Onun kubbesinde on iki nur oturur
Kıyamete kadar bozulmaz
İşte bu ademindir dem oturur

Sufatından bellidir aynı
Koynunda sabır saklar
Çoluk ve çocuğu rahmet eşiğidir
Harama el sürmez nesli pek

Hancı sözün doğrusu söylemek ekcemidir
Asıl kaynar bak bozulmaz
El değmeden yazılmıştır
Dünyanın ucu ölünce tükenir

675..HANCI PERVANE
Toprakta her mahluk çalışır
Ala yeşile menekşeye gülle döner otlar
Her türlü meyvası vardır ağaçların
Kimi beyaz kimi kırmızı kimi tatlı kimi acı

Pınarları gül gibi her türlü renk suları vardır
Yolları hem dağa hem ovaya uğrar dünyanın
Kullarında üç türlü renk vardır
Her birisi bir lisana bağlıdır

Sayısı yoktur dünyada mahluk yaşar
Her mahluk ırharına bağlıdır
Adem ırkarında durmaz
Dursa yeşilden kırmızıdan beyazdan olanlar durur

Toprağı denizi tartamazlar
Kendine uydurma yaparlar insanoğulları
Güneşe çıkamazlar geceyi gündüzü değişemezler
Suya rüzgara kuvvetleri yetmez

676..HANCI PERAVANE
Müslümanlıkta ahlak terbiye iledir asıl ahlak andan babadan gelir
Ana çocuklarını haramdan saklarsa o çocuğun kazancı çok olur
Her çalıştığı işi gücünle yapar eve bir şey getirirse cocuk
Onun annesi derki nerden aldın oğlum onun temelini öğrenmek için o çocuğa izaat verir bir müslüman çocuğu her ne bulursa annesine getirir helal ise annesi eğledir haram ise geri gönderir
Nereden aldıysa oraya götürür
ALLAH herkesin malını herkese nasip etmemiştir herkesin kazandığı kendi malıdır gevurun malı müslümana ilaç değildir müslümanın malı müslümana ilaç değildir gavur diye malını alma
Toprak herkesindir

677.HANCI PERVANE
Urğuc soğan kabuğu olanlardan olur musun olmam
Urğuc Patates kabuğu yakanlardan olur musun olmam
Urğuc güneş doğunca yıkanmayanlardan olur musun olmam
Urğuc şadet vermeyenlerden olur musun olmam
Urğuc tarla tumtu sökenlerden olur musun olmam
Urğuc bekar kız saklayanlardan olur musun olmam
Urğuc para faizi yiyenlerden olur musun olmam
Urğuc ekmeği ciğniyenlerden olur musun olmam
Urğuc ailesini yalın ayak gezdirenlerden olur musun olmam
Urğuc bekar kız bozanlardan olur musun olmam
Urğuc suya sıçanlardan olur musun olmam
Urğuc kapı dinleyenlerden olur musun olmam
Urğuc besmelesiz olanlardan olur musun olmam
Urğuc kov götürüp getirenlerden olur musun olmam
Urğuc kuranı çiğneyenlerden olur musun olmam
Urğuc zina edenlerden olur musun olmam
Urğuc güneşe doğru behvil edenlerden olur musun olmam
Allah’a küfür edenlerden olur musun olmam
Urğuc haram yiyenlerden olur musun olmam
Urğuc yaş kesenlerden olur musun olmam
Urğuc sofraya besmelesiz oturanlardan olurm usun
Urğuc cünüp gezenlerden olur musun olmam
Urğuc hayasını gösterenlerden olur musun olmam
Urğuc başı acık gezenlerden olur musun olmam
Urğuc ALLAH’IN emrini peygamberin kavlini bozanlardan olur musun olmam
Urğuc atasına küfür edenlerden olur musun olmam

Bu surgubattır 40 sefer söylenir Cinlerin ve perilerin yapmadığı iştir İblis bile yaklaşmaz buna


678.HANCI PERVANE
Beri gel hey mü’mün
farzın hudadır
Cismin sultan olsun
Nurun Muhammed Mustafadır
Vesbedersen Hakk’ı özün temizdir
Aletse gelir akıl ile fikir
Cemalın nuru hudadır
Payın hikmetidir ALLAH verici aleme

Emirler şehitlerdir vucudun
Vucudun hak yapmıştır
Alem sededir saklayan hak
Çalıştığın haktır veren ALLAH’TIR

Aslı bir noktada payı haktan
ALLAH kimseye zarar vermesin
Gören haktır haldan başka hal olmaz
Mürşidin içinde gezer kurandır

Eveli ahırı günahım sorulur
Yaptığımı gören haktır
Ayatel kürsü vucudumda
Fikrim sabırım haktır

Hancı diyerki budur keremullahtan
Yeri de göğü de tutan haktır
Cümlenin sufatının rengini
Ve ademin toprağı göre haktır

679..HANCI PERVANE
Bir yağ vardır akar alemi kandırır
Bir ateş var koru yok cesatı yandırır
Bir su vardır cümleyi kandırır
Bir ağaç vardır yaprağı cümle aleme yeter
Bir gül vardır herkese yeter
Bir anne vardır yedi tane oğlu vardır
Bir kapı vardır herkes gözler ben acam
Bir meyve vardır kabak gibi herkes doymak ister
Bir kuş vardır kendini emer
Bir yıldız vardır kuyruğu kendinden
Bir deniz vardır yanar kendinden
Bir kuş vardır hun kuşu güneşi taşır
Bir taş vardır ışığında alem oturur
Bir ağaç vardır burcunda kelem oturur
Bir rüzgar vardır zeminden alsa birinci kata yetirir
Bir maden vardır dağa parça götürür
Bir adam vardır marifet yetirir
Bir kazan vardır cümlesini pişirir yetirir
Bir kuş vardır kanadır gümüş dalı altın
Ayağı bakır başı tunç böyle bir kuşa bakmalı

Hancı diyer buradan çıkmalı
Tava bizim taş bizim
Boyasına bakmalı
Bir kepenek bayanırdır boyasız zafrasına bakmalı

680..HANCIPERVANE
MENİ
Keklik vurdum dağ üstüne
Nışancahım sağ üstüne
Kurban olsun kınalı kız
Al yanakta çifter beyler ağ üstüne

681..HANCI PERVANE
Cümle dağların ismi Nuh Aleyiselamdandır
Dağların ismi ustandır
Evlatları oturdukça kendi isimlerini koydular
Ne koydular ? Almanistan Afganistan Dağıstan Ermenistan Gürcistan Ecemistan Japonıstan Yugoslavıstan
Türkistan Kürdistan Türkmenistan Rumistan Yunanistan Kazakıstan biz bunun yüzde birini yazdık
İnan yüz otuz üç devlet var bu ALLAH’IN yaptığı toprakta oturur
Resmi Nuh’un indiği cevabı söyleyeyim

Ağrı Dağı’ndan Süpahan Dağı’na Müslümanlar inmiştir kıbleye gitmiştir

Allah-u Ekber Dağı’na inen aynı doğrusuna batıya

Mağaz Dağı’na inen aynı doğrultusuna dağılmıştır kuzeye
Sübahan Dağı’na inen aynı doğrultusuna dağılmıştır

Ham evlatlarının ve Sam evlatları Amerika’yı oduna binerek kuzeyden bulmuşlardır doğu kuzeyden bulmuşlardır İsa tarihi Muhammed tarihi bu tarihlerde ikisinde de Hıristiyanlar ve İslamlar geçinirlerdi evleri karşı karşıya sınırı yan yana toprak ademindir onlarda ademin evlatı onlarda çalışmayan zümre çalışanı rahatsız ederler kale yapmak zenginliktir birde korkmak düşmanlık Habil ve Kabil’den kalmıştır Allah kimsenin malını kimseye layik etmiyor 104 kitapta etmiyor kölelik zulümlüktür
RAHMET ALLAH’INDIR

682..HANCI PERVANE
Ben amacama sordum bu gün . 6. 1..2003 de.neden bu kazalar hırsızlıklar ve kötülükler oluyor diye o da söyledi

…..
ALLAH göze görünmedik mahluk halk etti onlar dünyayı doldurdu şimdiki halktan daha çok ölüsü ve dirisi kadar daha çok onların ismi şimdi cin

O cinlere dediki sizden kazandığınızdan hak alacağım dedi ALLAH
Onlar dediki biz seni göremiyoruz ki alasın
Sesin geliyor ama biz seni göremiyoruz

ALLAH dediki siz geniş bir vadiye Toplanın ben oraya geleceğim cinler bir vadiye toplandı
Ortalarına ALLAH indi insan şeklinde göründü o zaman dediki
Celali nurumu mu göstereyim cemali nurumu mu göstereyim
Cinler dedi ki celalin ne cemalin ne ALLAH dedi ki cemali nurum çalıştığınızdan hak alır söyledi ki ALLAH celali nurum sizi yakar hak vermezseniz

Cinler dedi ki o zaman hep birden hücum edin hep birden öldürün cinler böyle söylediler

ALLAH o zaman celali nurunu gösterdi bir ateş çıktı onları yaktı külleri toplandı bir tepe oldu orada o zaman geriye kalan cinler birbirleriyle niye vermedik diye harp ettiler
Birbirlerini ortadan biçtiler yarı oldular Bir gözü var bir eli var bir ayağı var
On iki buçuk cazı Sultan Süleyman zamanında isimleri böyleydi

ALLAH bir adem halk edeceğim dedi onlardan zekat alacağım onlardan
Melekler ALLAH’A dedi ki yarebbi sen dedinki cinlerin külünden getirin onlar senin varlığını bilmediler ALLAH
Meleklere dedi ki siz karışmayın ben bilirim
Melekler dedi ki yarebbi bizi de ayan et ALLAH meleklere dedi ki ben ademin ciğerlerine koyacağım onu onlar o zaman haram yer zina ederler
Cinlere ölüm vermedim ademe ölümde vereceğim dedi ALLAH meleklerde dedi ki yarebbi ademi topraktan halk

ediyorsun melekler dediki cinler ise celalı nurundan halk ettin
Cinlerde ölüm yok ademde ölüm var
Habil vurdu Kabil’i öldürdü cinlerin külünden karıştığı için her işi yaparlar
Ademe ALLAH nurunu indirdi tıpkı ademe benzer daha başka
Bir şeye inmedi ALLAH’IN nuru HERKESİN KAZANCI KENDİNİ HELAK EDER

ALLAH meleklere demişti ki bu adem haram yer yalan söyler zina eder bu külü onun için kattım
HANCI PERVANE
Kalede kulada seherde yatan erenler
Hakikatli batın erenler
Nububetli marifetli yazan erenler
Ale’yi mevcudu gören erenler

Parçayı denizi deryayı gören erenler
Asılı hupu meydanı soran erenler
Canı ciğeri vücudu gören erenler
Tamamı havayı yağ akan erenler

Hırkayı katibi yazan erenler
Yeşil eli doluyu veren erenler
Melekleri cenneti veren erenler
Akılı fikiri doğruyu bilen erenler

Damızlığı mayayı sıfatı yapan erenler
Edirnikli Gabagav Hüseyin’e varan erenler
La mekan kün deyince gören erenler
Aleyi elini uzatan varan erenler

Hancıyım yağımı süzerim güzellikten bezerim
Kendim okur kendim yazarım karıncadan hile sezerim
Tut dünyanın kulpundan güzelim şimdi insandan bezerim
Ne olursa olsun arada yararsan pire yarada


683..HANCI PERVANE
Ebcedi kebirden anlamaz deli
Doğru bir iş yaparsan suç sayar
İmanlı adam haramı götürmez
Aklı dili kudretinden cevap eder

Kötü beğenmez kudretini
Hakikat kemerini temiz bele bağlamış
Yüzünde hayası var hayası olan onu beğenmez
Temizin itibarı dağlardan aşar

Dinsiz onu beğenmez elbisesinden bellidir
Doğrunun yolu da açıktır toz bulaşmaz
Arsızın neyi olur piri yokturdur
Ferman okuyan dermanı bulur

Oturduğun yeri gözle zaman oturur
Danış bir kimseye kötüye olma nöker
Gözünden bellidir kötünün şüpheli göz
Kendini sakla ayağın kaymasın

Seni güldürenin yanına gitme sonra ağlatır
Bir borç para verirsen ölçtüğün kula ver
Harabat konuşana açma muhabbet kapısını
Aklı cıbılınan ağır kaldırma sonra harab olursun

Hancı aşığım belini kendin bağla
Ebceti kebir okuyana yoldaş ol
Dinin temelini bul sarhoş olma
Emirlerde yalan olmaz temiz ervah almıştır

684..HANCI PERVANE
Uğursuza edepsize olma arkadaş
Kem kişinin sözü hille getirir
Sev seni seveni yaz olsun
Arkadaşlığını bile getirir

Gitme haram yiyenle yola
Başına bela getirir
Yaklaşma devletini bilmeyen kula
Arkadaşlığını bile getirir
Hazır ol atadan bir yol bulasın
Doğru bir anadan temiz bir yol bulasın
Şarap içen kula yaklaşma kokar
Arkadaşlığını bile getirir

Haramzadeyle gitme yola
Katran gölüne düşersin
Altı diken bile
Arkadaşlığını bile getirir

Bir sözüm iyi bir sözüm kötü
Düşün tart terazide hak eyle
Hancı derki ister doğru ister haram

685..HANCI PERVANE
Ordu kolordu tümen kolu
Atatürk’ün fabrika yolu
Hüseyin’in güzelliği
Atatürk’ün sağı soludur

Alay tabur Atatürk'ün hazırlığıdır
Hüseyin’in al bayrakta kanıdır
Aslanlar cephede ismi mehmetçik birlikte şanıdır kaybolmaz

Zeminin her köşesinde
Kuşaktan belden gelen Atatürk'tür
Kıyamete kadar anılacaktır
Hüseyin'in ismi şehit kapısıdır

Hancı derki Atatürk'ün ismi
Her yere ses bırakmıştır
Sönmez arşın payı yıldızıdır
Babası Ali Rıza annesi Zübeyde

686..HANCI PERVANE
Kurudan halk olana bak
Elif katreden halk olur
Kendini halk edene bak
Cümleyi görür nasip verene bak

Arşı kürşü yaradana bak
Bakmadan görene bak
Ademin gözü perdedir gözleyene bak
Çağırmadan işitene bak kün deyip kurandır

Cümle renkleri verir hak verene bak
Birlikte otururuz nasip verene bak
Selamı götürürüz doğru söyleyene bak
Herkes kendini över su gelir bendi döver

Arşın payından gelir suyun hepisi
Ala çiçek mor menekşe yerin yapısı
Hak isminden isim vermiş
Bunu yaratanın hepisi

Getirirsen benlik uyku verene bak
Abdal söyler yeşil hak tektir
Göz cümleyi görür gören göze bak
Her ağızdan hacet kapısı açılmaz

Hancı diyor budur alemi
İlkin halk etmiş ALLAH kalemi
Selamdır hakkın nuruna karşı
Sıfatı hakkındır ALLAH yapmıştır

687..HANCI PERVANE
Hira Mağarası Hz.Resulullah orada Hz.Ali’nin küçüklüğünü gördü Hz.Ali’yle konuştu dünyayı Resulullah’a gösterdi 104 kitabı okuttu 104 kitap hinsine indi

688.HANCI PERVANE
Hz.Ali dünyaya geldiğinde yüzün üstüne düştü ne kadar pehlivan var ise kaldıramadı Resulullah’ı çağırdılar Resulullah çocuğun üstüne eğildi İncil’i okuyor sonuna kadar Tevrat’ı okuyor sonuna kadar Zebur’u okuyor sonuna kadar Kur’an’ı okuyor sonuna kadar Resulullah kucağına alınca Resulullah dedi çok yün gülmüş bana verdiler her gün kucağımda taşırım zülfikar verecekler birde düldül verecekler bunların üçü de benim bir yedinci perdede gördüm bir hırada gördüm bir anadan geldi gördüm ben Ali’yim Ali benim bir

689..HANCI PERVANE
Yareb amaan ya tabip
Hezeren binden gelen şah
Gelen şahi merdan Ali cemaldır
Yüzünde perdeyi lugabı olmazsa

Du cihana yakışır hemen bir andır
Nuru cemalında tecallah gösterir
Her birisi birde ulu divandır
Yerb aman amaan heeey

Ah ademe verilmiştir ya hu başında tuçu
Her gün bu hapise gider bunun evrahı
Burnundan gider mayaya oturur

Ah hele eğer bakırdan gitse burnundan tozu
Mayaya oturur reçber olur çalışır
Ah eğerki altından olsa nebilere karışır
Eğer gümüşten tozu gider mayaya
Oturursa padışah olur
O zamanda cümle alemi çalıştırır
Eğer demirden olursa
cümle hapisanede zinadan zinaya karışır
Hep burundan gider mayaya
Bu tozlar oturur ha oturur eyler eey

Ah yareb aman dördü anadan olursa
Et anadan sümük anadan su anadan
Ah hele et anadan sümük anadan kan anadan
Ah yareb ama an
Su andan oturur ha cana ha cana
Beşi babadan kemik babadan ilik babadan
Saç babadan yareb aman
Sümük babadan orturur oy
Dokuzu devrederde dokuzu
Üçyüz altmış altı azeye kefi nuna karşı
Kef kerem eylerse gökler kilitlenir
Nun rahman olursa
Muhhamedin nuru iner bütün rahman olur
Dünya şad olur şad olur eyler eey

Kefinen nundan ruhlar canım halk olmuştur
Ah hele ruh allahındır
Tende toprağın fark olmuştur
Cümle dertler böyle cana
Dolmuştur yareb amaan

Ah yareb aman ya tabib
İlkin akıl ile fikirde otursa mayaya
Ah hele herstir insanı harp etmiştir yareb amaan
Hers boğoz kibir haset nefis
İnsanı berbat etmiştir
Hayaya kudretinden hicap haya
Edep erkan ilim tekbir şadet oturursa o insana
Yakın olur insan tamamın
Hup olur nazarı yareb amaan
Ah yareb cemi gövdesinin rengi
Abdes ile tehreti tah ademden fark olmuştur
Adem buğdayı yiyence o zaman durmuştur ademe
Cennetteyken cemalı buğdayı
Sürdü bütün eline yüzüne
Abdes dedi tamam özüne

Ah hele farz Allah’ındır
Sünnet peygamberin
Bak bunun özüne
Gözüne nur gelmiştir damardan ışık
Beyin çalışırsa hemen yakışık
İlkin beyin başlar ana rahminde olmaya bakışı

Ah hele ilkin anadan gelince
Kafa gelir safaya karşı
Eller allahu ekber demese gelemez
Erenler babında tamam böyledir hakkın cemalı
İşte söyledim anayı anayı ben beni

Hancıyam diyerki bu sözüm mehengi
Ah hele anada yeşildir
İlla böyle babada beyazdır bunun rengi candır
Ah hele yareb amaan ya tabib
Yeşil İmam Hasan’da eylenir
Yeşil İmam Hasan’da eylenir
Kırmızı İmam Hüseyin’de eylenir yareb amaan
Beyaz İbrahim Mükerrem’de
Eylenir kömlek olur cana cana hey
Bu canıda mububet mührünün yakışığıdır
Kızda da vardır oğlanda da vardır
Yükü lali güher hemende dardır
Ah yareb aman ya tabib heey
Hancı derler bunun tamam adına
Hak yetişsin cümlesinin
Ana rahminde melekler koyunca
Onun tadına üccetini alırsa
İlkin alır ana rahminde
Herkes selamet müslümandır kalır
Anadan çıktıktan sonra herkes yemek içmek
Nefsiyle babanın öğrettiği has ile

Ah hele o zaman paslanır kafir olur heey
Ana rahminde cümlesi temiz evrahınan
Yaşar Muhammed’in ismiyle tamam olur bu an
Erenler babında ulu divan söylesem de
Ya hu işitin hey can hey can
Hancıyam diyerler buna
Pervane insan yareb amaan

690.HANCI PERVANE.
Fikir ne gezersin bayır ve bacak
Tekke türbe gez ocak alemde bulamadığın zamandır
Koca fani dünyada yerin senin dar mıdır

Asaletten maya al dağ taş fotrafını alır
Hesap harita mısın tut tutacağın yerde kal
Hakk’ı sen bir tanırdın ecel köprüsünde kal
Kim ne yaparsa kendine yapar öğüdünü anadan al
ere pire yarasanya Muhammed’in saçını tarasan ya

Adam olmayanın mumu yatsıya kadar yanar
Yatınca korkusuzca yat kazancın ana babanın diye
İman tarlasını herg ettik kalem Hakk’a selam verince fark ettik
Mejnun’la dağa gittik balığın karnında Yunus ile hesap ettik

Irşadı Sultan’a yalvarmaya vardık Aşık Garibe atınan yettik
Kepçe tuttuk Nuh ile gemiyle gittik Atatürk’e hizmet ettik
haritayı yaptık mekan ettik bizim Kur’an her dildendir
Dört peygamberin ayeti bizdedir Hancı diyer bu elek beyazdır
Siyah atılmamış içine doğruluk bir yazdır
Kış yaz güz bahar atılmamış içine herkesin çektiği kendi emeli
Doğruluktur işin temeli helal kazanan bir
Anaya babaya selamettir temeli

691.HANCI PERVANE
Şeriata bir söz
Hülle yaparlar yanlış olarak

Tarigata bir söz
Evliya diye ağacın adını koymuşlar tarığ yanlış

OĞLU KIZI OLMAYANA HAK DİYE SARILIRLAR
DERVİŞ DERLER DERVİŞİN AYAKLARINA YATARKEN İP ATARLAR UZANMASIN DİYE ODA YANLIŞ

ALLAHTAN GELEN SELAMI İSMİNİ KURAN KOYMUŞLARDIR HZ. MUHAMMED ŞERİAT HOCASI DERLER

EL RIZKI ALE
YEŞİL EL BUNADA Tarikat DERLER HOCASI HZ. ALİ
Ali’yle Muhammed’in sözü haktır
Gerisi boş

Çoğunluk halk kuvveti yanlış söz olsa doğru diye yaparlar Allah’tan gelen kelimeyi yenerler kendilerinin düşüncesini hak bilir yaparlar

Şeriata kadını alır boşadık derler işte hülle yapta geri alalım derler yanlış

Tarigatta kadını alırlar
Irkar boşanmaz derler

Hacı Bektaş-ı Veli Sultan demiştirki eline beline diline
Sahip olmayanın parçası bulunmaz demiştir
İbadet her mekanda olur vakit hiç bitmez vakit gözlenmez her an vakittir ibadetin vakti yoktur dur

692.HANCI PERVANE
Musa Aleyiselam’ın
Babasının ismi=Umran
Annesinin ismi =Hına

Hz.Muhammed’in atının ismi=ugap
Kılıcının ismi=seyfe
Kitabının ismi Kur’an-ı Kerim
Allah’ın bir ismi =ALE,bir ismi YA.
Bir ismi ELİF

Zülfikar haklıyı kesmez=Hz.Ali zülfikarı atınca ses verirdi
O zaman Hz.Ali derdi önümde haklı can var
Yaraladım diye mahcup olurdu

Hz.Ali’nin zülfikarının ağırlığı 1.400 mükef
Salman’ı Ecene Dağı’nda gölden Hz.Ali kurtardı çiçek verdi
Salman serencipte şedullah topladı
Hz.Ali pirlere vurmaz çocuklara vurmaz karşı gelene vurur
Hz.Ali nara vurduğunda çok adamın yüreği patlar kale bile yıkılır düldül zülfikar ağzında taşırdı
Hz.Ali ok ve kalkanla uğraşırken düldül zülfikarı alır ağzına dağlara giderdi Hz.Ali seslendiğinde gelirdi

694.HANCI PERVANE
Vedduha vekinde ve şemsi dalında
Lenteranı koynunda alete aynında
Celcel ütüye yanında daha şanında
Abası sırtında yasin eveli

Gaf şükür la mekan dakura ilmin arası
Mahallah kudreti sin sufat sahrası
Hikmeti caviden hür reyi hup gömleğimiz
Vel kuran hakimdir Gabagav Hüseyin’dir

Kenar gezme elhemdulullah rabbim alemin
Kudret bayında şehidini elhemdulullah
Cevheri incide kudreti kalemin
Kündü selamda cemi alemin

Hancıyım hoş oldu canda yaprağım
Yer yarılır bir gün mal mülk kara toprağın
Ustan kervanı olsan yetmez elin kuşağa aga
Nice mürşitleri almıştır hükmü avcaha

695..HANCI PERVANE
Şit eleyiselam ıklımayla evlendi
Iklıma ikiz gelmiştir havadan
İkiz çocuklardır dört tanedirler
Habil kabil say ıklıma

Ayrılması demirden giderse burnundan annenin
Zalim bir çocuk olur hapse düşer
Bakır olursa reçber bir çocuk olur ölene kadar çalışır
Gümüş olursa padışah olur

696..HANCI PERVANE
Her gelen pehlivanlar kalkanla ok ile taş ile
Kılıç ile bıraktıkları mülklere çalışmayarak sol ervahlara vermekteler
Evliyaları aşıkları doğru çalışanları arada öldürdüler cennet bizim diye
Bir birlerine söylerler bize yetmiş huri verecekler diye söylerler
Resulullahın cumayı kıldığı gün söylediği cevabı işitmişlerdir
Onun için ileri çıkan ehlibeyti yok etmeye hazırlanmışlardır
Her anda her zamanda emevi saltanatı bu işi yapar
Şimdi yine emevi saltanatı tahtadır hancı pervane

Resulullahın Cuma günü söylediği söz
Ali benim ben aliyim kim kuranıma hücum ederse ona şef atım yok
Yezit o günden bu güne kadar cumada sela okutur cumaya
Ehlibeytin sülalesini yok etmek için sela okutmuştur
Bu yezidin yaptığı işi Hıristiyanlar işitmiştir
O günden bu güne kadar onların zayıf olduğunu bilir Hıristiyanlar
Mülklerini almak için çalışmışlardır ve güçlüdürler
Hğam evlatları ve sam evlatları Lem
evlatlarına hücum etmektedir
Emevilerde Hğam evlatlarıdır onlarda Lem evlatlarına
hücum etmektedirler ehli beyit Lem evlatıdır
697..HANCI PERVANE
Bir insana on iki renk inerse
Onun yeşiline el değmemiş
Sıfatı zatı yası beyaz olursa
Onun yüzü kir kabul etmez

Bir ağır söz söylersen yüzü kızarır
El değerse o kişiye yüzü allanır
Sıfatı zatı yası onun belden bele temizdir
Kişi ana sırını gözden saklar

Terbiye anadan gelir
Kişinin sefası dinin temelidir
Dininde leke bulunanın
Siyah nur vardır sıfatında

Yetmiş üçüncü evlatı
Bozarsan anadan bozarsın
Süt sümüğü bozar
Malın kazancı doğruluktur
Hancı diyer beli hak olan dildedir

698.HANCI PERAVANE -
Oda ağaçtandır kabenin eşiği
Oda ağaçtandır hasan hüseynin beşiği
Oda ağaçtandır sultan süleymanın köşkü
Oda ağaçtandır seydi makasın oku

Oda ağaçtandır Nuh un gemisi
Oda ağaçtandır cümle meyve
Oda ağaçtandır teberin sapı
Oda açtandır tirenin altı

Oda ağaçtandır abdal musanın oku
Oda ağaçtandır musanın asası
Oda ağaçtandır zülfikarın gabzesi
Oda ağaçtan derler tübbe ağacı

Oda ağaçtandır battal gaziyi vuran ok
Oda ağaçtandır tekke türbe mihrabı

Oda ağaçtandır sofra kaşık
Oda açtandır oklava ve masa
Oda ağaçtandır müminlerin tabutu

699.HANCI PERVANE
Beyazlar karalar bırakın bu nefsi barışalım
Doğuda olanlar batıda olanlar güneyde kuzeyde olanlar Barışalım
Yeşilden kırmızıdan beyazdan barışalım
Elden dilden topraktan sınırımız yeter barışalım

Herkesin malı herkesindir çalışalım barışalım
İster denizde ister karada dövüşmeyelim barışalım
Annemiz bir babamız bir ALLAHIMIZ bir barışalım
Kan dökülürse yer kırmızıdır coluğumuz var çocuğumuz var barışalım


Emek zay olur dövüşmek mahluka yakışır akıl zay olur gel barışalım
Derbent demir kapıdan çini mescitten nerede olursan gel barışalım
Nerede ışık olursa hakta oradadır eski akılı bırak gel barışalım
Cümle kitapları cümle dilleri hak vermiştir gel barışalım

Zehiri katmayalım güçlüyüm diye senden güçlü ALLAH vardır gel barışalım
O devlet bu devlet deme hepimiz bir olmak için bulduğunu yeme gel barışalım
Herkesin maşlı herkesedir bu günkü gün yarına kalmaz gel barışalım
Aşıkta der ırakta Hüseyin orada kurtulamadı meraktan gel barışalım

700.HANCI PERVANE
Hava’yla Adem’den ilkin Hava bozuldu
Buğdayı Adem’e yedirdi
İki hayvanat ruhu inmiştir
Nuh’tan bu yana

O her gün haram yemeyi tatlı bilir
Kendi kazancından başka
Haramın lezzeti damağında kalır
Belden bele devam eder haram

Her rahimde çocuk pek olur
Ana baba kazancı yukarda
Haram olduğu için çocuğu bozar
Dinine her gün leke getirir

Haramı beş yerden almıştır
Ona haram gelince kazancı bilir kendini
Her vatandaşı kendi gibi bilir
Sütte de sümükte de karışıktır haram

Anasırı saklamak için
Dördü anadan beşi babadan
Bunların sabır sikkesidir
Saklamak için hancı diyor budur yakışan


701.HANCI PERVANE
ARŞI PAYI
Aktaş kır taş yüsküfül taş
on iki Ülkerler üç yıldız teraziler
Kuyruklu yıldız ateş çıkar
Burç yıldızı altı tane rüzgar ondan çıkar
Şafak yıldızı İKİ TANE
Marik yıldızı kırk tane
Her birinde altı bin altı yüz altmış altı yıldız var
Zül el yıldız doksan dokuz tane var
İçindeki yıldızların sayısı sonsuz
Çar yıldızı altı bin altı yüz altmış altı tane
Şemsi yıldız
Yüz tane sayısı sonsuz her birinin arasında
Gam er yıldızı bin tane sayısı sonsuz her birinin arasında
İki tava biri gök biri yer Yerde deniz gökte deniz
Biri rahmet denizi biri Zulumat
Zulumat denizşinin altı ateş rahmet denizi delik bir

702.HANCI PERVANE
Hava’yla Adem’den ilkin Hava bozuldu
Buğdayı Adem’e yedirdi
İki hayvanat ruhu inmiştir
Nuh’tan bu yana

O her gün haram yemeyi tatlı bilir
Kendi kazancından başka
Haramın lezzeti damağında kalır
Belden bele devam eder haram

Her rahimde çocuk pek olur
Ana baba kazancı yukarda
Haram olduğu için çocuğu bozar
Dinine her gün leke getirir

Haramı beş yerden almıştır
Ona haram gelince kazancı bilir kendini
Her vatandaşı kendi gibi bilir
Sütte de sümükte de karışıktır haram

Anasırı saklamak için
Dördü anadan beşi babadan
Bunların sabır sikkesidir
Saklamak için hancı diyor budur yakışan
Hak mürşit bulayım diye
Süzdüler elimi on iki güzelliğe
On iki güzellikten on iki imam çıkar
Rıza şehrine güneş ile ay oturur

Her birinde üç yüz altmış altı nur oturur
Yedi kat yere yedi kat göğe
Yetişir nurun hepisi
Sabahın an açılır hacet kapısı

Kokusu cennet kokusudur
Anadan babadan emri olanın
Rahmet denizini açsa çiçek oturur
Emirlerin gözü her yerdedir
Kubbesi temiz olan kula bak
Onun kubbesinde on iki nur oturur
Kıyamete kadar bozulmaz
İşte bu ademindir dem oturur

Sıfatından bellidir aynı
Koynunda sabır saklar
Çoluk ve çocuğu rahmet eşiğidir
Harama el sürmez nesli pek

Hancı sözün doğrusu söylemek ekcemidir
Asıl kaynar bak bozulmaz
El değmeden yazılmıştır
Dünyanın ucu ölünce tükenir

703.HANCI PERVANE
Dünya her mahluğa kurulmuştur
Cümle dert sorulmuştur hak bilir
Herkese su verilmiştir nefsi olanın gıdasıdır
Kimin topraktadır kimin suda kimin havada

Kimin ot yayılır kimin böcek kimin et yayılır
Kimin rüzgar kimin cin yayılır yayılır arştan atılır
Kimin darı kimin buğday kimin arpa
Kimin sebze kiminde hak doyurur duva

Kimin karnı vardır kimin bağırsağı
Kimin gözü vardır kimin hiç ayağı yoktur
Kimin suyu vardır kimin kanı vardır
Kimin canı vardır kimin cansız varlıktır

Her birinde bir isimdir kimi yaz yaşar
Kimi üşümez kimi suda yaşar
Mahluk vardır göze görünmez
Canlı vardır elle tutulmaz Hancı derki haktan
Başka bilen olmaz kimi güler kimi de gülen olmaz


704..HANCI PERVANE
İlkin dünya evine girince söylenir
Dördü anadan beşi babadan dokuz
La ilahe ana dedi

İllallah - baba dedi
Muhammed’e Resulullah –ana dedi

Aliyul veliullah—baba dedi

705..HANCI PERVANE
Resulullah Hz.Ali’yi çağırdı kendi yatağına bıraktı
Resulullah kaçtı Hz.Ali yatakta Hz.Muhammed’i halk kovalamaya başladı
Ali’yi yatakta bıraktı kaçtı Abu Bekir’e yolda rastladı
Beraberi götürdü hz Resulullah baktı ki Abu Bekir’i bırakırsam kaçtığım yeri söyler
Geldi baktılar ki Hz.Ali yatakta yatıyor Muhammed’in izini sürmeye başladı halk
Muhammed’i öldüreceklerdi yatakta bulsalardı
yetiştiler bir mağaraya baktılar güvercin yuva yapmış örümceğin üstüne buraya girmemiş dediler
Girseydi ağı bozulurdu bulmadılar geri döndüler
Hz.Ali yatakta yatınca Allah selati tuncunayı halk etmişti
Muhammed mağaraya girince ALLAH ıkra süresini halk etmişti
Bir yılan Resul’ü görmeye geldi Resul Abu Bekir’e dedi ki yılanı elleme
O bize bir şey yapmaz Abu Bekir Resul’e diyor ki
bir deniz geçmişiz şimdi yeşillikteyiz bu denizi ne zaman geçtik
Resul diyor ki sen orasına karışma
Bir insan bir hayvanını yanında tutmaz mı
Har süresi derler mağranın ismine ayet gelmiş derler halbuki
Har süresi hayvana katır gelmiştir babası eşek anası katır
Yavrusu katır katır doğurmaz diye har süresi gelmiştir
Resul’ün oğlu kızı yok diye söyler halk Resul’ün dört tane kızı var üç de oğlu var
isimleri kızların Fadime Ümmügülsün Zilfi Zeynep Ürküye oğlu Kasım Abdullah Mükerrem
Oğlanların üçü de bebekken öldü kızlardan Fadime öldü ölmeden önce çocukları oldu
Babaları Hz.Ali anneleri Fadime bunların çocukları da Hasan ile Hüseyin’di
Hz.Ali Fadime öldükten sonra onu yıkadı
kendi eliyle Resul’un öldüğü yere kabire götürdü
Kabir yarıldı Fadime’yi Resul’ün dalına koydu kabir geri kapandı
Resul’un karısı çocuklarının annesi Hatice’dir kızların üçü Eba Müslüm’e kadar durdu
Bu kızları ,İmam Hüseyin öldükten sonra kızlar millete yemek yedirmeye başladı
Yezit kızlara sordu bu ne yemeği?
Kızlar da dedi ki hayır yemeği bu yemek yemeğin ismini doyluk koydular
Bu yemeğin ismini koyan Resul’ün kızlarıdır
Kızlar Yezid’e dedi ki izin ver zindanda yemek vereler Yezit izin verdi
Aba Müslim geldi zindanın önünde bir adam bekler Aba Müslim dedi ki
Ben kervancıyım bir top has elindeydi zindancıya dedi ki al bu hası eve götür
Zindanı ben bakliyeyim bekçi izin verdi bekle dedi ama akşama kadar
Aba Müslüm’ü takip etti baktı ki Aba Müslim zindana girmiyor bekliyor
Zindan bekçisi güvendi evine gitti bekçi evine gidince Aba Müslim zindana girdi
Kızlar yemeği verdiler iki yüz kişiyi serbest bıraktı
Aba Müslim İmam Zeynal’dan üccet gömlek aldı İmam Zeynal yine zindanda kaldı
Sabah oldu Yezid’e haber gitti ki zindan boşalmış
Yezit İmam Zeynal’ı çağırdı ne oldu dedi Aba Müslim geldi
Üccet verdim başına on iki mıh çakacak Yezit dedi ki İmam Zeynal’ı götürün asın
Aba Müslim dar dibindeydi İmam Zeynal’ı Resulullah’ın kılıcı seyfeyi Aba Müslüm’e verdi
Emanettir Resul’den çok keskindir dedi
Dar dibinde Aba Müslim bu kılıç ile harb etti
İpe bir bıçak attı İmam Zeynal’ı kurtardı
Yezid’in adamlarını kırmaya o gün ora kan gölü oldu
karanlık olunca Aba Müslim kaçtı İmam Zeynel dağa kaçtı
İmam Zeynel kendi ismini Ehmedi Zemci koydu
Eba Müslim bir gün Ehmedi Zemci’yi buldu
Dedi ki sende ne var bana yardım ediyorsun Ehmedi Zemci dedi ki
Atam Hüseyin bir yüzük verdi o yüzüğü yemeğe koyduğun zaman
Bana zehirli olduğunu söyler bilir zehirli mi zehirsiz mi
Birde sapan taşım vardır onu da Muhammed Sellahu Selem dedem vermiştir
Taşı attığım zaman nerde olsa attığım kişiyi bulur öldürür arkadaşlarını da öldürür
Aliyul Mürtaza bir de bana düdük vermiştir üfürdüğüm zaman
insanı delip geçer bu düdük ok gibi delip geçer Aba Müslüm’ü öldürdüler
Elinden teberini almışlardı İmam Zeynal’dan aldığı üccet Ehmedi Zemci aldı
Dağın altına koydu dağdan Hacı Bektaş-i Veli aldı üccet erenler olanlar biliyor

706..HANCI PERVANE
Adem buğdayı yedikten kırk sekiz sene sonra Hür geldi
Hür başladı tırnak kesti Adem zeker kesti koltuk
Adem’in sakal kesti bıyık kesti Ademin
Hava’yla Adem’in mücadelesinde Hür kestirdi
ALLAH Adem’e sünnet vermiş oldu Şıt Hür’ün kursağına düştü
Müslümanlar ondan geldi ŞIT sünnetli geldi zaman HALİL’le
İBRAHİM’e kadar kaldı Halil İbrahim iki evlendi
Biri Sara biri de Hacer Kadınlar birbirlerinin edep yerlerini kestiler
Hacer’den İSMAİL,Sara’dan Zekeri sünnetli geldi
Sünnet devam etti Resulullah’a KADAR
RESULULLAH ibadetinin ve temizliğinin ismini SÜNNET koydu

Farz Allah’ındır ALLAH kalemi halk etti KALEM ALLAH’ınan

Konuştuğu için SELAM da farzdır işte budur farz
RESULULLAH’IN ibadette dünyaya gelmek farz ÖLMEK sünnet kefin farz elbise sünnet

Hür’ün söylediği:
Hür dedi ki :Adem tırnağını kes! Hava’ya değdi çükünün ucunu kes
koltuğunun kıllarını yüzünü tıraşını ve etek tıraşını bıyıklarını kes Hava’ya değdi diye
Kırk yaşında sakal bırakıyor Resulullah’ın emrini tutuyorum diye

707..HANCI PERVANE
RESULULLAH dünyaya gelişi
RESULULLAH ayak ucunda ağlıyordu babası dedi ki
çocuk ağlıyor kadın ne çocuğu ben rahatım ABDULLAH el attı edepinde yaş yok
karnın inmiş dedi kadın da baktı karnı inmiş
O zaman baktı şaşırdı kalktılar baktılar ki kundağa sarılmış
Ayak ucunda duruyor tertemiz yıkamışlar ve sünnet etmişler
Karnını yardılar MELEKLER ALLAHIN emriyle
Yüz dört kitabı ALLAHIN nuruyla doldurdular
tertemiz geldi Resulullah sünnet olmuş

708.HANCI PERVANE
İnsanda anasır
Ateş su rüzgar toprak
İnsanda ruhan=hayvanı elvanı ruhanı cismani
Beyin kan kemik et tırnak saç
Dördü anadan beşi babadan
Anadan olan =sümük kan et saç
Babadan olan= kemik sinir ilik tırnak sümük

ALLAH ademe akıl verdi nefis verdiği zaman baktı çevresine
Alemleri ben yaratmışım dedi hemen ALLAH uykuyu verdi
Ayılınca fikir verdi iman verdi hicap verdi edep verdi erkanı
Namus vijdanı gayreti boğozu kibiri hasedi hers sükutu hayayı ve selameti

709.HANCI PERVANE
Bir adamda yedi çeşme akar
Abu Ayvan Abu Kevser Abu Zemzem
Abu hayat misli cennettedir
Rahmet denizi toprakta zülümat denizi
Cümle mahluğu kayıransın ırmaklardan akar

Mahallah taşı hecerilesvet taşı ak taşı
Cehennem iki takım coşa gelir
Birinde yaz birinde kış

Mehil deresine bir taş düşer
Dünyanın kurulduğu günden
Yok olduğu güne kadar gider
Yedi tane mürşüt vardır

Cenneti cemalından halk etmiştir Allah
Melekleri üç nesneden ademi dört nesneden
Dünya nehinin üstünde oturur
Nehin coşa gelirse ateş fışkırır
Akan çekirdektir

710.HANCI PERVANE
Hz.Ali ile Muhammed gitti putları indirmeye
O zaman o zaman Resulullah dedi ki ya Ali sen benim omzuma çık
Ali dedi ki sen naziksin Resulullah’a dedi ki
ya Ali sen mububet mührünü kaldıramazsın
sen benim omzuma bas da çık
Dünya hiç olur harab olur o zaman
Ali çıktı baktı ki benim ayaklarım bir denizin
Ortasında Resulullah’ın başı çok yukarda
Nice bin sema geçmiş yukarı baktı Resulullah’ın güzelliğini gördü

711.HANCI PERVANE
Yirmi sekizden ekşi ister sıcaklık çıkar
Boyası yeşil olandır kız doğuracak
Otuz üçten olanlar tatlı ister
Sıcaklık alır oğlan doğacak

Birlik olan güzel çok olacak
Dilden dile çalışan emeği süzer
Temiz ananın temiz babanın aklı güzel
Mahluk karışırsa dünyadan bezer

Zamanda erkan vardır ismi yoldur
Zamanda tarikat vardır ismi adı birliktir
Zamanda şeriat vardır adı kıyamet evidir
Allah ademe verdi ışık verdi fikir verdi

Mahluğa akıl verdi yiyip içmek zürriyet verdi
Her birine bir renk verdi kimine tüy kimine tüysüz
Dağa taşa ölüm verdi dağ taş dayanamadı ademe verdi
Her ağaca her ota meyve verdi renkleri ayrı ayrı

Ademe üç güzellik verdi biri kara biri beyaz biri sarı
Sulara tatlı acı tuzlu sıcak rüzgarla soğuk verdi
Allah dünyayı iki nesneyle doldurdu biri su biri toprak
Bu cümle ALLAH’IN yarattığının hakkıdır
Zalim sen de ye ben de yiyeyim

712.HANCI PERVANE
Lem’e yaşa dedim senden paşa dedim
Zülkaranı’ya koşa dedim kurtulasın başa
Yahya’ya gitme bunun peşine haşa dedim
Yoşa’ya olsun derdim renk kalır anaya

İsa’ya bırakma tut deveden
Zekariya’ya kaç dedim aklana hak dedim
İdris’e kuru dedim al da bunu biç dedim
Davud’a dur dedim kıyamete dava kalır

Süleyman’a sor dedim bir gün yüzüğü bulurlar
Eyub’a kalk dedim hak senindir gençleşmek
Şuayıb’a bak dedim Musa gelecek asadır
Musa’ya sor dedim işitecek hakkın sesini

Halil’e kaç dedim putları ayağına takar kurtulacak
İsmail’e dur dedim hak yerini bulacak kuzu kurban hep
İsa’ya git dedim merdiveni görünmez durduğu yerler ziyarettir
Resulullah Ali’yle birdir
Karıya sebep kopardı zinciri

İmam Hüseyin’e kalk dedim boyattı fıratı
Yezid’e bak dedim dayattı Kur’an’ı
Osmanlıya şah dedim böldü milleti
Bir müslüman çalış dedim

Hancı derki alış hikmete karış
Cümlesini topla etme kimseyle yarış
Yazın var ise çalış et kalmayasın
Ağzın var ise kes bir insan olasın

713.HANCI PERVANE
Adem ile dene yedim Nuh ile yelken oynadım
Mut ile yel savurdum Ud ile sele baktım
Şıt ile Hür’e baktım Yoşa ile renk yaptım
Zülküflü ile sıra yaptım Zülkaranı ile Hakka baktım

Zekerya ile kan saçtım İdris ile kapı açtım
Hına ile kuyu eştim Eyüp ile ipek seçtim
Yusuf ile zindan geçtim Yakup ile yaş döktüm
Cergiz ile cana yetiştim Üzeyir ile harabeye yetiştim

Davut ile kıskaç tuttum Süleyman ile mühür tuttum
Halil ile narda nergis sattım İsmail ile arafatata kına yaktım
Muhammed ile beşikte yattım Ali ile zülfikar attım
Hüseyin ile başı sattım Hasan ile zehir yuttum

Zeynel ile zindanda ücceti verdim Aba Müslim ile teberi derdim
İmam Bakır ile kazana girdim İmam Cafer ile deryada ruh seçtim
Aliyel Nagi ile Musayı Kazım İmam Rıza bunlarla cem seçtim
İmam Tagi ile kapı açtım Hasan Alesker ile pare pare oldum

Mehti ile mağaraya kaçtım dolu bade içen nice bin aşık geçmiştir
Anaya düşer geri giderler Ale’den geri gelirler
Durmadan devam ederler yaşları belli değildir
Hancı Pervane sonu ya Ale mil

714.HANCI PERVANE
Kandilde beş hava ile toprakta kıble beş
İslam’ın şartı beş maruf ile masrufun demir kazık yıldız beş
Beş gider hepsi gönlün kudrettendir yapısı
Menrefe sırrının açılır beşten kapısı

Mevcudu şahan pençedir beş eli
Dünyanın kulpu deniz tutulmuş geniş toprağı beş
En yüksek ağacın iki dalı beş güneş misali
Her peygamber ölümü vardır alır beş

Denizin kumdan suyundan dünyanın otundan fazladır beş
Dünyanın ağacından taşından yüksektir beş
Cümlenin canından yerin kuvvetinden haktır beş
Elin hakkadır gözün terazi cümlesini görür beş
Hancı derki bu ara ALLAH cümleye versin para

715.HANCI PERVANE
Dünya her mahluğa kurulmuştur
Cümle dert sorulmuştur hak bilir
Herkese su verilmiştir nefsi olanın gıdasıdır
Kimin topraktadır kimin suda kimin havada

Kimin ot yayılır kimin böcek kimin et yayılır
Kimin rüzgar kimin cin yayılır yayılır arştan atılır
Kimin darı kimin buğday kimin arpa
Kimin sebze kiminde hak doyurur duva

Kimin karnı vardır kimin bağırsağı
Kimin gözü vardır kimin hiç ayağı yoktur
Kimin suyu vardır kimin kanı vardır m
Kimin canı vardır kimin cansız varlıktır

Her birinde bir isimdir kimi yaz yaşar
Kimi üşümez kimi suda yaşar
Mahluk vardır göze görünmez
Canlı vardır elle tutulmaz Hancı derki haktan
Başka bilen olmaz kimi güler kimi de gülen olmaz

716..HANCI PERVANE
Yaslanırsan bir dağa yaslan kurudan gelen yele bak
Yaslanırsan bir ağa yaslan itibar eldedir
Yaslanırsan bir sağa yaslan ölüden şifa olmaz
Yaslanırsan bir bağa yaslan alemi doyurur

Yaslanırsan abaya yaslan alemi kayırır
Yaslanırsan ali abaya yaslan Gabaga Hüseyin’dir
Yaslanırsan nuru Muhammed gölgesine yaslan
Yaslanırsan seni kandırana yaslan bir gün inanırsın

Yaslanırsan seni doyurana yaslan kimseye minnetin olmaz
Yaslanırsan mürşide yaslan alemin sevdiğidir
Yaslanırsan altın gümüşe yaslan herkes onun düşmanıdır
Yaslanırsan dalı olan ağaca yaslan bir gün seni kurtarır
717.HANCI PERVANE .
Harabat ehline hor bakma efendim
Aslı noktayı er vardır Zöhrem bilir
Kabe’yi yapan el vardır efendim
Mü’min mürşüdüne yakındır Zöhrem’de dil vardır efendim

Aslı bir noktadır çarkı döndüren pir vardır efendim
Her zamanın bir tarihi olur sorgu soran vardır efendim
Yaz gelir güz gelir yuva yapmaya Zöhre gibi gül vardır
Meydan herkese açıktır nasip veren el vardır efendim

Zöhrem ile ben bir kandayım efendim can bizim
Asıl bozulmaz zöhrem ile bende aşk vardır efendim
Bu aşkın memuru Hz.Hızır’dır efendim herkese
Bakar gözler dururum Zöhre’min sıfatını nurunu

Emanetim sana arşı kuran görmek gözdür efendim
Asıl anadan babadan olur kazancına karşı
Hancı derki pir vermiş bana Zöhrem’dir durağım
Haktan yanar kalbimde aşk çırağım

718.HANCI PERVANE
Hancı derki budur bizim özümüz Ervahımız illa diyene çıkar
ALLAH utandırmasın kimsenin yüzünü hata bulunmaz
Aşıklar sadıktır yamaca bakmaz herkesi ALLAH düze götürsün
Marifet göçü götürenindir kelam hakka yetirenindir
Canım kurban olsun Zöhre’ye tevekkil oturanındır

İbrişim kuşaklı darı bagabı çeşmim sel oldu gitti
Göverir yeşerir el kerem ullahtadır Sıtkı abadır
Yükledik vucutumuz yüzüne bakak gönül avca hadır
Pazarımız cana mübarek olsun sevdiğim nuru hudadır

Elemede her şeyim cana yakışır nazlı yar cemali gülden kokuşur
Seyrancah bağını çıkayım dedim seherde gülü kana yakışır
Espetillillah o bağrı Huda verdiği ömürü şana yakışır
Gül aşar gölge düşer emir meydanında vara yakışır

Aşık diyor geldik sizin eve muharrem yemeği yaptık ere
Seherde erenler bile aslı ere yakışır on iki renk attık
İlmin kapısını açmıştık kaynar kazanla taşmıştık
Göverir yeşerir çiçek açmıştık çeşmim sel oldu gitti
719.HANCI PERVANE
Abdallar
Güvence abdal dünya güzelini getirdi
Sarı Saltık Hacı Bektaş ve Hızır ile konuştu
Ulu Abdal Kızıl Deli
Mühüttün Abdal
Kazak Abdal
Çeçeli Abdal
Karca Ahmet
Bostancı Baba
Hazma Baba
Abdal Ahmet
Susuz Abdal
Karaca Baba
Davut Abdal
Yusuf Abdal
Emir Abdal
Kömür Abdal
Deli Abdal
Pamuk Abdal
Horasan Abdal
Düzgün Badal
Çakır Badal
Abdal Pir Sultan’ım hava ile biz gideriz duva ile
Şal abdal hal abdal yol abdal

720.HANCI PERVANE
Allhu Ekber Dağı’nda Kürkçü köyün malını yayardım
köyün içine indim iki yüz at var idi hepsini hırsız götürmüş
Bu türküleri söyledim atlar geldi721.HANCI PERVANE .
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
Gulufallahu Resulullah’a inince Resulullah’a dediki ALLAH
Sıfatım ademdir; Resulullah’a dedi ALLAH
Gulufallahu ehet olunca dünyanın neresine baksan oradayım
Dünyadan genişim vücudum bir çocuktur
Allahu üç semet deyince kimi kucağına alırsan ona benzerim
Lem yelit deyince senden gelirim ona benzerim
Velem yulet deyince hiç bir kimse bir kimse ağırlığımı
Denizden de topraktan da arştan da dahi kimse göremez
Velemliye diyince her şeyde rengim haktır hep bana benzer
Küllafi deyince şerikim nazirim yoktur
Küfün ehet deyince nerede görsen minazahım ben kayıp la mekan

722.HANCI PERVANE
Çar anasır şeş çiet minazzah
Ağdayken bağdayken dağdayken
Sağdayken yağdayken yolda iken vardır efendim
Aldayken daldayken vardır efendim

O yar Gürcistan’da yoldayken akıl terazisi
Baldayken halda iken çardayken
Zöhre Hanım kandayken candayken
Hancı diyor ben asker ocağında

Haktayken var gösterdi o gani
Hancı kurban olsun Zöhre yarına
Pir gösterdi bin bir hesap arada
O yar Gürcistan’da ben burada

Ayetel kürsü okur yarin dili
Mübarek eyninda dalındadır baharı
Emirler bilir her şeyi yolundadır varı
Arab atlar koşulur kervandadır elimiz
723.HANCI PERVANE
Hikmeti caviden haber aldık
Asalet kervanında eğleştik kaldık
Mülkü şadet ile ırkarı aldık
Emir meydanında şükür ile kaldık

Didarı haktan marifet yakını
Okuyu okuyu yüceye vardık
Anasır hikmetini kendimde buldum
Asalet ervahını imanda buldum

Maruftan maş rufa yükledim göçü
Al yeşil marifetinde kaldım
Pervaz vurduk mülke karşı
Şükür yar edene bir hesap aldık

Hancı Aşık da derki payımız
Hak vermesin emek zayımız
Kudret ilminden aldık payımız
Derimizi kemiğimizi okuduk sıfatta bulduk

724.HANCI PERVANE
Adem’in evlatlarından Adem’in evlatlarından
Adem’in karısı Hava o karıdan kırk sene sonra
Adem’e Hür geldi Hür’den Şıt geldi Adem’den nur Şıt’a indi Şıt’ın sülalesine
Hava’dan olanlar bütün hala o günden bugüne düşman oldular
Hava’dan olanlar Şıt’ın sülalesine çünkü Şıt Aleyiselam bütün erenler evliyalar
Şıt’ın sülalesinden gelmiştir cümle peygamberler Şıt’ın sülalesinden gelmiştir
Aşıklar Şıt’ın sülalesinden gelmiştir
cümle ne ki sofu var ise her devletin diliyle olan sofular Şıt’ın sülalesinden gelmiştir
çünkü Şıt’ın ervaha Hava’dan olan kıza karıştı ya onun için beraber karışık nerden gelirse gelsin
padişahlar altından halk olmuştur
Peygamberler de altından halk olmuştur ama
Daha yakın zamandan seçildi altından peygamber sülalesi halk oldu
gümüşten de padişah sülalesi halk oldu bakırdan da reçber sülalesi halk oldu
Demirden de mapushanaya düşen ve zina yapan halk oldu onlar bütün haram ile zindanlara giderler
Ana rahmine konar bu netse hepisi ana rahmine konar
Ana rahminden çıkar ne konmuşsa o olur insanlar çünkü Allah onu koydu
Melekler getirir toprak olarak koyarlar topraklarıda burnundan alır
mayaya konur hal buysa bir avuç toprak dağdan alıp getirmiyorlar burnundan neki toprak giderse o olur
Melekler onu macun eder içerde insanlar dokuz nesneden halk olmuştur
dördü anadan beşi de babadan konmuştur Adem’in ervaha temizdir ama Hava’nın ervahı çok aşırı gitmiştir
Ama kadın erkekle eşittir kadın erkekle eşittir devlet dediğin nedir bilir misin
devlet çıkarsa herkes güzel geçinir azgın paşa çıkarsa herkes noksan noksan dünya böyle halk olmuştur
Bu dünyanın ötesi hiç görünmez ne zaman ölürsen işte ucu da tükenir
öteside yoksa ne zenginindir cennet ne de fakirindir cennet cennet alan kazanan Allah kazandırır herkese
Herkesin işleği kazandırır cenneti cennet öyle falanın filanın değil
işleği var ise ALLAH’A karşı fakat ne namaz kılan cennete gider ne namaz kılmayan cennete gider
ALLAH onun üccetini eline verir dinlemiştir onu o kişi cennete gider
dinleyen meleklerin dinlediği birde bu şekil ne sular Abu kevserdir
Ne de içki Abu kevser olamaz içki insanlara haramdır herhangi kavim içerse içsin
netse karıştıktan sonra bilmem şarabı bilmem rakısı bilmem daha türlü türlü şeyler
Bunlar haramdır çükü helal bir tek sudur helal ALLAH’ın emrindeki ne halk etmişse o helaldır
sonra nefte yaptığı o haramdır ama kişi artık cennette cehennemde dolmuş arasata çabalıyor
hepisine diyor ben biliyorum bu şekil olur otuz altı padişah geçti
hep bütün tekkelerle uğraştı Atatürk de gelince
bu millete hocaların an şeyhleri baktı ki
hepisi hoca olmadan şeyh olmadan adam isim kazanmış devletin önüne geçmiş
Atatürk gidene kadar bir iyi seçinti var idi Atatürk gittikten sonra yine başladılar
biri diyor ben şeyhim biri diyor ben hocayım hal buysa dinin öyle bir hakkı vardır
ki dine yetişmek için Kur’anın içine girmek için denizler mürekkep olsa ormanlarda kalem olsa
bunun dahi bir harfini bozamaz da yapamaz ama kim bozulmamıştır kağıt bozulur
herkes yazar matbaalara girir fakat AŞIKLAR GELMİŞTİR KURANI İMZAL EDERLER
Kur’an’ı imzal ettikten sonra otuz altı padişah gelmiştir bütün tekkelerle uğraştı
Bütün alevi sülalesinde şimdi alevi sünni kelimesi var
cumhuriyet kurulan yerde tah ademden bu yana olan bir neftedir bu
alevi sünni çatışmasını doğru padişah çıksa ikisi de kardeştir
Yok doğru padişah olmazsa işte alevi sünni çatışması olur
bütün her devlet Atatürk’ün olduğu toprağa çabalarlar
Çünkü neden bütün ALLAH’IN yarattığı yeşillik dört mevsim var
mahsul mahutlu var kışı var yazı var güzü var baharı var
Böyle onun için buraya çabalarlar herkes anarşist yetiştirmesi neki
Atatürk’ün mülkünü almak İÇİN LEİLAHE İLLALLAH
MUHAMMEDE RESULULLAH DOĞRU BUNU SÖYLEDİM

725..HANCI PERVANE
Alim hey der yeksen olunca
Musa’yı kim gördü dürden gelince?
Adem’i cennetten sürgün edince, Nuh ile
Kurulan kavga ne idi’

HZ.ALİ’NİN MAHALLAHTA GÖRÜNÜŞÜ
KALEM İLE ALLAH’IN SESİ ADEM SESİ
CİNLERDE ÇOCUK OLARAK GÖRÜNDÜ CİNLERİ YAKTI
MELEKLERE SESİ HOCA OLARAK GÖRÜNDÜ

DEVLERE ÇOCUK OLARAK GÖRÜNDÜ

ADEM’E GÖRÜNMESİ ÇOCUK OLARAK GÖRÜNDÜ

İNCİL İSA’YA İNCİL’DE PAPA GÖRÜNDÜ TEVRAT MUSA’YA

TEVRAT’TA ÜLYA GÖRÜNDÜ = ZEBUR DAVUD’A

ZEBUR’DA ÇARPA GÖRÜNDÜ
KUR’AN MUHAMMED’E= KUR’AN’DE ALİ DİYE GÖRÜNDÜ

MUHAMMED’E ÇOCUK OLARAK GÖRÜNDÜ KUCAĞINA ALDI
BİR DE MEHTİ OLARAK GELDİĞİ YOK

BUNLARI CEBRAİL HZ. RESULULLAH’A SÖYLEDİ

726.HANCI PERVANE
Cumhuriyettir bizim ana yurdumuz
Cumhuriyettir bizim ana yurdumuz
Şah kurmuştur böyle firdimiz
Ah çok kanlı geçer eme günlerimiz

Ah erenler yardım eder
Erenler yardım eder şehitler duyarsa
Ah hele şehitler duyarsa
Zalime karşı eyler sırımız heeey

Surat köprüsünden geç ipte böyle iş yoktur dur
Ah hele kuranında cana kıymak yoktur dur
Dünyada derler ganimet vardır
O da yalan yoktur dur o da yalan yok turdur

Ah hele kuran böyle cana kıymak
Yoktur dur kimsenin canı kimseye
Helal değildir malı helal değildir
Cumhuriyettir bizim yurdumuz yurdumuz heeey

Desti didarında kanlar parçalanır atarlar
Kafir olanlar bu işe karışırda milleti tartarlar
Ah hele hanesini yıkıp ta atarlar
Hiçbir kuranda yoktur ne ganimet haktır
Nede cana kıymak haktır hak böyle yoktur dur heeey

Atatürk kurmuştur bunun işini
Erenler bilir teftişini
Cumhuriyettir bizim yurdumuz
Yurdumuz hey

Bütün evliya evsiye duyarlar
Böyle işe zalim olanlar kıyarlar
Ah hele böyle işe zalim olanlar kıyarlar
Cumhuriyettir bizim yurdumuz
Atatürk kurmuştur heeey

Erenler evliyalar bütün şehitler şuvaralar
Ah hele arşta melekler duymuştur
Cumhuriyettir bizim yurdumuz
Ah hele kafir olanlar bu işe kıyarlar

Yareb aman hey cana kıymak kuranda yoktur dur
Ah hele ganimette yoktur dur yoktur dur hey
Cumhuriyettir yurdumuz
Aşık Hancı söyler böyle hak
Erenler babında kafir olan bu işi yapar mutlak hey

726 HANCI PERVANE
Bismişah bismişah
Bir memleketin on sekiz bin alemdir
Bir alemin sahibi olmazsa
O alemin sahibi olmazsa
o alemin malını alır
öteki alemin sahiplerine dağıtır verirler
Topraksa eğer eşyaysa eşya
Sahibi olmadığı için
Ama her kimki bir sahipli mala elini uzatırsa
Gavurun malı diye veyahut müslümanın malı diye
Ne müslümanın malı gavura laiktir
Ne de gavurun malı müslümana laiktir
Neden sahipleri ölmeden derhal ganimettir diye halkın malını bütün almaktalar
Onlar işte kafir oluyor her kim neden onun sahipleri ölmemiş birisi ölmüşse on tanesi duruyor böyle hal görüyorum ben
Allah-ı Azim-i Şan böyle demedi
Ya Muhammed sen oraya git kaleyi feth et kalenin sahibi daha yoktur o kimsenin malına el atma
Kalenin malı sahibinden kimse kalmışsa ona bırak kalmamışsa al gel burada Müslümanlara dağıtalım dedi peygamber Resulullah’ın emri budur ki kimsenin malı kimseye laik değildir
HANCI PERVANE
Adamların malını mülkünü yağma yapıyorlar kafir onlar işte
Kafirler çünkü Kur’an öyle demiyor Kur’an-ı Azim-i Şan diyor ki
Magruftan maşrufa kadar herkesin kazandığı kendinindir
Kimsenin değildir ama Resulullah derdiki ya Ali o kaleye gittin kale çok büyük kale
O bütün malı yığmış kaleye o kalenin millete ihtiyarlara mazlumlara çocuklara
Kadınlara sana karşı gelmeyenlere ne malını getir ne de onlara kılıç vur
Sana kim karşı gelirse sahibi kalmazsa onun malını getir fakirlere dağıtalım
Zenginlerin de hakkı yokturdur çünkü neden biliyor musun
Neden biz Kur’an’ımız söylerki biz gidelim bir borç verelim ne borç verelim derler
Ya askeriyeye verek tekkelerin bir hakkı zamanı var idi onlar da paydos oldu
Tekkeleri yıktılar kaldı devlete devlet alabilir ordan devlet almadan yağma ediyorlar kafirler727.HANCI PERVANE
Cenabı hak tale Hz. Peygamber Resulullah’a gelen kitabı peygamber resulullah öldükten sonra
Kuvvet zoruyla Abbasilerin Harun Reşit’e kadar değişme yaptılar peygambere düşman olanlar
Muaviya’nın oğlu Yezit’ten başlamıştır raya sebep Alevileri kırmaya başlamışlardır Yezid’e rey vermiyorsunuz diye toplulukta astıkları günü Cuma günüdür o sela hale okunur ALLAH selayı ölü için halk etmiştir 36 padişah bütün tekkelerle uğraşmışlardır tekkelerin esas sahiplerini öldürüp onların senetlerini başkalarına vermişlerdir İslam paşadışahları gayrımüslim kızlarını aldıkları için bütün Osmanlı’yı dağıttılar Beyazit’in oğlu Yavuz bütün türkmeni kırmıştır kalan Türkmenler ormanlara ve başka devletlere gitmiştir Yezit iktidarı İbadet hanelerin önüne camilerin eşiklerine Hz.Alinin ismini yazmışlardır onu çiğnemek için ve Hz.Hüseyin’in ve Hasan’ın fotağrafını koymuşlardır tükürüp taşlamak için kimki bu hareketi yapmazsa Cuma günleri toplulukta asarlardı bütün vilayetlerde sela onun için verirlerdi bütün Şam’da Halep’te ve Medine Mekke’de bütün İslam şehirlerinde bu düzen ve karalama yetmiş yıl sürmüştür

728.HANCI PERVANE
Ere pire yarasa
Fadime anasının saç bağını tarasa
Sabahınan erken kalksa ilkin Hakk’a baksa
Erini hak bilmeyenin zaydır emeği

Dölbent ile su taşısa
Abu hayat Abu zemzemle yıkansa
Hüri kızlarına cennette yoldaş olsa
Erini hak bilmeyenin zaydır emeği

Diz be diz Muhammed’inen otursa
Güneş ile doğsa aşsa
Cennette ırmak olsa
Erini hak bilmeyenin zaydır emeği

Yüz bin kere hacca gitse
Türlü meyveye yetişse
Cümle meleklerle görüşse
Erini hak bilmeyenin zaydır emeği

Muhammed’in hırkasını taşısa
Heceril esvette cümle emire eş olsa
Her tekkede hizmeti var olsa
Erini hak bilmeyenin zaydır emeği

Hancı Pervane derki
İlla diyen kul olsa
Cennete huri olsa
Erini hak bilmeyenin zaydır emeği

729.HANCI PERVANE
Sen seni bilirsen Hakk sana yakın
Sen seni bilmezsen Hakk senden cida
Gönlünü ikileme sakın
Hakk’ı bir bil gezme serseri

Ne doğrarsan aşına o gelir kaşığına
Dinin temeli terbiyedir
Helal anadan temiz babadan
Doğmayan yıkık köprü gibi kalır

Tekbiri olmayana tadil yardım etmez
Az söylersen arif zannederler seni
Temelsiz bina yıkılır. haram yaptığın işin dibi kıldır
Başı dağdır bir yel gelirse götürür

Emeksiz tarlada tohum zay olur
Sejda etmeyen kulda koku olmaz
Ölürse mundar gider kimse kabul etmez
Mürşide hizmet etmeyen nimet bulamaz

Elmanın iyisini ayı yer tadil kayıt etmedikten sonra
Herkes istediğini bulamaz eş ayrtıdır
ALLAH’tan emir olmadıkça kimse yaşayamaz
Herkesin üccetini anadayken verir ALLAH

Çomar tınan kısnığın malı bir çıkar
Binası ne ise sonu odur çabalamaya lüzum yoktur
Gurufundan ayırdı olanı kurt yer
Tadil tekbiri bozar emir ALLAH’ındır

730.HANCI PERVANE
Ölümün ibadet aynasıdır
Yiyip içmenin doğruluk aynasıdır
Bezenim giyinmenin temizlik aynasıdır
Asil kendini saklamak sabır aynasıdır

Arifi bulmak selam onun aynasıdır
Peygambere yakın olmak çocuk onun aynasıdır
Birlikte oturmak bağlandığı din aynasıdır
Vucutunu peklemek doğruluk onun aynasıdır

Cihanda emir tutmak maya onun aynasıdır
Asılı bulmak komşu onun aynasıdır
Yüzüne kendi yüzüne bakmak
Gönül onun aynasıdır

Iklarını saklayan kabir onun aynasıdır
Herkes sualini burada verir
Ne yapmışsa onu burada sorarlar
Yaşadığı günün cümlesini saniyede
Hancı derki budur hakkın alemi


731.HANCI PERVANE
Katranı kaynatırsan olurumu boya
Aslı ne ise benzer o soya
Kalaycı dükkanına uğrarsan
Kara bulaşır boydan boya

Arsıza el verirsen kurtulmaman
Kediye dünyayı yedirirsen
İnkar eder soydan soya
Kedinin derisi atlas kürkü olmaz

Eşek külü görünce yuvarlanır
Halil İbrahim’den beri terbiyesini almıştır
İnadı Nuh’tan kalmıştır
Hiç unutma soydan soya

Ademin sejdasından temiz yoktur
İblis sejda etmedi akrep çoktur
Yıldızda bile akrep vardır
Senenin burcuna rast gelir
İmanı olan güzel olur
Ademin nurundandır ALLAH cemalinden kattı
Akıl yaşta değil baştadır
Hesabını temiz tut kazanca karşı

Hancı derki susuza su vermek zordur
Köre ne söylesen olmaz
Kimsenin yaptığı yanına kalmaz
Boş kap deliktir onda iman durmaz

733..HANCI PERVANE
Delik kaba ne koysan akar
Orçumlar meydana çıkar
Birisi vurur hatırını yıkar
İncinme gönül incinme

Tabanı bozukla gitme yola
Sende yorulur kalırsın
Kaynamayan kazana ümit etme
Saçta iman olmaz

Taşa tohum ekilmez
Kargadan hoca olmaz
Taşa yalvarmayla ,iman bulunmaz
Şeytanın ektiği tohum zay çıkar

Karaçalıdan gül olmaz
Hancı derki derdini hakka ver
Ondan başka şifadar olmaz
Cömertin bereketi kesilmez.

734..HANCI PERVANE
Ademdedir edep haya
Ademdedir ilim erken
Ademdedir vicdan
Ademdedir namus hicap

Ademdedir kudret
Ademdedir akıl
Ademdedir nefis, hırs
Ademdedir boğuz kibir

Ademdedir su kan
Ademdedir ilik kemik
Ademdedir tırnak saç
Ademdedir dördü anadan beşi babadan

Ademdedir yedi hayat yirmi bir nokta
Ademdedir üç yüz altmışaltı damar
Ademdedir altı bin altı yüz altmış altı oynak
Ademdedir cafer inci

Ademdedir beyaz
Ademdedir yeşil
Ademdedir kırmızı
Ademdedir mevcut

( Bunu yazan cem )

735.HANCI PERVANE.
Dört ruh
Ruhun biri erenlerin evliyaların
Ruhun biri müslüman
Ruhun biri sünni
Ruhun biri hırıstıyan

Birinin idrarı teneşirde çıkar
İsmi alevidir
İkincisinin idrarı kabirde çıkar
Biri sunni biri hırıstıyan
Birinin rengi beyaz
Birinin rengi sarı
Birinin rengi siyah

Erenlerin evliyaların rengi
Beyaz yeşil kırmızı
Bunlar Adem’e inen renkler

Biri kız ile evlendi
Oğlan Lem kız Naci

Biri eşekle evlendi
Oğlanın ismi Ham
Biri köpekle evlendi
Oğlanın ismi Sam

736..HANCI PERVANE
Beyazı ayam adem tutmuş üç gün
Adem tuttu diye Nuh da tutmuş üç gün
Hz.Ali Hz.Fadime,Hasan,Hüseyin tutmuş üç gün
Hz.Peygamber Resulullah tuttu üç gün
Ve on iki gün muharrem orucu tamamlanmış oldu


LEYLAYI KADİR GECESİ
Martın on birinci günü
Müslümanın Farz olan
bayramıdır
Hz.Peygamber Resulullah’ın doğduğu gece
Kur’an-ı Kerim doğduğu günden öldüğü güne kadar sayfa sayfa geldi öldü bitti
Leyla’yı kadir gecesi ağaçlara su yürür ağaçlar sejdaya iner sular bir an akışını durdurur

LEYLAYI MEHRAC
Pazar günü her pazarda gelir dolanır o gün ALLAH dünyanın kuruluşunu tamamladı resulullah mehraca gitti

LEYLAYI ZÜLEL
Kurban bayramından on sekiz gün sonra
Muharrem orucunun tutulduğu gün leylayı zül el

Nevruz Hz.Ali’nin doğduğu gün imam Hüseyin’in tahta çıktığı gün

737..HANCI PERVANE
NUH ELEYİSELAMIN OĞULLARI
Yasem suya karğ oldu yazın dünyaya geldi
AĞRI DAĞI’NDAN DAĞILMALARI
LEM İLK BAHARDA DÜNYAYA GELDİ
SÜBAHAN DAĞLARI’NA DOĞRU GİTTİ
LEM’den müslümanlar oluştu Lem’den gelenlerin kokusu
Koyun ahırının kokusuna benzer
LEM’İN İDRARI TENEŞİRDE ÇIKAR

SAM güzün yani sonbaharda dünyaya geldi
ALLAHU EKBER DAĞLARI’NA DOĞRU GİTTİ
Sam’dan Hıristiyanlar ve öteki milletler oluştu
Sam’dan gelenler eşek ahırının kokusuna benzer

HAM kışın dünyaya geldi
MAĞAZ DAĞLARI’NA DOĞRU GİTTİ
Ham’dan Hıristiyanlar oluştu Ham’dan gelenlerin kokusu domuz ahırına benzer

SAM İLE HAM’IN İDRARI KABİRDE ÇIKAR

HZ. PEYGAMBER RESULULLAH’IN KIZI FADİME’NİN EVLENMESİ

HZ.ALİ TARAFI SÜBAAN ALLAH DER ELÇİ

ÖMER TARAFU ALLAHU EKBER DER ELÇİ

ABU BEKİR VE OSMAN TARAFI MAAZ ALLAH DER ELÇİ

RESULULLAH DEDİKİ KUR’AN-I KERİM’İ
KİM HATM EDERSE FADİME’Yİ ONA
VERECEĞİM HERKES BAŞLADI KUR’AN-I KERİM’İ OKUMAYA

HZ.ALİ ÜÇ KULUFALLAHI OKUDU
GELDİ RESULULLAH’IN YANINA OTURDU

HZ PEYGAMBER DEDİKİ ALİ SİZDEN EVEL OKUDU
SİZİN NESLİNİZİN GİTTİĞİ YERLER BELLİ
MAĞAAZ DAĞLARI VE ALLAHU EKBER DAĞLARI
FADİME MAĞAZ ALLAH DEDİ TESPİHİN BİRİNİ BIRAKTI
ALLAHU EKBER DEDİ TESPİHİN BİRİNİDE BIRAKTI
HZ. ALİ’NİN TESPİHİNİ SUBAN ALLAH DEDİ ALDI

738.HANCI PERVANE .
Irkarın bendine indi dört Kur’an kıblede duran
Abdal kürkünü giyip soran kainata yakışır
Emirler mehdinden içen bir aşık dolu yere yakışır
Belinde olsa ırkarı beytullahta kana yakışır

Zamanın işi tükenmez oldu hacılar çoğaldı
Gözlemek gözün cevheri sayılmaz oldu
Hoca çoğaldı para azaldı kağıda itibar kalmadı
Emir meydanı bellisiz oldu akıl çoğaldı söz kalmadı

Odundan kağıt yapılırken baş çoğaldı kalem kalmadı
Kelamı kibriyadan alırsa sözü arife söz kalmadı
Katreyi bir ummana saklardı boya çoğaldı sufat kalmadı
Aşık söyledi bu sözü dağda taşta arama yüzü

Hancı derki pervaz aza kanaat olmaz altın gümüş yaza
Her yaraya derman bulunurken otlar kaldı gaze
Kime gideceğim minnette mal tükendi sırasız kıymete
Cemi evliyadan bir iş gele köy tükendi şehirdeki hümmete


739.HANCI PERVANE
Mehi içer misin serden baştan geçer misin
Gizli sırlar açar mısın evsan olda su dediler
Mehi içenler gelsin serden baştan geçenler gelsin
Gizli sırlar açanlar gelsin

Ruhu mehinden geçenler gelsin
Canı terg edip çürümeyenler gelsin
Maruftan maşrufa bakanlar gelsin
Cümle sırrı cana koyanlar gelsin

Kıl köprüsünden geçenler gelsin
Cennet kapısın açanlar gelsin
El atıp güneş dalından uçanlar gelsin
Yezid’e teber vuranlar gelsin

Hancı Aşık da diyor bu sözün alemi
Arşta yazılı kalemi görenler gelsin
Biz mehimizi candan almışız
Sıfatı zatı yada kalmışız

Hakk’tan dolu almışız biz ile göçenler gelsin
Mehi ağızdan gelir süttür rengi
Kırklardan başka içemezler
Onlara tabi olanlar içer

740.HANCI PERVANE
ŞERİATTIR
Aile terbiyesinde
Yedi yaşında okula giden çocuk
On bir yaşında aşağıdakileri
yapmazsa hayvanat ruhuna iner

On yaşında üçe başlayan
Mezmeze içtim şah cümle bedeni pek etmiştir
Dört anasır dört kitabı bir bilmiştir
Savum selat hacı zekat kelimeyi şaadet

ALLAH bir bilmiş peygamberi hak
Beşi bitirmiştir altısı içerden altısı dışardan
Cümle kitapları peygamberleri on ikiye çıkartmıştır
Yedi cehennemini bulmuştur ona sabır lazım

Sekizinde para ister pul ister
On sekiz bin alemi görmüştür kendine yer ister
Dokuzunda altı bin altı yüz altmış altı bab içinde dolaşır
Onunda sünnet peygamberin farz Allah’ın olur

Bu hesapta olmayan bir çocuk yediği haram
Hayvanat cinsiyle beraber dolaşır

741.HANCI PERVANE
TARİGAT
Yedi yaşında okula gider
Üç gün okursa on ikiye tamam eder
Dördüncü günde on altı on yedi
On dördü tamam eder

Beşinci günde on sekiz bin alemi
Yedi kat yer yedi kat göğü tamam eder
Altıncı günde rehberini pirini mürşüdünü yakın eder
Yedinci günde anasının babasının kim olduğunu hesap eder

Sekizinci günü güneşin ayın gömleğini giymiştir
Dokuzunda bir memur olur
Devletin milletin idaresine bakar
Bu çocuk okulu bitirmiştir dokuz yaşında

742.HANCI PERVANE
Ademin ilk karısı Hava’dan gelen ervah
Dinin temelinde yetmiş iki dil kazandı

Güneşe tapar ateşe tapar ineğe tapar
Yaptıkları heykellere tapar
Yüz yirmi dört bin nebi geçmiştir Halil cümlesine yakındır
Adem’in evlatıdır Halil’in milletidir bu yetmiş iki
Gömleğin hepisine
Hz ALLAH’I Halil tanıtmıştır bunun cümlesine

Adem’in ikinci karısı Hür’den gelen Şıt Aleyiselam Şıt’tan
Gelen ervah bunu yapar
1= ALLAH
2 =Ay ile gün
3=Muhammed
4=Kitap
5=İslamın şartı
6=İmanın mehi
7=Cehennem
8=Cennet
9=6666 ayet
10=Cümle cinler ademin yaptığı marifet beraber
11=Yiyip içmesi cümle nabadet beraber
12=Herkesin tekkesi olduğu şehirde hac etmek


743.HANCI PERVANE
Taç gelen peygamberler
Adem Aliyiselam
Şıt Aliyiselam
Nuh Aliyiselam
İdris Aliyiselam
Yoşa Aliyiselam
Eyüp Aliyiselam
Halil İbrahim

TAÇ GELEN PADIŞAHLAR
YOŞUREVAN
İMAM HÜSEYİN
İMAM HASAN
SULTAN AHMET
HZ ALİ’YE ZÜLFİKAR GELDİ
HZ MUHAMMED’E MÜHÜR GELDİ

EZAN
ALLAHU EKBER
YALEL SELA ====ALİ GEL
YALEL FELA ===== MUHAMMET BURADA
ALLAHU EKBER MUHAMMET

EZAN MİLLETİ HARBE ÇAĞIRMAYA
sabah namazında ve harbde okunur
BEŞİ SEFER VAKTİ YOKTUR

744.HANCI PERVANE
Anadan gelmek mana
On sekiz bin aleme
Hak ile kurduk cihane
Yüz yirmi dört bin nebiyle baş olduk

Deniz demedik tepe demedik
Cümle madene kardeş olduk
Güneşten aydan gömlek giydik
Mağruf maşruf çanımız beraber

Adem’den Şıt’a yetiştik
Kefinen nununan beraber
Beş kıble yaptık taşınan
Gümüş ile beraber

Ese Musa göründük
Ali’yle Muhammed beraber
Her gelişimiz isim kazandı
Yetmiş ikiden seçilmek beraber

Ben Ağrı Dağı’nda nöbet yerinde
Silah elimde Hancı koydular ismimi beraber
Başköy’de takip jandarması
Asker ocağında

745.HANCI PERVANE
Buların her birinin tadı vardır
hemi ademde hemi yerde
Hemi cennette hemi ağıtça hemi otta

Kulak göz burun ağız

Abu Hayat
Abu Kevser
Abu Zemzem
Abu Ayvan
Abu Leb
Abu Taha
Abu Sin

746 .HANCI PERVANE
Tabareke =Cebrail
Lame götürür getirir

Kesmike = Azrail
Can alır

Tevellike=Mükail
Halacı Mansır dağları atar

Ceddike =İsrafil

Sur düdüğü çalır
Dünya kalktı ayrıldı
hzAllah hüla’yala yerle göğün arasına hat çekildi

747.HANCI PERVANE
Yerler kurulmadan gökler kurulmadan
ALLAH Resulullah’ın ruhunu halk etti

Beyin altındaki noktaya bir bir sejda etti
6666 – yıl geçti

Tekbir ilmine bir sejda etti
7700 -yıl geçti

Hicap ilimine bir sejda etti
8800- yıl geçti

Mububet ilmine bir sejda etti
9900 - yıl geçti

Kudret ilmine bir sejda etti
366000 - yıl geçti

Sitretil müntaya 5 sejda oldu

Beş isim oldu yerler gökler kuruldu
NAMAZLAR

1 -Bir sejda ederse adem bir hafta geçer Cuma namazı iki rekat

2 –ALLAH’ın emir ettiği günü bir ölü çıkarsa sejdası
arşa
Ayak üstü başıyla elleriyle

3- Bayram namazı bir sene geçer altı savayıl dokuz tekbir
mürşit Kur’an’a uymak iki rekattır

4 -Her mülkün içinde Resulullah’ın nuru EVLİYADA hazırdır
Üç senede bir iki rekat hac namazı

5 -Her sabah hiç geçirmeden sabah namazı iki rekat

Sabah namazını kılmayan hiç bir namaz kılamaz.

Mevcudu Resulullah’ın nurundan kattı
ALLAH’IN nuru her eşyanın üstündedir
Yerleri gökleri Resulullah’ın cemali nuruna sejda etmektir
Onun için nuru cümle peygamberlere uğramış geçmiştir
Dün Abu Talip’ten Abdullah’tan görünen nur
ZAHİR BATINDIR mürşit onların cemaline inmiştir
Kim mürşide emel etmezse işte kafir odur

748.HANCI PERVANE

Allah’ın nuruna kalem selam vermiştir
Farz olarak kandili muhhallakta
Cebrail beş isim görmüştür
Başında Muhammed Mustafa

Belinde Aliyul Murtaza
Sağında İmam Hüseyin
Solunda İmam Hasan
İsmi Haticetil Kibra

Cep cep yıldızı Zöhre yıldızı

Kuyruklu yıldız ülkerler teraziler
Samanyolu kubbenindir
Cennet cehennem üstleri
Celali nuru cemali nuru

749.HANCI PERVANE

On sekiz bin alemi görmek için

Hz.ALLAH’ı Adem şeklinde göreceksin

Kur’an’ın veki- Hz Resulullah’ın cemali

Hz.Ali’nin cemali

Hz.Fadime Ana’nın cemali

Sıfat-ı zatıyeyiyı okumuş olursun

Yüz dört kitap çıkar

Cümle ayet buraya bağlıdır

Okumayla vekin-e inemezsin


Görmeyle vekin-e İnersin


HANCI PERVANE 757
Mürşitten başka mürşit tutanın ibadeti kabul değil

1- Ateş coşa gelir yıkar
2- Rüzgar coşa gelir yıkar
3 - Su coşa gelir yıkar
4 - Toprak coşa gelir yıkar
Bunlar mürşit hakkını verirler
5 – Kur’an-ı Kerim mürşittir
İpek deri kağıt bunlar zay olur bunlara yazılan Kur’an-ı Kerim’dir
6 - EHLİBEYİT BOZULMAZ
mürşittirMürşit ateşten başladık buraya kadar mürşittir
HANCI PERVANE 759
Bunları yapanın ibadeti kabul değildir

1 - Her kulun memleketine ALLAH evliya vermiştir
Resulullah’ın nuru evliyada hazırdır

Evliyayı görmeden başka yere gidenin ibadeti kabul değildir!

2 - Hırsızlık yiyenin ibadeti kabul değildir!

3 - Alt kapıyı ve üst kapıyı korumayanın ibadeti kabul değildir!
Alt kapı 21 inci kapıdır
Üst 7ci kapıdır

4 - Devlete zarar verenin ibadeti kabul değildir!

5 - Top oynayanın ibadeti kabul değildir!

6 - Karısından başkasına el vuranın ibadeti kabul değildir!

7 – Hayasını açık tutanın ibadeti kabul değildir!
8 - yalan yere şahitlik edenin ibadeti kabul değildir!

9 – Bütün evliyaların yerini kabullenmeyenin ibadeti kabul değildir!

10 – Kızına bacısına hücum edenin ibadeti kabul değildir!

11 – Hülle yapanın ibadeti kabul değildir!

12 - Ganimet götürenin ibadeti kabul değildir!

13 – ALLAH’a küfür edenin ibadeti kabul değildir!

14 – Kur’an’ına küfür edenin ibadeti kabul değildir!

16 – Ağacı evliya bilenin ibadeti kabul değildir!

17Gülü hal hal diyen dervişçinin ibadeti kabul değildir!

18- Mürşitten başka mürşit tutanın ibadeti kabul değildir!

19- Ormanı yakanın ibadeti kabul değildir!


752.HANCI PERVANE
Pinti küntu subhaneke duvası

Pinti küntü subhaneke
kuduz ana cenzi ana
cşehrisübahan ana Hatem Sultan
ana bismillahirrahmanirrahim

753.HANCI PERVANE
Evsanamı evliyamı?
Hasan Basri,İbrahim Hakkı,Molla Hünkar Oğlu,
Perbili Birdane, Ahmedi Yasevi,Veysel Garani,
Kerem,Mecnun,Yunus,Ahmedi Zemgi.

754.HANCI PERVANE
HAVAYLA HÜRÜN CEVABI
Hava dedi ki beni ALLAH çocuk için gönderdi
Hür’e söyledi . Hür dedi :’Sen beni aldattın
tarlaya gittin Adem’le yattın Adem’i sünnet edeceğim
bende yatacağım ‘.Tırnak kestiler zeker kestiler sünnettir
koltuk sünnettir sakal bıyık sünnettir Hür yattı Adem’le
sonradan kırk kalıp Hava’dan geldi Hür’den kırk kalıp geldi
otuz dokuzu göğe çekildi yerde bir Şıt Aleyiselam kaldı
Hava’nınki yere çekildi Hava Hür’e söyledi :
Benimki niye yere çekildi ?
Hür söyledi ki :Ben gökten geldim senin gibi buğdayı yemedim
yemedim, Müslümanlar benden gelecek.

755.HANCI PERVANE
Hava’nın kızı Iklıma Şıt’a verdiler Şıt’a Adem Şehit ismini koydu
Müslümanlar Şıt’tan geldi Iklıma kırk yıl kız olarak bekledi
Habil ile Kabil’le gelen kız Iklıma
Adem bin yıl yaşadı beş yüzünü Nuh Aleyiselam’a verdim
Adem ile yedim dane Nuh ile girdim tufana

756.HANCI PERVANE
Adem Aleyiselam’ın birinci eşi Hava aşağıdan yerden geldi
evlatlarının yüzü ölürken yere döner
İkinci eşi Hür yukarıdan geldi
evlatları ölünce sıfatını arşa döner!


758.HANCI PERVANE
Adem Aleyiselam’ın yetmiş iki cocuğundan sonara
Eşi Hür’den bir oğlan daha oldu Şıt Aleyiselam
Adem’in yetmiş üçüncü oğlundan müslümanlar geldi
Şıt’tan doğan zümreye ‘Havaryon’ dediler
Kağırmanı Katil geldi ‘Katiller’ dediler
Musa’nın zamanı beni ‘İsrafil’ler dediler
Halil zamanı ‘Fergariler’ dediler
Hz.Muhammed zamanı ‘Ensarlar’ dediler

Hz.Muhammed gittikten sonra
Hz.Ali zamanı ‘Aleviler’ dediler!

Eba Müslüm zamanı ‘Turabılar’ dediler

Hacı Bektaş-ı Veli zamanı
‘Bektaşiler’ dediler

Balım Sultan zamanı ‘Türkmenler’ dediler

Atatürk zamanı ‘Solcular’ dediler

Hey kişi biz ademin evlatıyız
O günden beri neslimiz geliyor

Muaviye oğlu Yezid’in yaptığını hala yapıyorsunuz

Ademin evlatıyız Halil’in milletiyiz
Hz.Resulullah’ın hümmetiyiz
Hz.ALLAH’ın kuluyuz müslü imanız!

759.HANCI PERVANE
Hz.Ali tarigatı ve Hz.Muhammed şeriatı
Hz.Resulullah’ın şeriatını iki sözünü üç ettiler
Hülle yaparlar kadının nikanı geri almak için başkasıyla yatırıyor
bir yıl sonra çocuk olmazsa geri alıyor bu yanlış bir uygulamadır
İkincisi ölünün üskotuna oturmak onun günahını parayla satıyorlar yanlıştır
Hz.Peygamber’in emrini bozdular
Hz.Aliyul Mürtaza’nın bir sözünü iki yaptılar
Yaptıkları hata budur.Tarık bir de dervişci
Cevabın aslı( pençecidir)
Tarıgda dervişci de Hz.Ali’nin sözü değildir

Rehber kimdir? Rehber Hz.Ali’nin oğlu Muhammed Hanifi
Her kim Muhammed Hanifi’den gelmişse o rehberdir!

Rumdan gelenler on iki postun sahibi
imamların postunun ismini almışlardır
Onların hiç birisi Hz.Ali evlatı değildir
Onlar Hacı Bektaş-ı Veli Sultan’ın nufusuyla
Almışlardır
On iki imam evlatı rehberlik yapmaz
Onlar imamlık yapmıştır
On iki imamdan Hacı Bektaş-ı Veli Sultan ayrılmıştır
rehber olmamış pir olmuştur

Keramet gösteren rehber talip görebilir
Devlet ona izin verecektir
Rehber şeriatı da okuyacak tarigatı da

İmam Hüseyin’den gelenler imamlardır
İmam Hasan’dan gelenler padışahlardır
Muhammed Hanifi’den gelenler rehberdir
Rehbere Şeh ve Dede denir

760.HANCI PERVANE,
Agut taşta mıdır bir avuç yavru çıkarır yaşta mıdır
Sıvırcık ale derler leylek başta mıdır yumurtası az olur
Anga kuşu hun kuşu hup hup kuşu turna eşte midir
Zaman devri gider güvercin lame götürür

Serçeyi bağlamışlar Sultan Süleyman’dan beri
Süleyman Çelebi’nin sözü gider
İstanbul’da taht bağlamış şimdi mevlit ileri gider
Evliya Çelebi’nin sözü batal olmuş Ali evladından haraç isterler
Bağdat Yemen kuşlarından gelecek yer kalmadı dağlar bina dolmuş

Kumrular yakın derler kargaya çıkın derler derelere çöp dolmuş
Kimse fırattan haber vermez kuşlar için avcu dolmuş
Çekirgeye hopla derler sülük izi topla derler karıncanın izi kalmadı
Ne tosbağa yumurtladı kibrit alan orman yakar

Kuş kanadından teyare çoğaldı dere tepe yol oldu
Temizi tutarlar yakasız kefene hak derler terzi çoğaldı
Yalancıya yar olmaz tüysüz azaldı tuzluya çar olmaz
Hancı diyer bu sözüme bir kuş konmuş özüme

761.HANCI PERVANE
GECMİŞ HAK AŞIKLARININ LİSTESİ


Devrani
Harabi
Hatayi Sultan
Mecnun
Kerem
Ferhat
Garip
Sümmani
Emrah
Karacaoğlan
Kul Hüseyin
Döne Sultan
Yunus Emre
Kul Hümmet
Kurbani
İrfani
Seyhati Sultan
Pir Sultan
Sefil İbrahim
Heyrani
Kul Hümmet
Cabbari Kulu
Mühittin Arabi
Hulisi Sultan
Dertli
Köroğlu
Kul Nesimi Sultan
Seyrani
Gehveri
Hüdai
Yemini
Derviş Ali
Fuzuli Sultan
Agahi
Noksani Sultan
Sıtkı Pervane
Hancı Pervane (Şu an yaşamaktadır.)

762.HANCI PERVANE
Adem Aleyiselam’ın Hava’dan ilk gelen
yetmiş iki çocuğu maymun halindeydi
Birinci Adem Aleyiselam
Yetmiş üçüncü Şıt Aleyiselam
Şıt’ın suratı adem suratıdır
Yetmiş ikisinin suratı maymun suratıdır
Cümlesi Nuh’un tufanında suya karg olmuştur
Nuh ile beraber beş kişi kalmıştır Şıt’ın ervahından Nuh kalmıştır
Nuh Aleyiselam gemiye kırk çift mahluk almıştır kırk dişi kırk erkek
Gemide beş kişi ademdir
Nuh’un çocuklarının ismini
Baharın doğana Lem,kışın doğana Ham,güzün doğana Sam koymuştur
Kızın ismi de Naci Gurufu koymuştur
Lem’den Müslümanlar gelir
Ham ile Sam’dan hırıstıyanlar gelir
Bütün millet Şıt’ın ervahından geldiği için
Şıt’ın annesi Hür’dür şimdiki bütün ademler Nuh’un evlatıdır
Hür ile Şıt Aleyiselam’ın neslidirler


763.HANCI PERVANE
Mürşit kime derler
Ateş mürşittir.
Rüzgar,su,toprak,Kur’an-ı Kerim mürşittir.
Ve ehlibeyit mürşittir.
Mürşitin beşi zay olalabilir Kur’an-ı Kerim yanar yanlış yorumlanabilir yanlış yazılabilir.
Su,rüzga, ateş coşa gelir! Ehlibeyit hiç bozulmaz…
Kur’an-ı Kerim’in ayetlerinin okunuşu
Dört beş altı yedi eğer sekiz harfe çıkarsa o zaman ayet bozulmuş olur!
İhlas Suresi Kur’an-ı Kerim’i tastik eder!
Cel cel - Bulutları Allah’ın emri ile tastik eder rahmet verir!
Allah - Yerleri göğü kaldırır
Lentera – Hz.Allah’ı peygamber Resulullah’tan başka kimse göremez beş isim mevcutudur.
Elem – Hz.Allah peygambere yardım ediyor kuşlar ile…
Elhem – Alemde Hz.Allah’tan başka yaratıcı yoktur herkesin Allah’ıdır.
Veddu – İşten Allah’tır gören Allah’tır.
Ve sem güneşi ayı sabit etmiştir arşı döndüren Allah’ın emridir.
Daha Allah’tan başka yeri göğü kuran kimse yoktur.
Herre- Güneş ile ay Hz.Muhammed’in Hz.Ali’nin gömleğidir.
Ikra – Hakk’ı görmektir.
Selatı Hz.Ali’yi yatakta bırakıp Hz.Muhammed’i düşmanları sürdürler..

764.HANCI PERVANE
Kürtlerin ilk müslüman oluşu

Abu Cehil Hz.Muhammed’i öldürtmek istiyor.
Antabut’a haber gönderdi dediki askerlerini çek gel
Kuvvetli askerler getir o da seçme askerlerini getirdi
Kardeşi Cavdar dediki ben de geleyim ve karısı kızı da beraber götürelim kızın ayakları yok elleri yok askeri sakladı Antabut Abu Cehil’e misafir oldu kardeşi cavdarı Hz.Resulullah’ın yanına yolladı
Ne iştir diye Cavdar geldi Resulullah’ın yumuşak ve güzel bir insan olduğunu gördü Resulullah’ın karşısında Cavdar’ı sıtma tuttu Resulullah dediki yanıma yaklaş ve Cavdar’ın sıtması titremesi gitti Cavdar dediki sen hangi dindesin ben de o dine gireyim Cavdar’ın kuvveti yerine geldi Resulullah dedi ki sen git ben geleyim Antabut’a Cavdar dediki ben müslüman oldum leilaha illallah Muhammede Resulullah dedi Resulullah Abu Cehil’in evine gitti
Antabut’un karısı Resulullah’a söyledi bu sandıkta ne var Resulullah dediki kız var açın kapağını bize çay versin hizmet etsin sandığın kapağını açtılar kızın eli ayağı yerine gelmiş Antabut’un karısı le ilaha illallah Muhammede Resulullah dedi müslüman oldu Antabut’da leilaha illallah Muhammede Resulullah dedi müslüman oldu Antabut askerlere gitti dedi ben müslüman oldum siz de müslüman olacaksınız bu sefer herkes leilaha illalah Muhammede Resulullah dedi müslüman oldu
Abu Cehil yine yenildi
Kürtlerin müslüman oluşu budur
765.HANCI PERVANE
Osmalı Devleti’nin kullandığı
Takvim ve şimdiki Türkiye Cumhuriyeti’nin kullandığı takvimin isimleri
ayların adı :

Zehmeri = Ocak
Gücük = Şubat
Mart = Mart
Abrıl = Nisan
Mayıs = Mayıs
Kiraz = Haziran
Herk = Temmuz
Biçim = Ağıstos
Harman =Eylul
Cavus = Ekim
Koç = Kasım
Karakış = Aralık
= Adem Aleyiselam’ın
Hava’yla buluşmadan önce beyazı ayam oruncunu iki gün karakış ayında tuttu bir günde zehmeriden tuttu oldu üç oruç Hava’yla buluştu kış mevsimi olduğundan kadının oturağı sovuk olur erkeğinde dizleri!

766.HANCI PERVANE
ERKEĞİN
yirmi birinci nokta bozulduğu zaman o nur gözünün bebeğinde’dir gözünün bebeğinde imanın cehveri dökülür

767.HANCİPERVANE
ŞIT Aleyiselam’dan gelen nesilin
Kapısının önünde Bir tarlası var
Tarlayı bir ihtiyar gelir ekerdi kapının önünde hakkımı alırım derdi ayağını vururdu hakkını almadan kayıp olurdu
İmam Hüseyin gelinceye kadar ekmiş Yezid’in askerleri İmam Hüseyin’in başını götürüyor develer orya gelince yürümemiş
Keşiş çıkmış demişki askerlere ben Adem’den beri gözlüyorum senetini askerlere göstermiş
burada hak vereceksiniz bu kimdir bu gün burada kalacaksınız başı bana verin ben Adem’den beri gözlüyorum hakkımı alacağım
onların yanında İmam Hüseyin’e kırbaç vurunca İmam Hüseyin’in kesik başı ağladı onlar da inandı
İmam hüseyin’in başını verdiler
Sabaha kadar ağladı bir kırbaca vurdu askerler sanıyorki İmam Hüseyin’in başına vuruyor keşiş bizden taraf
Sabah olunca İmam Hüseyin’in başını vermemek için yedi tane oğlunun başını verdi oğlanlar İmam Hüseyin’e benziyorlardı çocuklarının kesik başından ses gelmedi …

İmam Hüseyin’in başına vurunca dur nalet Yezit diye seslenirdi…

Hacı Bektaş zamanına gelince
Kara Donlu Can Baba yolda giderken atın üzerinde Hacı Bektaş-ı Veli Sultan’a atın üzerinde söylendi
Hacı Bektaş-ı Veli Sultan batin elini uzattı attan aşağı yere indirdi elini göğsüne koydu kamçısının sapı ile başladı başını tıraş etmeye
O zaman kara donlu can baba dediki
Beni öldürme beni azat et
Bu sefer Hacı Bektaş-ı Veli Sultan söylediki bu kamçıyla taşları yont bir
Hacı bektaşı veli sultan Kara Donlu Can Baba’ya söylediki Kemah’ın boğazdan kavuşan padışahı seksen hane ile orta asyadan geliyor

Önünü git kes ben seile beraberim
Kara Donlu Can Baba kervanın önünü kesti kervanı durdurdular
Kara Donlu Can Baba söylediki
Hacı Bektaş-ı Veli Sultan’ın emri ile duracaksınız

Bir kara kazan kurdular altını yaktılar onların dini liderleri ismi Hamza olan keşiş ile
Kara Donlu Can Baba kazana girdi
Dedilerki hanginiz ölmezse onun emrine gireceğiz!

Keşiş Kara Donlu Can Baba’ya söylediki
Ben ölürüm sen kalırsın üç çocuğum var
Çocuklarıma bak
Hacı Bektaş-ı Veli Sultan onlar kazanda iken ak pınardan su serpiyordu
İnkar Sarı diyorki kemağın bağazına buradan su mu serpilir
Hacı Bektaş-ı Veli Sultan dediki Kara Donlu Can Baba’yı kazana koydular ona su serpiyorum ki Kara Donlu Can Baba yanmasın

Keşiş yandı öldü çocukları kaldı
Çocukların ismi Ulu Abdal, Keci Abdal,Sarı Saltık.
Kara Donlu Can Baba Hacı Bektaş-ı Veli’ye çocukları teslim etti
Hacı Bektaş-ı Veli çocukların ismini değişti
Keçi Abdal’ın ismini Garip Musa koydu
Ulu Abdal’ın ismini Avu Can koydu
Bu çocuk bir tas avu içti zehir tırnaklarından süzüldü geldi
Ondan Avu Can ismini aldı

Sarı Saltık olanın ismi olduğu gibi Sarı Saltık kaldı

Kazanda ölen Hamza keşişin soyu İmam Hüseyin’in başını saklayan keşişten geliyor

Hz.Ali’nin ikinci eşi Kayseri Rum Kızı Henife
Bu soy Nuh’un oğlu Naci ile Lem’den geliyor
Daha sonra Muhammed Hanifi’nin annesi de Aynı soydan gelip karıştı
Muhammed Hanifi’nin annesi Henife eşi tabutun kızı Mine
Rehberler Muhammed Hanifi soyundan gelmektedir

768.HANCI PERVANE
Osman’ın karısı Osman öldürülmesin diye Kur’an-ı Kerim’leri yatağın yanına koydu
binanın önünde İmam Hasan ve İmam Hüseyin nöbet tutardı ki kimse Osman’ı öldürmesin binanın arkasından Abu Bekir’in oğlu Muhammed arkadaşı ile binaya girdi Osman’ı öldürdü
bu sefer Osman’ın karısı Kur’an-ı Kerim’ler kocamı korumadı diye Kur’an-ı Kerim’leri yaktı

neden Osman’ı Abu Bekir’in oğlu Muhammed neden öldürdü?
Abu Bekir’in oğlu Osman’dan iş istedi
Osman da Şam’a Muaviye’nin yanına sekreter olarak gönderdi
Muhammed Şam’a giderken baktı adamın biri benden kaçıyor gizleniyor
buna şüphelendi adamı aradı adamın elinde bir süpürge vardı dediki gittiğin yerde süpürge yok mu ki sadece süpürge almışın eline
o zaman Abu Bekir’in oğlu şüphelendi süpürgeyi parçaladı ve içinden Osman’ın fermanı çıktı
yazıyorki Muaviyye Abu Bekir’in oğlu Muhammed yanına gelince hemen fırına bas Abu Bekir’in oğlu da geriye döndü Osman’ı öldürdü Osman dediki Kur’an-ı kerim’e beni bağışla arkadaşı dediki sen bağışlarsan seni yine Osman öldürür
ve öldürdü çünkü Hz.Ali’nin çocuklarıyla Abu Bekir’in oğlu çok iyi arkadaşlardı
müslümanlar ikiye ayrıldı birisi Hz.Ali tarftarı birisi hariciler haricilerin başında Abu Bekir’in kızı Ayşe idi. Ayşe Hz.Ali’yle savaşmak için taraftarlarının mızraklarına Kur’an-ı Kerim’in sayfalarını taktırdı Hz.Ali dediki vurun Kur’an ehlibeyittir Kur’an biziz o zaman Kur’an-ı Kerim sayfaları yerlere saçıldı yok oldu
sonra Hz.Ali’ye kadınlar eteğini kaldırdı Abu Bekir’in kızı da dahil bu sefer Hz.Ali durdu arkasını döndü tarftarlarına dediki bırakın artık biz burya vuramayız Hz.Ali harbi bıraktı kadınlar hayalarını gösterdi

emevi iktidarındaki Merva Aba Müslüm’e sebep Kur’an-ı Kerim’leri toplattı yaktırdı bir kör kadının oğlunun eline geçmesin diye
Aba Müslüm’den kaçtı tuvalete girdi Aba Müslüm yakalattı yıkattı sen Kur’an-ı Kerim’leri yaktırdın diye başına on iki imam eşkina on iki çivi çaktı

769.HANCI PERVANE
Davut oğlu Üryan Baba’nın karısından Süleyman geldi

Üryan Baba’yı Davut harbe gönderdi
Üryan Baba savaşta öldü
Üryan Baba’nın karısını Davut aldı

Zöhre yıldızı doğunca
biri çoban biri de Davut
zöhre yıldızı doğunca
eşleriyle beraber oldular

Çobanın eşinden İdris geldi
Davud’un eşinden Süleyman geldi
Davut çocukları denemek istedi
Bir camız gördü çocuklara sordu
Camızın içindeki yavrusu dişi mi erkek mi
İdris’le Süleyman’a sordu o zaman Süleyman dediki dişi
İdris de dedi dişi
Süleyman söyledi yavrunun anlı beyaz nışanı var
İdris dediki hayır anlında nışanı yok anlına kuyruğu gelmiş
Derhal camızı kesip karnını yardılar
Baktılarki İdris’in dediği doğru
İdris Süleyman’dan kerametli
İdris’i öldürmek istediler
İdris İngilizlerin içindeki bir mağraya kactı
Mağrada çok yazı yazdı
Süleyman İdris’i aramaya başladı
Bir değirmen kurdu unu suya verdi
Bir bina yaptırdı içine darı doldurdu
İki adam tuttu darıyı duvara serptirmeye başladı
Bir çift öküz tersine koştu
Boyunduruk birisi batıya biri doğuya bakıyor
İdris bir çocuğa rast geldi
Çocuğa söyledi tersine koşulan öküz
İki kardeştir
Duvara serpilen darı o da akılsız kafadır
Suya giden un da oda kötü bir avrattır
Eşinin çalıştığını suya verir
Süleyman çocuğa sordu bu cevabı İdris verir
Sen bu adamı nerede gördün
Çocuk dediki dağda gördüm

770.HANCI PERVANE
Muhallahta yerler yokken gökler yok iken
Hakk’ın ismi budur
Haticetil Kibra
Fadimetil Zöhre
Fadimetil Fatma
Bu bir isimdir

Yerler göğler halk olunca
Kandile indi beş oldu
Kandilde başında atası Muhammed taç
Belinde helali Hz.Ali
Kulaklarında İmam Hasan İmam Hüseyin şebbür şübbür
Sağında Müslümanların ruhu
Solunda Hırıstıyanların ruhu
Dalında güneşe puta ateşe ineğe tapan ruhlar
Önünde peygamberler yüzünde evliyalar
Hz.Allah dünyayı halk edince
Kandilde İmam Hüseyin Fadime’nin yanağındaydı bir damla yere kan düştü
Yerler gökler halk oldu deryalar coşa geldi
Köpüğünden gökler halk oldu kabuğundan yerler halk oldu
Bundan dolayı İmam Hüseyin kurbandır


771.HANCI PERVANE
SÜNNET
Adem Aleyiselam buğdayı yediğinden sünnet kalmıştır
Sünnet Şıt’a gelmiştir
Şıt’tan Halil İbrahim’e gelmiştir
Halil’den oğlu İsmail’e gelmiştir
İsmail’den Hz.Resulullah’a gelmiştir
Ayakta topuktur
Elde dirsekten bilektir
Sufatta cene altında gırtlak
Boğumunda nışan dır

Sünnete inen haya edep vijdan hicap
Bunlar sünnette yok olmuşlar
Çünkü yok oldukları bu ki
Topuktan yukarı açık bilekten yukarı açık
Bunlar yok olmuştur
Kalanlar bunlar
Hers boğuz kibir haset

772..HANCI PERVANE
Erzurum Şenkaya Allahu Ekber
Erdavut ve Hoceci dağlarında
Yatan şehitlerin kimliğini içeren konu

Adana’nın Elaldı Köyü’nden
Davut Yusuf Emir
Penek Kalesi Çakmış Kalesi Kalacık Kalesi
Penek Kalesi’nden Erdavut Dağı’na Davut geldi

Allahu Ekber’e Yusuf geldi
Hoceci’ye Emir geldi
Kale beylerinin kızlarıyla

Adana’nın Elaldı Köyü’nden İstanbul’a kerametlerini göstermek için gittiler
İstanbul’da zindanda Biri bir hurmayla kırk kaldı zindandan çıktı

Biri kırk gün fırını yaktılar fırında kaldı yanmadan cıktı

Yusuf zindanda Davut fırında Emir İstanbul padışahının yanında kaldı

Üçü de kardeşler

Padışahtan senet aldılar
Hacı Bektaş-ı Veli Sultan’a gelip dedilerki bu senente sende mühür vur
Hacı Bektaş-ı Veli Sultan dediki
Siz bekarsınız gidin bu kalelerin kızlarını getirin öyle senete mühür basayım

Onlar da kalelerin halkıyla savaştırlar kale beylerinin kızını kaçırdılar kalelerin halkı peşlerine düşüp öldürdüler

Daha sonraları onların sülalesi Nazırvaz İğneki Vağver’e yerleşiler

773.-HANCI PERVANE
Kimisi dolu kimisi bade
Aşıklara renk verdiler
Herkes sevdiğine karşı yanar
Dolu içen üç renkten başlar

Bade içen dört renkten başlar
Yürü sevdiğim yürü
Al giyinip bir çeşmede kanması vardır
Ateş almış bütün bağrımı
Görmeden yanması vardır

Hikmetinden senin suval sorulmaz
Dudak görür içip kanması vardır
Boyuna bakarım görünür en taze
Sorup yanması vardır kandır sevdiğim

Bakışı beni yakar
Her sabah çıkması vardır
Kenar gezdim geçidi bulamam
Senden başkasına dönemem

Hancı Pervane derki:
Hani ?
Kaşları elif yüzü nuru Huda’dadır
Kainat onun boynuna yanar
Muhammed Mustafa’dır

774 .HANCI PERVANE
Benim sevdiğim Hakk’tır
Hak diyene şüphem yoktur
Erenlere doğru baktır
Du cihana ALLAH diyerek

Evliyanın yolu haktır
Türlü marifete şahtır
Yüz yirmi dört nebiye baktır
Şah Ali’ye ulu diyerek heey

Desturumuz dolu haydar
İmam Ali’den Hasan Hüseyin’e bir çar
Ah hele erenlerde olur ırkar
Cümle mürşide haktır
Cümle mürşide haktır heey

İmam Zeynel ile Hava
Biz çektikte İmam Bakır’da duva
Erenlerde yerler guva
Arşı kürşü gören haktır heeey

Musayı Kazim’e karşı
Erenlerde olur arşı
Ah hele imamların Bakır başı
Ah hele İmam Cafer’i gören haktır heeey

İmam Rıza yada doğru
Çekerim Nagi Tagi yolu
Hasan Aleskeri ulu
Şah elleri yollar haktır heeey

Mehdiyi Sayıp Zaman
Şu çahk derler böyle eleman
On iki imam ondört masum eleman
Ah hele Kerbela’da İmam
Hüseyin’in yolu haktır heeey

Hancı diyor budum alem
erenlerde sırrı kalem
Dört kitaba verem selam
Ah hele nuru hakka cemal haktır

Cümlesinin mehracında
Kudretinin taççında
Oniki imam ilacında
Ah alan kişi yolu haktır

Hancı derler bu arada
Mü’min olsun tam sırada
Hoş olduk da ha burada
Ah hele dinledik de yolu haktır heey
775.HANCI PERVANE
Asıl az kalmış yaza karşı
Merhaba derler selam unutulmuş saza karşı
İlim eski olmuş sünnet yanına
Farz bırakılmış paranın bakar şanına

Cevap söylenmez hürmet kayıp
Temennah arşa çıkmış dava uzamış
Çile tükenmez boşamayı hak derler
Herkes koynuna kitap almış

Anasırdan öğrendiğine karşı
Tav arık böyle gitmez mülkün sahibine karşı
Mahluk insandan nefsine temiz
Büyük küçük azalmış dermana karşı

Hancı derki bu sözüm arada
Din iman kalmış parada
Abasını giyen az olur
Temiz bulunmaz ervah az olur


776.HANCI PERVANE
Gam deryasından suyu alınır
Yuğurlanır balcık olur tam olur
Her birini bir sevdaya salan hak
Kimini hak yazar kimini ne hak

Kimi Ham’dan kimi Şam’dan
Hak olan evlat Lem’dendir
Asıl azmaz bal kokmaz
Asıl azmaz bal kokmaz

Bu bir ulu bedendir
Bir turaba inince rahmet alayı
Zulumet alayı rahmet meleykesi
Zülümet ateş kulun yaptığı

Cahdet bulasın hak kapısını
Hancı derki ademin yapısını
Kazan sermayenin hepisini
Gayret et mürşüde hizmetin ola

777.HANCI PERVANE
Tarla hozan olmaz mı
Kuşlu mezar olmaz mı
Sevdiğim güzelde entari olmaz mı
Doldurun kabı dolmaz mı

Toprak güzeldir kazma bel olmaz mı
Bizim harmanda bel yaba olmaz mı
Ayak üstü durur çemin üstünde
Doldurun kabı dolmaz mı

Gittim değirmene sayacak olmaz mı
Dök buğdayı yap hamuru
Burada bereket olmaz mı
Doldurun kabı dolmaz mı
Reçber olmazsa asker doymaz
Herkes reçbere bakar şahit olmaz mı
Her türlü nimet topraktan çıkar
Doldurun kabı dolmaz mı

Şehirli reçbere bakar gayret olur
Her gelen çoluğa çoçuğa lokma olmaz mı
Minnet edersen toprağa et
Doldurun kabı dolmaz mı

Hancı derki çar sözünde
Tırnağınla karıştırırsan toprak verir
Var sözünde dur sözünde
Doldurun kabı dolmaz mı

778.HANCI PERVANE
Davaya hesabım yoktur
Vücutta kasabım çoktur
Marufta görmek maşruf şahtır
Cümleyi tartan terazi sırda çoktur

Mü’minde sabır çoktur
Alemde buyruksuz kader yoktur
Kirlinin hesabı toprakta haktır
Kasapta rüzgar bıçakta yoktur

Aynada ruhta akrep çoktur
Melekte nefis yoktur
Hancı derki kırklarda ceset yoktur
Arifte yalan yoktur


779.HANCI PERVANE
Balçıktan var olduk
Ademin üçüncü oğluynan kömlek giydik
Gahirmanin katiliyle yürüdük
Davarcık ağarttık bir zaman

Zal oğlu Rüstem’inen gücümüz bir oldu
Abdurahman Gazi’nen çok yara aldık
Hamza’ynan beraber kaldık
Ali’yle zülfükar alırık

Veysel Karani’yle ağaç aşladık
İmam Hüseyi’nen harbe başladık
Yezid’e nalet söyledik taşladık
Ali’yle zülfikar aldık

On iki imamla gömlek giydik
Kırklarınan lokma yedik
Halil ile taş taşıdık beytullah
Ali’yle zülfükar aldık

Erenler gider gelir
Hancı derki gören haktır
Severiz piri şahtır
Ali’yle zülfikar aldı

780.HANCI PERVANE
Mahallah kandil çümle ruhlar belli
Suyun köpüğünden arş yeşil el
Ruhlara nasip verdiği zaman
Her ruh rengini aldı
Güneş sabit kaldığı zaman

Adem balçıktan oldu
Yuğurlanıp kaldığı zaman
Ruhun mekanıyık biz
İlla dediğimiz zaman

Her eşyayı ademe verdik
Muhammed’in ismini
Gördüğüm zaman

Lenterada bizik Şıt’la gömlek giyerik
Adem ile Nuh kavgaya düştü
Yaşını verdiğim zaman
İsa Yakup görüldük bir zaman

Yusuf’la aynayı yaptığım zaman
Zekerya’yla ağaça girdik
İdris’le makas tuttuğum zaman
Eyup Süleyman geldik
Tahtı dünyaya verdiğim zaman

Musa’yla Şuayıb’a koyun güderdik
İsa’yla mehramda kaldığım zaman
Halil ile mağarada kaldım
Ali ile zülfikarı çaldığım zaman

Hancı Pervane derler adıma
O yar Gürcistan’da düştü yadıma
Menerefe sırrında dolu içtiğim zaman

781.HANCI PERVANE
Mahallahta bir nura düş oldum
Biri elif biri sindedir
Arşın payında çara düş oldum
Dört kitaptır İncil Tevrat
Zebur Kur’an vara düş oldum

Erenler yükledi köçümüzü
Hak nazar kıldı
Heceril esvete indi
Feriştahlar heçeril esfete
Ikrara düş oldum
Tevekkil ettim bende
Bende kendi başımı
Doluyla badeye nöbet yerinde
Düş oldum Ağrı Dağı’nda
Hak nazar kıldı
Bunca nebiler velilere
Cümlesine rahmet
Eyledi kızıl deliye
Ser verir semaye servi secere
Hergün bağışla hızıra uluya
Onun için böyle çar anası
Şeşciyet sufatı zatıyada kana düş oldum
İlmi açıktır ayan
ALLAH kimseye vermesin ziyan
Ta nehindeki ateşe düş oldum
Birde şemsidir arşın yüzünde
Onunda perdesi aya karşıdır
Yarebbi kimseye zarar verme
Ne güneşe karşı ne de aya karşı
Yarebbi ne de suya karşı ne de
Ateşe karşı ne de toprağa karşı
Bular öyle bir anasırdırki
En büyük dördü de dört anasırdır
Ademde ateş rüzgar su toprak
Dünya da büyüktür adem de büyüktür
Aşıklar sadıktır mububetin mührüdür
Dolu kız ile içilmez Allah’ın nuruyla
Bade kız ile içilir
Hergün eyle sözün söhbet yüzünü
Kur’an ademdir ama içten okunur
Kur’an ateşe de düşer suya da düşer
Yere de düşer ama adem çürür
Fakat aşıkların sözü hiçbir yere düşmez
Yine Allah aşık gönderir
Yine Kur’an’ı söyler bu sözüm haktır
Hak diyene şüphem yoktur
Aşık nikağını boşamak yoktur
Kiyamete kadar hak söyler

782.HANCI PERVANE
Temennaha geldik ilk evrak desturun olursa
Gülleri açılır aşkı olanın desturun olursa
Her tarafı kol verir pınarları
Gül verir desturun olursa
Belden bele ser çekmiş
Firdezi aleye desturun olursa

Temaşa derler yüce dağ
Bel aşa derler desturun olursa
Bismi şah deriz kahır nutkuyla
Coşar giderim desturun olursa
Teberrahı yoktur neslimizde erenlerden

Coşa giderim desturun olursa
Gül yüzlü baharında yazında
Çimenli dağlar arzında desturun olursa

Bizim göçümüz aleye bakar
Temennaha gideriz desturun olursa
Kaşında mim duvası yazılı
Altın gümüş alayım desturun olursa
Saç bağında ve şemsi yazılı
Temennah edeyim desturun olursa
Gönlümün güzeli nesli ezeli
Kainat gülüdür elverip desturun olursa

Hancı derki pirim eleman
Boyanmış olsun nuruna bu canım hemen
Şehitler mezarında gezersiniz
Her melekten güzelsiniz
Evrahın yazılı ileriki safta
Kainatın nurusun desturun olursa
Beş isim nurudur kubbei hakta desturun olursa

783.HANCI PERVANE
Allah diyene şifem yok
Aslı pek nesli pek
Görmüşe yalvar kapı açılır
Tapusu Muhammed Ali’dedir
Arşta melekten suyunu almıştır bozulmaz
Sebep işleyene günah yazılmaz
Dinin temeli Güneş ile Ay’a bağlıdır
Tapusu Muhammed Ali’dedir

Mürşüde çalışan geri kalmaz
İmanın senle gelir kimse almaz
Rahmet denizi coşarsa taş üstünde taş kalmaz
Tapusu Muhammed Ali’dedir

Her vücudun anahtarı selavattır
Herkesin taşıdığı dine karşı
İsa,Musa,Davut,Muhammed
Tapusu Muhammed Ali’dedir

Hancı derki kıblede durana yalvar
İmanını teraziye koy
Nefsine düşme şeytandan şifa olmaz
Tapusu Muhammed Ali’dedir

784.HANCI PERVANE
Bu dünyanın hiç hayali bitmez
Ölürsen dünyanın ucu tükenir
Dünya senin olsa nefise yetmez
Yürü boz dünya yürü

Temeli olmayanın binası tutmaz
Arşta meleklerin nefisi yoktur
Geçen günlerin sayı yoktur
Yürü boz dünya yürü

Duydumki mehti gelecek
Kimsenin haberi yoktur
Cenneti cemalından cehennemi celalından
Yürü boz dünya yürü

Aşık derki tamburunan sazınan
Bunun hangisini vurursan rahmat yoktur
Cahdet bulasın iman kapısını
Yürü boz dünya yürü

Hancı kurban olsun Zöhre yarına
Bu cihanın temeli ırkara bağlı
Kurmuş ALLAH yer ile göğü
Yürü boz dünya yürü

785.HANCI PERVANE
Emir sendedir dermanı haydar
Akıl sendedir fermanım haydar
Asıl sendedir imanım haydar
Güç sendedir el sendedir haydar

Kün sendedir ün sendedir haydar
Dün sendedir bu gün sendedir haydar
Veren sendedir alan sendedir haydar
Bakan sendedir ışık sendedir haydar

Elif sendedir dağ sendedir haydar
Daha sendedir ala sendedir haydar
Mala sendedir göre sendedir haydar
Veren sensin işiten sensin haydar

Kime dersem sana benzer arayansın haydar
Her ilmin başısın herkese karşısın haydar
Emir sendedir bal hazinenin sahibisin haydar
Hancıyam aleme bak bu kaleme haydar

786.HANCI PERVANE
Yoktan var edene bağışla beni
Nebiler veliler kainatı kurana bağışla bizi
nuruna mü’minin sırrına
Hakk’ın cemali nuruna var eyle bizi

İyi kullar kısmetini ver bize
Rahmat deryasını göster
Senin emrine yüzüm süreyim
Hakk’ın cemali nuruna var eyle bizi

Güneşe gezdiren rehbere yetiştir beni
Bir bakışta dünya alemi gören sana sığındım
Cümle alemin riskını veren
Senden imdat umarım
Hakk’ın cemali nuruna var eyle bizi

Cansızları cana getiren her eşyayı var eden
Ademden bu yana gelen temiz evraha yalvarırım
Her ruha soluk veren göster cemalini
Hakk’ın cemali nuruna var eyle bizi

Hancı derki ıraktım fettah
Tübbe ağacından gelen yaşa
Yeşil kubbeye el uzatırım
Hakk’ın cemali nuruna var eyle bizi

787.HANCI PERVANE
Yareb amaan
Özenirsen ya hu bir elde özen
Kudretten çeşmin kervan eylesin
Kendi halinen varda ber bezen

Gürlevik gümüş pınar pınar başına
Hilal ol ha sende kendi karşına
Didari alda kendi yaşına
Özenirsen böyle canana özen

Çeşmini kervan et baharın gelsin
Ela çiçek mor menevşede desin
Kudret bağından özen inneallah desin
Özenirsen sevdiğim bir cana özen

Evrahlar içinde bul da hakkını
Şadetini getir şahlar şahını
Özenirsen böyle bir kana özen

Hancı derler bize Pervane yakın
Didarı gönlünde halda var takın
Hakikattan ya hu cemala yakın
Özenirsen böyle bir pire özen

Hancıyam bu sözüm emaneti haktır
Hak diyene bizde şüpemiz de yoktur
Aşıklar nikahını boşamak yoktur
Özenirsen sevdiğim bir pire özen

Kudret ilminin baharı sensin
Mükerrem derler gözüm avcahı
Erenlerde yardımda eder şahların şahı
Özenirsen böyle bir cana özen

Tevekkile bağladık pirin yanında
Korkma sevdiğim hele canında
Ben aşığım derler Hakk’ın yanında
Özenirsen böyle cemala özen

Hancı kurban olsun Zöhre yarına
Hakikat marifet mükerrem vardır halıma
Arifin sözünde yoktur bir yalan
Erenler mülkünü çümlesi dolan
Marifet görsettik hakkın kıtında
Özenirsen böyle bir kana özen

788.HANCI PERVANE
Bizim yerde ne istersen o çıkar
Türlü meyve şehirlerimize akar
Teraziden gül kokar
Pamuk ipek çıkar

Bizim dağların yüzü
Kuşlar yayılır kater kater
Her dereden çeşme çıkar
Bin bir hesap ot yenir

Kimi bağda kimi dağda biter
Devletimizin adı cumhuriyet kurulmuştur
Her belden yolu yeter
Gelini kızı al yeşil giyer

Deniz ırmak barajı
Zerre kadar kimseye vermeyiz
İstemeyiz kimsenin haracı
Her birlikte çalışırız birlikte bitirriz

Hancı der Atatürk
Emanet bırakmış yurda bize
Bu yurdu almış emanattır bize
Her köşede resmi vardır

789.HANCI PERVANE
Kalk gidelim deli gönül erenler gelecek
Dört duvar içinde

görenler gelecek
Asıl olanda bilenler vardır
terbiyesi hak olanda açıktır

Nevsini ölü olan Hakk’a teslim
Kamil olan mürşüdünü bilir
Arifinen oturan güler
Hakkı sev kalbinde ibadetini Allah bilir

Davayı sultan görmeli
Görmüşe mal vermeli
Terbiyeyi anayla baba vermeli
Bak gidelim deli gönül

Hancı Aşık derki
Yükünü altın gümüş olanın
Devesi dolu gider
Her kalede yol olmazsa
Onun kulu gider

790.HANCI PERVANE
Gittiğim yerler çiçek olur
Yüçe dağlar göçek olur
Düz ovada gül biter solur
Aşıklar kavuşmaz son olur

Her makuğun yapısı ayrıdır
Renk toprakta olur yeşil görükür
Yaradılan çürür çan olanda
Ayda taştır sovuk çıkar

Güneş sabittir sıcak rüzgar çıkar
Melekler ölmez adem mahlukla
Nur mahluktan ayırdı olmuştur
Adem ikiye ayrılmıştır

Topraktan güzel başka yoktur
Birde ehli beyit güzeldir ermiştir
Hancı derki idris ne biçimi
İsmin kıymete kala hak diye


791.HANCI PERVANE
Sin sufat üstünde la mekanda
Durmanında hakkıyla hak eylesin ol huda
Demi davayıda baştan yapar
Hezeren bininden çekilir bu yayı aba

Herkesin de devrişlikte vardır sufatı
Cemalı cemala yakışır da her katı
Hancıyam böyle babı hikmeti eyler bu zatı

Nuru divanı tecellaha
Yakındır derler mismiyle evraha
Gelmişte hup eyler
İsrafil çıkmış da arştan kürşe hep söyler

Eleman diyerim de yareden sana
Nazar kılsın böyle müğret
Çocuklarda figan eyler merd eyler
Dertli dergahına Hancı eylesin nazar

Evliya evsiye ol şehiti canana
Medet medet alemleri yaradana
Hancıyam sözümü eşit hey müğret bu ana
Elaman bağışla bizi o ulu sultana
üç kutu var

792.HANCI PERVANE
Edep bizim erkan bizim yol bizim
Naylon çıkmış düzülmüş haya kalmamış süzülmüş
Elif derdik hece gide ne gündüz kalmış nede gece
Bir burç vardır cümle burçtan yüce

Çar bozulmuş bar bozulmuş aynada yüze
Perde kalmamış ayak açık baş açık gözde cevher kalmamış
Asıl bütün yarı olmuş yarısına şirret dolmuş
İmanına oynadıkça şeytan dikilir sözünde hesap kalmamış

Kimse karışmaz işe evden sorulur ne de görüler düşe
Herkes kendine oyun bulmuş yelken yapmaya başlarlar
Kol işe başına dinin düzeni bozulmuş bacı kalmamış
Baş örtülü derler ama onda da düzen kalmamış

Budur şimdiki oynanan bara haya açıktır bak bu çara
Ne söylersem herkes seyreder haydi gidelim vara vara
Bunun hesabı karanlıktır imanda dinde ALLAH seni adem yapmış
Daha ilkin Tarık geçmiş bunca ne idi buna kitap gelmiş

793.HANCI PERVANE
Kandilden beş isime yere damlayan kana bağışla
Kelamın an gelen selama haktan gelen sese bağışla
Kün deyince arşın payında oturan cana bağışla

Aya tel kelimede anaya ya elife ele bağışla
Masuma masum-u peke arşa giden kana bağışla
Çürümeyen şehitte cümlesine olan nura bağışla
Sabah ile güneşin sesine ses veren kula bağışla

Cümle renk veren her eşyaya yaratana bağışla
Doğudan batıdan evliyaya Hakk’ı hak eden cana bağışla
Kurudan şeriksiz nazilsiz var olan cümleyi halk edene bağışla
Dertliyi Eyub’e Halil’in narında Hüseyin kanına bağışla
Adım ya saati yoktur zamanı yoktur zamanı yoktur bakan hak aka bağışla
Senden cümle mevcut isterim zerre kadar canım var
Emir sendedir canım sendedir yatmaz uyumaz cana bağışla
Vücudumu rızkımı eksiltmeyen itikatım mala bağışla794.HANCI PERVANE
Beyaz babadan
Yeşil anadan
kırmızı kan oldu

Su anadan
Kan anadan
Et anadan
Saç anadan

Sinir babadan
kemik babadan
Tırnak babadan
Damar babadan
Sümük babadan

Dokuz nokta
dokuz ayda
Üç yüz altmış
Altı güne düş oldum

Yirmi bir noktaya
Yedi elife vardım
her birini bir yürekte
Düş oldum

Hancı Aşık derki
Acı tatlı buradan çıkar
Can cemalullaha
Düş oldum

795. HANCI PERVANE
Dereye indim kehribara taş bulamadım
Koyun yaydım koç bulamadım beş bulamadım
Suya düştüm taş bulamadım uçan kuş bulmadım
Hesap yaptım eş bulamadım canda duramadım

Tarla aldım buluda daldım yaş bulamadım
Yeşile indim hür bulamadım nar bulmadım
Havayı havası topladım darı el bulamadım
Dilim söyledi fehmim haktan çar bulmadım

Siyah giydim al yanında maruftan uçtum
Ta tekbir etti ser banım kalkarken deveme eş bulamadım
Cini cirdek yordu beni erittim tavada selamet baş bulamadım
Koyundan kuzudan anaya yakın eş bulamadım

Derler bu dam Kenan Evren Kazım Orbay Fevzi Mareşal
Menderes’ten beri gençliğe yakın gün bulamadım
Atatürk derler adına cümle ruhların tadına
Ali’den başka baş bulmadım Hancı derler Pervane

796.HANCI PERVANE .
Zamandan imandan sorma hep naylon olmuş
Zamanda kıyafetten sorma hep torba olmuş
Zamanda pazardan sorma bilip bilmediğin ot çorba olmuş
Zamanda memuru sorma yemeye kurma olmuş

Zamanda çıplağı sorma hamamda kurna olmuş
Davulda tokmağı sorma hepsi zurna olmuş
Havada kuşları sorma çoğu turna olmuş
Harabede otu sorma kıyafette sarma olmuş

Mescitte hocayı sorma çalma olmuş
İlmimde sofuyu sorma içinde harici olmuş
Denizde gemiyi sorma devirde gavat olmuş
Havada ışığı sorma herkeste fener olmuş

Zamanın aşığını sorma döner olmuş
İlim başa gitmez söner olmuş
Hancı derki terfiye alan paşa olmuş
Dünyanın ucu geldi neye baksan tuç olmuş

797.HANCI PERVANE.
Arşın payında muhallah demi
Mehracı aleye Erenler gemi
Mubibet ilminin Evliya engemi
Nuru cemalinden on iki imam

Ehetten Ehmete seyret Hakka
Cümlesi birdir şahtan şaha
Alemin durağı mü’minin çırağı
Baştan başa Hak diye diye

Kudret cemalinden Hakkın vardır
Masumlar fermanı cennet alemi
Cümle nebiler veliler mürşidin kelamı
Hancı da derler adıma dolu alemi

Gönül kocamaz yol tükenmez
Gitmeye ömür ister varınca
Yer bizim ola kale ola
Nefis ölmez sabır yeter

Ağaçlar yaprak açar yele karşı
Sallanır yele karşı ele karşı
Beldel bele gelen dile karşı
Nefis ölmez sabır yeter

Yelkeni açılırsa anduz yaprağı gibi
Gençlik kuvvet alır dağın toprağı gibi
Ezelden sevmek olur canın yaprağı gibi
Nefis ölmez sabır yeter

Adamın çektiği kazancı için
Mürşid rendesi ister bahası
Zaman çoktur eğilme
Nefis ölmez sabır yeter

798.HANCI PERVANE
Herre dört gömlek üç gömlek
Dördü Muhhammed’in üçü Ali’nin
Güneş ay kandil isim

Üç takım dünyaya su dolmuştur
Bu dünyanın ötesi görünmez
Dünyanın ucu öldüğün günü tükenir
Her mahluk topraktan halk olur toprağa gider
Kimsenin evi toprakta yoktur kabirdir

Söylenecek söz anda biter
Yiğidin anası terbiyesidir
Sabır cümle ilmin başıdır
Bismillah ilmin başıdır

Hancı Aşık derki akıl libas giydirir
Anadan gelirken herkes çıplak gelir
Marifete çalışan kalmaz geri
Her devrin Süleymanı olur

şükür olsun yaradana güzel terfi alanı gördüm rahmet deryasından yudum almış ilim soranı gördüm