Asılı evrakta yazmışlar kalemi   Hakkın kelamına sırda düş oldum   Yüz dört kitabı okuttular bir anda   Bir kenara kayıt ettiler eş oldum   

HANCI PERVANE
EHLİBYTTEN YETKİLİ

Kader haktan gelmez ya hu

286.HANCI PERVANE   
Ya tabip Güzel baharın yazında    
Lale sümbül biter insanın doğru giden arzında    
Ah  hele ibadetini arşın payına yapsa    
Sünneti de hak olurı da heey    
    
Ya tabib hakikatı marifeti düz eylese    
Çalıştığını ilmi batından  yüz eylese    
Tamam gider cenneti aleye kanı göz eylerse    
Tamam tamaşada eder ırkara    
Yareb altın gümüş böyle öz ederse    
Devrişidir demanıdır bu sözü
Zaman kibriyadan hakkı    
    
Ah hele bir kul olsa dört nesnede    
O doğru olursa her gün üstün mest eder    
Bir arada oturursa
Kalbi bütün rahat olursa gemi    
Evliyayla beraber şirket olsa sırada    
Ah  hele defterini yazrlarda
Cenneti orada düz eylerse heey    
    
Hancı derler cana duva
Hak yetişir her gün imdadına    
Gönlündeki şah kul  muradına yetişir eğer    
Üçyüzaltmış altı azen söz ederse yareb aman    
Yareb aman eyler eey  ben kurban     
    
Tüm gönlümde her gün
Doğru gitsen ya hu yolu özüne    
Kimsenin duymasan da uğramasan da sözüne    
Kalbinden de kaderini düz eyler    
    
Kader haktan gelmez ya hu    
Her kes kendi kaderini kendisi yapar    
Hak kendi sözünü ya hu    
Irkarından macun eder sağına soluna işe katar 
 
 
    
Ah  hele herkesin ya hu sufatını hak yapar    
Kimse kimseyede eyle bakmasada ne satar    
Kuldan kula gelmez ya hu nazar    
Ancak altın gümüş gelir kuldan kula pazar    
Helen iman tarafını hak deftare kendisi yazar    
    
Defter olur çabadan
Her gün böyle anadan babadan    
Hancı diyer korkma  ya hu bir andan    
Yareb aman
O yar Gürcistan’da da Zöhre Hanım    
Sakla böyle ismi sultanı candan    
Yareb amaaaaaan


şükür olsun yaradana güzel terfi alanı gördüm rahmet deryasından yudum almış ilim soranı gördüm