Asılı evrakta yazmışlar kalemi   Hakkın kelamına sırda düş oldum   Yüz dört kitabı okuttular bir anda   Bir kenara kayıt ettiler eş oldum   

HANCI PERVANE
EHLİBYTTEN YETKİLİ

gurufu naci ervahı kimler

HANCI PERVANE
 
Nuh ile beraber beş kişi kalmıştır Şıt’ın ervahından Nuh kalmıştır

Nuh Aleyiselam gemiye kırk çift mahluk almıştır kırk dişi kırk erkek

Gemide beş kişi ademdir

Nuh’un çocuklarının ismini

Baharın doğana Lem,kışın doğana Ham,güzün doğana Sam koymuştur

Kızın ismi de Naci Gurufu koymuştur

Lem’den Müslümanlar gelir

Ham ile Sam’dan hırıstıyanlar gelir

Bütün millet Şıt’ın ervahından geldiği için

Şıt’ın annesi Hür’dür  şimdiki bütün ademler Nuh’un evlatıdır

Hür ile Şıt Aleyiselam’ın neslidirler


HANCI PERVANE
Hancıyam söyleyeyimde eyle niyazı     

Nuh ehliselamın yoktu o zaman kızı     

Allah iki kız halk etti bir köpekten birde eşekten      

Oldu tamam Habilin Kabilin sülalesinden kız oldu     

Ademin sülalesinden kız oldu     

Eşeğin  ve köpeğin sülalesinden de

Ham ile Sam evlendi     

Lem de Habilin Kabilin nesliyle evlendi     

İnnallahu tale şimdi kadınlar hemi azgındır     

Dünyada  yirmi sekiz kadın vardır     

Ya Tabip eyler ey     

xxxxxx
Kef ile nun iydir ama  ruhların mayasıdır  

Kef ile nundan halk olduğunu ne biliyorsun  

Nuh’un zamanında bir eşşek birde köpek koydular  

Oldu üç tane kız kızın biri Naci  

Nuh’un çocuklarının oğlanlarının adı da  

Birinin adı Ham birinin adı Sam birinin adı da Lem  

Lem Naci’yle evlendi Ham ile Sam da   

Biri köpekle biri de eşekle evlendi  

Gel işte bu candan haber ver  

709.HANCI PERVANE.
 Dört   ruh

Ruhun biri erenlerin evliyaların

Ruhun biri müslüman

Ruhun biri sünni

Ruhun biri hırıstıyan

 Birinin idrarı  teneşirde çıkar

İsmi alevidir

İkincisinin idrarı kabirde çıkar

Biri sunni biri hırıstıyan

Birinin rengi beyaz

Birinin rengi  sarı

Birinin rengi  siyah

 Erenlerin evliyaların rengi

Beyaz yeşil kırmızı

Bunlar Adem’e inen renkler

 Biri kız ile evlendi

Oğlan Lem kız Naci

 Biri eşekle evlendi

Oğlanın ismi Ham

Biri köpekle evlendi

Oğlanın ismi Sam

711.HANCI PERVANE

NUH ELEYİSELAMIN OĞULLARI

Yasem suya karğ oldu  yazın dünyaya geldi

AĞRI DAĞI’NDAN DAĞILMALARI

LEM  İLK BAHARDA DÜNYAYA GELDİ

SÜBAHAN DAĞLARI’NA DOĞRU GİTTİ

LEM’den müslümanlar oluştu Lem’den gelenlerin kokusu

Koyun ahırının kokusuna benzer

LEM’İN İDRARI TENEŞİRDE ÇIKAR

 SAM güzün yani  sonbaharda  dünyaya geldi 

ALLAHU EKBER  DAĞLARI’NA DOĞRU GİTTİ

Sam’dan Hıristiyanlar ve öteki milletler oluştu

Sam’dan gelenler eşek ahırının kokusuna benzer

 HAM kışın dünyaya geldi

MAĞAZ DAĞLARI’NA DOĞRU GİTTİ

Ham’dan Hıristiyanlar oluştu  Ham’dan gelenlerin kokusu domuz ahırına benzer

 SAM İLE HAM’IN İDRARI KABİRDE ÇIKAR

 HZ. PEYGAMBER RESULULLAH’IN KIZI FADİME’NİN EVLENMESİ

 HZ.ALİ TARAFI  SÜBAAN  ALLAH  DER ELÇİ

 ÖMER TARAFU ALLAHU EKBER DER ELÇİ

 ABU BEKİR VE OSMAN TARAFI MAAZ ALLAH DER ELÇİ

 RESULULLAH DEDİKİ KUR’AN-I KERİM’İ

KİM HATM EDERSE FADİME’Yİ ONA

VERECEĞİM HERKES BAŞLADI KUR’AN-I KERİM’İ OKUMAYA

HZ.ALİ ÜÇ KULUFALLAHI OKUDU

 GELDİ  RESULULLAH’IN YANINA OTURDU

 HZ PEYGAMBER DEDİKİ ALİ SİZDEN EVEL  OKUDU 

SİZİN NESLİNİZİN GİTTİĞİ YERLER BELLİ

MAĞAAZ DAĞLARI VE ALLAHU EKBER DAĞLARI

FADİME MAĞAZ ALLAH DEDİ TESPİHİN BİRİNİ BIRAKTI

ALLAHU EKBER DEDİ TESPİHİN BİRİNİDE BIRAKTI

 HZ. ALİ’NİN TESPİHİNİ SUBAN ALLAH DEDİ ALDI

 

 

 

 

 

 

 


şükür olsun yaradana güzel terfi alanı gördüm rahmet deryasından yudum almış ilim soranı gördüm