Asılı evrakta yazmışlar kalemi   Hakkın kelamına sırda düş oldum   Yüz dört kitabı okuttular bir anda   Bir kenara kayıt ettiler eş oldum   

HANCI PERVANE
EHLİBYTTEN YETKİLİ

DUVAZİMAM'LAR


450.HANCI PERVANE
Söyleyim dinleyin erenler
Mihraçta Ali benim padişahımdır
İmam Hasan şah Hüseyin
Yerin temeli imam Zeynal

Üçcet imam Bakır kaynar kazan
İmam Cafar deryada ruh yazar
Musayı Kazım ruhlar gezer
İmam Rıza eder Pazar

Aliyal Nagi imam Tagi
Hasan Alaskeri toplar gezer
Mehtiyi sayıp zaman
Gelecek gurur nizam

Böylece gireyim dergahına Hancı diye
Erenler avcahına ALLAH ALLAH diyelim
On dört masum bağına Sıtkınan sarılalım evrahına
Hep birlikte haklı lokma yiyelim

451.HANCI PERVANE
Ah yareb amaan
İsa Gitmiş denizin başına
Bir balık çıkmış
Çırpınsa korkar Musa
Büyük odur diye dönmüş heey

Ah yareb amaan yaa tabib
İsa demiş Yarab beni kuru halk ettin
Yarın mahşer günü ineceğim farkettin
Ah yareb amaan
hakka böyle kuru gitti İsa

Ah yareb amaan
Zekeriya’yı biçtiler
Kanın yere seçtiler
Ağaçta kanı yere gitti
Hak diye yareb hak diye

Eyüb’ün de eyübün bütün vücuduna kurtlar düştü
Yerden aldı kurdu
Koydu gıdası budur dedi Eyüb

Allah cümle mevcutun verdi
Eyubu yine genç etti
Yareb aman ey
İblis badi nadim oldu iblis heey

Ah yareb amaan
Halil nara attılar
Narda sular fark oldu balıklarda çıktı
Yeşillikte yetti Halil
Ala çiçek mor
menekşeye
Ayak attı gitti halilin narı söndü halil yine
Hak dedi hakkın yakınıdır Halil ben kurban

Ah yareb amaan
Şuayıp da kör oldu
Hak Cemalından verdi
Adem ile bütün kavimi
Geldi düz ortasına
Tutmadı Şuayıb’ı
Çıkmadı dağın başına
Buluttan ateş yandı
Düze ah hele cümlesi
Yok oldu yok oldu

Ah yareb amaan
İdris nebi eyledi yahu sözün başına
Ezrailinen kardeş oldu
Cennete gitti işine
Hacatlarını unuttum diye
Döndü eşikten geri dedi cennete
Ah ezraile söyledi peşini
İdris şimdi hulûle biçer
Hak diye hak diyer

Yareb amaan ya Tabip
Şıta bir gömlek indi
Söyleyimde dinleyin canlar
O gömleği Hakkın Cemali
Yüz yirmi dört bin nebi
Hazır yazılı yazılı
O üccettir geldi böyle Eba Müslüm’e indi
Ebamüslüm ücceti İmam Zeynal’dan aldı
Aldı ücceti mü’minler de şad oldu
Böyle hallar vardır sevdiğim yareb amaan

Ah Hakkın Cemalı Nurunda
indi böyle nur bir hepisi
Ah hele Resulullah’tadır
Cümle peygamberlerin tapusu
Emme Hazreti Hüsseyin’dedir
Şaafatın söylerse ceddine kapısı

Hal böyle böyle düz oldu
Aşıklar evrahı ile beraber
Yarın kapısında sırayla
Badeyle mürşüdü bir hal
Mürşüt çoğaldı ya hu
Sözüne böyle kal heey

Ah ateş mürşittir birde sözümde
Rüzgar mürşittir birde özümde
Birde su kardeş mürşittir yüzümde
Birde toprak mürşittir
Pekler hepsini yüzünde
Kuran mürşittir mü’minlerin
Özünde özünde ben kurbaan

Ah Ali mürşittir ya hu
Evliyanın sözünde sözünde
Ah Ali mürşittir ya hu
Evliyanın sözünde sözünde

Ah yareb amaan
Ne söyleyeyim ben dağın başına
Şimdi minare çoğalmış
Sejda ederler taşına
Hal buysa ademe sejda
Olur peşine hele ben kuban

Herkes arka arka durur
Yaşına herkes arka arka
Durur böyle yaşına
Halbusa cemal cemala bakmak
Sejda başına başına ben kurban
Söylesem de bu sözüm
Devlet ile milleti azdırır
Ah hele benim derdimi o yar yazdırır
O yar Gürcistan’da dursa
Ya hu benim karşıma heey
Ben Hancıyam fermanımda var
Sabahtan hakka hey

452.HANCI PERVANE
Hikmeti caviden haber aldık
Batın ilmini göreyim diye
Hakikat marifet sofraya vardık
Şadeti sorayım diye

Cemali mayitaptan yüzü kuran'dan
Mürşidi babınan hikmeti andan
Du cihan ilmini sorayım diye
Haktan aldık pacımız
Kudret ilminde tacımız
Mürivet eyledik varayım diye

Yedi kat yeri yedi kat göğü carkı semavatı
Bin bir isim hakikatte marifeti
Varıpta gidip cemalini göreyim diye

Haktan aldık bunca sözü
Erenlerden gördük özü
Kırklar makamında yüzü
Evliya evsiye sorayım diye

birinci imam alinin postuna
Erenler getirdi hasanın üstüne
Yedi ılgim dört köşeyi dolandık getirdik
Hüseyinni bayrak koyduk üstüne

Rızayı hatmettik bütün dal ile
Müriyet babınan hakkın hal ınan
Getirdik zeynalı oğul balıyla
Zindan koyalım diye

Cemali nurundan hak aldık
İmam bakırı deryadan aldık
Hak kazanına koyayım diye
İmam Cafer ile hülleyi biçtik
Ruhları topladık cemale gectik
Hak nurunu göreyim diye

Kazan kaynar bu anda
Yedi ılgım buharında sarayım diye
Musayi kazim ile evlat aradık
yedi ılgım dört köşeye varardık
On sekiz bin alemde carkı semada dönüp bağırırdık
Sırrı hikmetini sorayım diye

Aliyel nagi ile gayertimiz
Eevliya evsiya her gün metimiz
imam tagi ile hürmetimiz
Du cihan ilminde varayım diye

Hasan aleskerinin kucağında
Arşın payında her gün bağında
Varıp ilmi batını sorayım diye

Hancı derler ismime hak
Hak nazar kıldı destime
Methi ile gittik mağra üstüne
Kırklar makamında durayım diye
Allah Allah ementi billah
Günahım var ise bağışla Allah

453.HANCI PERVANE
MİRAÇ EVDE
Yareb yarabbi
söyleyyimde dinleyin
Canlar cematı Müslim
Hakikat marifet kapısını
Hakikat marifet kapısını

Şeriat tarikat elde bir oyun
Şeriat tarikat elde bir oyun
Hakikat marifet libasın giyin
İn ne zeyne vel kevseri mehhin
İçemezsen işte kaful göçen
Dünyadan dünyadan dünyadan hey

Ah yareb aman
Mehracı nebi 32 kere
Cıbrıl makamıyla mehrac indi
Emme hanada edindi
Otuz üç defa otuz iki defa mehrac edindi
Hanada edindi cıbrıl makamıyla
Otuz üç olunca aynal hak
Ey nal hak edindi hanada edindi yareb

Yanında Fadime Ali vardır
Ademin kırk boğum boğazı vardır
İşte kırk sema cıkmıştır orda yarep
Yedinci kapının hak kapısıdır yedinci kapı
Sekizinci kapı cennet kapısıdır

Ak hele yareb amaan
Yedinci sema hak kapısıdır
Bir yedide var cehennem kapısıdır
Bir sekizde var cennet kapısıdır
Yedinci sema hak kapısıdır
Yedinci semada Hz. Ali bir aslan oldu önünü kesti
Yedinci semada Hz. Ali bir aslan oldu önünü kesti

Hatem yüzüğünü Cebrail ona verdi
Verdi hatem yüzüğünü aslan
Hekin oldu oturdu
Muhammet geçti oradan

Cebrail bıraktı raf rafa bindi gitti
Rafrafın nan bir zaman gitti
Sekizinci kapıya gidince
Ben Muhammed’im dedi
Ali kesti önünü sen Muhamed deme

Ah yareb aman
Bir daha gidersen Muhammed’im deme
El fakiri fukaralardanım dedi de
Açıldı kapı da gitti kırklara sekizinci kapıda

Yareb amaan yareb amaan hey
İşte ora derler cennet kapısı
Altı da kırkları görmektir
Yedide hakkın nuruna inmektir
Hakkın nuru cümle aleme karşı
Muhamed Aliyle birlikte evde yaptılar
Bu kırk sema şeriat çıkartmıştır ayan

Yareb amaan
Birinci kadındır
Cehennem gürleyerek gelir
Kadın ben yandım der hey
İkincisi cıplak adamlar cıplak mallar vardır
Onlarda haram yiyenlerdir

Yareb amaan eyler ey
Ak ya tabib üçüncü kapı
Irmaktan sular akar
Adam susuz kaldım diyer diyer yine
Oda devlettir

yareb ya tabip
Dördüncü kapı herkes cıp cıbıl çıplak
Anadan üryan gezer
Irkarından dışarı olanlardır
cehennem gürleyerek gelir sacın üstünde
Ayaklarını kaldırır indirir

Ya tabip
Irkarından başkasına bakanlardır
Beşinci kapı ah yareb amaan eyler ey
Zincirlerde bağlı insanlardır
Birbirini yerler orda
ya tabiib
Başkasının malını yiyenlerdir
Ve birbirini yiyenler herkes hakkını isterler
Hak cenabı hak tale hazretleri
Peygamber Resulullahın Cemali nurunda evde
Yapmıştır mehracını şeriat kırk sema
Çıkartmıştır her semanın başında
Bir nokta olarak göstermiştir
Gördüğü anda gördüğü anda idayet eyler şimdi

Şeriatta haktır tarikatta haktır
Çünkü ikisi birbirine muakkeldir
Halbuki peygamber Hz. Aliyle beraberdir
Ondan kan çıkarsa ondanda kan çıkardı

Ve o nuru görmezse Ali namaz kılmazdı
Peygamberin nuru önüne gelir namaz kılardı
Peygamber Resulullahta Ali önüne gelmezse o da
Namaz kılmazdı oda Ali’yi çağırır
Önüne gelir namaz kılardı
Ve peygamberin kendi nurudur
Namaz kıldığı nur kendi nurudur
Ve kendi nuru ALLAH ‘ın nurudur
Allah'ı tale ve peygamberi o kadar sevmiştir
Ve Hz. Peygamber ilk ruhtur
Ondan sonrada ilk müslümandır

Cenabı Hak tale Hz.leri Kur’anını
Hiç kimse el vurmamıştır Kur’an tamamat gelmiştir
Fakat Peygamber Resulullah öldükten sonra
Kur’anı zay ettiler zay ettiler
Peygamber Resulullah öldükten sonra
Hılafete sebep evlatlarını da zay ettiler
Bu sözüm bu kadar yeter
İsterseniz Kur’anı çok okuyun
Evlatına nazar kılın

On iki imamında 4 ünü katmışlardır Zeynal’a kadar
Gerisini katmamışlardır neden onlar sonra geldi
Şeriat bittikten sonra şeriat biter mi
Peygamber Resulullah ölünceye kadar
Şeriatı tamam etti gitti
Ondan sonra ne söylüyorsunuz siz
Niye evrak bitsin ki niye ondan
Sonra daha yazmak yok ki
Yazmak yok peygamber öldü yazmak bitti
Yazmak yoktur Kur’ana kim el atarsa kafir olur

Kur’anı kim bilmezse kuran emeldir
Ve mürşüttür mürşütü kurandır
Mürşüdüne inanmayan peygambere inanmaz
Peygambere inanmayana Allahta ona azap eder
Ali’ye inanmayana Allah da azap eder

Ha Ali’ye inanmadın ha Peygambere
Allah Ali’ye aslanım demiş
Peygamberin de damadıdır hem de yakınıdır
Ve Ali Allah’ın aslanıdır
Ali Allah’ın isminde ve Alide vardır
Leilaha illâllah Muhammedî Resulullah

Şimdi söyleyeyim de inanın
Velehelvelhe kuvvete illa aliyul azim
İlla fete illa ali ile seyfe zilfükar
Diye söz verip cevap bitti
Hancıdan bu kadar
Allah Muhammet ya Ali

454.HANCI PERVANE
Hacı bektaşı veli sultan’ın tarihte atılmış mühr efendimlere kadar gelmiş
Hacı bektaşı veli sultan dedeleri secmiş
Postlara imam ların ismini koymuş
Hz ali evlatını olduğuna dair ücceti olarak bu güne kadar gelmiş olacak
Dede talibini tanımıştır
Padişah ona secere verdi devlet onu tanır

Tekkeleri yıktılar kendi adamlarına secere verdiler yavuz sultan selim yaptı sultan hamit yaptı
HACI BEKTAŞI VELİ SULTANIN MÜHRÜ OLMAZSA SAHİP CIKMAYIN

455.HANCI PERVANE
İmam zeynal yedi yaşında zindan girdi yetmiş yaşında astılar evlenmedi
Kimki imam zeynal evlatıyım derse o kişi yalandır

İmam bakır yedi yaşında zindana aldılar imam caferin rehberlik hakkı yoktur musayi kazimden İbrahim sani İbrahim saninin oğlu hacı bektaşı veli ‘nin pirlik hakkı vardır
İmam rızanın 36 evlatı var 16 sı kerametli 17 si kerametsiz
Eski tabirle lugaplı lugapsız
Seceresi imam rızaya cıkarsa rehberlik hakkı var
Aliyal nagiya Muhammet tagiye hasan aleskerini ve mehtiyi sahip zamana cıkarsa rehberlik hakkı yok
Seceresi hz alinin üçüncü oğlu Muhammed hanifiye cıkarsa rehberlik hakkı vardır

456.HANCI PERVANE
Müsayip dört kişi şeh tarigata alacak

Lokma getirecekler
Şayet oradaki hazır bulunanlar
Doğr derseler şeh soracak günahınıda alıyormusunuz

Ozaman halk almayız der
Şeh kendinden sorara
Doğrumusun haram yedinmi
Haram söyledinmi
Müsayip olacak kişi derse yemedim
Dede’de batın ilmi var hemen söyler falan yerde yedin köy duymamıştı
Muhammed hanifiden gelen dede’debatın ilmi vardır tarigatıda bilir
Şeriatı’da hiç birisini bırkmaz
İkisinide sürer
İmam rıza soyundan gelen şeh veya dede ‘de batın ilmi vardır
Müsayip olacak kişi borcluysa borcunu öder
Fakat mal ise öder
Irza gecmek adam öldürmekse ödeyemez

Müsayipsiz kara bacaklar
Karbacak her vatandaşın hakkıdır cem tarigatına
Girebilir
Davayıda dinliyebilir
Yalnız görgü lokması yiyemez

457.HANCI PERVANE
Hz peygamberin oğlu İbrahim mükerrem öldüğünde beya giyindi
İmam Hüseyin kırmızı giyindi İmam hasan yeşil giyindi
Yezit imam zeynalı yedi yaşında zinda koydu
İmam zeynalda üç emanet varidi
Düdük yüzük ve sapan taşı
Üçücünüde resullah vermişti
Hz resulullahın oğlu İbrahim mükerrem
Zindana indi Hz Allah azimi şan bu şekilde yaptı zindanda imam zeynal görünüyor halbuki zindanda İbrahim mükerrem var halk eba müslüme soruyor git üççeti imam zeynaldan al
O zaman eba müslüm gitti imam zenaldan zindanda üççeti almaya
Zindanda İbrahim mükkerrem var
İbrahim mükerrem yetmiş yaşına geldi
Yezit dar ağacına astı yine beyaz giyindi gitti

458.HANCI PERVANE
Hikmeti caviden haber aldık
batın ilmini göreyim diye
hakikat marifet sofraya vardık
şadeti sorayım diye

cemali mayitaptan yüzü Kur’an'dan
mürşidi babınan hikmeti andan
du cihan ilmini sorayım diye

Hakk’tan aldık pacımız
kudret ilminde tacımız
mürivet eyledik varayım diye

yedi kat yeri yedi kat göğü çarkı semavatı
binbir isim hakikatte marifeti
varıp da gidip cemalini göreyim diye

Hakk’tan aldık bunca sözü
erenlerden gördük özü
kırklar makamında yüzü
evliya evsiye sorayım diye

birinci İmam Ali’nin postuna
erenler getirdi Hasan’ın üstüne
yedi ılgım dört köşeyi dolandık getirdik
Hüseyin’in bayrak koyduk üstüne

Rıza’yı hatmettik bütün dal ile
müriyet babınan Hakk’ın halınan
getirdik Zeynal’ı oğul balıyla
zindan koyalım diye

cemali nurundan hak aldık
İmam Bakır’ı deryadan aldık
hak kazanına koyayım diye

İmam Cafer ile hülleyi biçtik
ruhları topladık cemale geçtik
hak nurunu göreyim diye

İmam Rıza’nın ocağında
kazan kaynar bu anda
yedi ılgım buharında sarayım diye

Musayi Kazim ile evlat aradık
yedi ılgım dört köşeye varardık
on sekiz bin alemde çarkı semada dönüp bağırırdık
sırrı hikmetini sorayım diye

Aliyel Nagi ile gayretimiz
evliya evsiya her gün methimiz
İmam Tagi ile hürmetimiz
du cihan ilminde varayım diye

Hasan Aleskeri’nin kucağında
arşın payında her gün bağında
varıp ilmi batını sorayım diye

Hancı derler ismime hak
hak nazar kıldı destime
Mehti ile gittik mağra üstüne
kırklar makamında durayım diye

Allah Allah ementi billah
Günahım var ise bağışla Allah

459.HANCI PERVANE
Cebrail ismindeki kuş
Arşta gezerken yorulmuş
Suyun üstünde gezmiş
Yorulmuş bir ses gelmiş
Bir kubbe açılmış
Muhammed’in nurunu
Ali’nin nurunu görmüş
Ali ona hem rehberlik
Hem mürşitlik etmiş
Adem yok iken
ak devenin bendini bağlamış
Anadan gelince
Muhammed’in kucağında
Yüz dört kitabı okumuş
Düldül Zülfükar Ali’ye gelmiş
Zülfükar necap deryasına atılmış
Kabirde Muhammed’in cenazesini kılmışlar
Ali’nin nesline hilafete sebep Yezit kastetmiş
Atatürk gelinceye kadar
Her gelen padişah alevilere kast etmiş
Hem tekkeleri kapatmış
Mevra Yezit hilafete sebep yapmışlar
Hancı Pervane bu işler böyle olmuş


460.HANCI PERVANE
Beyaz yeşil kırmızı şehit
Yatmaz yorulmaz geri dönmez
Ya gazi ya şehit can
Çıkana kadar çalışır

Emirler yeşil giyer tekkede
Şehitler al giyer toprakta
Birlikte hep birlikte allah der
Şehitin nuru hem devlete hem millete

Cennette şehitin yeri ayrıdır
Temiz anadan doğru babadan
Türk oğlu türküm der

Nereye dönerse korkmaz
Atatürk’ün sesi arşa yetişir
Mahhallakta melekler hak der
Vatanı kurtarmak için Atatürk
Ya şehit ya gazi hak der

Hancı derki dağlar seslenir
Atatürk derse ileri
Ya şehhit ya gazi
Bizim der maruf ile maş ruf

461.HANCI PERVANE
Murattan fırat akar
İmam Hasan Şah Hüseyin diye
Haymacahta çadır kuruldu
İmam Hasan Şah Hüseyin diye
Cenk narası vuruldu
İmam Hasan Şah Hüseyin diye
Çocuklara haber verildi
İmam Hasan Şah Hüseyin diye

Fırat kan akıyor İmam Hasan
Şah Hüseyin diye
Çadırları parca parça ettiler
İmam Hasan Şah Hüseyin diye
Çocuklar su ister kafir Yezit
Önünü kesmiş nalet diye
Yezit’e nalet okur mü’minin dili
Yarın yarın mahşer günü kara yüz

Şehriman ana çığrışır
Ümmü Gülsün Zülfü Zeynep
Kimin başı kimin kolu yok
Yetmiş üç kişi halı yok
Kara yüzlü Yezit altmış bın kişi
Üstünde Yezidin itleri
Toprakta ağlar İmam Hasan
Şah Hüseyin diye
Arşa çıkar Hüseyin’in kanı
Ah Hüseyin vah Hüseyin diye diye

Fırat’ın önünü kestiler
su vermiyorlar
Celal Abbas’ı oka tuttular

Hancı derki cennetin bezeği
İmam Hüseyin Ali’nin oğlu
Muhhamed’in torunu yarın mahşer günü
Fadime gözler ya Hüseyin ya Hüseyin

462.HANCI PERVANE
Mahallah kandil
Başında Resulullah taç -atam Muhammet
Belinde Aliyul Murtaza - helalim
Kulaklarında Hasan Hüseyin-şebbir şübbür
Ayaklarında Kanber Selman -nalın
Kolunda 80 000 rum eri
90 000 horasan piri 50 000 kayıp erenleri
Pazılarında 100 000 bağdat halifesi
124 000 nebi
topuklarında 366 aynımda
7700şeh 8800 derviş 9900 ulema
3 ler 5 ler 7 ler.. 6666 ayet
12 imam 14 masum yüzünde 7 kapı -damak
Ayaklarında kanber selman -nalın

463.HANCI PERVANE
On iki imam on dört masuma yüz süreyim
Hespetil illah birincisi İmam Ali’dir Ali’dir
İkincisi İmam Hasan arşı semaya
Üçüncüsü İmam Hüseyin kanı kerbalaya hey

Dört ünçüsü İmam Zeynal zindanı aleye
Beşincisi İmam Bakır ya hu
Bütün dünyayı bakırı sehraya

Ah altıncısı İmam Cafer ruhları çağırır deryaya
Yedincisi Musayı Kazim bakar evlatı sıraya
Altısı lıvaplı yedisi lıvapsız
Yirmi sekiz olur evlâdın hepisi

Sekizincisi Musayı Kazim eyler bu araya
Aliyal Nagi’yle düşer sıraya
İmam Tagi’yle ya hu bir vara vara
Ementi billahi gönlümde şara

Hasan Aleskiri ya hu mehtiyle ara maraya
Şükür derler geldik gamı ustazı sıraya sıraya
Erenler payında durduk buraya
Yayı kudretten payı alemden alemden

On iki imam ondört masum
Ya hu düşmez kalemden
Hakk’a selem vermiştir
Yüz bin sarraf ile bin bir kelamdan

Allah Allah deriz nuru huda dır
Nuru Muhamed Mustafa’dır
Hakikat marifet elhemdulullah oradır hey

Allah Allah elhemdulullah rabbim alemin
Cümlesine ya hak Allah yardım eyle


464.HANCI PERVANE
1.CELALİ POSTU --İMAM ALİ
2.YEŞİL DAKURA POSTU- --İMAM -HASAN-
3..KIRMIZI KAN POSTU İMAM HÜSEYİN
4..IKRA POSTU-İMAM-ZEYNAL
5.SECME KAYNAR POSTU -İMAM -BAKIR
6.CELALI SİL POSTU İMAM CAFER
7..EMİRİL CEL HEP POSTU -İMAM-RIZA
8..HAK KAYNAR POSTU İMAM-MUSAYI KAZİM
9..TEVEKÜL RADET POSTU--İMAM -ALİYUL NAGİ
10.MAKSUDU MEYDAN POSTU-İMAM-TAGİ
11..MEVCUDU MARİFET POSTU-İMAM HASAN ALİ ASKERİ
12.SIRRI GELECEK POSTU-------İMAM MEHTİYİ SAİP ZAMAN

465.HANCI PERVANE
ALLAHIN CELALI NURU
Cehennemi yapmıştır
Celalı nuru güneşi ayı yapmıştır
Celalı nuru suyu taşı yapmıştır
Rüzgarı toprağı yapmıştır
Otu ağacı yapmıştır

8- cennet kapısıdır
CEMALI NURU
Cemalı nuru cenneti yapmıştır
Arşı yapmıştır evliyayı yapmıştır
ALLAH KENDİNİ YAPMIŞTIR
Sesi ademdedir nuru cümle eşyaya karışmıştır
Dünyayı altı günde kurmuştur
6_ıncı cihet Hakk’ın sufatıdır


466.HANCI PERVANE.
Tarsus’daki Esefil Kef’ler
Yareb aman ya Tabip elaman
Ah hele Tarsus’da hidayet eyledim
Çişmişin şehrinde durak olduk
Tak Yunus’tan beri hey
Çişmişin şehrinde durak olduk
Tak Yunus’tan beri hey

Esefil Kef’lerdir eyler çarını
Erenler babında ah hele
yediler hazır olur
Her dem ırkarında yareb aman
Yediler hazır olur ırkarında
yareb aman

Kalem sekizini havayı çara
bıraktık
Sekizini yareb çara bıraktık
Ah hele mehi erenlerden
Esefil Kef’leri
Vara bıraktık hey
Tak Yunus’tan beri yareb
aman ey eyler Ey
Ah yareb aman
Tevekkil eyledik biz de Ali
sırına
Tersine döndermiş ya hu
Çişmişin şehri olur orayı
yerine

Ah erenler babındaki seyret
kafesteki pirine
Yareb aman ya tabip ey eyler
eey

Ah yareb aman
külek boğazında yılan elinde
taş olmuştur
Onun dağda yerine mücüzatı
Ehlibeytin pirine

yareb aman eyler ey
Ah ya tabip yalele ya lele
Ah hele taah ezelden eyledi
bagı
Zihremin borcunu veren ol
şahların şahı

Yareb aman
Ah hele Fazlı’yı borçtan
kurtarır bak bu avcaha
Irkardır var ey eyler Ey,
Ah hele zihremin taşından
hele kırk deve derler sır
Otuz dokuz derler başına
Kadirim hüyükte dolanırsa
yareb aman
Mermer ile taşına yareb hey

Söyleyeyim ben de ya tabip
Kesik başın ya hu gider peşine
Sansalı iki böler Ali’nin
zülfikarı
Sanki Hakk vurur bir taraziye
Koysalar sansalı düz gelir
Bakın hakkın işine
yareb aman eyler Ey

Ah ya tabip yareb aman
Kasır devin kanını akıtır
Ağ devin bendini çözer
Hz. Ali’nin hikmeti maruftan
top atar
Maşrufta tutmak işini hey yar
yar işini Ali işini
Hintte Muhammed’in çarına
yetişir

Söylesem böyle kırklara kadar
Köprü kurur atışır yareb
Selmanımış Ali’nin çarına
Parsa kıralının ya hu oğlu
selmana
Ah hele hırkanın üstüne yatan
Arslan Ali’dir Ali hey Ecene
Dağı’nda
Söylesem böyle dostun
bahçesine
Ecene Dağı’nın eyler ağının
Selmanımış çevgünün
toplayan gölün sağının

Yareb aman
Ben kanberim eylerim taşıma
Ah neler gelirse ya hu ben
bayramım
Derler adıma anadan
Ah hele Hancı Pervaneyim
Hakk verdi

İsmi o Zöhre Hanım’dır
Gürcistan’da Mahmut ile kızı
Ah erenler babında babında
hey
Gülistan sokağı sekizdir
numara eyler ağında
Amma asker ocağında nöbet
yerinde

Yareb aman eyler Ey
Başköy’de baktım dolu elimde
Erenler babında kırklar
yerinde
Yusuf kenan pazarında her
gün yemiş dalında
Hancı kurban olsun böyle
demiş halında hey
467.HANCI PERVANE
Ben Ağrı Dağı’nda
Nöbet yerinde
Erenler kalk dedi
Asker ocağında

Arş yarıldı aklım gitti
Asker hep toplanmış kalk etti
Bana dediler sana ne oldu
Aşık oldum her tarafım doldu

Benzim sarardı soldu
Gördümki ağzımdan kanla köpük oldu
Hiç durmadan söyler idim
Techizatımı aldılar üstüm boş oldu

Bir yüz mermi bir beşli kaldı bende
Üç senedir askerliğim
Süresiz izin dediler
Dört seneyi buldu askerlik

İşte dolu içtiğim cevaplar budur
Iğdır’ın Başköy’deyim
Ağrı Dağ’ın eteklerinde vazife yaptım
İsmimi Hancı Pervane koydular


468.HANCI PERVANE
Dostu aldık sıraya
Mehtiyi aldık mağraya
Hasan Aleskeri geldi oraya
İmam Tagi ile yol eyledik

Aliyel Nagi ile geldik oraya
İmam Rıza’nın babında
Işık gördük araya
Musayi Kazim ile evlat koyduk sıraya

İmam Cafer ile derya gezdik
İmam Bakır’ın muştabayı dolaştık
İmam Zeynel ile zindana ulaştık
İmam Hüseyin ile Kerbela’yı dolaştık

İmam Hasan ile zehire ulaştık
İmam Ali ile zülfikarla kale dolaştık
Yusuf kenan pazarında Muhammed’e ulaştık
Hancı derki kırklarınan Hür’de bele ulaştık

469.HANCI PERVANE
Aluyul aba nuru huda
Şehri mustafa hikmeti huda
Hasanı muştaba sırrı aba
Hüseyni kerbela Gabagav Hüseyni

Zeynel aba lenteradan sor
İmam Bakır’ı seccadadan sor
Caferi daha herreden sor
Musayi Kazim’i Allah Hüla’dan sor

İmam Rıza’yı selatu tuncudan so
Aliyul Nagi’yi ümmil Kur’an’a
İmam Tagi kef nun ya Hüseyin’den sor
Hasan Alesker’i Bektaş-ı Veli’den sor

Mehtiyi Sahip zamanı Allah Allah diyen dilden sor
Kandili muhallaha Haticetil Kibradan sor
Harabayı zekineyi on iki imamdan sor
Kırkların bendini sitretil müntadan sor

Allah Allah diyen kulları sema yolundan sor
Ben Hancı aşığım zatında
Emirel mü’min kıtında
Dolu bade altında
Yüz dört kitaptan sor
Allah Allah eyvallah

470..HANCI PERVANE
Allah Allah Allah
On iki imameyin on dört
masumen
On yedi kemer best guruhu
Naci
Erenler evliyalar başımın tacı
Du cihanda taah mahallahta
Muhamed Mustafa Aliyul
Murtaza
İlmin illacı Allah Allah Allah

Ta tevekkil et çim cemalullaha
Gaf gayretini yap hemen
vallahi
Eleste eleste çık Allah’a
Allah Allah Allah
Elhemdulullah Rabbim
Alemimdir
Alemin Alemin Rabbi
Yarebi yüz on dört sürayı
Muhammed Ali’ye verdin
Ali’nin nurunda
Muhammed’in nurunda
Yarebbi Allah Allah Allah
Vedduha vekindedir bunların
dalında
Muhammed Ali’nin Alete
hidayet eylemiştir
Bunlara

Yarebbi kün veye kün ilmi
batın yüzünde
Arşı alede kırklar nurunda
bunların nuru
Allah Allah Allah
elhemdulullah
Rabbim Alemindir Yarebbi
Bizi bağışla Yarebbi

Ikra surası Muhammed
Ali’nindir
Yarebbi daha
surasıMuhammed Ali’nindir
Yarebbi vedduha surası
Muhammed Ali’nindir
Yarebbi yarebbi alate surası
Muhammed Ali’nindir
Yarebbi lentaranı surası
Muhammed Ali’nindir
Elem tere surası Muhammed
Ali’nindir
Yarebbi Allah Allah
elhemdulullah
Rabbim alemi yarebbi
Lentareni surası Muhammed
Ali’nindir
Selatı tuncuna Muhammed Ali’nindir

Yarebbi hidayet eyle
Guluf Allahu ehet
Resulullah’ın cemalıdır
Yerle göğün arasına yarebbi
hidayet eyle
Allah’a üç samet Ali’nin sağ koludur
Yarebbi cümle mevcutu
rızgısına yarebbi hidayet eyle

Yarebbi Allah Allah Allah
Lem yelit Fadime’nin sağ
yanağı
Cümle perileri cümle cenneti
alede kapıları açılır
Fadime’nin sağ yanagı
yarebbi lise tayfasının
üccetidir
Allah Allah Allah

Velem yület Hasan’ın sağ
yanağı Yarebbi yerlerin
göklerin
cümle yeşilidir Yarebbi
mü’minlerin ve şehitlerin
Üstünün örtüğü ve yeşilidir
Yarebbi hidayet eyle

Allah Allah Allah
Lem yelit yarebbi hidayet
nurunun yüzü gözü hürmetine
Allah Allah Allah
elhemdulullah
İmam Hasan’ın sağ yanağı
yarebbi hidayet nurunun yüzü
gözü hürmetinedir Alah Allah Allah
Alah Muhammed Ali Hünkar
Hacı Bektaş-ı Veli
Hidayet nuru yüzü gözü
hürmetine

Allah Allah illallah hak
Muhammed Resulullah
Guluf Allahu ehet
Allah’a üç semet
Lam yelit
Velem yület
Velem liye küllafi
Küfün ehet

Alah Allah Allah
Çuzu kuranı yarebbi
Birincisi İmam Ali ikincisi
İmam Hasan
Üçüncüsü İmam Hüseyin
dördüncüsü İmam Zeynal
Beşincisi İmam Bakır altıncısı
İmam Cafer yedincisi
Musayı Kazım sekizincisi
İmam Rıza dokuzuncusu da
Aliyal Nagi
Onuncu da İmam Tagi
onbirinde Hasan Aleskeri
Onikide Mehtiyi Sayip Zaman

iki cihan serverine yarebbi
Hidayet eyle Hazreti Hüseyin’in nuru cenneti aleye
müşarik eylemiş kudret ilmi batın yüzü gözü hürmetine

Yarebbi Kerbela’da kurban hidayet nuruna tecelleh kılmış
Allah Allah Allah Yezid’e nalet münküre rahmet
Yezid’e nalet münküre rahmet
Alah Muhammed Ali Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli

yarebbi elimizi belimizi elimizi
yarebbi sen sakla sen bekle yarebbi
tarigatı şeriatı elde bir oyun hakıkat
marifet inne zeyne vel kevseri mehin

Hidayet eyle yarebbi
Şeriat Tarikat elde bir oyun
Hakikat marifet libasın giyin
İnne vel kevseri mehin
içersen hu divanda gönlün hoş olur
içmezsen ya hu hemen baş olmaz dahi hoş olmaz
İrayet kandilinde kün veya kün ilmi batında

Yarebbi cenneti alede hakkın kıtında
zahirinde batımında
Allah Allah Allah elhemdulullah
yarebbi yerlerin göklerin binasını kuran
otun suyun mayasını veren
İki cihan ser veri cümlenize yarebbi
hidayet eylesin marifet eylesin çülenize taket eylesin
cümlenize şadet eylesin
Cümlenize akıl eylesin cümlenize fikir eylesin
cümlenize sabır eylesin
sabırım Muhammed Ali’den gönlünüz hoş olsun
Alah Allah Allah Muhammed ya Ali
eyler eey


471..HANCI PERVANE
İbrahim-i Sani de Kâzım oğlu
Hacı Bektaş da İbrahim Sani’nin oğlu
Annesi Hatem Sultan Hacı Bektaş’ın
Türk dilini Hacı Bektaş icat etmiştir

Söyleyelim tarikatı herkes gelsin
Medreseye dursun duvaya
Allah sesi çıkar havaya
Bacı kardeş müsayip olmuş

Lokmanın kokusu cıkar durur duvaya
Kırklar meclisidir günahlı gelmez buraya
Kimsenin hakkını yemiyen durur duvaya
On iki imamın ismi söylenir ALLAH derler

Gelen buraya birbir ile haklaşır
Kimsenin kimsede borcu kalmaz
Cümlesi birbirine şahittir
Bacı kardeş müsaip olmuş

Samah erenlerin çarka girenlerin
Ya turna semahı ya kırklar
Herkes haklı lokma yerler
Bacı kardeş müsayip olmuş

Hancı derki dedeye rehber derler
Herkesi komşudan kendinden sorarlar
Burası hak kapısıdır
Bacı kardeş müsayip olmuş

472.HANCI PERVANE
ALLAH ALLAH
Yareb amaan ya tabib yareb amaan ya tabib
Akar derelerde hak diye
AH hele ağaçlar hu çeker şah diye
İlmi batında ya hu eser rüzgarlar
Akar sular hu çeker hak diye

Muhabbet şehrinin ağam durağı
Öter bülbüler ya hu
Cümle kuşlar hu cekerde hak diye
Sinemde köprü kurdu gıcılar dağlarda rüzgar
Ah hele derelerden seller gider hu diye
Ah hele derelerden seller gider hu diye

Mü’min mürşüdüne ulaşır yeter
Analar çeker gayretinde hu diye
İrfan ağlar gider ya hu böyle başımıza
Muhabbette ıradeti kuşumuza
Çeker gider hu diye

Mürüvet bağının hikmeti onda
Derelerden akar ya hu nuru kıymette
Çiçekler de açar hakta hu diye

Hafta gelir aylar geçer
Günler dolaşır seçer
türlü türlü nabadet açar
Ya hu haktan hu diye

Mü’min mürşüdüne ulaşır
Koyun kuzu meleşir
Yer gök baharı da ulaşır
Öter bülbüller hu çeker

Turnalarda semah eder terinen
Ah hele herkes ya hu eder gelir pirinen
Tekke türbe ağlar böyle ağlar sırınan
Ah hele enler de hu çeker

Hancı derler canım cemalına
yakışmış böyle dostlar halına
Kudreti ya hu inleyerek ya hu arı balına
Dili şeker böyle bezustan gibi güller hu ceker

İlmin şehrinde kudretinde
İlmin şehrinde kudretinde

Ah hele ayan dahi hoca iner atının metinde
Erenler evliyalar ya hu Hakk’ın kıtında
Kırklar gelir cana cana hu çeker

Mü’minler de yığılır da irfana
Allah Allah derler her gün
Çoluk çocuk bir cana
Allah Allah derler ya hu irfana
Ah hele dahi kabirde ruhlarda hu çeker

Dolanır da böyle kendi mestine
Dolanır da böyle kendi mestine
Şehitlerin ya hu böyle üstüne
Şehitlerde kabirlerde oy mestine
Deli gönül derki dahi her
Kıblada olan tekke türbe hu çeker

Hancıyam diyerim böyle hu demek
Allah Allah demek şah demek
Erenlerde bak demek
Yetmiş bin evliyaya karşı
Ah hele doğru çeken hu çeker
Hiçkimsenin ziyanı da olmaz Hakk’a
Bak böyle de bu şahtan şaha
Doğru geçen ya hu

Hak yemiyen hu çeker
Le ilaha illallah
Muhammed Resulullah

473. HANCI PERVANE
Şimşek atar yıldırım ses verir
ALLAH ALLAH Ali diye
Hasan’a don giydirdiler yeşil
Melekler çağırır ALLAH ALLAH diye

Hüseyin’e kırmızı don giydirdiler
Masumlar masumu pekler
Kırklar da bağırır ALLAH ALLAH diye
Zeynal arşın rengini pekler
Çağırır zindanlarda ALLAH ALLAH diye

İmam Bakır da beyaz dona girdi
Kaynar kazan ALLAH ALLAH diye
İmam Cafer de yedi derya bir yudum etti
Çağırır üçler yediler ALLAH ALLAH

İmam Rıza da pare pare oldu
Çağırır güneş de ayada ALLAH ALLAH diye
Musa-yı Kazim de gözler açıldı
Çağırır yıldızlar ALLAH ALLAH diye

Cümle ruhlar üstünde Tagi Nagi
Çağırır bulutlar ALLAH ALLAH diye
Hasan Aleskeri de yeni don değişti
Mehti Sayıp Zaman gelecek
dünyanın kulpundan tutar
Çağırır ALLAH ALLAH diye

Hancı Pervane ya ana çağırır bir diye diye
Çağırır ALLAH ALLAH diye


474..HANCI PERVANE
Sular akar der ALLAH ALLAH
Ağaçlara yel vurur der ALLAH ALLAH
Güneş dağa vurur der ALLAH ALLAH
Mü’mim müslümüyle der ALLAH ALLAH

Şehitler der ALLAH ALLAH
Kırklarda kapı açılır der ALLAH ALLAH
Mü’min niyaza durur der ALLAH ALLAH
Arştan bir kervan çıkar der ALLAH ALLAH

Her tepede bir er yatar der ALLAH ALLAH
Hüriler kılmanlar der ALLAH ALLAH
Hakkı hak eden der ALLAH ALLAH
Cümle mahlukat rızgı ister der ALLAH ALLAH

Yola çıkan yolcu der ALLAH ALLAH
İster devlet olsun isterse millet der ALLAH ALLAH
İster devlet olsun isterse millet der ALLAH ALLAH
İster fakir olsun isterse zengin der ALAH ALLAH

475.HANCI PERVANE
Hey erenler hey gaziler
Hey erenler hey gaziler

Birincisi İmam Ali
İkincisi İmam Hasan
Üçüncüsü İmam Hüseyin
Dördüncüsü İmam Zeynal
Beşincisi İmam Bakır
Altıncısı İmam Cafer
Yedincisi Musayı Kazim
Sekizincisi İmam Rıza
Dokuzuncusu Aliyal Nagi
Onuncusu İmam Tagi
On bir incisi Hasan Aleskeri
On ikincisi Mehtiyi Sayip Zaman

İki cihan güneşine
Böyle girdik düşüne
Muhammed Ali’nin işine
Hey erenler hey gaziler

Gulufallahı ehet
Resulullah’ın cemalıdır
Allah’a üç semet
Ali’nin de sağ elidir
Erenler bunda eylerik cihanı

Lem yelitte Fadime’nin
Sağ yanağıdır
Velem yület Hasan’ın
Sağ yanağıdır

Velemliye Hüseyin’in
Sağ yanağıdır
Cennetin bezeği Hüseyin
Lem yelit velemyület
Eyledim de ehet Ahmet
Eleman medet müğret


İmam Hasan Şah Hüseyin
Kur’anı da eyler bağı
Muhammed Ali’nin şahlar şahı

Vedduha sürası vekinde
Ve şemside dalında
Lentarada ay aynında
Elem tere he yanında
Kudretinin şanında
Allah ule he canında

Eyler bunu hatem nuru
Yasin ile hemen
Kolunda muhammed Ali’nin
Her gün gezer yolunda
Elhamdulullah ah anlında

Lentrayınan ya hu
Selati tuncuna

Ehetten Ahmet’e gider
Leylinen ırkarı güder
Hemen bunlar şaha gider
Medet müğret Muhammed

Ali’nindir hey gaziler
Allah Allah deriz bir anda
Allah Muhammed’in nurunu indirmiş

Kur’anı da ona sığdırmış
Muhammed Ali’dir ya hu Kur’an
Kur’anın da ha nuru
Yüz ondört süradır onların veki
Erenler mülkünün hemende içi

Kırklarda Allah Allah diyer
Cümle mü’minlerin hepisi
Erenlerdedir tapusu
İşte Muhammed Ali’nin kapısı
Arşa giderim Allah Allah derim

Kur’anın vekinden taraya
Elhemdulullah bu araya

Gulufallahı ehet vara vara
Erenler nurunda çara
Elhem dulullah ırkara
Allah Allah diyerim hey erenler

hey gaziler evvel alalh diyerim
Allah Allah Allah Allah
Elhemdulullah Allah Allah
Allah Allah Allah Muhammed

Ya Ali Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli
Allah Allah Allah Allah
Allah bir Muhammed Ali

476.HANCI PERVANE
hey erenler hey gaziler
evel imamınız kimidi
Selavata indi nışan
Din Muhammed diniydi

Birincisi İmam ALİ ikincisi İmam HÜSEYİN
Üçüncüsü İmam HASAN dörtüncüsü İmam ZENAL
Beşincisi İmam BAKIR altıncısı İmam CAFER yedincisi
MUSAYI KAZİM sekizincisi imam RIZA dokuzuncusu
ALİYAL NAGİ onuncusu imam TAGİ
On birincisi HASAN ALESKERİ
On ikide MEHTİYİ SAHİP ZAMAN iki cihan güneşine

Böyle gireyim düşüne
Bagi dilde kuran vardır
Hakikat marifet başına
Haktan böyle duran vardır

Hey erenler aslı pektir
12 imam 14 masum tektir
Hakikat marifet pektir
Erenlerin böyle sağı
Kevserinde kırklar vardır

Kırklarınan başına
Kırklarında başına
7 kat yer 7 kat göğ dağı taşına
Hakk’a böyle varan vardır

Şehitlerde veliler
Erenlerdeki yazılar
4 duvar üstünde duran tamam
Şahi merdan sırrı zaman
Böyle dosta varan vardır

Hey erenlerde başı
7 ılgım 4 köşenin taşı
18000 alemin başı
Hakk’a böyle soran vardır

104 kitabınan tamam
Saip böyle öyle zaman
Saip zaman gelir tamam
Hakk’a böyle yürüyen vardır

Dağın başında gezme
Okuyupta sende yazma
Hakk’ı bir bil daha yoldan azma
Seni senden soran vardır

Hancı diyer Pervane
Böyle işler bir yana
Hakikataten eyle kendini
Alasın suyunu abu kevser
Abu zemzem içersin kana kana
Uyansın bütün vucudun
Gelsin böyle turap cana
Turaplarda ha gezilir
Orda ruhlar düzülür
Kefe karşı adem merdiven böyle
Devranada süzülür
Durasın böyle kana hele kana heey

Hancıyamda bu hanımı
Zöhre Hanım yaktı dünyada şanımı
böyle sende ha durasın
Bu dünyada bu dünyada
İrfan olur baz olur
Okusan da yaz olur
Gönlünden oku kaynat
Kazanını hele böyle kazanda
Sır olur heeey

477.HANCI PERVANE
Evel Adem’den Hür’e bak
İsa’nın anası Meryem bire bak
Ahmed’in annesi Emine ere bak
Ali’nin annesi Fatma Zöhre göre bak

Eba Müslüm’ün Kelime Hatun köre bak
Veysel Karani’nin anası Tütüye Hanım
Resulullah’ın kızı Ali’nin karısı
Fadime Hasan Hüseyin’in anasıdır

merdi meydandır
Atatürk’ün anası Zübeyde Hanım
Candan candır bayrağımız dalgalanır
Cumuriyetimiz atamız şandır

Cümle gençliğe Mustafa ismi geçiştir
Zerre kadar toprağımızı vermedik
Tümümüz bir noktayı candır

478.HANCI PERVANE
imam Hüseyin
Dedesine inen emanetin sahibi Hüseyin’dir
ümmeti uçtu her nur başından aştı
Kilidi Muhammed şahidi Hüseyin’dir
Cümle evraklar içinde yolun şahidi Hüseyin’dir

Beyaz yeşil kırmızı Hüseyin’dir
Her isme çekirdek tohum
Renk veren Hüseyin’dir
Yarınki gün nizam yerinde

Dedesiyle duran suval
Gelene söyleyen Hüseyin’dir
Cehennem ateşi kaynayıp coşanca
Gözünden bir damla yaş çıkar söndüren Hüseyin’dir

Hancı da derki Hüseyin’in ismi haktır
Yol içinde aşıklar koşmuş
Yorulmak ne pehlivandır ne de şahtır
Bu sözüm yarın mahşer kıyamet yerinde haktır

479..HANCI PERVANE
İmam Cafer ile derya coş ettik katreyi mühret ya Ali

Hak nasip eylese varsam dergaha
Dursam divanına müğret ya Ali
İmam Hasan ile demana varsan
Sırrı hikmetiyle sıfat ya Ali sıfat ya Ali

İmam Hüseyin ile hizmete girsem
Yanılsam bir dergahına nuruna ersem
Medet müğret böyle müğret ya Ali müğret ya Ali

İmam Zeynal ile hizmetim haktır
Hak diyen kuluna şüphem de yoktur
Medet medet alemleri yaratan müğret ya Ali müğret ya Ali

İmam Bakır ile temaşa etsem
İmam Cafer ile derya coş ettik katreyi müğret ya Ali
Deryaları loş edip katreyi ümmene yetsem
Müğret cemalına müğret ya Ali
Medet ya Ali şahta ya Ali

Musayı Kazim ile zindanda halim
Erenler babında yüklese malım
Dergahına gitse yüküde varım
Medet medet arşı kürşü yaradan Ali elaman Alim heey

Musayı Kazim’in yolunda kalsam
Eğilsem cümlede yükümde varsam
Dergahı izzetine nuruna kalsam
Medet müğret müğret müğret ya Ali müğret ya Ali

Tagi nagi desem üccete karşı
Alsam bende teberi gözümün yaşı
Erenler evliyalar sırullah karşı
Sıfatı zatı yada canım bulsam ya Ali eleman ya Ali

Mehdiyi Sahip’de zamana karşı
Kırklar meydanında men dergah taşı
Evvel ahır ya hu hakkın ilacı karşı
Emir el mü’minde dursam ya Ali medet ya Ali müfret ya Ali

Ademden hateme o demden bu deme
Yusuf Kenan pazarında engeme
Cümlesini toplasan bacı anayı o deme
Dursam müğretine darına ya Ali müfret ya Ali hey

Şıt ile beraber gömlek giyinsem
Erenler yükünde bende giyinsem
Arı ile ipeği sarsam Eyup’te
Kudret balında bende var yesem
Medet şeker şerbetinde doluyu içsem de kansam
Müfret ya Ali müğret ya Ali hüüü

Dergahı izzeti nuruna karşı
Yedi ılgım dört köşenin ser çeşme başı
Evliya evsiye kudret nakkaşı
Hacı Bektaş ile taşları yoğursam kalsam
Medet ya Ali müğret ya Ali hey

Dursam yahu bende pirim üccete
Hızır ile yeşil giysem ümmete
Erenler bağından yetişsem de ulu dergah hizmete
Medet müğret müğret müğret ya Ali

Hancı derler bana ziyade haktır
Hak diyene benim şüphemde yoktur
Aşık nikahını boşamak yoktur
Müğret müğret desem medet ya Ali
Hüüü canım cemale

480.HANCI PERVANE
Hakk’ın kandilinde bir cana boyandım
Ali evlatılna geldim uyandım
Medet medet alemleri yaradan hak diye

İmam Hasan ile arşa var oldum
Dermanıma aldım yeşili buldum
Medet medet alemleri yar eden ALLAH ALLAH dedim

İmam Hüseyin’e alkana karşı
Kırmızı aldım bayrağı başı
Medet elamana cemala karşı
Müğret cemalına hürişan dedim hele var dedim

İmam Zeynal’ınan demnın bağı
Çok çabaladım çıkak burahı
Kerbela’nın ya hu kanlıdır avcahı
Sular ile aktık derya bulam dedim medet elaman

İmam Bakır ile bir zaman arşa
Beyaz giyindik de da yaşa
Erenler babında ta hak mehraca
Medet medet elaman üççeti yedik

İmam Cafer ile gönülü bir ettik
Derya deniz demedik arşı dolandık da yettik
On sekiz bin aleme innallah dedik
Medet medet alemleri yareden hele yareden

Musayı Kazim’e tevekkül kıldık
Nice evlatları geldi otuz üç yettik
On altı on yeddi şükür ile gettik
Medet medet alemleri yareden dedik hele var dedik

İmam Rıza’yla lokma başında
Kudret kandilinde gözüm yaşında
Mahallahta sıyıpcak derya başında
Medet medet medet erenler dedik erenler dedik

Tagi ile ya hu okuduk dersimi
Ah hele kuduste mehrapta neler görüştük
Arşın payında mehrac evinde
Medet medet medet evliya dedik evliya dedik

Ali doost çarkıma fırgatı fırgatı başı
Tagi Nagi dedik asker ile karşı
Mehdiye yetiştik mağaranın başı
Anadan geldik teberi yedik teberi yedik

Zülfikar kuşandık kalbimde deryada
Evliyayla ya hu her gün aynada
Hızır ile gittik bizde sağ yayda
Ok attıkta ya hu mismi şah dedik mismi şah dedik

Hancıyam bu sözüm erenler ahırı
On iki imamdır on dört masumun şahhını
Bulduk ali abanın hizmet bağını
Hancı bile bile isimde dedik isimde dedik

O yar Gürcistan’da ben de bu hizmet
Erenler bağında aldık da hümmet
Ağrı Dağı’nda da medet dedik kıymet
Evliyanın ya hu İmam-ı
Mürteza’ya hü vardık da dedik hüü cemal efendim

481.HANCI PERVANE
Her sabah her seher durduk niyaza
Her sabah her seher durduk niyaza
Dört isim gönderdi ol gani haydar
Mubarektir anadan dördüne baktık
Dört köşe dünyaya yıldıza aktık
Yıldız çafarında durduk niyaza hele niyaza

Gafar ullah dedik bende eylendim
Cenabı kibriyaya hemen söylendim
Hatice Fadime niyet eyledim
Durdum niyaza hele niyaza

Hatayım bu sırın dördüne baktık
Sekizi dünyaya zamana çıktık
Şeşcihetten beri temennah ettik
Durduk cananınan durduk niyaza

Pervaz kurduk bizde akıl fehmiyle
Yunduk yıkandık kendi demiyle
Erenler demine durduk niyaza

Kudretinden bir kapı açtık
Güverdi yeşerdik gülünü şaştık
Durduk erenler ile durduk niyaza

Yüküm benim bana seçildi gitti
Erenler yüküne tamama yetti
Durduk erenler ile durduk niyaza

Cümlemiz beraber ana bacıyla
Taç eyledik bizde hemen harcınan
Dünyanın o tarafı bu da burcuynan
Dört ile bağladık durduk niyaza

Pekledik ya hu deniz deryada
Toprak ettik bizde baktık ortada
Devlet kurduk ya hu bizde hanada
Kimse bilmez böyle başım anada
Başını başına çatmış göğün hemen bu da da
Durduk niyaza ulu divanda

Güneşinle ya hu bağldık servan
Durduk niyaza başında bu can
Cihanı evliyaya baktık niyaza
Hakikat yolunda durduk niyaza

Doluyla kadefi aldık erenle
Şimdi ya hu akır canı görenler
Bir nutku ile ya hu bade verenler
Durduk cemalında durduk niyaza

Hancıyam bu sözüm ben ettim tamam
Başını başına dünya catmıştır zaman
Servanı güneştir kalmış elaman
Ucu deniz hemende tamam
Göğe yetişirsen kayıp olursun kalmaz hiç zaman
Durduk niyaza durduk niyaza

Devler ejdarhalar daha ardında
Geçin hükümetler bakın bu anda
Kimse gitmez hakkın nuruna bu canda
Birisi celalı birisi cemalı
Durmuştur dünyaya hemen bu halı

Hancı diyer ya hu seyret bu işe
Cemalından nurlar akarda gider
Celalından hışım bakarda gider
Hışım kaynadır yakarda gider
Hancı derler ya hu bunun adına
Celalından cehennem halk oldu gitti

Cemalından cennete renkte yetti
İşte sözüm böyle tamamı etti
Hancı Pervane baktım bu ana
Niyazım Hakk’a ulu divana

482.HANCI PERVANE
İmam Rıza’nın oğlu = Hicap
Hicap’ın =oğlu Müçüp,Müçüp’ün oğlu
Kazim,Kazim’in oğlu İbrahim Sani
İbrahim Sani’nin oğlu
Hacı Bektaş,
Hacı Bektaş’ın oğlu
Umudum,Umudum’un oğlu
Sultan Balı,Sultan Balı’nın oğlu
Kızıl Deli,Kızıl Deli’nin oğlu
Fevzullah Efendi,Fevzullah Efendi’nin oğlu
Cemal Efendim ,
Cemal Efendi’nin oğlu Hemdullah Efendi.

483HANCI PERVANE
Kalemin kudrettir alem için sagidir
Huriler melekler ölmez bagidir
Bir ede gel hep haktır bagidir
Gönül bir şahtır cem de bir kevser sagidir

Ustaz erenlerindir döner çarkı zaman
Görenlerindir tercüman bagidir
Kevserimizi almışız bagi hudadan
İlmi batınımız cevheri incidir ceme karşı
Ustaz tarlasını herk eyledik Aliyel Nagi’dir
Mürşüdü babıdır cevheri inciden payı
Göverir yeşerir çarkımız bizim alem içindir
Kevser nüfusumuz çalışır haktır cemdir ismimiz

Yaz bahar ayında abdal köşkünde gezeriz
Bizmiş ah diyerek güher düzeriz elesti deminden
Arifin sözüdür yabana gitmez asıl ervah kir tutmaz
Babı hikmetinden canana karşı ben cemin alyanak demena karşı
Hancı da derki fermana birlikte imana karşı


484.HANCI PERVANE
İŞTE BU TARİGATTIR ON İKİ İMAM BUYRUĞU
KÜLTÜR CÜNEYİT OĞULLARININDIR

Kapıcı süpürgeci lokmacı sucu nöbetçi ayakkabıcı
Aşçı sofracı yardımcı meydancı zikirci ve Şeh
İlkin dize gelirler herkes dizde serbest otur derler
Vucutu uyananın altı yaşarır onu kovarlar semah oynarlar
Mehraclama söylerler duvaz imam söylerler nefes söylerler
ALLAH ALLAH derler yere kapanırlar duvaz imamda kadınlar ayağa kalkar bitene kadar dururlar bitince otururlar
Şikayet olursa oradaki halktan sorarlar bu adamın sucu varmı
Bilen var mı bilenler bilenler söylerler asi gelmişse o köyden onu da sülalesini atarlar o evi kaldırırlar onun mallarını mala karıştırmazlar
Dağılmak için oturan duran kovsuz gıybetsiz evine varan
ALLAH işini rast getirsin derler
Şeh onların cümlesinin gizli yaptığını bilir ve buraya gelen doğru olacak cezalıyı imam rıza türbesine yollarlar imam rıza cezasını keser olduğu memlekette evliya vardır onların haçları oralardır ALLAH HER MEMLERKETE EVLİYA VERMİŞTİR

485.HANCI PERVANE
Birinci İmam Ali yıldız gibi akar gider
İkinci İmam Hasan sular gibi çıkar gider
Üçüncü İmam Hüseyin yıldırım gibi yıkar gider
Dördüncü İmam Zeynel güneş gibi bakar gider

Beşinci İmam Bakır döker suları kazandan yıkar gider
Altıncı İmam Cafer deniz derya demez kalkar gider
Yedinci Musayı Kazım zühre yıldızı gibi akar gider
Sekizin inci İmam Rıza melek gibi bakar gider

Dokuzuncu Aliyel Nagi cümle alemi yazar gider
Onuncu İmam Tagi şeriat demez tarikat demez yıkar gider
On birinci hasan aleskeri cümle dertlere yeter gider
On ikinci mehdiyi sayıp zaman kıyamette çıkar gelir

ALLAH ALLAH diyen kullar nasibini alır gider
Birlikte yetişen adam her hizmete yeter gider
Devletimiz milletimiz mürşüdüne sejda eder
Çalışan kullar kalmaz geri melekler ona hizmet eder
Hancı derki bu on iki imam on dört masum buradan gider
Kırklara yakındır on altı ruh on yedi ruh birinden su çıkar birinden kan çıkar
Sejda buradadır herkesin kalbi haktır huriler melekler
Sofrasının üstünde le ilaha illallah yazılıdır

486.HANCI PERVANE
TARİGATTA - İHLAS SÜRESİ
Yarabbi ehlibeytin yüzü gözü hürmetine
cümlesine yardım eyle yarabbi
Giyasel müstagim vel-fetiril garil agesne
Sedegallah ya Resulullah
İlmi battın yüzü gözü hürmetine

Yarabbi
gulufallah
bismillahirrahmanirrahim

Kulhüvallahü ehad Resulullah’ın cemalı
Allahü üç samed –Ali’nin sağ eli
Lem yelid - Fadime’nin sağ yanağı
Ve lem yüled – Hasan’ın sağ yanağı
Ve lem liye – Hüseyin’in sağ yanağı
Kün lehu - emirel mü’min ığtırmaç
Küfüven ehad - ALLAH

Bu kulhüvallahü Resulullah’ın cemalı
Yerle göğün arasındadır

Ali’nin sağ eli rızgı vermektedir
Fadime’nin sağ yanağı
Kadın tayfasının şafaat canıdır
Ve bütün cümle perileri neki cinli var ise
Fadime’nin sağ yanağına dokunamaz

Hasan’ın sağ yanağına
Dünyada toprağın ve suyun
Havanın rengi
Ve ne kadar zehir varsa
Hasan’ın sağ yanağındadır
Hasan’ın sağ yanağındadır
Ve cümlesini yok eder

Hüseyin’in sağ yanağı cenneti bezetir
Ve cenneti aleye karşıdır
Ve yarın manşer günü
Cümlesini peygamber Resulullah’a mehraci
Nebi’nin hakikatinde Resulullah’a
Mehracı Nebi’nin hakikatinde
Resulullah livailhemdin altında duranca

Hüseyin’in sağ yanağı
Ya ata işte bu bizim dostumuz
Bu da düşmanımız diye
Onun sağ yanağı mevcutunu
Ölülerin herkesin defterini yoklamış
Ölülerin herkesin defterini
O zaman yoklamış olurlar

Hazreti peygamberin
Cemalı nurunda
Yarebbi hidayet eyle
Cemali nurunda
Halil peygamber zenginleri çeker
Yusuf aleyhisselam zindandakileri çeker
Eyup alayihsselam dertlileri çeker

Yarebbi hidayet eyle
Sultan Süleyman memurları çeker
Yarebbi hidayet nurundan
Hİdayet eyle fakirleri İsa çeker

Fakirleri İsa çeker
Bu hakın cemalı nurundan
İdayettir böyle manşer yerine
Fakirleri İsa zenginleri Halil
Memurları Süleyman
Hastaları Eyup aleyisselam
Zindandakileri Yusuf aleyi sselam

Bunlar guruf guruf giderler
Abdal Musa da çocukları çeker
Davut Aleyisselam da hocaları çeker
İşte o divana hak nizam yerine
Lailaha illallah hak Muhammet Resulullah

487.HANCI PERVANE .
Mehraçtan
Kur’anın tamamatını getirdim
Hümmetimin selametini getirdim
Kim Kur’anıma hüçum ederse şefaatım yok
Kim evlatıma hücum ederse şefaatım yok
Hücum edenlerin nesline yok

Hz. Muhammed dediki :
Kim müslümana hapapul suyunda katır
Hapapul suyunu geçerse kafirdir onlar
Ayşe katıra binmiş geriden bağırdılarki geçme
Sen kafir oluyorsun katır geçmedi

Kur’anı mızraklara takıp yaktılar
Orada da karılar Hz. Ali’ye karşı
Etek açtılar arkasını döndüler
Hz. Ali kırmadı onları bıraktı

Hz.Ali dünyaya geldiği zaman
Yüz üstü düştü kimse kaldıramadı
Resulullah’a haber gönderdiler
Resulullah eğildi Ali’nin üstüne
Kur’anı sonuna kadar okuyor
Ve 104 kitabı okudu Resulullah’a gülerek
Ali gülerek Resulullah da gülerek yerden kaldırdı

488.HANCI PERVANE
HZ Muhammed
Nuru cemalından idayet eyledi
Hakikat marifet elde bir oyun
İnne zeyne vel kevseri mehin
İçersen ya hu nuru cemalı
Muhammed’in yanındasın hey

Kef kerem eylerse gökler kilitlenir
Nun rahmet olsa Muhammed şad olur
Ayın adeti çim cemalı
Lem Muhammet’tir eylerim var olur
Gaf gayretinden şin saadetinden
Cümle ya hu ışıkta Muhammed’in nurunda
Üccet olur bir olur heeey

Yareb amaan cümle hikmeti
Yüz dört kitabında ilmi cefarı
Muhammed’tir sefası varı
Yüz dört kitabında ilmi cafarı
Muhammed’tir sefası varı
Yareb aman hakikat marifet
Muhammed’e var olur heey

Muhammed’tir çümlenin
Perde ışığı yapısı
Son peygamberdir ya hu
Açılır ilk evrahtır kapısı
İlk evrahtır kapısı
Son peygamberdir Muhammed
İlk evrahtır hakkın kapısı

yareb amaan
Cennet aleyi onun için hak bezetti
Nur Hüseyin’i oda dizinde başında gözetti heey
Kim Hüseyin’e doğru kast ederse
Yarın Muhammed onu mahşerde gözetti

Ah yareb aman
Kim Hüseyin’e kast ederse
Yarın mahşer günü Muhammed
O milleti livayilin hamtin
Altında gözetti ha gözetti
Söylesem bu sözü tamam
Kerbelada yakışır Muhammed’in nuru
On sekiz bin aleme bakışır
Yareb amaan hey eyler eeey

Yedi kat yerde yedi kat gökte
Muhammed’in nurunda gölge yoktur bilde
Hakikat marifet gelen bütün ağaçlarda taşlarda
Muhammed diye çağırır işte
Yareb bu dilde bu dilde heey

Zöhreme kurban olayım
Muhammed’in nuruna serbeserde
Yarın mahşer günü yareb
Eyledim yazı Muhammed’ten
Geçecek sünneti de farzı
Farz Allah’ındır sünnet peygamberin
İsterse hiç unutma hiç
Bütün ruhların ondadır arzı

Her gelen nebiye şafaat edecek
Eğer hakikat marifet duyarsam ya hu
İşte böyle gelip gidecek
Kurban olayım Muhammed’in nuruna
Eyler eey ben Hancıyam
O yar Gürcistan’da eylerim nışanı
Kınamayın canlar bu söz için beni heey

499.HANCI PERVANE
HZ. ALİ
Erenlerden bir kapı actık
Erenlerden bir kapı açtık
Bir ucuda şar içinde
Hederlerle biz çalıştık
Ala çiçek mor içinde

Türlü nabedet işledim
Ali haydar var içinde
Ali'den sorarsan ya hu
Taha dan sor var Ali’yi

Müşdebayı hub eyledik
Müşdebayı hup eyledik
Sorarsan ya hu
Lenteradan sor var Ali’yi

Cemalına noksan deme
Cemalına noksan deme
Kef ile nununan söyle
Ali’yi dem ile Ah hele
Sitretil müntadan sor

Ali’nin de baharı da
Ali’nin de baharı da
Yazlar gelir bu halıda
Tah aynan güneşde varı da
Sorarsan da Kerbala’dan sor

Ali’ninde evlatını
Kabagav Hüseyin’in methini
Sorarsan da aleteden sor
Hup eylesin yer nazarı

Ah hele kef ilen nunla pazarı
Kef Ali’dir nun Muhammed
Kef Ali’dir nun Muhammed
Ehhet ile birdir Ahmet
Erenlerde elhemdulullah
Sorarsan Ali’yi bakaradan sor


Ah hele türlü türlü menerefe
Türlü türlü menerefe
Yüz dört kitabınla harfte
Sorarsan Ali’yi ya hu
Kur’anınan Ahmet’te
Kur’anınla Ali’yi sor Ahmet’te

Muhammed’tir bunun adı
Ali Haydar olur tadı
Muhammed’tir bunun tadı
Ali Haydar onun tadı
Şahi Merdan kaleden kuladan sor
Sorarsan ya hu ya hu
Nice bir aradan sor

Ses verir de bulutta
Ses verir de bulutta
Gulufallahı Ahmet’te
Nurunan da Allahı üç samette
Sorarsan Ali’yi var sor


Bu Kur’anın nurudur
Bu Kur’anın nurudur
Ementi billahi sırrıdır
Yetmiş bin evliyanın piridir
Sorarsan Ali’yi sor heey


Yüz yirmi dört bin nebi geçmiş
Yüz yirmi dört bin nebi geçmiş
Üçyüz altmış altı ayet geçmiş
Altıbin altı yüz harf geçmiş
Sorarsan Ali’den sor

Dört kitabın dördünde
Erenlerin merdinde
Kırklarında var yerinde
Sorarsan Ali’yi sor heey

Hancı diyer hakta
Ne haftada ne de ayda
Sorarsan da bir kapı açılır şahta
Cenneti aleye aah hele
Yazılan harf ayette

Ehhetten Ahmet’e yakın
Ehhetten Ahmet’e yakın
Bismillahı orda takın
La mekandan bir de bakın
Sorarsan Ali’ye sor

Mustafa’dır bir ismi de
Mustafa’dır bir ismi de
Atatürk’ten beri cismi de
Benim sevdiğimin bunlar ismi de
Sorarsan Hancı’dan sor

Hancı diyer ayak ayak
Gelir böyle hedere bak
Hedefimiz doğru
Sorarsan ya hu böyle
Atatürk’ü cihandan sor

Cihanın bütün aman
Cihanı da bütün aman
Ne derde derman zaman
Her gün çocuklar da desin tamam
Sorarsan Mustafa’yı benden sor

Hancıyam bu sözün arası
O yar gelir Gürcistan’da
Zöhre Hanım’da bu yası
Ak hele dünya da bu isimler
Hemi para hemi altın hası

Ah hele dinim imanım benim haktır
Hak diyene şüphem yoktur
Cumhuriyeti severim şahtır
Sorarsan Hancı Pervane’den sor

500.HANCI PERVANE
Yareb aman ya tabip
Yareb aman ya Tabip
Söyletelim de mehracı nebiyi
Mehracı zül eli

Ah ley layı kadiri ley layı zül eli ley layı mehracı
Doğru bir babadan temiz bir anadan
Gelen kişi Muhammed mehraca gittiği gece
Otuz üç defa ey nal hak gitti
Ah hele otuz üç defa ey nal hak gitti
Ay nal hak ey nal hak hidayet eyledi mehraca

Allahutala yanına elçi gelsin dedi yareb amaan
Birinci semada yareb birinci semada bir açık kadın
Başı açık ayakları açık beli görünür göbek görünür
Ah bir kadın ya Muhammed
Yandım diye bağırır yareb aman hey

Cebrail hidayet eyler ki ya Muhammed
Eğer sen buna yardım edersen
Yüz yirmi dört bin nebinin dahi alçağı sen olursun

Ah yareb amaan bu kadın dünyadır ya Muhammed
Bunun elinde ateş cehennem yandım diye
Bağırır kadın ya Muhammed kurtar

Ya tabip ordan geçti Muhammet yareb
Bir erkek eğilmiş su içer yandım diye bağırır susuz
Susuz koca bir ırmak akar yareb aman
Mehraca gidişinde yareeb ya Muhammed
Onu kurtarmak o zaman hükümetidir
Koca denizler ırmaklar yansım diye su eder
Zaman hükümetidir yareeeb amaaan

Ya tabib mallar cıpcıbıl olmuş gönündenan çıkmış
Ayaklarından asılmış çıplak bir adam yanında ya
Muhammed kurtar bizi bu maldan

Yareb amaan ya tabib eyler eeey
Cebrail söyler ya Muhammed kurtarma
O haram yemiş malı soymuş
Mal şimdi hakkını ister ondan ya tabib

Ah yareb aman bir kadın göğsünden asılmış durur
Anadan uryan olmuş ya Muhammed kurtar beni
Bu göğsümden astılar beni

Yareeb amaan ya tabib eyler eey
Cebrail söyler eşinden haramsız emzirmiştir ya Muhammed
O sütü bütün ararlar sahibi ırkarsız süt emzirmiştir
Çocuklara komşusuna kurtarma bunu diye söyler Cebrail
Ya tabib yareb aman yalel yalel hey

Görürki yareeb bir aslan oturur kapıda
Eğer geçersek burdan bizi parça eder
Cebraile Muhammed söyler Cebrail derki
Ya Muhammed at yüzüğü arslanın ağzına
Atar Resulullah aslanın ağzına yüzüğü

Yareb aslan olur bir küçük
Er verir geçin daha korkmazlar
Er verir geçin daha korkmazlar bunlar

Yareb aman gider bir kapıya ya ben Muhammed’im
Açın kapıyı geldim mehraca gidiyorum ben
Oradan bir ses gelir burda Muhammed
Öyle bir şey yoktur dur
Bir Muhammed vardır içimizde
Git kapıdan açamazık kapıyı
Ya tabib yareb aman yalel

Bir kapıda bir adam oturur
Ya Muhammed öyle deme
Ali’nin küçüklüğüne benzer adam
Ben el fakiri fukaralardanım
Açın kapıyı geldim ha geldim
Açılır kapı Muhammed girer içeri
En el fakiri fukaralar diye
Kabul eder kırklarıdır o kırklardır

Yareb amaan ya tabib mehracı nebininde
Böyledir hakkı mehracı zülelde
Muhammed’indir mehracı nebide

Ah yareb biri dünyaya gelmiştir
Birisi dünyadan yareb gitmiştir
Birisi kırklara kadar çıkmıştır
ALLAHI Azimi Şan’ın radetinde
Muhammed’e söylemiştir
Yareb ümmetim nerde kalır ya tabib
Allahı Azimi Şan demiştirki Muhammed

Hümmetin yerde kalır ne
Vereyim sana hümmetine götür
Kur’anımın demiştir Muhammed tamamatını ver yareb
Ümmetimin de selametini ver Aliyi orda gördü
Ali suratıyla konuştu işte mehracı nebi budur

Mehracı züleli hak orda
Günahlarını Muhammed’in nuruna
Tamamatını verdi kuranın
Selametini verdi milletin
Şimdi çabalarlar orya yetişeler
Hiç demezler yareb helal anadan
Doğru babadan hiçbir kimse yoktur
Ne hakkın oraya yetişmesi

O Muhammed’idi gitti oraya yareb amaan
O ümmeti odur eğer helal anadan helal babadan
Hiç haram yemez namazını kılarsa
Zikrini ederse oraya günahları yoksa yetişir

Ah yareb aman ya tabib
Eyler eyi böyle söylerim zatına
Be yaprağının ora altına

Ak yareb aman sitretilmünta
Gabaga Hüseyin ora
Ne yetişirsin millet sen

Ah hele fakir hakkı
Yemeyle doldunuz başınıza
Yareb aman müftüsüde böyle
Söylemezki Kur’an dahi hakkın ırkarıdır

Aak dinayet reisi de söylemez
Kur’an Hakk’ın ırkarıdır
Ak helen Kur’an peygamber
Resulullah’ın sünnetidir farzdır
İlla farz emme hakın ırkarıdır
Hakk’ın ırkarına daha
Neler neler ederler bu millet

Ben Hancıyım dahi çok
Söylesem la derler bu da
Hillet yiyelim başını da söylemesin işini
Hancı derler bana Pervane
O yar gürçistanda Zöhre Hanım bir yana
Mustafa’m nuru meydana mehracı nebidir
Eylerim candan cana yareb amaan


501.HANCI PERVANE
Dalda bayramda kurban Hüseyin’dir
Halda yolda bayramda
Kurban Hüseyin’dir
Havada mürşitte bayramda
Kurban Hüseyin’dir

Yuvada ovada bayramda
Kurban Hüseyin’dir
Elde hakikatta bayramda
Kurban Hüseyin’dir

Mürüvvette her sofrada bayramda
Kurban Hüseyin’dir
Her hazırda her kınada bayramda
Kurban Hüseyin’dir

İmanda arşta bayramda
Kurban Hüseyin’dir
Her ocakta her bucakta
Bayramda kurban da
Kurban Hüseyin’dir

Her kazanda her yazanda
Bayramda kurban Hüseyin’dir
Doğuda sağda bayramda
Kurban Hüseyin’dir
Her gelende her peygamberde
Bayramda kurban Hüseyin’dir

Kalemde hakkın sesinde
Bayramda kurban Hüseyin’dir
Her bıçakta her tekkede
Bayramda kurban Hüseyin’dir

İlk ervahta dünya kurulmadan
Bayramda kurban Hüseyin’dir
Resul’un ruhu gelince halk olunca
Her bayramda kurban Hüseyin’dir

Bayram derki ben Hancı Pervane’yim
Söylerim her kurbanda
O yar Gürcistan’da
Zöhre Hanım kurbanda

Cümle farz selamdır
Hüseyin de kurbandır
İsmail vaciptir vacibi müstahap
Halil İbrahim’in oğlu İsmail

xxxxx
 
şükür olsun yaradana güzel terfi alanı gördüm rahmet deryasından yudum almış ilim soranı gördüm