Asılı evrakta yazmışlar kalemi   Hakkın kelamına sırda düş oldum   Yüz dört kitabı okuttular bir anda   Bir kenara kayıt ettiler eş oldum   

HANCI PERVANE
EHLİBYTTEN YETKİLİ

SOY KÜTÜĞÜ

HANCI  PERVANE'NİN SOY AĞACI

Halil ibrahim iki eş aldı Halil İbrahim'in birinci karısı Sara. (Ensar nesli) Biz Ensar nesliyizdir.

Halil ibrahimin karısı hacer oğlu ismail halil ibrahimin oğlu ismail sunni tarafını tuttu

ismailin dedesi nemruttur

 Hz.Muhammed Gureyiş'ten (geldi
Haşim Gureyiş'ten ayrıldı.

Ensar'ı tuttu.
Tanınan belli başlı isimleri: Ensar Halit-Ensar Eyüp.
Türkmen Boyları
Ensar soyundan geliyor.
 
Ensar soyundan gelen Türkmenler bu isimleri zamanla aldılar:
-Turabı,-Bektaşi-Alevi-Türkmen
 
 
Ensar soyunun nesli Cüneyt oğullarından'dır.
Akkoyunlu Türkmenleri Cüneytoğulları'ndandır.
 
Rehberleri
Hz.Ali 'nin üçüncü oğlu Muhammed Hanifi soyundan gelen (Ak Oğlu Ocağı)
 
Safavi Türk Devleti ile Ali Osman Türk Devleti'nin savaşı sebebiyle,
Yavuz Sultan Selim'in Anadolu'daki Türkmen boylarına katliyam yaptı.
Bu sebepten dolayı Türkmen Boyları kaçarak ormanların içlerine, en Ücra yerlere yerleştiler.
Dedelerimiz ilk olarak Malatya'dan gelip
Sivas Kemah Boğazı'nda bir müddet çadırda yaşadılar.Develerle göç ederlerdi.
Tırta Hasan Yerleşik düzene gecmeden önce kardeşleri ile bu yörelerde yörük göcebe şeklinde kaldılar
koşkün Türkmen deresi kürsüne yastı dağda dev oğlu gözler yasamalda Türkmen düzü eski ismi Kevenk olan yeni ismi Nışantaşında kul oğlunda kale denilen bölge şimdiki konutların olduğu yer uzun cam
Cadırla buralarda ikamet edip mevsime göre yer değiştirip yaşadılar
daha sonraları kevenge ve eznosa yerleşip köy kurdular
Dedelerimiz üç kardeşti Selman ismi olan Kars Kağızman'a gitti.
nesillerini devam ettirmek için üçüde ayrı ayrı yerlere dağıldılar
 
 
Eznosun ve kevengin olduğu yerleri buralarının güvenli olup olmadıgını tespit etmek için İlkin geldiler.Güvenli olduğuna karar verdikten sonra gelip yerleştiler.
 
 
Eznos'a ve Kevenk'e yerleşen ve Kars Kağızman'a giden dedelerimizin babalarının ismi Veli'dir. Veli malatyada öldürüldü
karsa giden velinin üçüncü oğlu Selman bir kaç yer değiştirdikten sonra Kars kağızmanın yoloğuz ağaç yeni İSimi yalnız ağaç köyüne yerleşti onlarda sülalesinin ismini selmagil diye koymuşlar
Onları İzmir'de bulduk, onlar da bir kollarının Kevenk'te olduğunu biliyorlar.
 
Veli ve Çocuklarına zengin, parası çok asil ve nesilden olduğu için Bey denilirmiş.
 
Kevenk 'yerleşen Veli Oğlu ırta Hasan bir müddet Olur'un Kızılköyler bölgesinde kalmış, Aaşağı Çayırlı Köyü'ne cami yaptırmıştır.
Karatay soya İsmini caminin kapısına bir taş üzerine yazdırmıştır.Taş üzerinde Kevenkli tırta Hasan karatay diye yazdırmıştır soy adı kanununda ismimizi Alış sebbi budur
bu cami 1969 da yanmis bir cami yapmışlar yerine
 
KEVENK'İ KURANLAR:TIRTA HASAN TOPAL MUSTAFA MOLLA CIRO
 
 
Tırta Hasan yerini kayıp etmek için Kevenk'ten Yasamal'a gitti, Kızılköyler bölgesinden tekrar Kevenk'e geri döndü.
 
 
Tırta Hasan çadırını Türkmen düzüne kurarmış.Mezarları Cermicek Köyü'nün Yaylasına yakın Ormanın içinde küçük bir derededir/.GERMİCEK KÖYÜNÜN TURNA GÖLÜ ADI VERİLEN BÖLGEDE
 
Tırta Hasan'ın Mezarı da oradadır.
 
ilk ismi kara hüseyin olan sonradan ismini değiştirip kara İsak olan dedemizin kardeşi (Kara İsak Veli'nin Eznos'a yerleşen oğludur.)ermenilerle bir müddet iç içe yaşamışlardır.
 
Kara İshak ve köy halkinin Mezarlığı sudan o gecede Karbeyler'den Arif'in yaptığı Binanın yukarısındadır.
Ilk mezarlıkları sudan o geçededir.
 
 
 
Kara İshak'ın MezarıArif'in
binasından yukarıdadır.
 
Tırta Hasan Kevenk'in olduğu dereye yerleşmiştir. O tarihlerde Has Tarla ormandır .
Tırta Hasan'dan gelenler Soyadı kanununda Karatay Çelenk kızıltan ve kurt soy ismini almışlardır.
Tırta Hasan'dan gelenler ilk olduğu gibi Alevi Ehlibeyit yolunda kalmıştır.
 
 
O tarihlerde Kosor'dan, (Akşar'dan) Türkün bağlarından yol yok idi.
Kara İshak ve  Tırta Hasan ilk gelişlerinde Zuvart tarafından biri Erdavud'un (Erdavud Dağı) batısına biri doğusuna yerleşmişlerdir.
 
Daha sonra Eznos'tan Kevenk'e kör araba yolu yapılmış.Uzun süre akrabalık ilişkisi sürmüş.Zamanla Eznos'a başka sülaleler gelince bu ilişki soğumuş.
Iki sülale ilk Zamanları Erdavud'un koltuğunda, alanda konuşurlar imiş buluşup. erdavut dağının tepesinde türbede beraberce kurban lokma yerlermiş

TIRTA HASAN
KAYA  KOCA
URLU MEMMET
ALİ
VELİ
AHMET
SELMAN
HÜSEYİN soy adı kanununda aldığı soy ismi  karatay
önce kahmel lakabıymış
KARATAY

1897

FATMA

KARATAY

1900
kahmel HÜSEYİN'inin cocukları/ BAYRAM/ Yusf nufus cücdan doğum tarihi 1928     İsmail ve kızı gide
KARATAY
Bayram karatayın nufus cüzdan doğum yılı
1925


 
ŞEH CÜNEYT KİMDİR

widget
şükür olsun yaradana güzel terfi alanı gördüm rahmet deryasından yudum almış ilim soranı gördüm