Asılı evrakta yazmışlar kalemi   Hakkın kelamına sırda düş oldum   Yüz dört kitabı okuttular bir anda   Bir kenara kayıt ettiler eş oldum   

HANCI PERVANE
EHLİBYTTEN YETKİLİ

UCETLER

Paylaş

542.HANCI PERVANE

Hür Adem’e eş helal olarak Hava’dan kırk sene sonra cennetten geldi

Adem kırk sene Hava ile kaldı çocuk oldu

Kırk sene sonra  gelen Hür’den Adem’in Şıt oğludur

Hür Hava’ya kuma gelmiştir

Hür’e gelen eşya =Gömlek

Adem ile gelen  eşya =Asa,kuşak,taç

Şıt ile gelen eşya = Üccet,nur

Garimeni Katil’e  gelen eşya =Gömlek

Zal’a gelen eşya = Gömlek

Rüstem’e gelen eşya =Gömlek

İdris ile gelen eşya=  Makas iğne

Mut ile gelen eşya=  Yağmur sel

Ud ile gelen eşya = Rüzgar,yel

Nuh ile gelen eşya=Deniz,yelken,gemi

Zülküflü ile gelen eşya = Gece,yıldız

Zülkarani ile gelen eşya = Kuyu,ışık

Yahya ile gelen  bıçak halk üzerine bıçak ile hücum eder

Yoşa ile gelen eşya = Boya,renk türlü

Zekeriya ile gelen eşya = Hızar,ağaç biçerlerdi

Şuayıp ile gelen eşya = Asa,Musa gelecek

Halil İbrahim’e gelen eşya  =Nar,ergiz

Üzeyir’e gelen eşya omzunda bir ben var o da nur

Cergiz Üzeyir’in oğludur

Cergize gelen eşya = Güzellik

Yusuf ile gelen eşya = Ayna,saat,on iki güzellik

Yakup ile gelen eşya = Koç,deve  öldürün

Musa’ya gelen eşya = Asa,canı var kanı yok

Süleyman’a gelen eşya =Yüzük

İsmail’e gelen eşya =Bıçak,koç

İsa’ya gelen eşya = Merdiven,kuru

Muhammet Selalhuselleme  gelen eşya=Yüzük,mubibet

Resullah’a geldi kabirden aldılar =Gömlek

Celal Abbas’a  kaldı dağa bıraktı = Gömlek

İmam Hüseyin’e gelen eşya = Kur’an’ın nuru şahiti

İmam Zeynel'e gelen eşya üccet=Gömlek

İmam Bakır gelen eşya =Kazan,gömlek

İmam Cafer’e gelen eşya =Gömlek zehir,üccet

İmam Rıza’dan  gelen eşya = Evlatı lugaplı lugapsız

Musayı Kazim’e gelen eşya =Üccet,zehir,avu

Aliyel Nagi’den gelen eşya ==Üccet,ölüm

İmam Tagi’den gelen eşya =Üccet,ölüm

Hasan Aleskeri’den gelen  =Ölüm,parça

Mehdiyi Sahip Zaman’dan gelen  =Mağara,üccet

Aba Müslüm ücceti İmam Zeynal’dan aldı =Gömlek

Ahmedi Zemci dağın altına koydu =Üccet,gömlek

Ahmedi Yasevi Hacı Bektaş’a dedi getir ücceti elini uzattı dağın altından aldı

Ahmedi Yasevi üç gün okutmuştu Hacı Bektaş-i Veli’yi ceddi Muhammed atası Aliyul Murtaza Hacı Bektaş-i üç gün ders vermişler öğrettikleri KUR’ANDIR zahir batın ilmi

 

Verani Sultan’ı Yezit kıyma yaptı yüksek yerden attı kargalar etleri toplarken ALLAH ALLAH dediler Fuzuli Sultan’ı öldürdüler halk Nesimi Sultan’ı öldürdüler Irşadı Sultan’ı da öldürdüler Pir Sultan’ı da öldürdüler mühüttün arabıyda öldürdüler Muhtar Pir’i de öldürdüler Aba Müslüm’ü de öldürdüler

On iki imamı da öldürdüler on dört masumu da öldürdüler Peygamber Resulullah’tan sonra öldürdüler

Peygamber öldükten sonra öldürdüler hazine bize kalsın diye

Bizim sözümüz olsun Kur’anı bozmak için emeviler saltanatı  bu işi yaptı halkla birlikte  Beyazit’in oğlu Yavuz  Tırabuzon’da vali idi.Babası Beyazit’i de öldürdü Erdebilli Şah İsmail babası Ahmet

Anası Banu Sultan Çaldıran savaşı Yavuz ile Osmanlı padişahları  otuz altı tane idi bunlar tekkeleri yıktılar tekke senetlerini  kendi adamlarına verdiler milleti bozmak için sünni yapmak için bu işi yaptılar

 

 

543.HANCI PERVANE  

Yaradılış mezhepler   

Adem’e …….….Asa   

Şıt’a………….. Üccet,Sağ Omzunda Nur

Mut’a ………….Yel   

Ud ……………...Sel   

Nuh’a ………Yelken   

Zülkaranı’ya….Kuyu   

Yoşa’ya ……...Renk   

Zekerya’ya…...Hızar   

İdris’e…….…Makas   

Şuayıb’a……….Asa   

Eyub’a………...İpek Böceği-Bal Böceği

Davud’a……...Zincir   

Süleyman’a…Yüzük   

Yakup’a……...Deve   

Musa’ya ………Asa   

İsa’ya……Merdiven   

Halile………….Gül   

İsmail’e……….Koç   

Ali’ye..........Zülfikar Kılıç  

Muhammed’e……Mühür   

 


şükür olsun yaradana güzel terfi alanı gördüm rahmet deryasından yudum almış ilim soranı gördüm