Asılı evrakta yazmışlar kalemi   Hakkın kelamına sırda düş oldum   Yüz dört kitabı okuttular bir anda   Bir kenara kayıt ettiler eş oldum   

HANCI PERVANE
EHLİBYTTEN YETKİLİ

AŞK NEDİR HAK AŞIĞI KİMLERDİR

AŞK İKİ TÜRLÜDÜR
 bir gecici aşk dünyavi dört ansırdan halk olan
karşı cinse hakkın verdiği sevgi bu gecer buda hakkın emriyledir
bir bulu cağındaki erkek ve kız Anadan babadan aldığı  doğduktan sonra neyi kazanıp hak ettiyse karşısına o ruhatta kız cıkar kızda havaya molokül salar oğlanda on an bir birinin burnundan bu molküller gidipte beyne oturduğu zaman aşk başlar  bu dünyavi nefis bu bir müddet sonra biter  

İkincisi gecmeyen ilahi aşk yine ikiye ayrılıyor
bunlar
tarigat aşığı biri şeriat aşığı
her ikisindende batın ilmi mevcuttur ruhları ilk yaratıldığı zaman bu görev için hz allah halk etmiştir
şeriat aşığı bade içen görmediği uzakta olan bir kıza karşıdır bu kız bazen kıza cıkar bazen hakkın cemali nuruna bazende hz muhammed ehlibytin nuruna cıkar sevgi bunlarda kavuşmak yoktur hak müsade etmez
bade içenler şeriat ilmini söyler
aşık dediklerimiz hz allahın öğretmenleridir dolu içenler canlı kuranı kerimdir vucutları 104 kitaptır hz allah işte kendi ders verdiği öğretmenleriyle kuranı kerimi koruyor dolu içenler tarigat ilmini ve şeriat ilmini söyler

dolu içen aşkı hz allahın cemali nuruna yaradılışlarıda hz allahın cemali nurun'dandır bunları toprak cürütmez bunların hafızları dünyaya gidip geldiklerinde kayıp olmuyor
seyrani
Ne hikmettir şu dünyaya
Gelen ağlar giden ağlar
Soralım yoksula baya
Aslı nedir neden ağlar

Ömrümün defterin dürdüm
Hak-i paye yüzün sürdüm
Bir acaip kale gördüm
Burc u baru beden ağlar

Bir deveci yeder deve
Yularından seve seve
Birbirinden eve eve
Deve ağlar yeden ağlar

Seyrani'ye acep nolmuş
Derunu dert ile dolmuş
Kimi etmiş kimi bulmuş
Bulan ağlar eden ağlar

hancı pervane hem bade içmiş hem dolu içmiş
403. HANCI PERVANE
Erenler dükkanında gör neler gördüm
Okuyu okuyu yüceye karşı
Ne gündüz durdum nede gece
Okudum da heceye karşı heey

Rabbim alemi alemi gösterdi
Ademden hateme beni ersetti
Cimrimi pek etti hakka gösterdi
Yüceye karşı

Gündüzü hayeldir gecemi mihrap
Erenler babından aldım bir kab
Dökülmez oldu hüceye karşı
Dökülmezde oldu hüceye karşı heey

Tevekkül durdum bende arada
Okudum dersimi ömrüm sırada
Erenler babında kırklar orada
Geçtik bizde yüceye karşı eey

On iki yıldızda üçünen haydar
Şahtan beri bulduk böyle de var
Gündüzümüz hayal geceye karşı

Eletse eletse yükü bağladık
Mülk ile okuduk ciğerim ağladı
Erenler yükünü hesaba bağladı
Yüceye karşı heeey

Tevekkül etmenin zamanı hada
Kırklar meydanında okunur yağda
Tevekkil etmedi bu kadar bağda
Durduk böyle bizde yüceye karşı heey

Arifin sözünü aldık yüzümüze
Yıkandık yoğrulduk baktık özümüze
Tevekkil eyledik bizde okuduk sözümüze
Hüceye karşı heeeeey

Ta tekbir eyledi cim ile cemale
Kudret bağladık her biri bir hala
Yetmiş bin evliya hesapta bu yola
Hüceye karşı heeey

Ustaz kervanını hak eyledik,
Bakırın mürüvvet varına söyledik
Söyledik de ya hu güzel eyledik,
Hüceye karşı heeeeey

Elifinen çıktık biz de baya ya
Anadan geldik biz de bir aya
Güneş ile durduk on sekiz bin alem paya ya
Hüceye karşı heeeeey

Çarkı doldurduk yedi kat ile
Tevek kil eyledik hemen muratınan,
Okuduk gittik hakkın sufatınan
Hüceye karşı heeey

Hancıyam bu sözüm aldım özümde
Erenler bağladım durdum yüzümden
Hüceye karşı heey
Ta ezelden ervahım benim
Ementiye bağlı sözümde gani
Tevekkil eyledim söylesem inanmazlar
Derlerde deli Hüceye karşı
Hancıyam bu sözüm olsun emanet
Türkü söyledim olsun hummet
Erenler babında aldık hizmet
Hüceye karşı heeey

şükür olsun yaradana güzel terfi alanı gördüm rahmet deryasından yudum almış ilim soranı gördüm