Asılı evrakta yazmışlar kalemi   Hakkın kelamına sırda düş oldum   Yüz dört kitabı okuttular bir anda   Bir kenara kayıt ettiler eş oldum   

HANCI PERVANE
EHLİBYTTEN YETKİLİ

farz olan bayram

818.HANCI PERVANE
Bayramlardan suval edersen
Allah’ın emri idayetinde pe
ygamber Resulullah’ın
Peygamber Resulullah’ın radetiyle
Sünnetidir fakat messepler tarihine gelince

Messepler tarihine gelince
Messepler tarihinde vacip diye söylerler
Fakat müstahap diye de söylerler
Bu bayramlar ALLAH'ın emri idayetine
Farz olarak geçmek için Hz.Peygamberin
Hemi sefasında yol yürümesi farz olarak gider
Sefasında yol yürümek için gider
O da farz bayramlarda vardır
Fakat inayet eyleki : o hangi bayramdır?
Söyleseler o peygamber Resulullah’ın
Dünyaya geldiği bayramdır

Bayramları söylersen bayramlar
Sünnettir Resulullah’ın sünnetidir
Kur’anı azimi şanında radetinde sünnetidir
Fakat vacip ismi geçer
Bu messepdedir müstahap ismi geçer
Bu messep eder
Eyi ismi geçer bu messeptedir
Fakat bunda bir farz bayramı vardır
Resulullah’ın dünyaya geldiği günün bayramıdır
Buna da nevruz bayramı demişlerdir.
Neden demişlerdir;çünkü Resulullah’ın dünyaya geldiği günle
şükür olsun yaradana güzel terfi alanı gördüm rahmet deryasından yudum almış ilim soranı gördüm