Asılı evrakta yazmışlar kalemi   Hakkın kelamına sırda düş oldum   Yüz dört kitabı okuttular bir anda   Bir kenara kayıt ettiler eş oldum   

HANCI PERVANE
EHLİBYTTEN YETKİLİ

dört kapı kırk makam

Şeriat kapısının makamları:
1. iman etmek,
2. ilim öğrenmek,
3. ibadet etmek,
4. haramdan uzaklaşmak,
5. ailesine faydalı olmak,
6. çevreye zarar vermemek,
7. peygamberin emirlerine uymak,
8. şefkatli olmak,
9. temiz olmak,
10. yaramaz işlerden sakınmak.
 
tarikat kapısının makamları:
1. tövbe etmek,
2. mürşidin öğütlerine uymak,
3. temiz giyinmek,
4. iyilik yolunda savaşmak,
5. hizmet etmeyi sevmek,
6. haksızliktan korkmak,
7. ümitsizliğe düşmemek,
8. ibret almak,
9. nimet dağitmak,
10. özünü fakir görmek.
 
marifet kapısının makamları:
1. edepli olmak,
2. bencillik, kin ve garezden uzak olmak,
3. perhizkarlık,
4. sabır ve kanaat,
5. haya,
6. cömertlik,
7. ilim,
8. hoşgörü,
9. özünü bilmek,
10. ariflik.
 
hakikat kapısının makamları:
1. alçakgönüllü olmak,
2. kimsenin ayıbını görmemek,
3. yapabileceğin hiçbir iyiliği esirgememek,
4. allah’ın her yarattığını sevmek,
5. tüm insanlari bir görmek,
6. birliğe yönelmek ve yöneltmek,
7. gerceği gizlememek,
8. manayı bilmek,
9. tanrısal sırrı ögrenmek,
10. tanrısal varlığa ulaşmak
şükür olsun yaradana güzel terfi alanı gördüm rahmet deryasından yudum almış ilim soranı gördüm