Asılı evrakta yazmışlar kalemi   Hakkın kelamına sırda düş oldum   Yüz dört kitabı okuttular bir anda   Bir kenara kayıt ettiler eş oldum   

HANCI PERVANE
EHLİBYTTEN YETKİLİ

ADEM ALHİSELAMIN İKİNCİ EŞİ HÜRÜN CEVABI

HVAYA HÜRÜN CEVABI
 


754.HANCI PERVANE

HAVAYLA HÜRÜN CEVABI

Hava dedi ki beni ALLAH çocuk için gönderdi

Hür’e söyledi . Hür dedi :’Sen beni aldattın

tarlaya gittin Adem’le yattın Adem’i sünnet edeceğim

 bende yatacağım ‘.Tırnak kestiler zeker kestiler sünnettir

koltuk sünnettir sakal bıyık sünnettir Hür yattı Adem’le

 sonradan kırk kalıp Hava’dan geldi Hür’den kırk kalıp geldi

otuz dokuzu göğe çekildi yerde bir Şıt Aleyiselam kaldı 

Hava’nınki yere çekildi Hava Hür’e söyledi :

Benimki niye yere çekildi ?

Hür söyledi ki :Ben gökten geldim senin gibi buğdayı yemedim

 yemedim, Müslümanlar benden gelecek. 
755.HANCI PERVANE

Hava’nın kızı Iklıma Şıt’a verdiler Şıt’a Adem Şehit ismini koydu

Müslümanlar Şıt’tan geldi Iklıma kırk yıl kız olarak bekledi

Habil ile Kabil’le gelen kız Iklıma

Adem bin yıl yaşadı beş yüzünü Nuh Aleyiselam’a verdim

Adem ile yedim dane Nuh ile girdim tufana

Paylaş
şükür olsun yaradana güzel terfi alanı gördüm rahmet deryasından yudum almış ilim soranı gördüm