Asılı evrakta yazmışlar kalemi   Hakkın kelamına sırda düş oldum   Yüz dört kitabı okuttular bir anda   Bir kenara kayıt ettiler eş oldum   

HANCI PERVANE
EHLİBYTTEN YETKİLİ

ON DÖRT MASUMU PAKLAR ON YEDİ ON ALTI RUHLAR

826.HANCI PERVANE

YER GÖK SU İKEN MELEKLER SU YÜZÜNDE YÜZERLERDİ

Bir kara parçasında bir kubbe gördüler bu isimleri orada gördüler

Haticet-i Kibra  Fadimet-i Zühre  Muhammed Ali Fadime

Hasan ve Hüseyin  bu isimlerin hakkındaki  cümle duvaları çıkardılar  on altı ve on yedi ruh cümlesi bunlardır

 On iki imam on dört masum en

Altı bin altı yüz altmış altı ayet yukarıdaki isimlerin ismine yazılmıştır bunun ismi kuranı kerimdir

 On iki  burç on iki ay  on iki imam

İmamlardan dördünü yazdılar

İsimleri  Hz.Ali  İmam Hasan İmam Hüseyin İmam Zeynel

Sekizini çıkartıp başkasını yazdılar   on iki imam ettiler

ÇAĞRIYARLAR
Hz.Ali Fadime Hasan Hüseyin
Bunların üçünü çıkartılar sadece Hz.Ali var
1. Hazret ALLAH alemleri yaradan
2. Hz.Muhammed ilk halk olan ve  her nebiye uğrayan
3. ALLAH veli olarak halk etmiştir Hz.ALİ
4. Hz.Fadime  Adem’den beri gelen kadınların üccetini verecektir babasına
Bunlardan başka hazret yoktur !
Hazret koymuşlardır nice kişileri …
Dört tane  feriştah gelmiştir
Azrail Cebrail Mükail İsrafil
On altı ruh ile on yedi ruhun harb ettiğini bu feriştahlar görmüştür birinden su çıkarmış birinden kan çıkarmış  su çıkanlar on dört masumen  kan çıkanlar on iki imamlar  Cebrail bunu Resulullah’a söylemiştir dünya bunların hakkına Kur’an bunların hakkınadır 
Cebrailden işittiklerini Resulullah halka söylemiştir  .
Bunlar  daha ademden öncedir
Kubbeye feriştahların konduklarını  o kubbede kimler var diye  Resulullah sormuştur
İmam Hüseyin öldükten  sonra  kimse bir şey söylemesin diye İmam Zeynal’ı zindana aldı 
İmam Zeynal yedi  yaşında idi  yetmiş sene zindanda kaldı Yezit de yetmiş yıl padışahlık yaptı
İmam Zeynal’ı Yezit astı asıldıktan sonra yine imam gelmeye başladı her gelen imamı öldürdüler
Ve zindana attılar BUNLARDAN BAŞKA KUR’ANI BİLEN YOKTU onun için yapardı çünkü gelen çocuk Kur’an’ı bilirdi  Muaviye’nin oğlu Yezit benim yaptığım kitaba karışmasın  diye zindana atardı ve öldürürlerdi  zehir verirlerdi ki biz öldürmedik kendi öldü diyeKarşı gelen halkı ve Hz.Ali’ye ray atanları Cuma günü asarlardı
camilerin eşiklerine Hz.Ali’nin ismini yazarlardı küfür ettirirlerdi  

Hz.Ali’yi de öldürdü
-------------------------------
AYRICA ON İKİ İMAMLARDAN MUSAYI KAZİMİ
33 EVLATI OLDU
HANCI PERVANE
Musayı Kazim’e tevekkül kıldık 
Nice evlatları geldi otuz üç yettik
...............
Yedincisi Musayı Kazim bakar evlatı sıraya

Musayı Kazim ile kazandık gittik 

.........

On altı evlatı on yedi nışan ettik  
Musay-ı Kazim ile
Yarebbi
Cok evlat zenginlik gittik  

On altısı lugaplı on yedisi lugapsız

 

------------------
KERBELA KATLİAMINDA YUKARIDAKİ ON DÖRT MASUMU PAKLAR

ON DÖRT YAŞINA KADAR OLAN EHLİBEYTİN COCUKLARI KATLEDİLDİ

İŞTE SU CIKANLAR ON DÖRT MASUMU PAKLAR KAN CIKANLAR ON İKİ İMAMLAR

ALEVİLERİN MASUMU PAKLAR TUTUĞU ORUC SAVAŞLARDAKİ ÖLEN COCUKLAR İÇİN DEĞİL KERBALADA ÖLDÜRÜLEN ON DÖRT COCUK İÇİNDİR
 

şükür olsun yaradana güzel terfi alanı gördüm rahmet deryasından yudum almış ilim soranı gördüm