Asılı evrakta yazmışlar kalemi   Hakkın kelamına sırda düş oldum   Yüz dört kitabı okuttular bir anda   Bir kenara kayıt ettiler eş oldum   

HANCI PERVANE
EHLİBYTTEN YETKİLİ

bunları kabul etmiyenin

HANCI PERVANE karathy

BUNLARI KABUL ETMİYENİN
724.HANCI PERVANE
Mürşitten başka mürşit tutanın ibadeti kabul değil
1- Ateş coşa gelir yıkar
2- Rüzgar coşa gelir yıkar
3 - Su coşa gelir yıkar
4 - Toprak coşa gelir yıkar
Bunlar mürşit hakkını verirler
5 – Kur’an-ı Kerim mürşittir
İpek deri kağıt bunlar zay olur
Bunlara yazılan Kur’an-ı Kerim’dir
6 - EHLİBEYİT BOZULMAZ mürşittir
Mürşit ateşten başladık buraya kadar mürşittir

725.HANCI PERVANE
Bunları yapanın ibadeti kabul değildir
1 - Her kulun memleketine ALLAH evliya vermiştir
Resulullah’ın nuru evliyada hazırdır
Evliyayı görmeden başka yere gidenin ibadeti kabul değildir!
2 - Hırsızlık yiyenin ibadeti kabul değildir!
3 - Alt kapıyı ve üst kapıyı korumayanın ibadeti kabul değildir!
Alt kapı 21 inci kapıdır haya
Üst 7ci kapıdır ağız
4 - Devlete zarar verenin ibadeti kabul değildir!
5 - Top oynayanın ibadeti kabul değildir!
6 - Karısından başkasına el vuranın ibadeti kabul değildir!
7 – Hayasını açık tutanın ibadeti kabul değildir!
8 - yalan yere şahitlik edenin ibadeti kabul değildir!
9 – Bütün evliyaların yerini kabullenmeyenin ibadeti kabul değildir!
10 – Kızına bacısına hücum edenin ibadeti kabul değildir!
11 – Hülle yapanın ibadeti kabul değildir!
12 - Ganimet götürenin ibadeti kabul değildir!
13 – ALLAH’a küfür edenin ibadeti kabul değildir!
14 – Kur’an’ına küfür edenin ibadeti kabul değildir!
16 – Ağacı evliya bilenin ibadeti kabul değildir!
17Gülü hal hal diyen dervişçinin ibadeti kabul değildir!
18- Mürşitten başka mürşit tutanın ibadeti kabul değildir!
19- Ormanı yakanın ibadeti kabul değildir!
 
   
   

 


şükür olsun yaradana güzel terfi alanı gördüm rahmet deryasından yudum almış ilim soranı gördüm