Asılı evrakta yazmışlar kalemi   Hakkın kelamına sırda düş oldum   Yüz dört kitabı okuttular bir anda   Bir kenara kayıt ettiler eş oldum   

HANCI PERVANE
EHLİBYTTEN YETKİLİ

EVRİM TEÖRİSİ

 

 

735.HANCI PERVANE

Adem Aleyiselam’ın Hava’dan ilk gelen

 yetmiş iki çocuğu maymun halindeydi

Birinci Adem Aleyiselam

Yetmiş üçüncü Şıt Aleyiselam

Şıt’ın suratı adem suratıdır

Yetmiş ikisinin suratı maymun suratıdır

Cümlesi Nuh’un tufanında suya karg olmuştur

 Nuh ile beraber beş kişi kalmıştır Şıt’ın ervahından Nuh kalmıştır

Nuh Aleyiselam gemiye kırk çift mahluk almıştır kırk dişi kırk erkek

Gemide beş kişi ademdir

Nuh’un çocuklarının ismini

Baharın doğana Lem,kışın doğana Ham,güzün doğana Sam koymuştur

Kızın ismi de Naci Gurufu koymuştur

Lem’den Müslümanlar gelir

Ham ile Sam’dan hırıstıyanlar gelir

Bütün millet Şıt’ın ervahından geldiği için

Şıt’ın annesi Hür’dür şimdiki bütün ademler Nuh’un evlatıdır

Hür ile Şıt Aleyiselam’ın neslidirler

 

şükür olsun yaradana güzel terfi alanı gördüm rahmet deryasından yudum almış ilim soranı gördüm