Asılı evrakta yazmışlar kalemi   Hakkın kelamına sırda düş oldum   Yüz dört kitabı okuttular bir anda   Bir kenara kayıt ettiler eş oldum   

HANCI PERVANE
EHLİBYTTEN YETKİLİ

kurani kerimin yazilmasi ve bozulmuyan ehlibeyttir

724.HANCI PERVANE
Mürşitten başka mürşit tutanın ibadeti kabul değil
1- Ateş  coşa gelir yıkar
2- Rüzgar coşa gelir yıkar
3 - Su coşa gelir yıkar
4 - Toprak coşa gelir yıkar
Bunlar mürşit hakkını verirler
5 – Kur’an-ı Kerim mürşittir
İpek deri kağıt bunlar zay olur
Bunlara yazılan Kur’an-ı Kerim’dir
6 - EHLİBEYİT BOZULMAZ mürşittir

 

 

Mürşit ateşten başladık buraya kadar  mürşittir

 

 

548.HANCI PERVANE
KURANI KERİM’İN YAZILMASI  
YAA HAK Kur’an-ı Allah Cebrail Aleyiselam’a   
Götür Resulullah’a ver Ali yazsın   
Ve Ali’nin yeşil eliyle ilkin
Kur’an  kün diyence dünya durdu   
   
Yareb kün deyince dünya durdu
Veya kün dese yıkar   
Cümlenin rızkısını veren
Hemi yeşil eldir hemi de  ilkin Kur’ana    
Uzanan yeşıl eldir ve şehitlerin yarebbi şehitlerin üstünü örtülen   
Yeşil örterler şehitlere
Ve Hızır’ın kamçısı da Hızır’ın eğeri de   
Bile yeşildir ve dünyada
Uçakla çıksan  arşın yüzüne   
Geri baksan yer de yeşildir
Gök de yeşildir ve Kur’an yeşil kağıt   
Yeşil kağıt ilkin Allah’ın kendi cemalında görükmüştür yeşil el ile beraber   
Yeşil el ile beraber çünkü Kur’an Ali’nin eliyle ve Cebrail peygambere getirmiştir   
Yazılan  yeşil cümlede arşda  yeşil yerde yeşildir şehitlerin üstünde perde de yeşildir   
Yeşili İmam Hasanda da yeşildir   
Bunun için yeşil çok mekbuldur
   
Kur’anın yazılan duvalar mühürlüdür
Peygamberin mühürüyle tamam olmuştur   
Kimsenin eli değdiği yoktur
Peygamber öldükten sonra Havız Osman   
Diye Osman tahtında ismini bile koymuştur   
   

Abu Bekir de bu işe yakın değildir
Osman da yakın değildir   
Ömer de yakın değildir Muaviye de yakın değildir   
Hiç kimse Kur’ana yakın değildir Kur’ana yakın olan   
Kur’ana yakın olan Allah’ın kendi eli  ve cebrailin eli   
Ve Ali’nin eli onun için yeşil kalmıştır
Herkes bağırır yeşil el diye   
Bunu bu kadar söyledi Hancı Aşık
Hemi yemin odur eğer yemin edeyim   
   
Dersen yapıyım yemin
Bütün yüz yirmi dört bin nebi ve yüz dört kitap   
Beni yalan söylersem huzuru manşerde
Ne peygamber    
   
Kabul etsin ne Allah kabul etsin
Ne de mezar kabul etsin   
Bu böyle peygamberin eli  
Ali’nin eli Cebrail’in eli Allah’ın elidir   
Hiç kimse buna karışamaz
Peygamber mührünü vurdu   
Vurduğu bile o ayet mekbuldur    


şükür olsun yaradana güzel terfi alanı gördüm rahmet deryasından yudum almış ilim soranı gördüm