Asılı evrakta yazmışlar kalemi   Hakkın kelamına sırda düş oldum   Yüz dört kitabı okuttular bir anda   Bir kenara kayıt ettiler eş oldum   

HANCI PERVANE
EHLİBYTTEN YETKİLİ

TEBBETİL ERT


774.HANCI PERVANE

Ah hele yedi ayağı var sekiz de başı 
Yedi ayağı var sekiz de başı  
Kuyruğu başına sarılır durur  
Bakmadan görür böyle bir nesne vardır heey  

söylüyeyim açmasını dinleyin canlar  
Söylüyeyim açmasını
Bu bağlamanın  dinleyin canlar  
Bunun ismi Tebbetil Ert’tir Sefa Dağı’ndan çıkacak  
Her hayvanın tüğü onda da var  

Elinde Musa’nın Asa’sı
Sultan Süleyman’ın mührü var  
Her kişiyi aldatacak mehdîyim diye!   
Mehdî gelincede dağılacak her parçası  
Bir kabire düşecek İsa’yla Mehti geldiği zaman  

 

İsa tekbir alacak namazı hemen bozcak  

Görecek Mehti’yi alda millet senindir
Tekbir senindir diyecek 
Ah hele mehdi tekbir aldığı yerde

Tebbetil Ert dağılacak  

İşte böyle olacak söylüyeyimde
Dinleyin canlar hey  

 

 

  Paylaş