Asılı evrakta yazmışlar kalemi   Hakkın kelamına sırda düş oldum   Yüz dört kitabı okuttular bir anda   Bir kenara kayıt ettiler eş oldum   

HANCI PERVANE
EHLİBYTTEN YETKİLİ

HZ ALLAHIN CEMALİ NURU CELALİ NURU

466.HANCI PERVANE    
ALLAHIN CELALI NURU    
Cehennemi yapmıştır    
Celalı nuru güneşi ayı yapmıştır    
Celalı nuru suyu taşı yapmıştır    
Rüzgarı toprağı yapmıştır    
Otu ağacı yapmıştır    
    
8- cennet kapısıdır    
CEMALI NURU    
Cemalı nuru cenneti yapmıştır    
Arşı yapmıştır evliyayı yapmıştır    
ALLAH KENDİNİ YAPMIŞTIR    
Sesi ademdedir nuru cümle eşyaya karışmıştır    
Dünyayı altı günde kurmuştur    
Altıncı cihet Hakk’ın sufatıdır    

466.HANCI PERVANE ALLAHIN CELALI NURU Cehennemi yapmıştır Celalı nuru güneşi ayı yapmıştır Celalı nuru suyu taşı yapmıştır Rüzgarı toprağı yapmıştır Otu ağacı yapmıştır 8- cennet kapısıdır CEMALI NURU Cemalı nuru cenneti yapmıştır Arşı yapmıştır evliyayı yapmıştır ALLAH KENDİNİ YAPMIŞTIR Sesi ademdedir nuru cümle eşyaya karışmıştır Dünyayı altı günde kurmuştur Altıncı cihet Hakk’ın sufatıdır

557.HANCI PERVANA
Allahın celali nurundan taşlar halk oldu
Cemali nuru gelince gökler halk oldu
Sular hemi yerde kalır hemi göğe çıkar
Gökteki rahmet denizidir
Yerdeki zülumat denizidir
Allah mahluku ilkin halk etti
Melekler üç nesneden halk oldu
Allah cemali nurumdan adem yapacağım dedi. Topraktan;  melekler dedi ki yarebbi
Toprak celali nurundan biz cemali nuruyuz
Allah dedi o sizden evsan olacak nefis vereceğim, Melekler dedi ki bizim Nefsimiz yoktur  yere ineriz
Toprak nefisten halk olmuştur
Allah dedi ki yere inerseniz birbirinizle Görüşürsünüz zina yaparsınız
Melekler yere indi görüşmeye başladı
İki melek biri kılman biri hür
Biri heceril evset taşı oldu
Biri de muhallah taşı oldu
Bunlar çok ademden önce
Hala adem halk olmadı
Ademi her memleketin toprağından aldılar
Beyaz sarı siyah evlatları böyle çıkar
Ademi yapmaya gam suyundan aldılar
Melekler yoğurdu cennette yaptılar
Çatladı tutturamadılar
Allah rahmet denizinden verdi
Çatlakları tuttu  kafasını yapamadılar
Allah kendi azameti nuruyla yaptı kafasını
Ruh bir girdi ademe karanlık çıktı
Uyudu o zaman benlik girdi ademe Ademden benliği çıkardı melekler  diktiler
Bir buğday ağacı oldu
Derhal Allah iman nurunu verdi ademe
Adem hemen bütün alemi ben halk etmişim dedi
Hava meleklerle halk olmuştu
Adem’den eksiktir Hava 28’de Adem 32’de
Adem’e LEİLAHAİLLALLAH MUHAMMEDE RESULULLAH. De dediler Muhammed senden gelecek
sağına soluna bak dediler
Soluna baktı ki hava var Solunda Allah nefis verdi heveslendi havaya
Dediler ki  bu ağaçtan yemeyin  yediler
Şeytan aldattı ilkin hava yedi adem yiyince
Şişti behül deliği çıkınca abdes tehret ondan kaldı  işte koktu
Hava’yı cidde kapısından attılar
Adem’i de tövbe kapısından attılar
O zaman toprağa indi
Hava’yı yedinci kapıdan  Adem’i sekizinci kapıdan  biri ciddeye biri serencipe düştü

559..HANCI PERVANE
ALLAH mahallah halk etti
Kalem halk etti ses o zaman çıktı
Kalem halk olunca ALLAH konuştu
Üç  takım ses verdi ALLAH kaleme
Ruhlar halk oldu
Celali nurundan suyu halk etti
Celali nurundan rüzgarı halk etti
Celali nurundan toprakları halk etti
Celali nurundan cehennemi  halk etti
Celali nurundan ayı güneşi halk etti
Cümle ruhları suya bıraktı
Arş halk olduktan sonra
Dünyaya üç takım su doldu
Suyun biri mahlahın
Biri kandilin biri Nuh’un
Nuh’un zamanının insanını su helak etti
Beş  adam kaldı
Biri kız Naci biri Ham biri Sam biri Lem
Biri de Nuh kırk da dişi erkek mahluk gemide
Mut’un halkı yele rüzgara garg oldu
Ud’un halkı derelerden sel geldi sadece kör ve topallar kaldı
Şuayıb’ın kaviminde gökten ateş yağdı
Davud’un kavimi birbirini kırdı
Yoşa’nın kavimi ikiye bölündü
Musa’nın kavimi ikiye bölündü
Biri beni İsrafil biri beni İsrail
İsa’nın kavimi  İsa’ya hep birden  hücum ettiler
İsa nereye gitse İsa o zaman arşa birinci kata çekildi
Muhammed’in kavimi ikiye bölündü
Harun Reşit zamanı dörde bölündü

İsa aleyi selam halkı inandırmak için eline
Bir avuç toprak aldı yoğurdu  toprağı çamur etti ALLAH ruh verdi
Yarasa kuşu oldu uçtu halk gördü
80. HANCI PERVANE 
İlkin deryalar halk oldu   
Köpüğünden arş kürş var oldu  
Yerde nehin yanar leylide şemsi yanar  
Bu sıra ereyim dersen kün dedi kurdu  
  
Evliya üç nesneden halk olur   
Beyaz Yeşil Kırmızı   
Adem dört nesneden halk olur   
Ateş Rüzgar Su Toprak   
  
Can kan kanlar yediğin gıdadan halk olur  
Sallan sevdiğim akciğerden
Beyaz süt aldığın zaman  
Dünyaya ilim geldi kalem hakka
Selam verdiği zaman  
Hancı Aşık kurban olsun
Zöhre yarına elden dolu verdiği zaman  
sayın arkadaşlar HZ ALLAH KENDİ CEMALİ NURUNU CELALİ nurunu halk etti CEMALİ Nurundan sayısı belli ruhlar halk etti bu ruhları toprak cürütmüyor eğer şehit olsalar kanları yere sacılırsa bu mezarları kepce dozer dahi bozamıyor bu ruhlardaki erenlerin tekar DÜNYA'YA geldiklerinde hafızaları kayıp olmuyor kanları gövdeden sacılmayan hakkın emri ile ölen  ruhların mezarlarının olduğu yerlerde cuma akşamları yeşil ışık yanıyor bardız kacır babda olduğu gibi buraları Hz allah hac ibadeti için ayırdı hz peygamberimizin cemali nuru şehitlerin üzerine dağılıp herkese yakın geldi burayı bırkakıpta kabeye gidene hz peygamberimiz cehennem kelpidir dedi
Yardılışları üç renketen Beyaz Yeşil Kırmızı
sadece Hz allahı zikretmek yetmez HZ ALLAHIN Cemali nurundan halk ettiği REHBERİNİ mürşidini pirini ve veliyi anarsan o zaman senin Mürşidinin Hz Allaha ilticası yetişir YANLIZ KİM REHBER KİM MÜRŞİT ONU SECMESİNİ İYİ BİLECEKSİN
REHBERİN MÜRŞİDİN PİRİN VE EVLİYANIN HAK AŞIĞININ yardılışında ateş yok
senin yaradılışında ateş su toprak hava var
ibliste ateşten yaradıldı
seni hem HZ Allah duyuyor hem onun cemali nurundan halk olmuş velisi duyuyor
ÖRNEĞİĞN YAREEBİ SİTRETİL MÜNTADA DURAN GABAGAV HÜSEYİNİN YÜZÜ GÖZÜ HÜRMETİNE BİZİ BAĞIŞLA İŞİMİZİ İHSAN EYLE

SEKSEN BİN RUM ERİ DOKSAN BİN HORASAN PİRİ ELLİ BİN KAYIP ERENLERİ YÜZ BİN BAĞDAT HALİFESİ YÜZ YİRMİ DÖRT BİN NEBİ ÜÇ YÜZ ALTMIŞ ALTI AŞIK
YÜZ ON DÖRT SÜRA YÜZÜ GÖZÜ HÜRMETİNE YARABBİ DİYE İLTİCADA BULUNMAK HAKKI ZİKRETMEK YERİNDEDİR

BUNU HZ ALLAHA ARACI OLARAK GÖRMEYİNİZ KIYAMET GÜNÜ HAKKIN CEMALİ NURUNDAN HALK OLAN RUHLAR HAKKIN BÜNYESİ İLE BÜTÜNLEŞEİP BİR OLACAKTIR

CENNET'İ HAKKIN CEMALİ NURUNDAN YARATILDI
MELEKLER HAKKIN CEMALİ NURUNDAN YARTILDI
EVLİYADA HAKKIN CEMALİ NURUNDAN YARADILDI
HZ ALLAH KENDİNİ CEMALİ NURUNDAN KENDİNİ HALK ETTİ

CELALİ NURUNA GELİNCE DÜNYA'YI CEHNNEM'İ ARASATI GÜNEŞİ AYI SUYU YILDIZLARI HALK ETTİ ATEŞİ HALK ETTİ CİNLERİ PERİLERİ HALK ETTİ
www.hpervane.tr.gg
 

şükür olsun yaradana güzel terfi alanı gördüm rahmet deryasından yudum almış ilim soranı gördüm