Asılı evrakta yazmışlar kalemi   Hakkın kelamına sırda düş oldum   Yüz dört kitabı okuttular bir anda   Bir kenara kayıt ettiler eş oldum   

HANCI PERVANE
EHLİBYTTEN YETKİLİ

on iki hizmet cem tarigatı

Paylaş84.HANCI PERVANE
İŞTE BU TARİGATTIR ON İKİ İMAM BUYRUĞU
KÜLTÜR CÜNEYİT OĞULLARININDIR
Kapıcı süpürgeci lokmacı sucu nöbetçi  ayakkabıcı
Aşçı sofracı yardımcı meydancı zikirci ve Şeh
İlkin dize gelirler herkes dizde serbest otur derler
Vucutu uyananın altı yaşarır onu kovarlar semah oynarlar
Mehraclama söylerler duvaz imam söylerler nefes söylerler
ALLAH ALLAH derler yere kapanırlar duvaz imamda kadınlar ayağa kalkar bitene kadar dururlar bitince otururlar
Şikayet olursa oradaki halktan sorarlar bu adamın sucu varmı
Bilen var mı bilenler bilenler söylerler asi gelmişse o köyden onu da sülalesini atarlar o evi kaldırırlar onun mallarını mala karıştırmazlar  
Dağılmak için oturan duran kovsuz gıybetsiz evine varan Ali baş Hızır yoldaş ola  
Şeh onların cümlesinin gizli yaptığını bilir ve buraya gelen doğru olacak cezasını imam rıza türbesine yollarlar imam rıza cezasını keser olduğu memlekette evliya vardır onların haçları oralardır ALLAH HER MEMLERKETE EVLİYA VERMİŞTİR
454.HANCI PERVANE

Hacı Bektaş-ı Veli Sultan’ın tarihte  atılmış mühr efendimlere kadar gelmiş
Hacı Bektaş-ı Veli Sultan dedeleri seçmiş
Postlara imamların ismini koymuş
Hz Ali evlatını olduğuna dair ücceti olarak bu güne kadar gelmiş olacak
Dede talibini tanımıştır
Padişah ona secere verdi devlet onu tanır
 Tekkeleri yıktılar kendi adamlarına secere verdiler Yavuz Sultan Selim yaptı Sultan Hamit yaptı

HACI BEKTAŞ-I VELİ SULTAN’IN MÜHRÜ OLMAZSA SAHİP ÇIKMAYIN
455.HANCI PERVANE
İmam Zeynal yedi yaşında zindana girdi yetmiş yaşında astılar  evlenmedi 
Kimki İmam Zeynal evlatıyım derse o kişi yalandır!
 İmam Bakır’ı yedi yaşında zindana aldılar İmam Cafer’in rehberlik hakkı yoktur Musayi Kazim’den İbrahim Sani geldi.İbrahim Sani’nin oğlu Hacı Bektaş-ı Veli ‘nin pirlik hakkı vardır
İmam Rıza’nın otuzüç evlatı var onaltısı kerametli onyedisi kerametsiz
Eski tabirle lugaplı lugapsız
Seceresi İmam Rıza’ya çıkarsa rehberlik hakkı vardır
Aliyal Nagi’ye Muhammed Tagi’ye Hasan Aleskeri’ne ve Mehtiyi Sahip Zaman’a çıkarsa rehberlik hakkı yoktur
Seceresi Hz.Ali’nin üçüncü oğlu Muhammed Hanifi’ye çıkarsa rehberlik hakkı vardır

740.HANCİPERVANE

ŞIT Aleyiselam’dan gelen nesilin

Kapısının önünde  Bir tarlası var

Tarlayı bir ihtiyar gelir ekerdi kapının önünde hakkımı alırım derdi ayağını vururdu hakkını almadan kayıp olurdu

İmam Hüseyin gelinceye kadar  ekmiş  Yezid’in askerleri İmam Hüseyin’in başını götürüyor develer orya gelince yürümemiş

Keşiş çıkmış demişki askerlere ben Adem’den beri gözlüyorum senetini askerlere göstermiş

burada hak vereceksiniz  bu kimdir  bu gün burada kalacaksınız   başı bana verin ben Adem’den beri gözlüyorum hakkımı alacağım

onların yanında İmam Hüseyin’e kırbaç vurunca İmam Hüseyin’in kesik başı ağladı onlar da inandı

İmam hüseyin’in başını  verdiler

Sabaha kadar ağladı  bir kırbaca vurdu askerler sanıyor ki İmam Hüseyin’in başına vuruyor  keşiş bizden taraf

Sabah olunca İmam Hüseyin’in başını vermemek için yedi tane oğlunun başını verdi oğlanlar İmam Hüseyin’e benziyorlardı çocuklarının kesik başından ses gelmedi …

 

İmam Hüseyin’in başına vurunca dur lanet Yezit diye seslenirdi…

 

Hacı Bektaş zamanına gelince

Kara Donlu Can Baba yolda giderken atın üzerinde Hacı Bektaş-ı Veli Sultan’a atın üzerinde söylendi

Hacı Bektaş-ı Veli Sultan batin elini uzattı attan aşağı yere indirdi elini göğsüne koydu kamçısının sapı ile başladı başını tıraş etmeye

O zaman kara donlu can baba dediki

Beni öldürme beni azat et

Bu sefer Hacı Bektaş-ı Veli Sultan söylediki bu kamçıyla taşları yont  bir

Hacı Bektaş-ı Veli Sultan Kara Donlu Can Baba’ya söylediki Kemah’ın boğazdan kavuşan padışahı seksen  hane ile orta asyadan geliyor

 

Önünü git kes ben seninle beraberim

Kara Donlu Can Baba kervanın önünü kesti  kervanı durdurdular

Kara Donlu Can Baba söylediki

Hacı Bektaş-ı Veli Sultan’ın emri ile duracaksınız

 

Bir kara kazan kurdular altını yaktılar  onların dini liderleri ismi Hamza  olan keşiş ile

Kara Donlu Can Baba kazana girdi

Dedilerki hanginiz ölmezse onun emrine gireceğiz!

 

Keşiş Kara Donlu Can Baba’ya söylediki

Ben ölürüm sen kalırsın üç çocuğum var

Çocuklarıma bak

Hacı Bektaş-ı Veli Sultan onlar kazanda iken ak pınardan su serpiyordu

İnkar Sarı diyorki kemağın bağazına buradan su mu serpilir

Hacı Bektaş-ı Veli Sultan  dediki Kara Donlu Can Baba’yı kazana koydular  ona su serpiyorum ki Kara Donlu Can Baba yanmasın

 

Keşiş yandı  öldü  çocukları kaldı

Çocukların ismi Ulu Abdal, Keci Abdal,Sarı Saltık.

Kara Donlu Can Baba Hacı Bektaş-ı Veli’ye çocukları teslim etti

Hacı Bektaş-ı Veli çocukların ismini değişti

Keçi Abdal’ın ismini Garip Musa koydu

Ulu Abdal’ın ismini Avu Can koydu

Bu çocuk bir tas avu içti zehir tırnaklarından süzüldü geldi

Ondan Avu Can ismini aldı

    Sarı Saltık olanın ismi olduğu gibi Sarı Saltık kaldı
Kazanda ölen Hamza keşişin soyu İmam Hüseyin’in  başını saklayan  keşişten geliyor

 

Hz.Ali’nin ikinci eşi Kayseri Rum Kızı Henife

Bu soy Nuh’un oğlu Naci ile Lem’den geliyor

Daha sonra Muhammed Hanifi’nin annesi de Aynı soydan gelip karıştı

Muhammed Hanifi’nin annesi Henife eşi tabutun kızı Mine

Rehberler Muhammed Hanifi soyundan gelmektedir


456 HANCI PERVANE

 

Müsayip dört kişi şeh tarigata alacak
Lokma getirecekler
Şayet oradaki hazır bulunanlar
Doğru derseler şeh soracak günahını da alıyormusunuz
O zaman halk almayız der
Şeh kendinden sorara
Doğru musun haram yedin mi?
Haram söyledin mi ?
Müsayip olacak kişi derse yemedim
Dede’de batın ilmi var hemen söyler falan yerde yedin köy duymamıştı
Muhammed Hanifi’den gelen Dede’de batın ilmi vardır tarigatı da bilir
Şeriatı da hiç birisini bırakmaz İkisini de sürer
İmam Rıza soyundan gelen şeh veya Dede ‘de batın ilmi vardır
Müsayip olacak kişi borçluysa borcunu öder
Fakat mal ise öder
Irza geçmek,adam öldürmekse ödeyemez
Müsayipsiz kara paça
Karapaça  her vatandaşın hakkıdır cem tarigatına girebilir
Davayı da dinliyebilir
Yalnız görgü lokması yiyemez
ndan gelmektedir.

 

ALEVİ TOPLUMUNUN 12 HİZMET CEM TARİGAT İBADETİ NEREDEN KALMIŞTIR

 

İlk insan Adem alehi selam ile ilk kadın Hava iblise kanıpta nefislerine yenik düşünce Hz allah cennetinden ikisinide attı kovdu

bu bereberlik dünyada kırk yıl sürdü kırk yıl sonra adem alehi selam ile havanın birlikteliğinden MAYMUN SURTALI 72 cocuk oldu bu nesil Nuh tufanınd

a suya karg oldu yok oldu

kırk yıl sonra adem alehi selamın temiz ervahi gelmesi için

Hz ALLAH cennet'ten havaya hür isminde kuma gönderdi

hür adem aleyi selamla berereber olması için

Adem alehi selamama dedi git sakalını sacını kes kolttuk altlarını kes tırnaklarını kes sünnet ol yıkan temizlen havaya değdi öyle benim yanıma gel

Adem alehi selam Hürün sözünü tuttu bunları yapınca Sünnet inmiş oldu

 

Havada cocuğa kaldı hürde

Hava'nınkinden kırk kalıp cen geldi acılınca böcek ciyan dolu olduğu görüldü yerlere cekildi

 

Hür'dende kırk kalıp cen geldi acılınca otuz dokuzu göğe cekildi yerde bir tek oğlan ŞIT ALEHİ SELAM kaldı Adem alehi selamın anlındaki nur Şıt alehi selamın sağ omuzuna indi

havadan gelenlere nur inmedi

 

hava sordu hüre neden benimki böyle oldu seninki havaya cekildi dediki ben BUĞDAY yemedim ben gökten geldim

 

HZ ALLAH BENİ TEMİZ ERVAH GELMESİ İÇİN GÖNDERDİ HÜR CENNETTEN ÜSTÜNDE ÜÇÇET OLAN GÖMLEKLE giyink kapalı GELDİ bu gömleğin üstünde 124000 nebinin ismi ve her devirde icat edilecek arac gereclerin minyatür fotğrafı

 

HÜR'DEN GELEN YERDE KALAN ŞEHİTLE BİRLİKTE KIRK CENİN Otuz dokuzuna birden kırklar dediler

 

İŞTE KIRKLAR BUNLARDIR KIRKLARA İSİM KONMADI

Habilin vurupta öldürdüğü kabili alacak olan kız ıklıma kırk yıl kız olarak bekledi sonra ŞIT alehi selam büyüyünce havadan olan kız ıklımayala evlendi

 

Dünyada her an bir evliye yaşar biri ölünce bir başkası ana kursağına düşer DÜNYA BOŞ KALMAZ

 

işte bu kırk ruh dünya'ya dönüşümlü gelirler

 

ADEM ALEHİ SELAMDAN BERİ şehitlerin olduğu yerlerde dağlarda tepelerde kırklar

CEM İBADETİ YAPARLAR

 

zamanı içinde temiz müminlar bu kırklar ibadet yaparken uğramışlardır

Hz PEYGAMBERİMİZDE MİDACTA KIRKLAR CEM YAPARKEN UĞRADI BERABER CEM TARİGATI YAPTI KENDİ EV HALKIYA VE KENDİNE YAKINLARLA BU CEM TARİGAT İBADETİNİ YAPTI

 

Hürden olan ŞIT ALEHİ SELAM ASIL İSMİ ŞEHİT ŞEHİT TOPAL DÜNYA'YA GELDİĞİ İÇİN ADEM ALEHİ SELAM ŞIT DİYE CAĞIRIRDI

 

Evliya peygamberler müslümanlar ŞEHİT'TEN zuhur etti

 

YEZİT EHLİBEYTE KIYAMETE KADAR GELECEK OLAN NESLE AİT OLAN AYETLERİ CIKARDI BİR DAHA EHLİBYTİN SOYU İKTİDAR OLMASIN VE GERİDEN GELENLERE HALK İNANIP BENDEN HESAP SORMASIN DİYE

 

İKİNCİ ADEM OLAN NUH ALEHİ SELAM ŞEHİTTEN DEVAM EDEN ERVAH OLDUĞU İÇİN BU GÜNKÜ TÜM İNSANLAR NUH ALEHİ SELAMIN ÜÇ OĞLUNDAN COĞALMIŞTIR

 

CEM TARİGAT İBADETİNİ KIRKLAR YAPTIĞI İÇİN BURADAN İNSANLARA KALMIŞTIR

 

ALEVİLERİN CEM TARİGAT İBADETİ BUDUR

BU İBADETİ TÜM MÜSLÜMANLAR YAPACAKTIR SADECE ALEVİLER DEĞİL

 

DİN İKİ İLİMDEN HALK OLMUŞTUR ŞERİAT VE TARİGAT YOLUNU BİRDEN İŞLERSE MÜMİN DİNİ TAMAMLAMIŞ OLUR HAK KAZANIR

 DUVAZİMAM karathy
şükür olsun yaradana güzel terfi alanı gördüm rahmet deryasından yudum almış ilim soranı gördüm