Asılı evrakta yazmışlar kalemi   Hakkın kelamına sırda düş oldum   Yüz dört kitabı okuttular bir anda   Bir kenara kayıt ettiler eş oldum   

HANCI PERVANE
EHLİBYTTEN YETKİLİ

NAMAZ


--------------------
beş isim dememişler beş vakit namaz demişler 
1
NALET YEZİT BÖYLE YAPTI 


721.HANCI PERVANE

Yerler kurulmadan gökler kurulmadan

ALLAH Resulullah’ın ruhunu halk etti

 Beyin altındaki noktaya bir bir sejda etti
6666 – yıl geçti

Tekbir ilmine bir sejda etti
7700 -yıl geçti

Hicap ilimine bir sejda etti
8800- yıl geçti

 Mububet ilmine bir sejda etti

9900 -  yıl geçti

 Kudret  ilmine bir sejda etti

366000 - yıl geçti

 Sitretil müntaya 5 sejda oldu

 Beş isim oldu  yerler gökler kuruldu

NAMAZLAR

 

1 -Bir sejda ederse adem  bir hafta geçer Cuma namazı iki rekat

 

2 –ALLAH’ın emir ettiği günü  bir ölü çıkarsa  sejdası

arşa

Ayak üstü başıyla elleriyle

 

3- Bayram namazı  bir sene geçer altı savayıl dokuz tekbir

mürşit Kur’an’a uymak iki rekattır

 

4 -Her mülkün içinde Resulullah’ın nuru EVLİYADA hazırdır

Üç senede bir iki rekat hac namazı

 

5 -Her sabah hiç geçirmeden sabah  namazı iki rekat

 

Sabah namazını kılmayan  hiç bir namaz kılamaz.

 

Mevcudu Resulullah’ın nurundan kattı

ALLAH’IN nuru her eşyanın üstündedir 

Yerleri gökleri Resulullah’ın  cemali nuruna sejda etmektir

Onun için nuru cümle peygamberlere uğramış geçmiştir

Dün Abu Talip’ten Abdullah’tan görünen nur

ZAHİR BATINDIR mürşit onların cemaline inmiştir

Kim mürşide emel etmezse işte kafir odur

xxxx
Namazın kılınış şekli ? toplu kılınan namzalar saflar birbirine cemal cemale gelecek şekinde dönülecek kıbleye sadece hoca yönünü dönüp önüne kuranı kerimi koyacak HZ ALLAH HZ MUHAMMED PEYGAMBERİMİZE DEDİKİ

( BEN NURUMU ADEMİN CEMALİNE VERDİMKİ ŞEJDAYA İNERKEN BİR BİRİNİN YÜZÜNE BAKSINDA BİR BİRİNE KÖTÜLÜK YAPMAKTAN MEN OLSUN DİYE )

YALNIZ KILINAN NAMAZ YÖNÜNÜ KIBLEYE DÖNÜLÜP YİNE ÖNÜNE KURANI KERİMİ KOYACAK EĞER KURANI KERİM YOKSA HZ ALLAHIN NURUNU İÇİNDEN HİSSETMEYE CALIŞACAK

NEDEN YANLIŞ
.HANCI PERVANE
RESULULLAH’IN  NURUNUN YÜZÜ GÖZÜ HÜRMETİNE
İLK NUR OLDUĞU İÇİN HALK ETTİ

 ALLAH mahallah halk etti

Mahallahta ademin sıfatı şekli otururdu

Melekler dedi bu ne ALLAH  bir adem halk edeceğim

Buna ruh vereceğim o zaman dalından çok ruh geldi sayısı yok

Solundan çok ruh geldi  sağından çok ruh geldi sayısı yok

Melekler dedi ALLAH’A ki  yarebbi bu ruhlar yere sığmaz

O zaman ALLAH meleklere dedi ki  siz mütasir olmayın

Onu ben bilirim melekler dedi ki nasıl yarebbi

ALLAH dedi ya melekler biri ana belinde biri baba belinde biri sağ biri de ölü onlar devriyeti ile  gelir gider dünya boş kalır

Melekler işitti ALLAH’IN  emrini

 Arşı kürşü  suyu toprağı güneşi ayı yıldızları buluda rüzgarı ateşi çarkı soğuğu  geceyi gündüzü meyveyi renk ağaç cinsiniOt cinsini mahluk cinsini  her mahluk rengini melekleri üç nesneden canlı varlık cansız varlık ademe renk verdi cümle mevcudu Resulullah’ın nurundan kattı ALLAH’IN nuru her eşyanın üstündedir  yerleri gökleri Resulullah’ın  cemali nuruna Sejda etmektir  onun için nuru cümle peygamberlere uğramış geçmiştir  dün Abu Talip’ten Abdullah’tan görünen nur ZAHİR BATINDIR mürşit onların cemaline inmiştir

Kim mürşide emel etmezse işte kafir odur

 

HZ ALLAH HZ  peygamber Resulullah’a sejda emir etti  Birinci sejda da gökler halk olur

İkinci sejda da güneş ay halk olur

Yere indiği sırada  adem dünyaya geldiğine  bir sejda eder

İkinci sejda da öldüğüne eder

HZ ALLAH nurunu insana verdiği için başına ve sufata başka azalarına inmedi melekler yaptı    ademin başını kendi eliyle yaptı  melekler balcığı tutturamadı  Resulullah’ta Kur’anına ve sünnet indi   iki Rekattır biri FARZ  biri SÜNNET  CEMAL CEMALA
Dalından ARKASINDAN  gelen ruhlar güneşe aya  ateşe

Ağıca kendi yaptıkları  putlara ineğe taparlar 
Dalına ruh inmiştir sejda olmaz

Sağına soluna ruh inmiştir

 Sağından gelen ruhlar ALLAH’A

Taparılar 

Mahşer evleri  cami Resulullah’ın  ümmetidir

Solundan gelen ruhlar Musa İsa Davut kilise mahşer evidir

RESULULLAHIN İSMİ HALK OLDU  NURU
NAMAZLAR
Bir sejda ederse adem  bir hafta geçer Cuma namazı iki rekat
ALLAH’IN emir ettiği günü  bir ölü çıkarsa  sejdası arşa
Ayak üstü başıyla elleriyle
Bayram namazı  bir sene geçer altı savayıl dokuz tekbir

Mürşit Kur’ana uymak iki rekattır

Her mülkün içinde Resulullah’ın nuru EVLİYADA hazırdır

Üç senede bir iki rekat hac namazı

Her sabah hiç geçirmeden her sabah sabah namazı iki rekat

 Kur’anda işte beş vakit namaz budur ibadetin vakti yoktur

Vakitli olan namazlar

 .HANCI PERVANE
Bana üç namaz gösterdiler

Habil vurdu Kabil’i öldürdürünce

Cenaze namazını gördüm ; şimdi arşa selam verilir iki rekat Adem deve boğazlamış 

Halil deve boğazlamış

Süleyman altın bırakmış

Resulullah’ın devesi oraya gelince

Durmuş altını çıkartıp Cuma namazını kılmış

Resulullah iki rekat

Bir dünyaya gelmek birde ölmek iki rekat sabah namazı Menerefede benim gördüğüm bunlar

Gerisi halkın cevaplarıdır        

Hancı Pervane

 813.HANCI PERVANE

Yareb amaan

Bir namaz vardır hakkın katında  

Bir rahimde birde batımda  

Bir mekan vardır ya hu cehhennem   

Cehhennem cehennem için heey  

Bir mekan vardır

Cenneti cenneti bağışla suçum hey  

Bir mekan vardır arasat meydanı heey  

Üç mekana üç yerde vardır bu namaz  

Kuddüs de kuddüsü muakkelde  

Ah hele kuddüsde kudüsü muakkelde  

Namaz vardır ha ya hu namaz vardır ha  

Ah hele birde beytullahta namaz vardır  

Halil yapmış beytullahı arada  

Erenler durur her gün sırada  

Ah hele beş isim halk olmuştur  

Ya hu mahallakta orada  

Beş vakit namazdır bu sırada  

Birisi cenaze namazı Habil Kabil’i götürür  

Birisi haç namazıdır Halil İsmail’i yetirir  

Ah biri Resulullah’ında ya hu hele   

Birisi Resulullah’ında heele  

Cumayı da getirir cumayı

Ah hele biriside Hakk’ın nuruna  

Her gün sabahtan kalkarsın adem oturur oturur  

Birisi Kabeyı Beytullaha gelir Resulullah’ı götürür  

Habil’nen Kabil’den kalan

Cenaze Namazı namazı  

Ah hele biride halk eylemiştir

Şeriat tarikat ilminin başı  

Mü’minler cemalına oturur  

Orada bilal hebeş hazırdır  

Cemal cemala bir de Resulullahın kabirine   

Hacca gidenler oturur eyler eey  

Ah yareb aman biri Tarigat Namazı’dır  

Biri Hac Namazı’dır biri Cuma Namazı’dır  

Biri Bayram Namazı’dır  biri Sabah Namazı’dır  

Beştir bunun tamamı  

Ah hele ondan oyanı hükümet götürür  

Para gelir herkese kuvvet oturur  

Buna söylese aşık minneti kimler götürür  

Ah yareb amaan hak namazın kılınca  

Yahu cümle azaların  mum olması vardır  

Dünya eşyasını bırak git  gitte uy bir yana

Sejda et sağ omuzuna sol omuzuna gel divana  

Melekler haberi arşa götürür  

Hak cemalın dizin oturur  

Dizin şahit senin  birde tabanın     

Ah hele gözün şahit ya hu

Ağzın şahit bir yanın  

Dirseklerin şahit senin ulu divanın  

Toprak senin ya hu haberini götürür  

Ah hele bir dünyaya geldim birde öleceksin     

İki sejda hakka bileceksin  

Erenlerde yahu  sende  bil   

Bu haberi kabire kadar  yetirir  

Sağ meleyke solunda melek var  

Sağda melek var  birisi   

Ah yareb sebeb götürür  

Birisi günah götürür meleklerin bu anda

Namaz kılarsan ulu divanda  

Mum olmazda düşünürsen dünya malın  

Gider namazın hiç farkı olmaz   

Melekler götürmez bir yanı  

Elin kesik gözün kesik ayak kesik   

Eğer kalmazsan evliyaya varamazsın  

Dil kesik kulak kesik  

Varamasın almazsın

Ne kılırsın boş ikmali başına  

Hancı söyler bunu kara taşına heey  

 

814.HANCI PERVANE . 

1. Her gün için mutlaka kılınması gereken

    Sabah Namazı bir biri sünnet  

2. Cuma Namazı  2 rekat biri biri sünnet  

3. Bayram Namazı iki rekat biri biri sünnet  

4. Hac Namazı biri biri sünnet kılnır  

5. Cenaze Namazı  

  

Tarigat Namazı ve Hac Namazının vakitleri  yoktur ne zaman kılırsan kıl ! 

Tarigat Namazı iki rekat biri biri sünnet  

  

Sabah Namazı her gündür   

Cuma haftada bir kez  

Bayram Namazı senede bir kere   

Cenaze Namazı vakti yok  

  

Ezan verilir halkı çağırmaya    

Ezan olarak inmiştir selamdır 

Kalem ALLAHA selam vermiştir 
815.HANCI PERVANE  

Yareb amaaan    

Söyleyim de dinleyin canlar   

Şeriatın namazını   

Şeriatın namazı ya tabip   

İki sejdadır   

   

Hakk ile hak olmakta idayet eyler hey   

cümlesi iki sejda gider

Beş vakit namazın yareb   

İki sejdadır   

Ak yareb tamamı beşi

Beşi de sünnettir hey   

Beş vakit namazın beşi

Beşi de sünnettir hey   

Yareb aaman ya tabip   

Bir senede cümlesi beş vaktin bitmiş olur    

Bitmeyen namaz hangisidir

Şeriatta ak yareb eey eyler eey   

Yareb amaan ya lele   

Bitmeyen sabah namazıdır

Her kim sabah namazını kılmazsa   

Ne cenaze namazı kılınır ne Cuma namazı   

Ne tarigat namazı ne şeriat namazı   

Ne de hac namazı ne de Cuma hiçbiri kılınmaz   

Yareb amaan eey   

Bir daha söyleyimde dinleyin   

Ne Cuma namazı kılınır

Ne de cenaze ne tarigat namazı    

Ne de şeriat namazı ne de

Yareb amaan hac namazı   

İdayet eyler Cenab-ı Hak Hazretleri   

Sabah namazını ademe hak etmiştir iki rekattır   

Amme dört rekat olması   

İdayet eyler ah hele devlet nışanına düşmüştür   

Yareb amaan hey   

Sabah namazı dört rekattır

Ah hele önle namazı on rekattır   

İlkinddi namazı sekiz rekattır

Akşam namazı beş rekattır   

Ak hele yatsı namazı on üç rekattır   

İdayet eyler aak yareb aam hey   

Teravi yirmi rekattır

Bunları idayet eyle nuru cemalından   

Altmış rekata çıkar sözün hepisi   

İlle bunu yapan Yezit Tapusu

Halbuysa ilkin söylediğim    

Ah yareb amaan ilkin söylediğim

Ararsan bulursun kapısı   

Yeter bu kadar yeter

Türlü tevir meyve biter 

Erenlerde olur kater kater

Eğer ararsalar iki rekattır

On rekata çıkmış olur beşi

Beşi sünnet olur tamamı  Kur’anda   

Şadettir bir senede biter

Ehlibeyitin idayeti nur hümmettir   

Ak hele ister şeriat olsun

İsterse bu sözüm malamat olsun   

Şeriat demek şer kapısıdır   

İdayet eylerde SIR KAPISINA GEL HA GEL   

NAMAZLAR

 Bir sejda ederse adem  bir hafta geçer Cuma namazı iki rekat

ALLAH’IN emir ettiği günü  bir ölü çıkarsa  sejdası arşa

Ayak üstü başıyla elleriyle

 

Bayram namazı  bir sene geçer altı savayıl dokuz tekbir

Mürşit kurana uymak iki rekattır

 

Her mülkün içinde Resulullah’ın nuru EVLİYADA hazırdır

Üç senede bir,iki rekat hac namazı

 

Her sabah hiç geçirmeden her sabah sabah namazı iki rekat

 

Kur’anda işte beş vakit namaz budur ibadetin vakti yoktur

Paylaş Paylaş
 

widget
şükür olsun yaradana güzel terfi alanı gördüm rahmet deryasından yudum almış ilim soranı gördüm