Asılı evrakta yazmışlar kalemi   Hakkın kelamına sırda düş oldum   Yüz dört kitabı okuttular bir anda   Bir kenara kayıt ettiler eş oldum   

HANCI PERVANE
EHLİBYTTEN YETKİLİ

HZ MUHAMMED

707..HANCI PERVANE
RESULULLAH dünyaya gelişi
RESULULLAH ayak ucunda ağlıyordu babası dedi ki
çocuk ağlıyor kadın ne çocuğu ben rahatım ABDULLAH el attı edepinde yaş yok
 karnın inmiş dedi kadın da baktı karnı inmiş
O zaman baktı şaşırdı kalktılar baktılar ki kundağa sarılmış
Ayak ucunda duruyor tertemiz yıkamışlar ve sünnet etmişler
Karnını yardılar MELEKLER ALLAHIN emriyle
Yüz dört kitabı ALLAHIN nuruyla doldurdular
 tertemiz geldi Resulullah sünnet olmuş
488.HANCI PERVANE
Nuru cemalından idayet eyledi

Hakikat marifet elde bir oyun
İnne zeyne vel kevseri mehin
İçersen ya hu nuru cemalı
Muhammed’in yanındasın hey
 
Kef kerem eylerse gökler kilitlenir
Nun rahmet olsa Muhammed şad olur
Ayın adeti çim cemalı
Lem Muhammet’tir eylerim var olur
Gaf gayretinden şin saadetinden
Cümle ya hu ışıkta Muhammed’in nurunda
Üccet olur bir olur heeey
 
Yareb amaan cümle hikmeti
Yüz dört kitabında ilmi cefarı
Muhammed’tir sefası varı
Yüz dört kitabında ilmi cafarı
Muhammed’tir sefası varı
Yareb aman hakikat marifet
Muhammed’e var olur heey
 
Muhammed’tir çümlenin
Perde ışığı yapısı
Son peygamberdir ya hu
Açılır ilk evrahtır kapısı
İlk evrahtır kapısı
Son peygamberdir Muhammed
İlk evrahtır hakkın kapısı
yareb amaan
Cennet aleyi onun için hak bezetti
Nur Hüseyin’i oda dizinde başında gözetti heey
Kim Hüseyin’e doğru kast ederse
Yarın Muhammed onu mahşerde gözetti
Ah yareb aman
Kim Hüseyin’e kast ederse
Yarın mahşer günü Muhammed
O milleti livayilin hamtin
Altında gözetti ha gözetti
Söylesem bu sözü tamam
Kerbelada yakışır Muhammed’in nuru
On sekiz bin aleme bakışır
Yareb amaan hey eyler eeey
 
Yedi kat yerde yedi kat gökte
Muhammed’in nurunda gölge yoktur bilde
Hakikat marifet gelen bütün ağaçlarda taşlarda
Muhammed diye çağırır işte
Yareb bu dilde bu dilde heey
 
Zöhreme kurban olayım
Muhammed’in nuruna serbeserde
Yarın mahşer günü yareb
Eyledim yazı Muhammed’ten
Geçecek sünneti de
Farz Allah’ındır sünnet peygamberin
İsterse hiç unutma hiç
Bütün ruhların ondadır arzı
 
Her gelen nebiye şafaat edecek
Eğer hakikat marifet duyarsam ya hu
İşte böyle gelip gidecek
Kurban olayım Muhammed’in nuruna
Eyler eey ben Hancıyam
O yar Gürcistan’da    eylerim nışanı
Kınamayın canlar bu söz için beni heey
 

 Facebook'ta Paylaş

 
 

 

şükür olsun yaradana güzel terfi alanı gördüm rahmet deryasından yudum almış ilim soranı gördüm